Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ตำรวจที่ประชาชนต้องการ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ตำรวจที่ประชาชนต้องการ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ทิศอุดร
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/08/2008
ตอบ: 88

ตอบตอบ: 24/08/2008 11:00 am    ชื่อกระทู้: ตำรวจที่ประชาชนต้องการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำรวจที่ดีมีคุณภาพที่ประชาชนต้องการ

อาชีพตำรวจ หรือ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ นั้น ในมุมมองของบุคคลทั่วไปซึ่งประกอบอาชีพอื่นๆ หลากหลายกัน ต่างมองว่าเป็นอาชีพพิเศษที่สังคมคาดหวังเสียเหลือเกินว่า ยามใดที่ประชาชนเดือดร้อน เสียหาย หรือถูกกระทำจากผู้ละเมิดกฎหมายต่างๆ ตำรวจจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวน และจับกุมผู้กระทำผิดนั้นมาให้ได้ ตามหน้าที่ที่กำหนดและสามารถทำได้ทุกเรื่องหากมีความตั้งใจ เว้นเสียแต่ทำไม่จริง หรือถูกแทรกแซงจากปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผลให้หยุดดำเนินการเสีย สมกับนิยามของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ซึ่งเป็นบรรพชนสำคัญของตำรวจกล่าวเอาไว้ว่า “ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้”
นั่นหมายถึงปัญหาทุกอย่างในหน้าที่ตำรวจ พวกเราสามารถทำได้หมดซึ่งปัจจุบันนี้ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกฉบับที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย การบังคับใช้กฎหมายจึงตกเป็นภาระแก่ตำรวจเป็นหลัก แม้ว่าจะยังมีหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่เป็นการเฉพาะแล้วก็ตาม เช่น กฎหมายศุลกากร กฎหมายยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ เป็นต้น แต่เมื่อตราบใดที่สังคมเห็นว่ายังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น เขาจะไม่มองหรือตำหนิหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง แต่กลับมามองว่าตำรวจทำงานไม่บรรลุผล หรือยังทำงานไม่จริงจัง ภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ย่อมตกแก่องค์กรตำรวจเพียงหน่วยเดียวอยู่เสมอไป เนื่องด้วยสังคมมีความคาดหวังว่าทุกเรื่องหากตำรวจเอาจริงย่อมจะสำเร็จได้แน่นอน
กรณีความรู้สึกดังกล่าวนั้น หากมองโดยผิวเผินตำรวจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ว่าปัญหาทุกเรื่องแม้มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ตาม เมื่อมีปัญหายังประดังมาตกแก่หน่วยงานตำรวจอยู่อีก แต่หากตำรวจรู้จักฉกฉวยวิกฤตเป็นโอกาส โดยมองปัญหาให้เป็นเชิงบวกแล้ว นั่นหมายถึงสังคมหรือประชาชนยังต้องการตำรวจเข้าไปแก้ปัญหาในทุกเรื่อง และมีความคาดหวังว่าตำรวจสามารถแก้ไขได้อย่างแน่แท้ ตำรวจควรภาคภูมิใจที่สังคมและประชาชนยังเรียกร้องอยู่ ในทางกลับกันหากยามใดที่ประชาชนเลิกคิดถึงตำรวจ และไม่นึกถึงในยามคับขันแล้ว นั่นหมายถึงอาชีพตำรวจได้ล่มสลายในความรู้สุกและความเชื่อถือของประชาชนแล้ว พวกเรายังจะมีความภูมิใจในการดำรงอาชีพตำรวจต่อไปอีกได้อย่างไร ถึงเวลาแล้วที่พวกเราควรจะต้องรีบสร้างศรัทธาให้กับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีความต้องการและเลื่อมใสในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอยู่ ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจยิ่ง บางครั้งอาชีพตำรวจมิใช่เป็นอาชีพปิดทองหลังพระ ดังที่ใครๆ ชอบพูดเปรียบเปรยกัน เป็นอาชีพที่ตำรวจมีโอกาสสร้างความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ประชาชนผู้เดือดร้อนมากกว่าอาชีพอื่นๆ โดยตำรวจมีโอกาสในการทำความดีโดยหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสียหายหรือเกิดวิกฤตสำคัญในชี วิตที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากตำรวจ ไม่ว่างานในหน้าที่สายตรวจ หน้าที่ของพนักงานสอบสวน หรือหน้าที่อื่นๆ หรือแม้แต่งานนอกหน้าที่ตำรวจ ก็ตาม ขอให้ตำรวจมีความสำนึกในหน้าที่และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ผู้เดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถ โดยปราศจากอคติ ความลำเอียง โดยบางครั้งนอกจากการยึดถือระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักแล้ว ควรจะต้องอาศัยความมีคุณธรรมและความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น เหล่านี้ก็จะเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เดือดร้อนจนเกิดความประทับใจสมกับหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติร าษฎร์ ตัวตำรวจเองก็จะเกิดความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชน เกิดเป็นความสุขทางใจสะสมความรู้สึกดีๆ เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป เปรียบเสมือนเป็นการทำบุญอันใหญ่หลวงแล้วในชาตินี้ ตำรวจทุกท่านลองใช้เวลาว่างทบทวนตนเองดูบ้างว่า ตั้งแต่รับราชการตำรวจมาถึงปัจจุบัน เคยมีเรื่องราวที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้เดือดร้อนกรณีใดบ้างที่จำไม่เคยลืม นึกถึงเมื่อใดก็เกิดความภาคภูมิใจ และประทับใจทุกครั้ง สามารถเล่าขานให้ลูกหลานและเพื่อนร่วมงานได้ฟังเรื่องประทับใจต่างๆ ได้บ้างหรือไม่ อาจมีบางคนที่นึกไม่ออกไม่มีเรื่องประทับใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลย ก็แปลว่าเรายังทำงานน้อยเกินไป ก็ขอให้ฉวยโอกาสที่ประชาชนยังคาดหวังในอาชีพตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้มากขึ้น เราอย่าได้ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัจจัยแทรกซ้อนและบั่นทอนกำลังใจในการทำงานของพวกเรา โดยควรยึดถือเป้าหมายในการทำงานเป็นหลักเพราะภารกิจหลักของตำรวจ คือทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยน่าอยู่ ปราศจากโจรร้าย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แม้บ่อยครั้งสังคมจะตำหนิติเตียนการทำงานของตำรวจให้ได้ยินอยู่เสมอ ก็ตาม แต่ทุกครั้งที่ประชาชนขับรถชนกันก็แจ้งตำรวจ หรือพบขโมยข้างบ้านก็ยังแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ นั่นก็แสดงว่าประชาชนยังเชื่อมั่นในอาชีพตำรวจ ปละหวังจะพึ่งพาเมื่อยามเดือดร้อนอยู่ต่อไปอีก
สุดท้ายขอยกสำนวนของผู้รู้ท่านหนึ่งเพื่อมอบเป็นกำลังใจกับตำรวจทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ ขออย่าได้ท้อถอยหรือเสียกำลังใจต่อคำตำหนิติเตียนจากการปฏิบัติหน้าที่
“เปรียบตำรวจกับความทุจริต เหมือนคนทำความสะอาดกับสิ่งโสโครก มันเป็นการยากยิ่งที่จะป้องกันมิให้เปรอะเปื้อนได้ แม้ว่าจะไม่เปื้อน กลิ่นสกปรกนั้นก็ต้องติดตัวอยู่นั่นเอง มันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ตำรวจจะประณามอยู่เสมอเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม”

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เจดีย์สูงเสียดฟ้า
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 24/08/2008 11:54 am    ชื่อกระทู้: Re: ตำรวจที่ประชาชนต้องการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ดีใจด้วยที่ คุณทิศอุดร ได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาในในเวปนี้พวกเราที่ดุคนอื่นเขียนแล้ว ก็แสดงความคิดเห็นบ้าง....ตำรวจทำงานทุกอย่าง และ ...คนเดือดร้อน จะนึกถึงตำรวจก่อนเป็นคนแรก.... มันปนเปื้อน ก็ตาม หากพวกเราช่วยกันล้างคนละนิด ล้างกันทุกวัน เดี๋ยวก็หมด .... ต้องมีกำลังใจที่ดี โดยเฉพราะ ต้องทำให้ตำรวจ ทำงาน สมกับเงินเดือน เชื่อว่า ในโลกนี้ ไม่มีใครทำงานนัก สมกับที่ได้รับเงินเดือน น้อยกว่าตำรวจแล้ว....อาชีพตำรวจ ต่างคนต่างอยู่ มันก็แค่นั้นเอง ผู้ใหญ่ ไม่พิจารณาความช่วยเหลือ เรื่อง ปากท้อง ให้กับลูกเมียแล้วจะอยู่กันอย่างไร...........
กลับไปข้างบน
หยินหยาง
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/06/2008
ตอบ: 1321

ตอบตอบ: 24/08/2008 9:55 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตำรวจที่ประชาชนต้องการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คนทำงานเก็บขยะ..มันก็ต้องมีกลิ่นเหม็นขยะติดมือเป็นธรรมดา.. หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.25 วินาที