Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ผลการตรวจราชการของ จต.พบข้อบกพร่องคล้ายกัน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ผลการตรวจราชการของ จต.พบข้อบกพร่องคล้ายกัน
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.ตำบล
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 04/03/2008
ตอบ: 248

ตอบตอบ: 18/05/2009 9:27 am    ชื่อกระทู้: ผลการตรวจราชการของ จต.พบข้อบกพร่องคล้ายกัน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การตรวจราชการของ จต. ด้านการอำนวยความยุติธรรมซึ่งเป็นด้านที่ พงส.รับผิดชอบ พบข้อบกพร่องดังนี้(ส่วนใหญ่พบข้อบกพร่องเหมือนกัน)
๑.การตรวจสอบเร่งรัดสำนวนการสอบสวนของ พงส.
คำแนะนำ-ให้ดำเนินการตามคำสั่ง ตร.ที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ โดยเคร่งครัด ให้ พงส.เสนอ หน.งาน ตรวจภายใน ๔๘ ชม.และทุก ๑๕ วัน เสนอ หน.พงส.ทุก ๓๐ วัน เมื่อครบกำหนดให้ขยายเวลาทุกคดี
๒.รูปแบบการทำสำนวนไม่ดำเนินการตามที่ ตร.กำหนด
คำแนะนำ-ให้ดำเนินการตามคำสั่ง ตร.ที่ ๗๕๓/๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม น.กองคดีที่ ๐๐๐๔.๖/๑๐๙๔๐ ลง ๓ ก.ย.๒๕๔๕ และ น.กองคดีที่ ๐๐๔.๖/๑๘๕๒ ลง ๑๐ มี.ค.๒๕๔๘
๓.การปิด ป.จ.ว.ไม่ถูกต้อง
คำแนะนำ-ให้ หน.สภ.และ หน.งาน ตรวจ ป.จ.ว.แล้วลงชื่อทุกวัน ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยรายงาน ป.จ.ว.(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๓๗
๔.ไม่กวดขันการคืนหรือจำหน่ายของกลาง
คำแนะนำ-สมุดยึดทรัพย์ของ สภ.ให้หน.สภ.ตรวจความถูกต้องและลงชื่อไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้งตามระเบียบฯเกี่ยวกับคดี ล.๑๕ บ.๑ ข้อ ๔๒๐
๕.ไม่กวดขันการคืนรถในคดีอุบัติเหตุ
คำแนะนำ-ให้จัดทำสมุดคุมรถเกิดอุบัติเหตุคดี จร.ที่ผู้ต้องหาไม่หลบหนี(แยกจากสมุดยึดทรัพย์) ให้เร่งรัดตรวจสภาพและคืนให้เจ้าของโดยเร็ว ตามระเบียบ ฯเกี่ยวคดี ล.๑๕ บ.๙
๖.สมุดคุมหมายเรียกพยานไม่เป็นระบบ
คำแนะนำ-ให้จัดทำสมุดคุมหมายเรียกพยาน ๓ เล่มคือ ของ พงส.-ของท้องที่อื่นให้ส่งให้-และของศาล ต้องสรุปผลการดำเนินการทุกเดือน ให้หน.สภ.ลงชื่อ
๗.สมุดคุมการสอบสวนเพิ่มเติมของอัยการไม่เป็นระบบ
คำแนะนำ-ให้สรุปผลการดำเนินการไว้ทุกเดือน
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วรายงานผลภายใน ๑๕ วัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ตัวน้อย ๆ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/05/2009 10:07 am    ชื่อกระทู้: Re: ผลการตรวจราชการของ จต.พบข้อบกพร่องคล้ายกัน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หัวเราะ
กลับไปข้างบน
มะปราง000
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/05/2009 12:03 pm    ชื่อกระทู้: Re: ผลการตรวจราชการของ จต.พบข้อบกพร่องคล้ายกัน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีเพิ่มเติมครับ
เขาตรวจใบเสร็จรับเงินค่าคำร้องประกันตัวผู้ต้องหา
การประกันตัวเป็นเงินสด จะต้องมีค่าคำร้อง ๒ บาทครับ
และถ้าจะถอนเงินประกัน ต้องเรียกค่าคำร้องอีก ๒ บาทและต้องเขียนใบเสร็จให้เรียบร้อย
พอไม่มี เพราะว่าไม่ได้เรียกค่าคำร้อง ๒ บาท มันก็โวยวาย บอกว่าผิดระเบียบ จะหาเรื่องให้ได้
ใครมีระเบียบตัวนี้บ้าง ขอความกรุณาโพสต์ให้ด้วยครับ


อีกอย่างหนึ่ง จเร เขาตรวจประจำวัน
บอกว่าเจ้าหน้าที่ประจำวันลงประจำวันธุรการไม่ถูกต้อง
จะต้องลงให้ละเอียดในแต่ละวันว่า สายตรวจผู้ใด ไปตรวจที่ใด อย่างไร และต้องให้มีลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยด้วย
ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่า การจัดกำลังตามคำสั่งของสถานีตำรวจในการตรวจ การจัดสายตรวจของตำรวจ หรือ ๒๐ แต่ละวัน
ก็ไม่มีความหมาย ต้องมาลงประจำวันก่อนจึงจะไปทำงานได้ใช่ไหม่ครับ

และตรวจคำสั่งการสั่งอนุญาตให้ประกันตัวของสถานีตำรวจ
จำได้ว่า จะต้องเป็นพนักงานสอบสวนเท่านั้น จึงจะมีอำนาจในการสั่งปล่อยตัวชั่วคราว
แต่ จเร บอกว่า จะต้องมีสาย ป. เข้ามามีอำนาจในการสั่งปล่อยตัวชั่วคราวด้วย จึงจะถูกต้อง
จึงได้ถ่ายเอกสารหนังสือ ตร.๐๕๐๓.๖/๑๑๙๙๙ ลง ๙ กันยายน ๒๕๓๙ ให้ไปดูแล้ว
เขาก็ยังยืนยันว่าต้องฝ่าย ป. เข้ามาด้วย แต่ไม่ตอบว่ามีคำสั่งเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร
ใครมีหนังสือดังกล่าว ช่วยโพสต์ให้ด้วยครับ ถ้าไม่มีก็แสดงว่า จเร บกพร่องเอง อวดฉลาดเอง
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 18/05/2009 1:45 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามหนังสือกรมตำรวจที่ 0503.6/11999 ลง 9 กันยายน 2539 เขาระบุให้จัดลำดับอาวุโสของ พงส.เท่านั้น มิได้ให้จัดสายงานอื่นเข้ามาด้วยนะจ๊ะ
http://www.jaray.police.go.th/data_2link/investigate/investigate_05.doc
โค้ด:
2.  ให้หัวหน้าสถานี  หรือสารวัตรที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบหน่วยงาน  กำหนดลำดับอาวุโสพนักงานสอบสวนไว้ตามข้อกำหนด ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทนมีอำนาจเป็นผู้พิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราวแทนได้  ในขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 


http://phan.chiangrai.police.go.th/awuso.htm

ระเบียบเกี่ยวคดี ลักษณะ 7 บทที่ 4 เรื่องค่าเขียนคำร้องและสัญญาประกัน
โค้ด:
ข้อ 204 การเขียนคำร้องและสัญญาประกันนั้น หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้เจ้าพนักงานช่วยเขียนให้ ก็ให้เจ้าพนักงานตำรวจจัดการเขียนได้ ในกรณีเช่นนี้ให้จัดพลตำรวจซึ่งได้รับเงินเดือนอัตราตำรวจเกณฑ์เป็นผู้เขียน เว้นแต่ไม่มีพลตำรวจประเภทนี้หรือไม่สะดวกด้วยประการใดๆ จึงให้ตำรวจอื่นเป็นผู้เขียนให้

ข้อ 205 หากเจ้าพนักงานเป็นผู้เขียนคำร้องและสัญญาประกัน ให้เรียกค่าเขียนคำร้องสัญญาประกันฉบับละ 2 บาท ค่าเขียนคำร้องและสัญญาประกันนี้ ถ้าพลตำรวจที่ได้รับเงินเดือนอัตราพลตำรวจเกณฑ์เป็นผู้เขียน ให้มอบแก่พลตำรวจผู้เขียนรับไป แต่ถ้าผู้เขียนมิใช่ผู้ที่รับเงินเดือนพลตำรวจเกณฑ์ ให้ส่งเงินค่าจ้างเขียนคำร้องและสัญญาประกันนี้เป็นรายได้ของรัฐบาล ประเภทผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 18/05/2009 4:20 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

และตรวจคำสั่งการสั่งอนุญาตให้ประกันตัวของสถานีตำรวจ
จำได้ว่า จะต้องเป็นพนักงานสอบสวนเท่านั้น จึงจะมีอำนาจในการสั่งปล่อยตัวชั่วคราว
แต่ จเร บอกว่า จะต้องมีสาย ป. เข้ามามีอำนาจในการสั่งปล่อยตัวชั่วคราวด้วย จึงจะถูกต้อง
จึงได้ถ่ายเอกสารหนังสือ ตร.๐๕๐๓.๖/๑๑๙๙๙ ลง ๙ กันยายน ๒๕๓๙ ให้ไปดูแล้ว
เขาก็ยังยืนยันว่าต้องฝ่าย ป. เข้ามาด้วย แต่ไม่ตอบว่ามีคำสั่งเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร
ใครมีหนังสือดังกล่าว ช่วยโพสต์ให้ด้วยครับ ถ้าไม่มีก็แสดงว่า จเร บกพร่องเอง อวดฉลาดเอง

กรณีนี้ น่าจะเป็นตอนลงประจำวันรับตัวผู้ต้องหา ปล่อยตัวชั่วคราว นำไปผลัดฟ้อง ฝากขัง ซึ่งต้องมีการลงชื่อ ๒๐ ประจำการ ซึ่งต้องจัดไว้เพื่อการควบคุม ดูแล ผู้ต้องหา ในขณะควบคุมตัวอยู่ ใน สภ. ซึ่ง เมื่อเกิดผู้ต้องหาตาย หรือ หนี ๒๐ ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ พงส.ไง
กลับไปข้างบน
พงส.ราชบุรี
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/05/2009 5:33 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เขาเรียกว่า "กัดซึ่งหน้า" ตาม ป.วิอาญา ม.80
กลับไปข้างบน
พงส.บ้านป่า
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/05/2009 6:45 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จเรมาตรวจงานที่โรงพักเห็นผู้กำกับเอาซองอะไรไม่รู้ไปให้(ลักษณะคล้ายซองผ้าป่า) พอถึงตอนประชุมชี้แจง ข้อบกพร่องของพนักงานสอบสวนไม่มีเลย มีแต่คำชม และจเรก็ตรวจงานไม่นาน
กลับไปข้างบน
มะปราง
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 16/07/2008
ตอบ: 72

ตอบตอบ: 18/05/2009 7:29 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอความกรุณา จากท่านเทพธันเดอร์นครปฐม
ช่วยโพสต์ระเบียบเกี่ยวคดี ลักษณะ 7 บทที่ 4 เรื่องค่าเขียนคำร้องและสัญญาประกัน
ให้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จิว
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/05/2009 7:39 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หลังจากรับซองผ้าป่าจากผู้กำกับไปแล้ว...
จเรรีบกลับเพราะกลัวจะเจอซองกฐินอีก


หัวเราะ
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 18/05/2009 7:40 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ท่าน"มะปราง" ผมโพสท์ให้ข้างบนแล้วไงครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
๑๑๑
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/05/2009 9:11 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กอง๒ โหดมาก ตั้งกรรมการเลย
กลับไปข้างบน
มะม่วง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/05/2009 9:26 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ดูดี เรื่องนี้ ดูดีๆๆ
กลับไปข้างบน
ถูกตรวจแล้วหมาด ๆ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 19/05/2009 4:45 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยึดหัวข้อการตรวจเป็นหลัก ระเบียบมีอย่างไร คุณจะต้องปฏิบัติเช่นนั้น บางเรื่องมันก็ซ้ำซ้อนกัน แต่เถียงไม่ได้ คุณต้องทำ ไม่งั้นก็ถูกตัดแต้ม ซึ่งสาเหตุของการถูกตัดแต้มมีเยอะมาก ๆ ต้องทำใจนะการเป็น พงส.ฯ นี่ ทำคดีไม่ให้คู่กรณีร้องเรียนแล้วต้องทำอะไรที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระเพื่อให้ครบถ้วนตามที่ผู้ใหญ่(กำนัน) ออกระเบียบหรือมีคำสั่งไว้อีกเยอะครับ จงสู้ต่อไป
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที