Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เจ้าพนักงาน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.หล่อขั้นเทพ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 22/07/2009
ตอบ: 76

ตอบตอบ: 05/09/2012 7:01 am    ชื่อกระทู้: ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พี่น้องครับ อยากรู้จัง ปัญหามีอยู่ว่า ผู้อำนวยการสโครงการรชลชลประทานจังหวัดแหน่งหนึ่งถูกดำเนินคดีในความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ตาม ม. " 157" อยากทราบว่าเมื่อเรารวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแล้ว จะส่งสำนวนไปที่ใด ระหว่าง ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. กูรูท่านใดทราบ ตอบด่วนด้วยน่ะครับ หากมีระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องจัดมาให้เสพหน่อยเหอะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เคง
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 30/01/2011
ตอบ: 106

ตอบตอบ: 05/09/2012 8:03 am    ชื่อกระทู้: ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต้องดูเขาว่าระดับไหน หากตั้งแต่ ซี 8 ขึ้น ก็ไป ปปช. ต่ำกว่า ซี 8 ก็ ปปท.
แต่ถ้าเป็น พวกสมาชิกสภาท้องถิ่น ไป ปปช.สถานเดียว
ไม่ต้องรับเลขคดี ลงปจว.เป็นหลักฐานตามปกติคดีทั่วไปแล้วขมวดท้ายว่าคดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจสอบสวนของคณะกรรมการ ปป..... ตามกฎหมายอะไร จะได้ดำเนินการส่งให้คณะกรรมการ ปป.... ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป (ต้องส่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่รับเรื่อง)

หากเป็นเรื่องที่ต้องส่ง ปปท. ก็เอาระเบียบ ตร.ว่าด้วยการส่งเรื่องให้ ปปช.มาใช้โดยอนุโลม เพราะ ตร.ไม่เคยสั่งการหรือให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับการรับแจ้งคดีในอำนาจสอบสวนของ ปปท.เลย(อาจกลัวว่า กม.ไม่ชัด ขืนลงนามไปแล้วภายหลังการไม่เป็นไปตามที่ตนเองสั่งแล้วตนเองต้องรับผิดชอบ) ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติเคว้งคว้าง ตีความกันไปเอง ตัวเลขา ปปท.เองก็ตระเวณบรรยายว่า เมื่อ ปปช.ส่งเรื่องคืนมาให้ พงส. พงส.ก็ควรสอบสวนเรื่องราวส่งอัยการไป มิใช่ส่งต่อมาที่ ปปท. เพราะ ปปท.ยังไม่มีคณะกรรมการ ปปท. ผมแย้งสุดตัวเลยว่าในเมื่อ กม.บังคับใช้แล้ว ปปช.เอาตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้น ต่ำกว่าลงมาก็ ปปท. จะมาอ้างว่าคณะกรรมการยังไม่มีไม่ได้ เพราะ กม.บังคับใช้แล้ว หากคณะกรรมการยังคลอดไม่ทัน ทำไมไม่เขียนบทเฉพาะกาลไว้ล่ะ กม. ปปท.ออกสมัย นรม.สุรยุทธ์ฯ เร่งรีบออกกัน ทำให้การคัดสรร คณะกรรมการปปท.ไม่ทันการบังคับใช้
ปปท.ออกมาเพื่อแบ่งเบาภาระ ปปช. ในเมื่อ กม.ปปท.ใช้แล้ว จะมาอ้างว่าคณะกรรมการ ปปท.ยังไม่มี อ้างไม่ได้หรอก ผู้ถูกกล่าวหาบางคนที่อยู่ในอำนาจ ปปท. พอ ปปช.ส่งกลับมาให้ พงส.เราก็สรุปสำนวนสั่งไม่ฟ้องส่งอัยการ ถามว่าพงส.เราเอาอำนาจอะไรไปสรุป บางคนตอบว่าอาศัยอำนาจ ปปช.ที่ส่งคืนมาให้ทำ หากเรื่องที่ส่งคืนมา อยู่ในอำนาจ ปปช.(ตี้งแต่ซี 8 ขึ้นไป) แต่ ปปช.อาศัยอำนาจตามประกาศ คปค.ส่งกลับมาให้ พงส.ดำเนินการเอง ผมไม่เถียง แต่หากเรื่องที่ส่งคืนมาต่ำกว่า ซี 8 (ซึ่งอยู่ในอำนาจ ปปท.) ท่านเอาอำนาจอะไรไปทำ ทำส่งไปอัยการสั่งไม่ฟ้อง คดีก็ไม่ระงับ เพราะสอบสวนไม่ชอบ เอามาฟ้องใหม่ได้

ขนาด อบต.ชั้นหนึ่ง(ขนาดใหญ่) หน.ส่วนการคลังสูงสุดก็แค่ระดับ ๗

ดังนั้นสำหรับ หน.ส่วนการคลัง ก็น่าจะต้องถูกชู๊ตไป ปปท.


ข้อ 1. ตาม พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(๓) พนักงานอัยการ
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ
จากการควบคุมหรือกำกับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
(๖) เจ้าหน้าที่ของรัฐในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
(๘) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทำความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)

ข้อ 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม 1 (๑ )-(๘) ไป ปปช. นอกจาก 1 (๑) - (๘) มา ปปท.
ข้อ 3.เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม 1 (๑) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต3.1 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ไม่ปรากฏคำว่า.......ผู้บริหารระดับสูง.....คงปราฏแต่คำว่า......... ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง..........ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง" หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ทบวง หรือ กระทรวง สำหรับข้าราชการพลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด สำหรับ ข้าราชการทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ
3.2 รธน.50
ม.250 คณะกรรมการ ปปช.มีอำนาจหน้าที่
(1)...........................
(3) ไต่สวนและวินิจฉัย จนท.ของรัฐ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือช้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่าร่ำรวยผิดปกติหรือกระทำความผิด..............................................ฯลฯ
.....พ.ร.บ.ปปท. ไปลอกรัฐธรรมนูญ คำว่า ...ผู้บริหารระดับสูง.....แต่ไม่ดู พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช. ...ไม่มีคำว่า ผู้บริหารระดับสูง ...มาแต่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง.....
............... สรุปได้ว่า..............จะเป็น ระดับ 7 ระดับ 8 หรือ ระดับ 9..............ถ้าไม่ใช่ผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการกองขึ้นไป หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง คือไม่ใช่ ผู้บริหาร..........ไป ปปท.7 ว. ..... 7 ชช. .... 8 ว. ..... 8ชช. ..... 9 ช. ..... 9 ชช. .........ก็ไป ปปท. ถ้าไม่ใช่ผู้บริหาร.....................
การเทียบระดับ........................ดังนี้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
plein6147
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 24/08/2010
ตอบ: 435

ตอบตอบ: 05/09/2012 8:31 am    ชื่อกระทู้: ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อธิบาย แบบง่ายสุดๆ เลยนะครับ
หลักตอนร่าง พรบ.ปปช.ปี 42 คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (คนที่รับเงินเดือนหลวง นั่นแหล่ะ) ถ้าถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนในคดีนี้ ครับผม จะว่าเป็นอำมาตย์ ก็คงไม่ผิด
ต้องไปยื่นเรื่องให้ ปปช. ไต่สวน เน้น นะครับ ไต่สวน ไม่ใช่สอบสวน
ตอนร่าง กม.หลักเป็นแบบนี้

แต่ปัญหาคือ ปปช.(เก่า)ตั้งอยู่ข้างทำเนียบ (บริเวณที่พันธมิตรเคยเข้าไปยึดปลูกข้าวนั่นล่ะ)คน ตจว.จะไปยื่นยังไง ใน ม.89 จึงบอกว่าให้ไปยื่นตำรวจท้องที่ ก็ได้ แต่ตำรวจต้องส่งไปให้ ปปช. ใน 30 วัน
ส่งแต่เรื่องไป นะครับ ไม่เอาตัวผู้ต้องหา ถ้ามีการจับ(ซึ่งหน้า) ก็ต้องปล่อยตัว อำมาตย์ท่านนั้น ด้วย

เมื่อดู ม.89 ตำรวจจึงเป็นแค่ไปรษณีย์ สมัยท่านวุฒิชัย เป็นประธาน ปปช. จึงทำ บันทึกข้อตกลงกับตำรวจว่า ใน 30 วัน ที่อยู่ในมือตำรวจให้สอบสวน ตาม ป.วิ อาญา ได้ ซึ่งก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าข้อตกลงดังกล่าว ขัดกับ พรบ.ปปช. หรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องการไต่สวน กับ สอบสวน

ฉะนั้นในทางปฏิบัติ เอาแบบ แบบกันเหนียวเลยนะ พงส.รับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบว่า ผู้ถูกกล่าวหา(ไม่ใช่ผู้ต้องหา)เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ และ ข้อกล่าวหา เป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ แค่นั้น ก็พอแล้ว ส่งได้เลยครับ

ต่อมามีการแก้ไข พรบ.ปปช. และมี ปปท.(ตั้งแต่ซี7 ส่ง ปปท.) แต่หลักการข้างต้นยังเหมือนเดิมครับ มีการเพิ่มเติมว่า หากตำรวจจับกุม(ซึ่งหน้า) ก็ให้ตำรวจสอบสวนต่อไป ผัดฟ้อง ฝากขังได้โดยไม่ต้องส่ง ปปช.(หรือ ปปท.) แต่ต้องแจ้งให้เขาทราบด้วย แต่ถ้าตำรวจ สั่งไม่ฟ้อง ปปช.(หรือ ปปท.) มีอำนาจเอาเรื่องไปทำใหม่ได้

รายละเอียดอื่นๆ มีอีกเยอะครับ แต่โดยหลักๆ ก็ตามนั้นล่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นกน้อย
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 20/07/2009
ตอบ: 23

ตอบตอบ: 05/09/2012 9:33 am    ชื่อกระทู้: ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ดูประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยครับ
http://www.nacc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7325
http://www.nacc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7324
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เตียวหุยกลุ่ม10
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 04/11/2011
ตอบ: 106

ตอบตอบ: 05/09/2012 9:53 am    ชื่อกระทู้: ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบบที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๔ ฯลฯ

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใช้ ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” หมายความว่า่ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
ทบวง หรือกรมสหรับข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัฐชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
เหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหาร ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ฐานะเป็น
นิติบุคคล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
โดยประกาศในราชกจจานุเบกษา ุและผู้ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมาบบัญญัติ
มาตรา ๖ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารระดับสูง" และ “ผู้อํานวยการกอง” ระหว่าง
บทนยามคำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง" และคำว่า “ผู้เสียหาย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
"ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการ
ระดับต้นหรือเทียบเท่าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ใช้อํานาจหรือ
ได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจ
หน้าที่ควบคุมกํากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด ํ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ุ
“ผู้อำนวยการกอง” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการระดับต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการ ่ี ป.ป.ช. กำหนด ํ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฯลฯ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
ผู้ทรงธรรม
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/06/2012
ตอบ: 59

ตอบตอบ: 06/09/2012 9:15 pm    ชื่อกระทู้: ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ฝากเพิ่มเติมด้วยครับ
1. นอกจากดูคำจำกัดความคำว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว
2. กรุณาดูต่อไป ที่ มาตรา 30 ตาม พ.ร.บ.เดียวกันนี้ ด้วยครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เลือดกากี
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 03/08/2014 1:25 pm    ชื่อกระทู้: ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ลองดู http://www.library.coj.go.th/managelaw/data/1-2555-14.PDF เผื่อมีประโยขน์บ้างครับ
กลับไปข้างบน
zyt123
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 05/08/2015 8:59 am    ชื่อกระทู้: ส่งเรื่องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

montblanc,http://www.montblanc-pens.in.net/

new balance outlet,http://www.newbalance-outlet.org/

nike air max 2015,http://www.nike-air-max.us/

nike outlet store,http://www.nikefactory.org/

free run,http://www.nikefree5.net/

free running,http://www.nikefree-run.net/

free run,http://www.nikefree-run.org.uk/

nike air jordan,http://www.jordanrelease-dates.net/

nike mercurial,http://www.nikemercurial.in.net/

roshe runs,http://www.nikerosherun.us/

nike shoes,http://www.nikestore.us/

the north face,http://www.northface.us.org/

north face outlet,http://www.northfaceoutlet.com.co/

oakley store,http://www.oakleyoutlet.us.org/

the north face outlet,http://www.thenorthface.in.net/

north face uk,http://www.thenorth-face.org.uk/

the north face outlet,http://www.thenorthface.us.org/

north face jackets outlet,http://www.thenorthfacejackets.in.net/

thomas sabo,http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/

tiffany jewelry,http://www.tiffanyandco.net.co/

tiffany co,http://www.tiffanyjewelry.us.org/

timberland boots,http://www.timberlandboots-outlet.in.net/

timberland outlet,http://www.timberlandshoes.com.co/

tommy hilfiger polos,http://www.tommyhilfiger.net.co/

tommy hilfiger coupons,http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/

toms shoes,http://www.toms-shoes-outlet.net/

toms outlet,http://www.toms--outlet.in.net/

toms shoes,http://www.toms-shoes.com.co/

tory burch handbags,http://www.tory-burch-outlet.in.net/

tory burch handbags,http://www.tory-burchoutlet.us.com/

true religion,http://www.true-religion.com.co/

true religion jeans,http://www.truereligionjeans.net.co/

true religion outlet,http://www.truereligion-outlet.com.co/

ugg australia,http://www.ugg-australia.in.net/

ugg boots,http://www.uggboots.net.co/

ugg boots clearance,http://www.uggbootsclearance.com.co/

uggs on sale,http://www.uggsonsale.com.co/

uggs outlet,http://www.uggsoutlet.com.co/

coach outlet,http://www.uptocoachoutlet.com/

vans shoes,http://www.vansshoes.us/

wedding dresses,http://www.weddingdressesuk.org.uk/

yoga pants,http://www.yogapants.com.co/

oakley sunglasses cheap,http://www.oakleysunglasses.gr.com/

oakley sunglasses,http://www.oakleysunglassescheap.in.net/

oakley prescription,http://www.oakley-sunglasses.top/

replica watches,http://www.omegawatches.us.com/

pandora bracelet,http://www.pandora-charms.org.uk/

pandora bracelet,http://www.pandorajewelry.top/

polo ralph lauren,http://www.polo-outlets.com.co/

prada sunglasses,http://www.pradahandbags.net.co/

prada sunglasses,http://www.pradahandbags.com.co/

prada outlet,http://www.pradashoes.com.co/

polo ralph lauren,http://www.ralph-lauren.org.uk/

polo ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/

ralph lauren uk,http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/

polo ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/

ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/

polo outlet online,http://www.ralphlaurenpolo.in.net/

ray ban outlet,http://www.ray-ban-outlet.us.com/

ray ban sunglasses,http://www.raybans.us.org/

ray bans,http://www.rayban-sunglasses.org.uk/

ray-ban sunglasses,http://www.rayban-sunglasses.us.org/

ray ban outlet,http://www.ray-ban-sunglasses-outlet.in.net/

ray ban outlet,http://www.raybanwayfarer.in.net/

replica louis vuitton,http://www.replicahandbags.com.co/

rolex watches for sale,http://www.replica-watches.us.com/

jordan 11,http://www.retro-jordans.com/

replica watches,http://www.rolex-watches.me.uk/

nike roshe,http://www.rosherun.org.uk/

beats by dre outlet online,http://www.beatsbydrdre.co.com/

beats audio,http://www.beatsbydre.com.co/

monster headphones outlet,http://www.beats-by-dre.com.co/

dre beats,http://www.beatsheadphones.in.net/

bottega,http://www.bottega.us/

burberry outlet,http://www.burberry-handbags.in.net/

burberry outlet online,http://www.burberry--outlet.in.net/

burberry,http://www.burberryoutlet.me.uk/

burberry outlet,http://www.burberryoutlet.club/

burberry outlet online,http://www.burberryoutlet-online.in.net/

calvin kleins sale,http://www.calvinklein.co.com/

celine bags,http://www.celinebags.org/

chanel handbags,http://www.chanelhandbags.net.in/

baseball bats,http://www.cheap-baseballbats.net/

louboutin shoes,http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/

nba jerseys,http://www.cheap-jerseys.us.org/

air jordan,http://www.cheap-jordans.net/

basketball shoes,http://www.basketballshoes.com.co/

oakley,http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/

oakley vault,http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/

ray ban sunglasses outlet,http://www.cheaprayban.com.co/

cheap shoes,http://www.cheapshoes.com.co/

uggs on sale,http://www.cheap-uggboots.in.net/

flat iron,http://www.chiflatiron.net.co/

christian louboutin,http://www.christian--louboutin.in.net/

louboutin,http://www.christianlouboutin.org.uk/

louboutin shoes,http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/

coach outlet store,http://www.coachfactory-outlet.co.com/

coach factory online,http://www.coachfactory-outlet-online.in.net/

coach usa,http://www.coach-handbags.com.co/

coach outlet store online,http://www.coachoutlet-online.com.co/

coach clearance,http://www.coachoutletstore.net.co/

coach outlet store,http://www.coachoutletstore-online.com.co/

chanel outlet,http://www.coco-chanelbags.com.co/

converse shoes,http://www.converse.net.co/

hermes handbags,http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/

cheap glasses,http://www.eyeglassesonline.us.org/

sunglasses for women,http://www.eyeglassframes.us.org/

hollister clothes,http://www.fashion-clothing.us.org/

michaelkors.com,http://www.cheapmichaelkors.us.org/

nike outlet store,http://www.cheap-nikeshoes.net/

oakley outlet,http://www.cheapoakley.us.org/

burberry outlet online,http://burberry.outletnow.org/

louboutin outlet,http://christianlouboutin.outlet-shoes.net/

tory burch outlet,http://toryburch.salesandals.net/

abercrombie fitch,http://www.abercrombieand-fitch.com.co/

abercrombie and fitch,http://www.abercrombiefitch.us.com/

abercrombie kids,http://www.abercrombie-kids.us.com/

nike huarache,http://www.air-huarache.co.uk/

air jordan shoes,http://www.airjordans.us/

air jordan retro,http://www.airjordanshoes2015.com/

air max,http://www.airmax-2015.org/

air max 90,http://www.airmax-90.org/

babyliss pro,http://www.babylisspro.in.net/

ferragamo outlet,http://www.ferragamo.com.co/

salvatore ferragamo outlet,http://www.ferragamoshoes.net/

hair straightener,http://www.ghdhairstraightener.com.co/

gucci sale,http://www.gucci-uk.me.uk/

gucci belt,http://www.guccihandbags.net.co/

gucci handbags,http://www.guccioutletsale.in.net/

gucci belt,http://www.gucci-outlet.biz/

gucci shoes outlet,http://www.guccishoes.in.net/

gucci outlet,http://www.guccishoes.us.org/

hermes birkin bag,http://www.hermesbags.club/

hermes birkin,http://www.hermesbirkin.biz/

hermes bags,http://www.hermesoutlet.top/

hollister kids,http://www.hollister.us.org/

hollister,http://www.hollisterclothing-store.in.net/

insanity workout calendar,http://www.insanityworkout.net.co/

iphone 4s cases,http://www.iphone-cases.us/

jimmy choo,http://www.jimmychoo.net.co/

jordan retro,http://www.jordanretro.org/

jordan shoes,http://www.jordan-shoes.com.co/

juicy couture outlet,http://www.juicycouture.com.co/

juicy couture handbags,http://www.juicycoutureoutlet.net.co/

kate spade,http://www.kate-spade.com.co/

kate spade handbags,http://www.katespade-outlet.com.co/

kate spade outlet online,http://www.kate-spades.com/

longchamp,http://www.longchamp.us.org/

longchamp handbags,http://www.longchamp.com.co/

louboutin,http://www.louboutin.jp.net/

louis vuitton canada,http://www.louis-vuittoncanada.ca/

louis vuitton bags,http://www.louisvuitton.jp.net/

louis vuitton,http://www.louis--vuitton.org.uk/

louis vuitton handbags,http://www.louisvuitton.so/

louis vuitton,http://www.louisvuittonas.com/

louis vuitton outlet online,http://www.louisvuitton-outlet.com.co/

louis vuitton outlet,http://www.louisvuitton-outlets.us/

marc jacobs handbags,http://www.marcjacobsonsale.com/

mcm handbags,http://www.mcmbags.in.net/

mcm world wide,http://www.mcmhandbags.com.co/

michael kors outlet online,http://www.michaelkors.so/

michael kors purses,http://www.michael--kors.us.com/

michael kors outlet,http://www.michaelkorsbags.us.org/

michael kors handbags,http://www.michaelkorshandbags.org.uk/

michael kors handbags clearance,http://www.michael-kors-handbags.us.com/

michael kors clearance,http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/

michael kors outlet online sale,http://www.michael-kors-outlet.us.org/

michael kors outlet online sale,http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/

michael kors,http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/

michael kors outlet online sale,http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/

michael kors handbags,http://www.michaelkors-uk.org.uk/

nike roshe,http://www.rosheruns.us/

ferragamo outlet,http://www.salvatoreferragamo.in.net/

soccer shoes,http://www.soccer-shoes.org/

softball bats,http://www.softball-bats.us/

supra shoes,http://www.suprashoes.in.net/

swarovski outlet,http://www.swarovskicrystal.com.co/

swarovski outlet,http://www.swarovskijewelry.com.co/

swarovski,http://www.swarovski-uk.org.uk/

north face outlet online,http://www.the-northface.com.co/

ugg boot sale,http://www.ugg-boots.us.org/

harrods,http://www.harrods-london.co.uk/

gucci outlet,http://www.guccishoes.com.co/

polo ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/

lululemon canada,http://www.lululemoncanada.ca/

lululemon,http://www.yoga-pants.ca/

nike store,http://www.nike-shoes-canada.ca/

pandora charms,http://www.pandora-charms-canada.ca/

rolex watches canada,http://www.rolex-watches-canada.ca/

michael kors outlet online,http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/

adidas shoes,http://www.adidas--canada.ca/

tiffany canada,http://www.tiffanyandco-canada.ca/

hollister canada,http://www.hollistercanada.ca/

abercrombie kids,http://www.abercrombie-and-fitch.ca/

oakley canada,http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/

bride dresses,http://www.wedding--dresses.ca/

swarovski canada,http://www.swarovskicanada.ca/

tommy hilfiger outlet,http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/

new balance,http://www.new-balance.ca/

burberry canada,http://www.burberrycanada.ca/

north face canada,http://www.the-north-face.ca/

polo ralph lauren,http://www.ralph-lauren.ca/

polo ralph lauren outlet,http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/

burberry outlet online,http://www.burberryoutletonline.ar.com/

toms outlet,http://www.toms-outlet.net.co/

michaelkors.com,http://www.michaelkors.in.net/

christian louboutin,http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/

tory burch sale,http://www.toryburchsale.com.co/

prada sunglasses,http://www.pradaoutlet.com.co/

longchamp outlet,http://www.longchamp-handbags.in.net/

longchamp handbags,http://www.longchampoutlet.com.co/

chanel handbags,http://www.chanel-bags.com.co/

true religion jeans,http://www.truereligion-outlet.us.org/

abercrombie and fitch,http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/

hollister clothing store,http://www.hollisterclothing.in.net/

new balance,http://www.newbalance-shoes.org/

converse,http://www.converses-shoes.net/

lulu lemon,http://www.lululemonoutlet.com.co/

baseball jerseys,http://www.nfl-jersey.in.net/

nfl jerseys,http://www.cheapjerseys.us.org/

replica watches,http://www.rolex-watches.us.com/

rolex watches,http://www.rolexwatchesforsale.us.com/

p90x workout,http://www.p90xworkout.in.net/

giuseppe zanotti,http://www.giuseppezanotti.com.co/

m a c cosmetics,http://www.maccosmetics.net.co/

instyler,http://www.instyler.in.net/

mizuno running,http://www.mizunorunning.net/

handbags outlet,http://www.handbagsoutlet.com.co/

hilfiger outlet,http://www.hilfigeroutlet.in.net/

ed hardy,http://www.edhardy.in.net/

levi's jeans,http://www.levisjeans.com.co/

bcbg max azria,http://www.bcbgdresses.net/

bebe outlet,http://www.bebeclothing.net/

rayban,http://www.ray--ban.ca/

christian louboutin,http://www.christian-louboutin-shoes.ca/

nike air max,http://www.nike-air-max.ca/

bcbg max azria,http://www.bcbg-max-azria.ca/

uggs on sale,http://www.uggscanada.ca/
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เจ้าพนักงาน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที