Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ประกาศ สร. ฉบับที่ 2 แก้ไข "ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆะบุชาฯเว้นในโรงแรม
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศ สร. ฉบับที่ 2 แก้ไข "ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆะบุชาฯเว้นในโรงแรม
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชีวิต ฆ่าผู้อื่น
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 04/07/2009 11:11 pm    ชื่อกระทู้: ประกาศ สร. ฉบับที่ 2 แก้ไข "ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 ลง รจ 4 ก.ค.2552 มีผลวันถัดจากวันลง ใน รจคือวันที่ 5 ก.ค.2552

ยกเลิกความเดิมใน ข้อ 1 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ห้ามมิให้ผุ้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม"


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/096/77.PDF

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 04/07/2009 11:17 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ 1. เดิม ทุกแห่ง ต่อมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ไข" ยกเว้น ในโรงแรม ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงแรม"
ไม่ Comment

ข้อ 2. ถ้าสถานบริการ โวย วาย อีก คงต้องแก้...ประกาศ สร. อีก เว้น สถานบริการ ตาม กฎหมายสถานบริการ
.....................อนิจจัง วัฎฎะสังขารา.......เอวัง ก็มีด้วยประการละฉะนี้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
วิธีคิด
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 10/05/2008
ตอบ: 1561

ตอบตอบ: 05/07/2009 5:27 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...ขอบคุณครับ...

---------------------------------------------------------------------------
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 05/07/2009 7:27 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อยกเว้ณมีปัญหา
กลับไปข้างบน
ตำรวจน้อย
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 05/07/2009 8:30 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมเห็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 4 ก.ค.2552 แล้ว
งงงวย เพราะฉบับแรก เพิ่งจะประกาศใช้บังคับไปเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2552 เมื่อผลบังคับวันที่ 3 ก.ค.2552 ต่อมาก็ประกาศเป็นฉบับที่ 2 อีก โดยยกเลิกข้อ 1 แล้วให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
............มันเล่นอะไรกันอยู่..............ทำไม่ถ้าจะยกเว้นก็ระบุยกเว้นตั้งแต่ประกาศฉบับแรกเลย...........งง..............ฉบับแรกยังไม่ใช้บังคับเลย..............ก็เปลี่ยนแปลงกันแล้ว.......................................นี้แสดงว่า.............ผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้กับพรรคประชาธิบัตย์ ฯ เขาโวยวายขี้นมาแล้วซิ..........
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 05/07/2009 9:47 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ง้าน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 05/07/2009 10:37 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ก้อไปซื้อเหล้าที่โรงแรมมาดื่มสิ ไม่ผิด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 05/07/2009 10:00 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้


มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใด ๆ เท่าที่จำเป็นไว้ด้วยก็ได้

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา


มาตรา ๓๙ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กลับไปข้างบน
magine
ทีมงานผู้ดูแลเว็บ
ทีมงานผู้ดูแลเว็บ


เข้าร่วมเมื่อ: 17/07/2007
ตอบ: 536

ตอบตอบ: 06/07/2009 8:36 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แบบนี้สถานบันเทิงที่อยู่ในโรงแรมก็เปิดได้ซิ ดีจังเลย จะได้เที่ยวได้อีก

อิอิ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 06/07/2009 10:19 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ก็ซื้อเหล้ามาในวันไม่ห้าม แล้วมานั่งกินที่ร้านค้าในวันห้ามก็ไม่ผิดแล้ว เพราะร้านค้าไม่ได้จำหน่ายสุราในวันเวลาห้าม จริงไหมครับ หัวเราะ
กลับไปข้างบน
คนสอบสวน
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 15/12/2007
ตอบ: 252

ตอบตอบ: 06/07/2009 3:00 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เข้าทำนองโบราญว่า "ที่อ่อนให้แทง(ให้ตายไปข้าง) ที่แข็งให้เว้น(อย่าแตะ..อันตรายถึงตัว)...สวัสดีประเทศไทย !
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ชีวจิต
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 06/07/2009 8:11 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หัวเราะ กม.ต้องบังคับใช้ทั่วไป ไม่ใช่เลือกใช้บังคับเฉพาะพวกรากหญ้า.คนมีเงินเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมมีผับ มีบาร์ใช้บังคับไม่ได้ แล้วบาร์เบียร์ตามแหล่งท่องเที่ยวทำไมไม่ยกเว้นให้ด้วย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว..อนิจจา 2 มาตรฐานจริงๆๆๆ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/07/2009 6:30 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

DOUBLE STANDARD ถือว่าเป็น กม.ที่ไม่ชอบด้วยนิติธรรม
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/07/2009 11:17 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นัยว่ากลัวจะกระทบต่อการท่องเที่ยว กลัวฝาหรั่งมันจะไม่ได้แด๊กเบียร์
มันจะหอบเงินหนีไปเที่ยวที่ประเทศอื่น ก็เลยแก้ประกาศ เหตุผลแค่นี้ จริง ๆ

บ้ามั๊ก ๆ เลยเนาะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/07/2016 12:34 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โกรธ โกรธ โกรธ
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชีวิต ฆ่าผู้อื่น ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที