Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ขอที่อยู่ ปปท.
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ขอที่อยู่ ปปท.
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เจ้าพนักงาน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.รอบรู้น้อย
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 19/07/2008 11:08 am    ชื่อกระทู้: ขอที่อยู่ ปปท. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เนื่องจากกระผมได้รับเรื่องเจ้าพนักงานของรัฐกระทำผิดไว้เรื่องหนึ่ง เนื่องจากต่ำกว่าระดับ 8 จะต้องส่งเรื่องให้ ปปท.ใช่มั๊ยครับ แต่ไม่ทราบที่อยู่ของปปท และส่ง
เรื่องให้กับผู้ใด ขอคำขึ้นต้นด้วยครับ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
ผีเฝ้าเว็บ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 19/07/2008 11:28 am    ชื่อกระทู้: Re: ขอที่อยู่ ปปท. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ลิ้งค์นี้เลยครับ

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Downloads2&op=getit&lid=15

สำนักงาน ปปท.
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 24
ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

ผมก็ยังงงๆ กฎหมายมาแล้ว แต่การตั้งองค์กรยังไม่เป็นรูปร่าง หากติดต่อแล้วได้เรื่องอย่างไงวานลงแจ้งในเว็บนี้ด้วยนะครับ
กลับไปข้างบน
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 19/07/2008 11:53 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนสอบสวน 599

ข้อ 1.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มาปฏิบัติงาน ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 Shop 19,ชั้นลอย Shop 15,16,17 และบริเวณอาคารจอดรถชั้น 12 A ถนนประชาชื่น แขวง/เขตบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5028299 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

ข้อ 2. นายตวง อันทะไชย โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ปปท.แถลงว่าในการประชุมกรรมาธิการครั้งแรกวันนี้ได้กำหนดกรอบแนวทางการทำงานในการตรวจสอบภายใน 90 วัน โดยให้ความสัมพันธ์ต่อจริยธรรม เนื่องจากเป็นกรรมการที่ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับ 7 ลงไป

ข้อ 3 นาย แสวงการ ส.ว.สรรหา เปิดเผยว่า ในการประชุมลับ รัฐมนตรีได้ชี้แจงเหตุการณ์ดำเนินการที่ล่าช้าเกิน 60 วัน ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตนในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพิจารณากฎหมายฉบับนี้ เห็นว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดโทษหากทำเกินเวลา แม้จะมีปัญหาตามที่ปรากฏเป็นข่าว แต่คิดว่าไม่เป็นปัญหาใหญ่ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่า ควรตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบประวัติ เพราะผู้ได้รับการเสนอชื่อหลายคนถูกร้องเรียน เช่น เคยเป็นผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชาชนหรือเป็นที่ปรึกษาอดีตประธานวุฒิสภา หรือมีข้อร้องเรียนว่าบุกรุกที่สาธารณะ และทั้ง 6 คน ยังผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนฯด้วยองค์ประชุมไม่ครบ ดังนั้นวุฒิสภาจึงไม่ควรให้ผ่านอย่างรีบเร่ง เพราะ ป.ป.ท.ถือเป็นคนสำคัญในการตรวจสอบทุจริตข้าราชการระดับต่ำกว่าซี 8 ลง มาซึ่งถือเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นมาตรฐานที่วุฒิสภาเคยทำ
........... สรุปได้ว่า.......
1. “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้
(1) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(2) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(3) พนักงานอัยการ
(4) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระจากการควบคุมหรือกำกับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
(6) เจ้าหน้าที่ของรัฐในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(7) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
( เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทำความผิดกับบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)

2......ไม่มีคำว่า... ผู้บริหารระดับสูง....ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ...มีแต่...... ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ....หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ทบวง หรือ กระทรวง สำหรับข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดสำหรับข้าราชการทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ....
3. “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
4. “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
5. “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

[b]............ ส่ง .... ป.ป.ท. .....[/b]
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 21/07/2008 7:06 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขณะนี้ จนท.ของรัฐทุกระดับไปกระทำความผิดตามที่ระบุใน พรบ.ปปช.๒๕๔๒ ยังต้องส่งสำนวนไป ปปช.ครับ ดูลิ้งล่างนี้แล้วจะเข้าใจ ตราบใดยังไม่มีการแก้ พรบ.ปปช.๒๕๔๒ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน รธน.๕๐ เกี่ยวกับประเด็น จนท. ตราบนั้น ปปท.ยังไม่ใช้บังคับ(แม้ตัว พรบ.ปปท.จะมีผลใช้แล้วก็ตาม) จนท.ทุกระดับจึงต้องถูกยิงไป ปปช. ตามความเห็น ปปช.ล่างนี้ครับ แต่ ปปช.ก็ยังมีอำนาจตาม คปค.ที่ ๓๑ ส่งเรื่องกลับมาให้ พงส.ดำเนินคดีตาม ป.วิอ.ได้ครับ
http://www.nccc.thaigov.net/nccc/board/showdetail.php?post_id=2688
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 21/07/2008 9:39 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน คุณ"เหินฟ้า" /แฟนคลับสอบสวน 599

ข้อ 1. เพื่อความชัดเจน ขอย้อนอีกครั้ง ....
........... สรุปได้ว่า.......

1. “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้
(1) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(2) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(3) พนักงานอัยการ
(4) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระจากการควบคุมหรือกำกับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
(6) เจ้าหน้าที่ของรัฐในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(7) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
( เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทำความผิดกับบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)

2......ไม่มีคำว่า... ผู้บริหารระดับสูง....ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ...มีแต่...... ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ....หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ทบวง หรือ กระทรวง สำหรับข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดสำหรับข้าราชการทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ....

กลับไปข้างบน


พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
สมาชิกเข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 229

ตอบ: 21/07/2008 1:08 am ชื่อกระทู้:

--------------------------------------------------------------------------------

----- ต่อ-------
ข้อ 2. จะเห็นได้ว่า..เจ้าหน้าที่ของรัฐที่.. ทุจริต..ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
สอบสวนแล้ว ความผิดปรากฏ....ส่ง ป.ป.ท. เว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
(1) - (7) ส่ง ป.ป.ช.

ข้อ 3. ...ตามกระทู้ที่ถาม ชัดเจนว่า ...เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (4)
.... จึงต้องส่ง ป.ป.ช.
ข้อ 4. สรุปอีกครั้ง
.........4.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจาก (1) - (7) ส่ง ป.ป.ท..........4.2 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/021/1.PDF
........มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 2 การไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
....... .4.3 มีผลบังคับแต่ 23 พฤษภาคม 2551
.........4.4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มาปฏิบัติงาน ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-5028299 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

........... กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ...มีที่ตั้งหน่วยปฏิบัติ...มีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่ (แบ่งส่วนราชการ) ......จ่าหน้าซอง เอกสาร"ลับ"...ส่ง
.........ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.)
.........อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2
.........ถนนแจ้งวัฒนะ
.........อำเภอปากเกร็ด
........ จังหวัดนนทบุรี 11120
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
วิธีคิด
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 10/05/2008
ตอบ: 1561

ตอบตอบ: 21/07/2008 6:06 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...ขอคารวะท่านอาวุโสทั้งสอง...

...ท่านอาวุโสทั้งสองช่างมีบุญคุณต่อพนักงานสอบสวนใต้ทั่วหล้า...

...ขอบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ท่านทั้งสองได้เป็นใหญ่เป็นโต และได้ปกครองเหล่าพลพรรคพนักงานสอบสวน...

...จะได้ไม่เป็นพรรคกระยาจกอีกต่อไป... อมยิ้ม

----------------------------------------------------------
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เจ้าพนักงาน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.27 วินาที