Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - คดีข้อหาก่อการร้าย ไม่รู้ตัว ใช้เวลาทำกี่เดือนคับ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

คดีข้อหาก่อการร้าย ไม่รู้ตัว ใช้เวลาทำกี่เดือนคับ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สรุปสำนวน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ตร.ภูธร
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 25/02/2010
ตอบ: 13

ตอบตอบ: 20/09/2012 5:23 pm    ชื่อกระทู้: คดีข้อหาก่อการร้าย ไม่รู้ตัว ใช้เวลาทำกี่เดือนคับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เราต้องสอบสวนกี่เดือนคับถึงจะครบกำหนดสั่งงด และคดีก่อการร้ายเป็นคดีอุกฉกรรจ์หรือไม่คับ รบกวนพี่ช่วยตอบหน่อยนะคับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 20/09/2012 6:51 pm    ชื่อกระทู้: คดีข้อหาก่อการร้าย ไม่รู้ตัว ใช้เวลาทำกี่เดือนคับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อุกฉกรรจ์ ไม่รู้ตัว ก็ 1 ปี...ท้องที่ทำไม่ได้เกินอำนาจ ต้อง รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ทำครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 21/09/2012 1:18 am    ชื่อกระทู้: คดีข้อหาก่อการร้าย ไม่รู้ตัว ใช้เวลาทำกี่เดือนคับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน คุณ "ตร.ภูธร" & แฟนคลับสอบสวน ๕๙๙ ทุกท่าน

ข้อ ๑. ลักษณะ 18 กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ
บทที่ 1 เหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน
ข้อ 1 เหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน ได้แก่
1.1 เหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คือ
1.1.1 ฆ่าผู้อื่น
1.1.2 ปล้นทรัพย์
1.1.3 ชิงทรัพย์
1.1.4 วางเพลิง
1.1.5 ลักพาคนไปเรียกค่าไถ่

***************************************
ตามข้างต้น/ รับเลขคดีอาญาแล้ว /ต้องออกเลข อ.(อุกฉกรรจ์)
ฆ่า/ปล้น/ชิง/วางเพลิง/ลักพาคนไปเรียกค่าไถ่
จึงจะเข้าความผิด/อุกฉกรรจ์
การสอบสวนคดีอุกฉกรรจ์......ไม่รู้ตัว/ให้ไปดูที่/

คำสั่ง ตร.ที่๙๖๐/๒๕๓๗ ลง ๑๐ สิงหาคม๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

1. ระยะเวลาการสอบสวนคดีอาญา
1.1 คดีที่ไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด

1.1.1 คดีอาญาทั่วไป ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนกำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษ

1.1.2 คดีอุกฉกรรจ์ ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนมีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
รับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษ
เมื่อพนักงานสอบสวนทำการสืบสวนมาเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดแล้วยังไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิดเห็นควรงดการสอบสวนหรือมีความจำเป็นต้องทำการสืบสวนเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นตามลำดับชั้นไปยังผู้บังคับการหรือหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นตรวจพิจารณาและดำเนินการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ครบกำหนดตาม 1.1.1 หรือ 1.1.2

ข้อ ๒. สรุปได้ว่า
๒.๑ คดีอาญาทั่วไป ไม่รู้ตัว ๓ เดือน + ๓๐ วัน
๒.๒ คดีอุกฉกรรจ์ ไม่รู้ตัว ๑ ปี + ๓๐ วัน

ข้อ ๓. กรณีคดีก่อการร้าย/ ตามมาตรา ๑๓๕/๑

ผู้ใดกระทำการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้
(๑) ใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือ
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ
(๒) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่ง
สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ
(๓) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือ
ของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อย่างสำคัญ
ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานก่อการร้าย

สรุปคงพอแยกได้ว่า

ก่อการร้ายธรรมดา............

หรือ

ก่อการร้ายอุกฉกรรจ์..............
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 21/09/2012 8:46 am    ชื่อกระทู้: คดีข้อหาก่อการร้าย ไม่รู้ตัว ใช้เวลาทำกี่เดือนคับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อุกฉกรรจ์ ไม่รู้ตัว ก็ 1 ปี...ท้องที่ทำไม่ได้เกินอำนาจ ต้อง รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ทำครับ

ข้อ ๑. ระเบียบ หรือคำสั่งใด/ที่ว่าท้องที่ทำไม่ได้ ต้อง รอง ผบก.ภ.จว.ฯ

ข้อ ๒. เท่าที่เห็น/ คดีตีปี๊ป...เท่านั้นที่จะโดดลงมาทำ /สร้างภาพ....ช่อง 3-5-7-9-11-ASTV- ASIA UPdate-Blue Sky ...ออกข่าวเสร็จก็กลับ
ท้องที หัวซุกหัวซุน ทำเหมือนเดิม...........
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตร.ภูธร
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 25/02/2010
ตอบ: 13

ตอบตอบ: 21/09/2012 12:04 pm    ชื่อกระทู้: คดีข้อหาก่อการร้าย ไม่รู้ตัว ใช้เวลาทำกี่เดือนคับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณคับ สรุปว่า
คดีก่อการร้ายธรรมดา -ไม่รู้ตัว ทำสำนวน 3 เดือน + 30 วัน
คดีก่อการร้ายอุกฉกรรจ์ - ไม่รู้ตัว ทำสำนวน 1 ปี
ถูกต้องมั้ยครับ

ที่ถามให้แน่ใจเพราะว่า ผมเอาสำนวนงดการสอบสวนไปส่งท่านอัยการ ข้อหา พยายามฆ่าเจ้าพนักงานฯ มีและประกอบระเบิดและทำให้เกิดระเบิด และร่วมกันก่อการร้ายฯ แต่อัยการไม่รับสำนวนบอกว่า ยังไม่ครบกำหนดส่ง เพราะยังสอบสวนไม่ครบ 1 ปี ผมเลยงงคับไม่รู้ทำไงดี ท่านบอกว่าคดีที่เกี่ยวกับคดีมั่นคงกรณีไม่รู้ตัวต้องสอบสวนครบ 1 ปีจึงสรุปส่งได้ เนื่องจากคดีที่เกิดขึ้น ใน 3 จว.ใต้ส่วนมากเป็นคดีมั่นคง
(กรณีเหตุคดีมีอยู่ว่า จนท.ทหารเดินลาดตระเวนริมถนนแล้วโดนคนร้ายลอบวางระเบิดเป็นเหตุให้ จนท.ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ประชาชนเจ็บ เล็กน้อย 1 คน คับ แล้วทาง จนท. 3 ฝ่าย(ตำรวจ , ทหาร , ฝ่ายปกครอง)ประชุมกันให้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีมั่นคง
จากกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ถือเป็นคดีก่อการร้ายธรรมดาหรือก่อการร้ายอุกฉกรรจ์ คับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สรุปสำนวน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที