Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - คดีลิขสิทธิ์
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

คดีลิขสิทธิ์
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลิขสิทธิ์ ร้านเกม
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
โลมาสีชมพู
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 02/07/2010
ตอบ: 176
ที่อยู่: นครบาล

ตอบตอบ: 08/02/2013 10:25 pm    ชื่อกระทู้: คดีลิขสิทธิ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอรบกวนใครมีคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญายกฟ้องกรณีหนังสือมอบอำนาจแจ้งความคดีลิขสิทธิ์ไม่ระบุผุู้้กระทำผิดสถานที่พฤติการณ์เท่าที่ทราบ. และเคยอ่านเจอหนังสือสั่งการของ สตช.เมื่อประมาณกลางปี2555เกี่ยวกับการห้ามเข้าจับกุมคดีร้านคาราโอเกะที่เป็นความผิดซึ่งหน้าเพราะการล่อจับ. (เท่าที่พอจำได้)ขอความกรุณาลงให้หนข่อยนะจชำเป็นต้องใช้

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สากกะเบือ3
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 25/09/2009
ตอบ: 1843

ตอบตอบ: 11/02/2013 12:28 pm    ชื่อกระทู้: คดีลิขสิทธิ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีอยู่หลายคดีที่ศาลทรัพย์สินฯยกฟ้อง แต่ลงไม่เป็นครับ ขอเบอร์โทรได้มั๊ย จะประสานส่งให้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
โลมาสีชมพู
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 02/07/2010
ตอบ: 176
ที่อยู่: นครบาล

ตอบตอบ: 12/02/2013 10:50 pm    ชื่อกระทู้: คดีลิขสิทธิ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รบกวนสงเมล์ทีchatkaew0220@gmail.com. ขอบคุณล่วงหน้ามากๆ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
tvnews
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/03/2011
ตอบ: 55

ตอบตอบ: 06/10/2013 2:12 pm    ชื่อกระทู้: คดีลิขสิทธิ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่ทราบว่าเทียบเคียงได้หรือเปล่า
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=420765
มอบอำนาจอย่างไร...จึงจะชอบด้วยกฎหมาย

โดย...สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ก็ตาม เมื่อติดต่อธุรกิจกันแล้วมีการชำระเงินกันเป็นเช็ค ต่อมาเช็คนั้นไม่สามารถเบิกเงินได้ หรือที่เรียกว่าเช็คเด้งนั่นเอง จึงต้องมีฟ้องร้องกันและในคดีอันเกี่ยวกับเช็คนั้น สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาและคดีแพ่งก็ได้ หากฟ้องเป็นคดีอาญาต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์ ภายในกำหนดเวลาเสียก่อน และในการฟ้องร้องหรือแจ้งความร้องทุกข์นั้น ส่วนใหญ่กรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ มักจะมอบอำนาจให้ใครคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทน และการมอบอำนาจนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใครมอบอำนาจให้ใคร กระทำการใดแทน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยานให้ชัดเจน เพราะอาจเป็นปัญหาว่าการมอบอำนาจนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบกฎหมาย ไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีความกันได้ หากยังฝืนฟ้องไปศาลก็ต้องยกฟ้องอยู่ดี เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและหนี้สูญอีกด้วย
ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้อายุความฟ้องร้องดำเนินคดีไว้
มาตรา 96 .....ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้กำหนดขั้นตอนไว้ ดังนี้
มาตรา 120 ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน ......
มาตรา 121 พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง ......
แต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทำการสอบสวน เว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ .......
ดังมีคำพิพากษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ
คำพิพากษาศาลฎีกา 2600/2601/2550 ตามหนังสือมอบอำนาจทั้งสองฉบับ มีข้อความระบุเหมือนกันว่า บริษัท ก้องสุข โดยนายสวัสดิ์ และนางวรรณี กรรมการผู้มีอำนาจ มอบอำนาจให้นายสมพงษ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจไปร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาตามเช็คพิพาทแก่บริษัท ก่อกิจ โดย นายก่อและนายกิจ แสดงว่าบริษัท ก้องสุข มอบอำนาจให้นายสมพงษ์ ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่บริษัท ก่อกิจ ซึ่งมีนายก่อและนายกิจเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน มิใช่มอบอำนาจให้ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่ นายก่อและนายกิจในฐานะส่วนตัว อีกทั้งสำเนาหนังสือรับรองและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายสวัสดิ์และนางวรรณี ที่แนบท้ายหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวทุกฉบับ ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง ก็ระบุชัดเจนว่าสำหรับใช้งานมอบอำนาจให้นายสมพงษ์ร้องทุกข์คดีอาญาเช็คแก่บริษัท ก่อกิจ เท่านั้น แม้นายสวัสดิ์ จะเบิกความว่า ตามหนังสือมอบอำนาจทั้งสองฉบับเป็นการมอบอำนาจให้นายสมพงษ์ ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี แก่นายก่อและนายกิจก็ตาม แต่คำเบิกความของนายสวัสดิ์ ก็ขัดต่อข้อความในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ย่อมไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง แม้นายก่อและนายกิจ จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทดังกล่าวก็ตาม แต่ความเป็นนิติบุคคลของบริษัท ก่อกิจ ก็แยกต่างหากจากความเป็นบุคคลของนายก่อและนายกิจ ประกอบกับความรับผิดในทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้กระทำผิดแต่ละบุคคล เมื่อบริษัท ก้องสุข มีหนังสือมอบอำนาจให้นายสมพงษ์ ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยระบุให้ดำเนินคดีแก่บริษัท ก่อกิจ เท่านั้น นายสมพงษ์ จึงไม่มีอำนาจไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่นายก่อและนายกิจ และเป็นการร้องทุกข์ที่ไม่ชอบ เท่ากับบริษัท ก้องสุข ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีนี้ อันเป็นความผิดต่อส่วนตัวแก่นายก่อและนายกิจ พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 ฉะนั้น พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายก่อและนายกิจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ในเมื่อไม่มีอำนาจฟ้อง คำร้องของบริษัทก้องสุขผู้เสียหายย่อมตกไป และต้องยกฟ้องด้วย

โดยสรุปแล้ว ในการมอบอำนาจนั้น ท่านจะต้องระบุข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดว่า... ใครมอบอำนาจให้ใคร ไปกระทำการใดกับใคร อย่างไรบ้าง ให้ระบุเป็นข้อๆ ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน และต้องมีการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ทั้งผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยานอีกสองคน เพราะจากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการระบุชื่อบุคคลที่ต้องการจะดำเนินคดีไม่ครบถ้วน จึงเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้อง น่าเสียดายจริงๆ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลิขสิทธิ์ ร้านเกม ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที