Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลิขสิทธิ์ ร้านเกม
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
chai077
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2013
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 12/07/2013 12:05 pm    ชื่อกระทู้: ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สมมติว่า ตอนนี้มีเกมส์ออนไลน์เปิดให้บริการอยู่ มีลิขสิทธิ์
ผมอยากเล่นเป็นออฟไลน์ ก็เลยแก้ไขโปรแกรมบางส่วน
แล้วเอาเกมส์นั่น มาเล่นเป็นออฟไลน์ เล่นเองคนเดียวที่บ้าน
อย่างนี้ผมจะผิด กม.ลิขสิทธิ์ไหม

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ไก่อ๊บ
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 19/09/2009
ตอบ: 209

ตอบตอบ: 12/07/2013 4:22 pm    ชื่อกระทู้: ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่ผิดครับ ตามกฏหมายลิทสิทธิ์ จะผิดเมื่อแสวงหากำไรจากงานอันมีลิสิทธิ์นั้น เวลามีน้อยครับไปเข้าเวรก่อน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.shadow
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/12/2012
ตอบ: 1059

ตอบตอบ: 13/07/2013 8:11 am    ชื่อกระทู้: ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต้องระวัง อาจมีความผิดฐาน"ทำซ้ำ ดัดแปลงแก่งานอันมีลิขสิทธิ(งานวรรณกรรมซึ่งให้หมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย) โดยไม่ได้รับอนุญาต"ซึ่งถ้าหาก ทำซ้ำโดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมใน"ส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำขึ้นใหม่" หมิ่นแหม่ ต้องระวังส่วนนี้ด้วย ครับ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.shadow
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/12/2012
ตอบ: 1059

ตอบตอบ: 13/07/2013 8:13 am    ชื่อกระทู้: ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

และ ทำซ้ำ ยังหมายถึง คัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทำสำเนา ในกรณีน่าจะเป็นการคัดลอกด้วย ครับ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สืบระห่ำ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2013
ตอบ: 23

ตอบตอบ: 14/07/2013 10:48 pm    ชื่อกระทู้: ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แม้จะไม่ใช่การแสงวหากำไร ก็อาจมีความผิดได้ตาม ม.๓๐

มาตรา 30 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว

เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตาม
มาตรา 32 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(5) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(6) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(7) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(๘) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

ตามข้อเท็จจริงในคำถาม เข้าข้อยกเว้นครับ ม.๓๒(๒)

ม.๓๒ เป็นข้อยกเว้น วรรคแรกเป็นหลักเลยครับ ถ้าเข้าวรรคแรกไม่ผิด(แต่ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้นปลอดภัย) ส่วนวรรคสอง เป็นส่วนอธิบายของวรรคแรกว่าการกระทำต่างที่ไม่ผิดมีอะไรบ้างที่แบบชัวร์ๆ หากไม่เข้าวรรคสองในอนุต่างๆก็ต้องมาดูว่า มันเข้าหลักวรรคแรกหรือไม่ บอกตรงๆ ว่าถ้าไม่เข้าอนุต่างๆ ในวรรคสองเป็นการสุ่มเสี่ยงมาก ที่จะพ้นผิด และส่วนมากมักจะตีความว่า ถ้าไม่เข้าวรรคสองแล้ว ก็มักจะ ไม่เข้าวรรคแรก เพราะผมเองก็ยังหาเหตุผลที่ไม่เข้าวรรคสอง แต่สามารถเข้าวรรคแรกได้ ใครทราบก็ชี้แนะด้วยการยกตัวอย่าง ก็จะดีครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.shadow
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/12/2012
ตอบ: 1059

ตอบตอบ: 15/07/2013 9:37 am    ชื่อกระทู้: ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้าจะพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นภาระการพิสูจน์ของจำเลยที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ตามข้อกล่าวอ้างของตน ส่วนกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็มีตาม มาตรา 35 ซึ่งก็อยู่ภายในบังคับบทบัญญัติของมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ด้วย ครับ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สืบระห่ำ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2013
ตอบ: 23

ตอบตอบ: 15/07/2013 2:25 pm    ชื่อกระทู้: ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เป็นไปตามท่าน พงส.shadow เลยครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
tvnews
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/03/2011
ตอบ: 55

ตอบตอบ: 06/10/2013 1:36 pm    ชื่อกระทู้: Re: ถามเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์คับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

chai077 บันทึก:
สมมติว่า ตอนนี้มีเกมส์ออนไลน์เปิดให้บริการอยู่ มีลิขสิทธิ์
ผมอยากเล่นเป็นออฟไลน์ ก็เลยแก้ไขโปรแกรมบางส่วน
แล้วเอาเกมส์นั่น มาเล่นเป็นออฟไลน์ เล่นเองคนเดียวที่บ้าน
อย่างนี้ผมจะผิด กม.ลิขสิทธิ์ไหม


ใครจะไปแจ้งความล่ะครับ ท่านเล่นอยู่ในบ้านคนเดียว
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลิขสิทธิ์ ร้านเกม ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที