Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
จังโก้
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 16/08/2011
ตอบ: 47

ตอบตอบ: 11/06/2013 3:53 pm    ชื่อกระทู้: สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอทราบว่า สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือไม่ครับ มีฎีกาประกอบยิ่งดีครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 12/06/2013 7:53 am    ชื่อกระทู้: สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่ต้องใช้ฎีกาหรอก
สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค อันได้แก่ จังหวัด อำเภอ ตำบล ในปัจจุบันนี้มี กม.หลายฉบับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ เมื่อเป็นข้าราชการแล้วก็ย่อมเป็นเจ้าพนักงานในตัว ไม่ต้องมี กม.ระบุให้เป็นเจ้าพนักงานอีก
ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานส่วนภูมิภาคนี้จะเห็นได้ว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นการแต่งตั้งจาก กม.แต่งตั้งข้าราชการที่เรียกว่า กม.ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนก็ได้ ที่เห็นชัดคือ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ เป็น กม.ว่าด้วยระเบียบข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพราะมีการแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ซึ่งมิใช่ข้าราชการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน และไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในกม.นั้นว่าให้เป็นเจ้าพนักงาน แต่บุคคลเหล่านั้นก็เป็นเจ้าพนักงาน เพราะได้รับการแต่งตั้งโดย กม.ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สรุป
สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล เป็นเจ้าพนักงาน(ฝ่ายปกครอง)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
มัคทายก
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 17/12/2011
ตอบ: 66

ตอบตอบ: 12/06/2013 9:14 am    ชื่อกระทู้: สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอแย้งท่านพี่เทพฯนิดเดียว มีฎีกายาเสพติด จำเลขไม่ได้ สารวัตรกำนันเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นข้าราชการ ส่วนแพทย์ประจำตำบลไม่แน่ใจ จะลองค้นฎีกามาตอบในภายหลัง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 922

ตอบตอบ: 13/06/2013 12:29 am    ชื่อกระทู้: สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8103/2551
จำเลยมีตำแหน่งเป็นสารวัตรกำนัน ซึ่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ มาตรา 44 บัญญัติว่า "ในตำบล 1 มีสารวัตรสำหรับเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยของกำนัน 2 คน ผู้ที่จะเป็นสารวัตรนี้แล้วแต่กำนันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการเมืองด้วยจึงเป็นได้ และกำนันมีอำนาจเปลี่ยนสารวัตรได้" ดังนั้น สารวัตรกำนันจึงมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยและรับใช้สอยของกำนันเท่านั้น แม้จะได้รับเงินตอบแทนจากทางราชการเป็นรายเดือนและมีสิทธิขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ แต่สารวัตรกำนันก็มิได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามที่โจทก์ฎีกาอันเป็นการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นได้

เลขที่ฎีกา 3057/2523 จำเลยที่ 2 เป็นแพทย์ประจำตำบล จำเลยที่ 6 เป็นครูประ
ชาบาลมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้ว การที่นายอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามี
คำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยที่ 2 และที่ 6 ไปปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
และช่วยประชาชนในชนบทให้มีงานทำในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติการของ
อำเภอ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 6 ปฏิบัติงานในฐานเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมาย
จำเลยที่4 และที่ 5 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาติบลตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 มิได้ระบุให้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา แม้นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยไปปฏิบัติงานตามโครง
การพัฒนาท้องถิ่นฯ อันเป็นราชการของอำเภอก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 4 และที่ 5
มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 1787/2524 “เจ้าพนักงานย่อมหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย กล่าวคือในการแต่งตั้งนั้นมีกฎหมายระบุถึงวิธีการแต่งตั้งไว้ และได้มีการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามวิธีที่กฎหมายระบุไว้ จำเลยที่ 1 เป็นกำนัน , จำเลยที่ 2 เป็นแพทย์ประจำตำบล ,
จำเลยที่ 3 เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการแต่งตั้งตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ จำเลยทั้งสามจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน เมื่อจำเลยทั้งสามเป็นกรรมการของสภาตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของตำบลและมีระเบียบของสำนักนายกฯ ว่าด้วยการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยประชาชนในชนบทในฤดูแล้ง พ.ศ.2518 กำหนดให้ กำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เรียกโดยย่อว่า ป ช ล ต ซึ่งระเบียบที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อจำเลยทั้งสามดำเนินการในฐานะกรรมการ ป ช ล ต ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าพนักงาน อันอาจเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการได้ ส่วนจำเลยที่ 4 และ 5 เป็นกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 แม้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ป ช ล ต ด้วย แต่ระเบียบ
ว่าด้วยการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมิใช่กฎหมาย เมื่อจำเลยทั้งสองมิได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายและไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้ว่าเป็นเจ้าพนักงาน แม้จำเลยทั้งสองจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ก็หาใช่เจ้าพนักงานไม่”

>>>>>>>>>>..

เหตุใด มันจึงต่างกันได้ถึงเพียงนี้ แทนที่สารวัตรกำนันจะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เพราะต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม แพทย์ประจำตำบลที่ทำหน้าที่ป้องกันโรคภัย กลับกลายเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแทน งงจุงเบย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
jetj
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 15/08/2009
ตอบ: 196

ตอบตอบ: 14/06/2013 8:03 am    ชื่อกระทู้: สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอแย้งท่านพี่เทพฯนิดเดียว มีฎีกายาเสพติด จำเลขไม่ได้ สารวัตรกำนันเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นข้าราชการ ส่วนแพทย์ประจำตำบลไม่แน่ใจ จะลองค้นฎีกามาตอบในภายหลัง
**********

สารวัตรกำนัน น่าจะเป็นตามที่คนเมืองป่าเล่ามา แต่ผู้ช่วย แพทย์ ไม่น่าจะใช่ข้าราชการ
แต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประเภทหนึ่งเท่านั้น และเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อกระทำการตามที่บัญญัติใน พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/08/2015 9:59 am    ชื่อกระทู้: สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยากทราบว่าสารวัตกำนันมีตัวย่อว่าอะไรคะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/08/2015 10:26 am    ชื่อกระทู้: Re: สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
อยากทราบว่าสารวัตกำนันมีตัวย่อว่าอะไรคะ


ตัวย่อไม่มี ฟาด ตัวเต็ม ไปเลย

ป๋ม ก็ ไปไม่เป็นเหมือนกัน อะ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/09/2015 4:26 pm    ชื่อกระทู้: Re: สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สว. บันทึก:
ผมเป็นสารวัตรกำนันมา3ปีแล้วและผมทำงานเสริมคือเป็นผู้รับจัดตั้งไปรษณ์ย่อยของตำบลที่อยู่การทำงานคือรับงานมาจากไปรษณีย์จังหวัดวิ่งมีผู้ช่วยๆวิ่ง(คล้ายผู้รับเหมา)แต่ทางกำนันได้บอกว่าทางอำเภอว่าทำไม่ได้ให้ผมลาออกจากสารวัตร(มีผลประโยชน์แอบแฝง)ผมอยากทราบว่า
ผมสามารถทำควบคู่ไปได้หรือไม่ขอคุณครับ


กรณี นี้./

เห็นแบบนี้ คับ

อย่า !!!! ให้งานหลักเสียหาย

งาน...สารวัตรกำนัน คับ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที