Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ครอบครองปรปัก
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ครอบครองปรปัก
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/03/2009 3:25 pm    ชื่อกระทู้: ครอบครองปรปัก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นาย ก.อ้างว่าดเข้าครองครองที่ดิน มี โฉนด 14 ปี และปลูกต้นไม้ในที่ดิน สร้างคอกวัว สร้างบ่อเลี้ยงปลา และต่อมาเจ้าของ ต้องการทำประโยขชน์ในที่ดิน จึงแจ้งให้นาย ก.รื้อถอน ต้นไม้คอกวัว แต่นาย ก.ไม่ยอม เจ้าของที่ดิน จึงทำการรื้อเอง และตัดต้นไม้ นาย ก.แจ้งความทำให้เสียทรัพย์ได้หรือไม่ ครองปรปัก ยังไม่ได้จดทะเบียน การได้มา ไช้ได้หรือไม่

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/03/2009 4:30 pm    ชื่อกระทู้: Re: ครอบครองปรปัก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การครอบครองปรปักษ์ ตาม ปพพ.ม.๑๓๘๓ เมื่อครบเงื่อนไขตามกฎหมายแล้ว ได้กรรมสิทธิทันทีตามกฎหมายแล้วไม่ต้องไปดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ที่ต้องดำเนินการในทางศาลต่อไปคือ การเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิ์เท่านั้น ซึ่ง
ป.ที่ดิน ก็ออกมารองรับว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลได้
ฉะนั้น เมื่อ นาย ก. ครอบครองปรปักษ์ครบ ๑๐ ปี ก็เป็นผู้มีกรรมสิทธิ เมื่อเจ้าของที่ดินเข้ามารื้อถอน หรือตัดฟันต้นไม้จึงอาจเป็นความผิดทำให้เสียทรัพย์ได้ แต่ต่างฝ่ายต่างโต้แย้งว่ากรรมสิทธิ์เป็นของตนอาจทำให้เห็นว่า ขาดเจตนากระทำผิด ก็ได้
กลับไปข้างบน
ตาต้า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 27/04/2008
ตอบ: 766

ตอบตอบ: 23/03/2009 11:58 am    ชื่อกระทู้: Re: ครอบครองปรปัก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เมื่อต่างฝ่ายต่างโต้แย้งกรมสิทธิ์กันอยู่ โดยอีกฝ่ายอ้างครอบครองปรปักษ์ ตาม ๑๓๘๒ (มิใช่ ๑๓๘๓) โดยหลักจึงต้องให้ทั้งสองฝ่ายไปพิสูจน์สิทธิในที่ดินนั้นก่อนว่าฝ่ายไหนจะมีสิทธิในทางศาลเกี่ยวกันที่ดินดังกล่าวเสียก่อนว่าฝ่ายไหนมีสิทธิดีกล่าวกัน......การกระทำของแต่ละฝ่ายระหว่างนี้จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการบุกรุกฯ
อย่างไรก็ตาม หากมีพฤติการณ์ทำให้ทรัพย์สินบนพื้นดินของอีกฝ่ายเสียหาย.....อาจทำให้เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ได้...เช่น
ฎ.๕๘๓๐/ ๒๕๓๙ เผาต้นไม้ในที่ซึ่งกำลังพพิพาทกันอยู่เป็นความผิดฐานนี้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
วัชรพล
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 23/03/2009 10:26 pm    ชื่อกระทู้: Re: ครอบครองปรปัก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การครอบครองปรปักษ์ในที่ดินนั้น เมื่อได้ครอบครองโดยสงบ เปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เมื่อได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382

การได้มาดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียน จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ (ม.1299)

ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง (ม.1373)

แม้ตามมาตรา 1382 จะบัญญัติว่า ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ก็ตาม ผู้ครอบครองปรปักษ์จะต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งว่า ตนเองได้ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์เสียก่อน แล้วนำคำสั่งศาลไปจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เมื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดแล้ว จึงจะได้กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายและกฎหมายสันนิษฐานว่า เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน

ตามข้อเท็จจริงข้างต้น เจ้าของที่ดินเป็นผู้มีสิทธิครองครองตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย จึงชอบที่จะนาย ก. รื้อถอน ต้นไม้คอกวัว ออกจากที่ดินได้ เมื่อนาย ก.ไม่ยอม เจ้าของที่ดินในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงชอบที่จะเข้าทำการรื้อเอง และตัดต้นไม้ได้ นาย ก.แจ้งความทำให้เสียทรัพย์ได้ ่ แต่เจ้าของที่ดินย่อมไม่ผิดเนื่องจากเข้าใจว่าที่ดินเป็นของตนเองเพราะตนเองมีชื่อในโฉนด ขาดองค์ประกอบในการกระทำความผิดทางอาญา

วัชรพล
www.vtlandlawoffice.com
ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายที่ดินและอาคารชุดฟรี
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 25/03/2009 10:05 am    ชื่อกระทู้: Re: ครอบครองปรปัก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้าระหว่างนี้ เจ้าของที่ดินมีโอนด ได้ขายี่ทดินดังกล่าว ใครมีสิทธิ์ดีกล่ากัน ระหว่าง ก.ครอบครองปรปัก กับ คนซื้อ เมื่อนาย ก.ยังไม่จดทะเบียน
กลับไปข้างบน
ปัญหาที่ดิน
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 30/05/2009 11:22 am    ชื่อกระทู้: Re: ครอบครองปรปัก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ถ้าระหว่างนี้ เจ้าของที่ดินมีโอนด ได้ขายี่ทดินดังกล่าว ใครมีสิทธิ์ดีกล่ากัน ระหว่าง ก.ครอบครองปรปัก กับ คนซื้อ เมื่อนาย ก.ยังไม่จดทะเบียน
ดิฉันได้อาศัยอยู่ในที่ดินผืนหนึ่งโดยปลูกที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วแต่ที่ดินผืนนี้มีโฉนดเป็นชื่อของคนอื่นต่อมาเจ้าของโฉนดได้ขายที่ให้ นาย ก. ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันจะฟ้องร้องโดยใช้สิทธิ์ครอบครองปรปักได้หรือไม หากฟอ้งจะฟ้อง นาย ก. หรือเจ้าของที่ดินคนเดิม และดิฉันจะชนะคดีหรือไม
กลับไปข้างบน
หยินหยาง
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/06/2008
ตอบ: 1321

ตอบตอบ: 30/05/2009 1:03 pm    ชื่อกระทู้: Re: ครอบครองปรปัก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...การครอบครองปรปักษ์ จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกผู้สุจริตไม่ได้...เว้นต่จะไม่สุจริต ถึงจะสู้ได้...แต่ก็พิสูจน์ยาก...
...แต่ปัญหาของ คุณปัญหาที่ดิน ..อยากทราบเพิ่มเติมว่า เข้าไปอยู่ในที่ดินได้อย่างไร เป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิผู้อื่น หรือเข้าไปแย่งการครอบครองเลย...และเจ้าของที่ดินกับคุณมีความสัมพันธ์กันอย่างไร...มีการโต้แย้งสิทธิหรือแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของอย่างไร..และบ้านที่อาศัยอยู่ใครเป็นผู้ปลูกสร้าง...ฯลฯ
...และถ้าขายที่ดินไปแล้ว จะต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มาซื้อที่ดินรู้อยู่แล้วว่า มีผู้อื่นครอบครองแสดงความเป็นเจ้าของในที่ดินอยู่..ถึงจะต่อสู้ได้...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ขอถามเรื่องที่ดินครับ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 11/06/2009 11:42 pm    ชื่อกระทู้: Re: ครอบครองปรปัก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ดินผืนนี้เป็นสมบัติของยาย แต่ในที่ดินผืนนี้มีบ้านอยู่สองหลังซึ่งก่อนยายจะโอนโฉนดเป็นชื่อลูกสาวอีกคนเพื่อที่จะเอาเข้าธนาคารเอาเงินมาสร้างบ้าน ถ้าไม่ยอมโอนลูกสาวคนนั้นก็ไม่ยอมมาสร้าง แต่ก่อนที่จะโอนลูกสาวคนนั้นก็มาบอกกับพี่สาวซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่งว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่ดิน แต่บ้านของพี่สาวคนนั้นสร้างมาสิบสองปีแล้ว แต่อยู่มาวันหนึ่งพี่น้องในตระกูลเกิดทะเลาะกันลูกสาวคนนั้นจึงจะมาไล่พี่สาวที่เป็นเจ้าของบ้านให้รื้อถอนย้ายออกจากที่ดินผืนนั้น ผมจึงอยากทราบว่าถ้าลูกสาวคนนั้นมาไล่พี่สาวให้ย้ายออกจากที่ดินเขาจะทำได้หรือไม่ และพี่สาวสามารถต่อสู้ทางคดีความได้โดยวิธีใด และสามารถใช้สิทธครองโดยปรปักได้หรือไม่และก่อนเกิดเรื่องยายก็บอกว่าในที่ดินผืนนี้มีผู้มีสิทอยู่สองคนคือพี่กับน้อง แล้วอยู่มาวันหนึ่งน้องเกิดไล่พี่ออกจากที่ดินพี่ควรจะทำอย่างไรดี
กลับไปข้างบน
สงสัย
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 03/07/2009 8:22 pm    ชื่อกระทู้: การครอบครองปรปักษ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณีที่เรามีที่ดินอยู่ซึ่งเป็นสวนยางและสวนผลไม้แต่ไม่ได้ไปทำเองเนื่องจากอยู่ไกลกันจึงมอบหมายให้ญาติ
ทำการดูแลแทนให้..โดยสวนยางและผลไม้เจ้าของที่ก็จะรับเรื่องค่าใช้จ่ายทุกเรื่อง แต่สวนยางยังไม่ได้รับผล
ส่วนผลไม้ถ้ามีการได้รับผลผลิตก็จะให้ผู้ดูแลเขาทำการเก็บขายเอาเองโดยทางเจ้าของจะไม่ไปรับส่วนแบ่ง
ตรงนั้น..ตอนนี้ก็ดำเนินการมาประมาณ 5 ปี แลวครับ
เจ้าของสวนจะกลับมาดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
ระหว่างผู้ดูแลกับเจ้าของสวนจะติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำ
อยากทราบว่า กรณีอย่างนี้เขาจะสามารถครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่
มีวิธีการป้องกันการครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่..เช่น..
อยากขอคำแนะนำอย่างละเอียดครับ..
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที