Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - การคืนของกลางคดี พ.ร.บ.ป่าไม้
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

การคืนของกลางคดี พ.ร.บ.ป่าไม้
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
น.น.1
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/09/2008
ตอบ: 8

ตอบตอบ: 23/10/2008 11:19 am    ชื่อกระทู้: การคืนของกลางคดี พ.ร.บ.ป่าไม้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียนถามท่านผู้รู้ผู้มีประสบการณ์และพี่เทพธันเดอร์ หรือ พนักงานสอบสวนอีสานใต้ หน่อยครับ คดี พ.ร.บ.ป่าไม้ของผม หลังจากส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปให้อัยการพิจารณาแล้ว ต่อมาเรื่องรถยนต์ของกลางอัยการมีคำสั่งให้ พงส.ดำเนินการตาม ป.วิอาญา ม.85 เนื่องจากของกลางดังกล่าวเจ้าของที่แท้จริงไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด(รถยังเช่าซื้ออยู่) ผมก็เสนอนายอำเภอในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน ว่าเห็นควรคืนของกลาง แต่นายอำเภอ สั่งไม่คืน โดยอ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สุด ตาม ม.64 ตรีของ พ.ร.บ.ป่าไม้ ซึ่งในความเห็นผมว่า มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องเนื่องจากอัยการไม่ได้ขอริบของกลางดังกล่าว จึงเป็นไปไม่ได้ที่ศาลจะสั่งริบของกลางเนื่องจากเป็นคำพิพากษที่เกินคำขอ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 192 ท่านมีความเห็นอย่างไรอย่างไร ครับ พี่เทพธันเดอร์ครับขอคำสั่งของศาลปกครองในกรณีที่เกิดขึ้นกับพี่เป็นกรณีศึกษาให้น้องๆหน่อยได้ไหมครับผมจะได้ไปเรียนนายอำเภอทราบครับ เหงื่อตก

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เคง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 23/10/2008 12:40 pm    ชื่อกระทู้: Re: การคืนของกลางคดี พ.ร.บ.ป่าไม้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

(๑) การคืนของกลางก่อนพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุด ( คืนระหว่างคดี ) ในกรณีของกลางประเภท...ยานพาหนะ.... ที่บุคคลได้ใช้ในการกระทำผิดหรือให้ได้รับผลในการกระทำผิด ตาม ม.๑๑ ,๔๘ ,๕๔ , ๖๙ แห่ง พรบ.ป่าไม้ ฯ ต้องได้รับอนุมัติจาก รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ ตาม ม.๖๔ ตรี แห่ง พรบ.ป่าไม้ ฯ (๒)ของกลาง(ของอย่างอื่น)นอกเหนือจาก(๑) เป็นอำนาจ พงส.ฯไม่ต้องขออนุมัติ รมต.ฯ
(๓)กรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง , คดีถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่าของกลางประเภทใดที่ยึดไว้ตาม ม.๖๔ ทวิ พรบ.ป่าไม้ ฯ หากยังไม่ตกเป็นของแผ่นดิน การคืนเป็นอำนาจ พงส.ไม่ต้องขออนุมัติ รมต.ฯ
- การคืน ตาม ๑-๒-๓ จนท.ป่าไม้ ต้องส่งมอบ พงส.ฯ เพื่อคืนแก้เจ้าของ ....เว้นแต่ พงส.ฯ มอบอำนาจให้ จนท.ป่าไม้ ฯ คืนเอง จึงจะมีอำนาจ
กลับไปข้างบน
ทิว
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 23/10/2008 2:01 pm    ชื่อกระทู้: Re: การคืนของกลางคดี พ.ร.บ.ป่าไม้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ของกลาง ตาม พรบ.ป่าไม้มีสองกรณี


๑.กรณีอัยการไม่ฟ้องขอให้ริบ และีมีหนังสือให้จัดการตาม ม.
๘๕ กรณีนี้พนักงานสอบสวนคืนได้เลย โดยทำหนังสือพร้อม
แนบคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้เก็บรักษานำของกลางมาส่งและ
ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนอนุมัติส่งคืน ไม่ต้องขออนุมัติ รมว.

๒.กรณีอัยการฟ้องขอให้ริบไปด้วย แต่ศาลไม่ริบ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องขออนุมัติต่อ รมว.ก่อน

โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ทราบโดยทั่วกันแล้วว่าทำแบบนี้
แต่ฝ่ายปกครอง..กลับไม่เข้าใจ อำนาจอยากได้ แต่ทำไม่เป็น
ก็ไม่เป็นไร...เมือนายอำเภอไม่อนุมัติ ก็แสดงหลักฐานให้กับ
เจ้าของรถยนต์ดู...แล้วแอบแนะนำให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าไปเลย
จะได้รู้กฏหมายซะบ้าง...
กลับไปข้างบน
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 23/10/2008 9:34 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ 1.
(สำเนา)
ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้

เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้อันได้แก่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นไปด้วยความรวดเร็วตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดข้อตกลงเป็นหลักปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตร เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2510 และข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า และของกลางอื่น ๆ ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2525

ข้อ 2 ของกลางตามข้อตกลงนี้ ได้แก่ บรรดาไม้ ของป่า สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตรวจยึดได้ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้

ข้อ 3 ของกลางที่ตรวจยึดได้ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกชนิด ยกเว้นของกลางที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ มอบให้กรมป่าไม้รับไปดูแลรักษาและจัดการตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็วค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและจัดการของกลางตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้สำหรับของกลางที่เป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ให้ส่งมอบพนักงานสอบสวนรับไปเก็บรักษาและดำเนินการ ตามข้อบังคับการเก็บรักษาของกลางกระทรวงมหาดไทยและระเบียบการเก็บรักษาของกลางของกรมตำรวจ

ข้อ 4 ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวน ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วในคดีที่ไม่ปรากฏว่า ผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด หรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่ผู้กระทำผิดหลบหนีไป และไม่มีผู้ใดโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในของกลางนั้น ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีประกาศโฆษณาหาเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของพนักงานสอบสวน ที่ทำการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านและที่พบหรือที่ตรวจยึดของกลางนั้น ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วไม่มีผู้ใดอ้างกรรมสิทธิ์ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาของกลางนั้นทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

- 2 -
ในกรณีไม่ปรากฏว่า ผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนและงดการสอบสวนโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการสืบสวนและงดการสอบสวน ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น

ข้อ 5 ของกลางที่ตรวจยึดไว้ตามข้อ 2 ยกเว้นของกลางที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ฯ หากเป็นของที่เสียง่ายหรือถ้ารอจนคดีถึงที่สุดจะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของกลาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาของกลางขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีนั้น เพื่อดำเนินการจำหน่าย หรือทำลายในระหว่างคดีแล้วแต่กรณี ตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ร่วมกับพนักงานสอบสวนจัดการบันทึกรายละเอียด ตำหนิ รูปพรรณ ตลอดจนร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับของกลางนั้นไว้ก่อน เมื่อจำหน่ายแล้วได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนของกลางนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 6 ของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถ้ามีผู้ร้องขอคืนในระหว่างคดี

ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี

แจ้งให้ป่าไม้เขต หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่ผู้รักษาของกลางแล้วแต่กรณีพิจารณาเสนอกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วจึงจะคืนให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิไปได้

ข้อตกลงนี้ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป

พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
(ประมาณ อดิเรกสาร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พันโท สนั่น ขจรประศาสน์
(สนั่น ขจรประศาสน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อ 2. ...ไม่เข้าใจอะไร ถามเสียก่อน.....กรรมการถามหา หรือส่งไป ป.ป.ช. หรือ สบ1 -สบ 3 ไป ป.ป.ท. ...เสียก่อน"อิสานใต้" ช่วยไม่ได้นะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 23/10/2008 9:52 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน...ท่านอีสานใต้ขอรับ...

ประเด็นของเรื่องคือ...

กรณีของกลางที่มีผู้มาสดงตนเป็นเจ้าของของกลางและ
อัยการไม่ฟ้องขอให้ศาลริบโดยมีหนังสือ
ให้พงส.จัดการตาม ม.๘๕ ครับ
จขกท.ถามว่าจะทำอย่างไร

ด้วยความเคารพ....
กลับไปข้างบน
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 23/10/2008 11:15 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน คุณ"บุคคลทั่วไป"/แฟนคลับสอบสวน 599
ข้อ 1. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ...
......... ข้อ 3
ของกลางที่ตรวจยึดได้ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกชนิด ยกเว้นของกลางที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ มอบให้กรมป่าไม้รับไปดูแลรักษาและจัดการตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็วค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและจัดการของกลางตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้สำหรับของกลางที่เป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ให้ส่งมอบพนักงานสอบสวนรับไปเก็บรักษาและดำเนินการ ตามข้อบังคับการเก็บรักษาของกลางกระทรวงมหาดไทยและระเบียบการเก็บรักษาของกลางของกรมตำรวจ

ข้อ 2. เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า ของกลางในคดีป่าไม้(ยกเว้นอาวุธปืนฯ) กรมป่าไม้ เป็นผู้เก็บรักษา

ข้อ 3. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้

...ข้อ 6
ของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถ้ามีผู้ร้องขอคืนในระหว่างคดี ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี แจ้งให้ป่าไม้เขต หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่ผู้รักษาของกลางแล้วแต่กรณีพิจารณาเสนอกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วจึงจะคืนให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิไปได้

........... สรุป...เน้น ๆ ปฏิบัติจริงตามระเบียบฯ ... มิใช่ อาศัยความรู้สึก ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้

1. เมื่อ อัยการสั่งคืน ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 85

2. หนังสือแจ้งไปยัง หน่วยป่าไม้ที่รับของกลางในคดีป่าไม้ ในคดีนั้นๆไปเก็บรักษา พร้อมแนบสำเนาหนังสือที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง และ สั่งให้ ปฏิบัติ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 85

3. หน่วยป่าไม้ฯ ที่รับของกลางไปเก็บรักษา ....จะรายงานตามขั้นต่อไป ยังกรมป่าไม้ นำเสนอ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติคืน

4. หน่วยป่าไม้ฯ ที่รับของกลางไปเก็บรักษา ก็จะถือหนังสือ อนุมัติของ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อม หนังสือนำส่ง พร้อมของกลางมายัง พนักงานสอบสอบสวนผู้รับผิดชอบ

5. พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ก็จะทำหนังสือแจ้ง เจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ มารับไปเก็บรักษา(ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ก็เรื่องของเขา หมดหน้าที่)

............. ยืนยันได้ว่า/ ผู้ว่า หรือ นายอำเภอ ไม่เกี่ยว ในเรื่องการคืนของกลาง ........เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดขชอบ
............. ผู้ว่า ฯ และนายอำเภอ เข้าควบคุมการสอบสวนเท่านั้น...ไม่เกี่ยวกับการคืนของกลาง การจำหน่ายของกลาง หรือ การจัดการเกี่ยวกับของกลางหรือ ...การดำเนินการอื่นใด ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/10/2008 12:09 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อืม....เกิดประเด็นใหม่ที่น่าสนใจอีกแล้ว

อ้างอิง..
ผู้ว่า ฯ และนายอำเภอ เข้าควบคุมการสอบสวนเท่านั้น...ไม่เกี่ยวกับการคืนของกลาง การจำหน่ายของกลาง หรือ การจัดการเกี่ยวกับของกลางหรือ ...การดำเนินการอื่นใด

การจัดการเกี่ยวกับของกลางหรือการให้ประกันตัวผู้ต้องหา
หลังจากฝ่ายปกครองเข้าคุมการสอบสวนแล้ว....ไม่ต้อง
เสนอให้...ฝ่ายปกครองพิจารณาสั่งการอย่างนั้นหรือ

แต่ในหนังสือ...เข้าคุมการสอบสวนของฝ่ายปกครอง
เห็นมีถ้อยคำว่าการจัดการของกลาง,การประกันตัว
ต้องเสนอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาทั้งหมด......

ก็น่าคิดเหมือนกันว่า....หากให้ จขกท.เลือกทำ
จะทำแบบใดดี....

ด้วยความเคารพ....
กลับไปข้างบน
สะกิด
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 24/10/2008 9:26 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คืนระหว่างคดี กับคดีถึงที่สุดแล้ว คนละอย่างกันนะครับ
กลับไปข้างบน
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 24/10/2008 12:05 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสอบสวน 599 / คุณ"สะกิด" และ คุณ "บุคคลทั่วไป"

...ถูกต้องของ คุณ"สะกิด" ..

หนังสือที่น่าสนใจ ใหม่ล่าสุด.....พนักงานสอบสวนที่อยู่กับป่าไม้ ควรเก็บไว้เป็นแนวทางปฎิบัติ

http://web1.forest.go.th/forest/forestry_law/pdf/e/e14.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 24/10/2008 12:43 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ 1. กรณีนี้ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ดำเนินการตามที่"อิสานใต้" นำเสนอถูกต้องที่สุด

ข้อ 2. เสนอ นายอำเภอ แล้ว นายอำเภอ ไม่ดำเนินการต่อ

เมื่อฟ้อง...ไม่ว่า ป.ป.ช. ป.ป.ท. ฟ้องเองต่อศาลจังหวัด ฟ้องต่อศาลปกครอง

............รับรองได้ว่า เขาฟ้องแน่ พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจ ......รับรองไม่ฟ้อง พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง..หรือ หัวหน้าพนักงานสอบสวนที่เข้ามาควบคุมคดี หรือ "นายอำเภอ" แน่นอน ...เขาฟ้องพนักงานสอบสวนเวร( กรรม) ผู้รับผิดชอบคดี


http://web1.forest.go.th/forest/forestry_law/pdf/e/e4/e49.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 24/10/2008 12:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การคืนของกลาง
ความเห็นของ อสส.นี้ ก็ น่าสนใจ ถึง น่าสนใจมาก

http://web1.forest.go.th/forest/forestry_law/pdf/e/e4/e414.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ชัยนาท
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 21/02/2009 5:49 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำพูด:
เรียน คุณ"บุคคลทั่วไป"/แฟนคลับสอบสวน 599
ข้อ 1. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ...
......... ข้อ 3 ของกลางที่ตรวจยึดได้ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกชนิด ยกเว้นของกลางที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ มอบให้กรมป่าไม้รับไปดูแลรักษาและจัดการตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็วค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและจัดการของกลางตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้สำหรับของกลางที่เป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ให้ส่งมอบพนักงานสอบสวนรับไปเก็บรักษาและดำเนินการ ตามข้อบังคับการเก็บรักษาของกลางกระทรวงมหาดไทยและระเบียบการเก็บรักษาของกลางของกรมตำรวจ

ข้อ 2. เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า ของกลางในคดีป่าไม้(ยกเว้นอาวุธปืนฯ) กรมป่าไม้ เป็นผู้เก็บรักษา

ข้อ 3. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้

...ข้อ 6 ของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถ้ามีผู้ร้องขอคืนในระหว่างคดี ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี แจ้งให้ป่าไม้เขต หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่ผู้รักษาของกลางแล้วแต่กรณีพิจารณาเสนอกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วจึงจะคืนให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิไปได้

........... สรุป...เน้น ๆ ปฏิบัติจริงตามระเบียบฯ ... มิใช่ อาศัยความรู้สึก ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้

1. เมื่อ อัยการสั่งคืน ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 85

2. หนังสือแจ้งไปยัง หน่วยป่าไม้ที่รับของกลางในคดีป่าไม้ ในคดีนั้นๆไปเก็บรักษา พร้อมแนบสำเนาหนังสือที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง และ สั่งให้ ปฏิบัติ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 85

3. หน่วยป่าไม้ฯ ที่รับของกลางไปเก็บรักษา ....จะรายงานตามขั้นต่อไป ยังกรมป่าไม้ นำเสนอ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติคืน

4. หน่วยป่าไม้ฯ ที่รับของกลางไปเก็บรักษา ก็จะถือหนังสือ อนุมัติของ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อม หนังสือนำส่ง พร้อมของกลางมายัง พนักงานสอบสอบสวนผู้รับผิดชอบ

5. พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ก็จะทำหนังสือแจ้ง เจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ มารับไปเก็บรักษา(ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ก็เรื่องของเขา หมดหน้าที่)

............. ยืนยันได้ว่า/ ผู้ว่า หรือ นายอำเภอ ไม่เกี่ยว ในเรื่องการคืนของกลาง ........เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดขชอบ
............. ผู้ว่า ฯ และนายอำเภอ เข้าควบคุมการสอบสวนเท่านั้น...ไม่เกี่ยวกับการคืนของกลาง การจำหน่ายของกลาง หรือ การจัดการเกี่ยวกับของกลางหรือ ...การดำเนินการอื่นใด ...
สวัสดีครับ ผมกำลังทำเรื่องดังกล่าว ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ป่าไม้ มีหนังสือให้ตรวจสอบดังนี้ 1.ผู้ต้องหาเคยต้องโทษในคดีป่าไม้มาก่อนหรือไม่ 2.รถยนต์ของกลางเคยใช้ในการกระทำผิดคดีป่าไม้มาก่อนหรือไม่ กรณีนี้ พงส. ต้องดำเนินอย่างไร หรือต้องเรียก ผตห.มาทำการสอบสวนก่อน แล้วส่งเรื่องให้ จนท.ป่าไม้ ไปดำเนินการ ขออนุมัติ รมว.
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที