Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
angrybird
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 07/06/2012
ตอบ: 50

ตอบตอบ: 20/08/2014 8:53 am    ชื่อกระทู้: การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออนุญาตเรียนปรึกษาครับ 1.)กรณีจอดรถทิ้งไว้ แต่รถมีการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวรถ ป้ายทะเบียน อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน จะมีความผิดตาม พรบ.รถยนต์ฯ หรือไม่ครับ. 2.)หากมีความผิด จำเป็นหรือไม่ครับว่าต้องจอดไว้ตาม "ทาง" ใน พรบ.จราจรฯ ครับ ขอบคุณที่ให้คำชี้แนะครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พอรู้
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 08/10/2013
ตอบ: 19

ตอบตอบ: 20/08/2014 10:26 am    ชื่อกระทู้: การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผิดครับ แต่ยังไม่ถูกเจ้าพนักงานจราจรตรวจจับ หากยังไม่นำมาจอดในทาง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
angrybird
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 07/06/2012
ตอบ: 50

ตอบตอบ: 20/08/2014 3:03 pm    ชื่อกระทู้: การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอคุณท่าน "พอรู้" ครับ ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ยินดีน้อมรับคำชี้แนะครับ ขอบคุณครับ ซึ้ง ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 21/08/2014 3:38 am    ชื่อกระทู้: การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความผิดนี้ ผิดตั้งแต่ดัดแปลงแล้ว และต้องนำออกใช้...ฐานความผิด จำไม่ผิดก็ ....ใช้รถที่ดัดแปลงสภาพให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ หรือ นำรถที่ดัดแปลงสภาพให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้มาใช้ในทาง...ดูว่ามีคำว่า ใช้รถในทาง ประกอบด้วยหรือไม่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สากกะเบือ3
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 25/09/2009
ตอบ: 1843

ตอบตอบ: 21/08/2014 1:41 pm    ชื่อกระทู้: การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ก็ดูใน พ.ร.บ.รถยนต์สิครับ ว่าผิดเมื่อนำมาใช้ในทาง หรือว่า ผิดเมื่อดัดแปลง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
angrybird
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 07/06/2012
ตอบ: 50

ตอบตอบ: 30/04/2015 3:21 pm    ชื่อกระทู้: การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 01/05/2015 7:04 am    ชื่อกระทู้: การเปลี่ยนแปลงตัวรถ ตาม พรบ.รถยนต์ จอดไว้เฉยๆ ผิดมั้ยครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การที่จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ ไปนะครับ
เช่น โหลดเตี้ย หรือยกสูง จะผิด ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา ๑๒


กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ รถยนตร์ต้องมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟดังต่อไปนี้ ที่มีกำลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวน ๒ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ ๑ ดวง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกันสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร ในกรณีที่เป็นรถยนตร์สามล้อให้ใช้โคมไฟสว่างไกลเพียงดวงเดียวติดไว้ตรงกลางหน้ารถ...

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
จรัส พั้วช่วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
-----------------------------------------------------------------------------------

ส่วนการที่จะดูว่า ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน ตาม ม.๑๔ ไว้หรือไม่ ก็ต้องเปิดดู ใบคู่มือจดทะเบียนรถ แล้วเปิดดูข้างใน ดูรายการจดทะเบียนรถ ว่ามีรายการจดทะเบียนรถอะไรบ้าง ที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากรายการจดทะเบียนเดิม


-----------------------------------------------------------------------------------

ในการนำรถมายื่นขอจดทะเบียน เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจราการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ การตรวจสภาพรถที่จะขอจดทะเบียน ตามมาตรา ๗ (๒) ให้ตรวจตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) ความถูกต้องของหมายเลขเครื่องยนตร์และหมายเลขตัวรถ
(๒) ความถูกต้องของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ
(๓) ความมั่นคงแข็งแรงของรถและความปลอดภัยสำหรับการใช้รถ
(๔) สภาพตัวถังและโครงรถ
(๕) ระบบการบังคับเลี้ยว พวงมาลัยและเครื่องล่าง
(๖) ระบบการห้ามล้อ
(๗) ระบบไอเสีย
(๘) ระบบเครื่องระงับเสียง
(๙) ระบบแสงไฟ
การตรวจสภาพรถตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๕ และมาตรา ๓๖ให้ตรวจตามรายการที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งหรือตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
บรรหาร ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

-----------------------------------------------------------------------------------

หากตีความว่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือดัดแปลงรถ ที่ผิดไปจากเดิมที่ออกมาจากบริษัท เป็นความผิดตาม ม.๑๔ ทั้งหมดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมามากำหนด ม.๑๒ เพราะอัตราโทษเท่านั้น
และต่อไป ไม่ว่าจะเปลี่ยนยางล้อ เปลี่ยนกระทะล้อ กระจกมองข้าง ผิดไปจากที่ออกมาจากบริษัท ก็คงต้องผิด ม.๑๔ ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องดูในรายการที่จดทะเบียนเท่านั้น ส่วนรายการรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรถของรถที่บริษัท ที่นำมาขอจดทะเบียนนั้น เป็นรายละเอียดในการตรวจสภาพรถ เพื่อขอจดทะเบียน หากไม่ปรากกฎในรายการจดทะเบียน จึงถือว่าเป็นรายการที่ไม่ได้จดทะเบียน
ดังนั้นหากมีการเปลียนแปลงสภาพรถ ที่ผิดไปจากมาตรฐานบริษัท และกฎกระทรวงในเรื่องการตรวจสภาพรถ ก็อาจจะผิด ตาม ม.๑๒ ได้เช่นกัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที