Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> อำนาจสอบสวน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
อยากเป็นนายร้อย
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2012
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 12/07/2012 1:37 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ซึ้ง ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตาม ท่าน เทพทันเดอร์ ท่านคือ ไอดอล ผมเลยครับ อยากเรียนถามท่านว่า นายร้อยตำรวจ รุ่น53 ปี ที่มีวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ มีอำนาจไปเป็น พงส.เต็มตัวมั่ยครับในอนาคต และ กม.หรือแม้แต่ระเบียบ ตร.ให้อำนาจใว้หรือปล่าวครับ คือมันมีอย่างนี้ครับ ที่ ภจว. (แพร่) ของผมท่านผู้การมีนโยบายให้ นายร้อย สาย ป.และนายร้อย 53 ที่จบ นิติ.ไปอบรม ผู้ช่วย พงส.ที่ภจว.แล้วมาทำหน้าที่ ผู้ช่วย พงส. ที่โรงพัก ป๋า 53 ท่านก็มาคุยว่า ผู้การบอกมาว่าในอนาคตเขาเองจะต้องโอนมาเป็น พงส .เต็มตัว ผมเองเมื่อทราบก็แย้งไปบ้าง ป๋าท่านเองก็ ค้อนผม เมื่อเห็นดังนั้นผมเลยนิ่งครับ เพราะยังไม่แม่นพอเกี่ยวกับระเบียบการของ ตร.แต่ข้อ กฎหมายผมคิดว่าผมไม่เป็นสองลองใครนะ เนื่องจากผมยังรับราชการ ตร.ยังอ่อนประสบการณ์อยู่เลยไม่กล้าแย้ง ป๋า กลัวครับ ผมไม่อยากโดน นายร้อยรุ่น 53 ขังผมคนแรกในโรงพัก บางคนก็น่ารักนะ แต่บางคน แหม ...แต่งเครื่องแบบติดดาวเดินรอบตลาด บ่อยๆครั้งก็มีครับ คิคิ ท่านใดมีความรู้เรื่องนี้ช่วยแจ้งแถลงใขหน่อยครับเจ้านายยยยย

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 12/07/2012 3:11 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มันก็ไม่มีอะไรห้ามนี่ครับ รองสารวัตรสืบสวน รองสารวัตรจราจร ก็โอนมาตั้งเยอะเยอะ เพียงแต่ต้องเป็น นรต. หรือ จบ นบ.เท่านั้น พอโอนมาแล้ว ท่านต้องเข้าเวรสอบสวนเลยนะครับ จากนั้นรอเขาเรียกเข้าอบรมเพื่อรับใบประกาศวิชาชีพสืบสวนสอบสวน ณ สถานบันส่งเสริมงานสอบสวน(สบส.)เพื่อรับเงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน ลองทำเรื่องขอโอนไปเป็น พงส.เลย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เตียวหุยกลุ่ม10
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 04/11/2011
ตอบ: 106

ตอบตอบ: 12/07/2012 4:10 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มันก็อาจเป็นไปได้นะครับ.ต้องอยู่ที่นโยบายของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่มีอำนาจ..ว่าจะทำหรือไม่ ถ้าจะทำก็ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ..พ.ศ.2547 ในมาตรา 31(2) ที่ระบุว่า..
ม.31 ให้ ก.ตร.มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
....(2) ออกกฎ ก.ตร.ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศหรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้
และใน ม.47 วรรคสาม..ที่ระบุว่า....การแต่งตั้ง พงส.จะมีจำนวนเท่าใด มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาเพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
ทั้งนี้ให้ท่านศึกษาใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ ในม. 44 ,45,54.และขณะนี้ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคบบัญชา พงส.พ.ศ..... ซึ่งน่าจะเป็น พ.ศ.55 นี้ อีกไม่นานก็คงจะได้ประกาศใช้ ที่ก่อนหน้านั้นมีการแก้ไขตาม มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/55 เมื่อ 26 เม.ย.55 ซึ่งในหมวด 3 เบ็ดเตล็ด ข้อ 8. ก็ระบุว่า... ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นต่อการบริหารงานสอบสวน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สตช.อาจกำหนดแนวทางหรือวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ โดยเสนอ ก.ตร.ให้ความเห็นชอบ
เมื่อมีกม.และระเบียบให้ดำเนินการในการที่จะแต่งตั้งได้แล้ว ทีนี้ก็ต้องมาดูคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พงส.ด้วยว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งมาเป็น พงส.นั้น มีคุณสมบัติอย่างใดหรือไม่ เช่น..สำเร็จการศึกษาจาก นรต.,ได้รับปริญญา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางกฎหมายวุฒิทาง เน.ฯหรือวุฒิอื่น ที่ ก.ตร.เห็นสมควร...และถ้ามีการแต่งตั้งแล้ว สิ่งที่จะตามมาอีกก็คือ.เงินเพิ่ม ตพส. ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่ง พงส.พ.ศ.2554ข้อ กำหนดไว้ โดยต้องครบองค์ประกอบดังนี้ คือ
1. ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง พงส. 2.ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน 3.สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม 4.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน...
ฉะนั้น ถ้าการแต่่งตั้งให้เป็น ผุู้ช่วย พงส.อาจเป็นจริงได้ จากนั้นไปแก้กฎ ก.ตร.ให้พวกผู้ช่วยที่ผ่านงาน ในตำแหน่งดังกล่าวมา กี่ปี จึงสามารถเป็็น พงส.ได้เต็มตัว โดยต้องจัดหลักสูตรอบรม และให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวนด้วย ถึงจะได้ปฏิบัติหน้าที่ พงส.ได้โดยไม่เสียสิทธิ์อันพึงมี เชื่อว่าต้องมีการใช้ระยะเวลาพอสมควร..ที่จะดำเนินการ.. อยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องจะทำหรือไม่เท่านั้นเอง ...โดยความคิดเห็็นส่วนตัวก็ว่าดีครับ.. มาช่วยกันทำงาน..เพื่อเป็นการผ่อน ภาระหน้าที่การงาน พงส.ในปัจจุบัน..ซึ่งค่อนข้างจะเหนื่อยล้า..กันเต็มทน....มาเถอะ..มาเร็ว ๆ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
เตียวหุยกลุ่ม10
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 04/11/2011
ตอบ: 106

ตอบตอบ: 12/07/2012 4:10 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มันก็อาจเป็นไปได้นะครับ.ต้องอยู่ที่นโยบายของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่มีอำนาจ..ว่าจะทำหรือไม่ ถ้าจะทำก็ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ..พ.ศ.2547 ในมาตรา 31(2) ที่ระบุว่า..
ม.31 ให้ ก.ตร.มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
....(2) ออกกฎ ก.ตร.ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศหรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้
และใน ม.47 วรรคสาม..ที่ระบุว่า....การแต่งตั้ง พงส.จะมีจำนวนเท่าใด มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาเพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
ทั้งนี้ให้ท่านศึกษาใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ ในม. 44 ,45,54.และขณะนี้ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคบบัญชา พงส.พ.ศ..... ซึ่งน่าจะเป็น พ.ศ.55 นี้ อีกไม่นานก็คงจะได้ประกาศใช้ ที่ก่อนหน้านั้นมีการแก้ไขตาม มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/55 เมื่อ 26 เม.ย.55 ซึ่งในหมวด 3 เบ็ดเตล็ด ข้อ 8. ก็ระบุว่า... ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นต่อการบริหารงานสอบสวน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สตช.อาจกำหนดแนวทางหรือวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ โดยเสนอ ก.ตร.ให้ความเห็นชอบ
เมื่อมีกม.และระเบียบให้ดำเนินการในการที่จะแต่งตั้งได้แล้ว ทีนี้ก็ต้องมาดูคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พงส.ด้วยว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งมาเป็น พงส.นั้น มีคุณสมบัติอย่างใดหรือไม่ เช่น..สำเร็จการศึกษาจาก นรต.,ได้รับปริญญา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางกฎหมายวุฒิทาง เน.ฯหรือวุฒิอื่น ที่ ก.ตร.เห็นสมควร...และถ้ามีการแต่งตั้งแล้ว สิ่งที่จะตามมาอีกก็คือ.เงินเพิ่ม ตพส. ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่ง พงส.พ.ศ.2554ข้อ กำหนดไว้ โดยต้องครบองค์ประกอบดังนี้ คือ
1. ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง พงส. 2.ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน 3.สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม 4.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน...
ฉะนั้น ถ้าการแต่่งตั้งให้เป็น ผุู้ช่วย พงส.อาจเป็นจริงได้ จากนั้นไปแก้กฎ ก.ตร.ให้พวกผู้ช่วยที่ผ่านงาน ในตำแหน่งดังกล่าวมา กี่ปี จึงสามารถเป็็น พงส.ได้เต็มตัว โดยต้องจัดหลักสูตรอบรม และให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวนด้วย ถึงจะได้ปฏิบัติหน้าที่ พงส.ได้โดยไม่เสียสิทธิ์อันพึงมี เชื่อว่าต้องมีการใช้ระยะเวลาพอสมควร..ที่จะดำเนินการ.. อยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องจะทำหรือไม่เท่านั้นเอง ...โดยความคิดเห็็นส่วนตัวก็ว่าดีครับ.. มาช่วยกันทำงาน..เพื่อเป็นการผ่อน ภาระหน้าที่การงาน พงส.ในปัจจุบัน..ซึ่งค่อนข้างจะเหนื่อยล้า..กันเต็มทน....มาเถอะ..มาเร็ว ๆ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
ยุติ
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 01/11/2011
ตอบ: 414

ตอบตอบ: 12/07/2012 4:36 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมก็ว่าดีนะครับ

จะได้ช่วยกันทำงานในงานสอบสวน

เพื่อจรรโลงความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม

จากประสบการณ์เมื่อครั้งที่ยังไม่มีดาว ( โดยเฉพาะ เสมียนคดี , ผู้ช่วยร้อยเวร )

ผมว่า ท่านๆ นายร้อย 53 ปี ต้องทำหน้าที่ได้ดีแน่ๆ ครับ ขอสนับสนุน

เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Anticorruption
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 16/05/2012
ตอบ: 94

ตอบตอบ: 12/07/2012 7:51 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นด้วยเหมือนกันครับ..เพราะเป็นนายตำรวจเหมือนกัน และจบ นบ.ด้วย ที่โรงพักผมยังสงสัยว่า ทำไม เขายังให้ตำรวจที่ติดนายร้อยรุ่น ๕๓ ตอ้งมาเข้าแถวฝึกรวมกับ ผบ.หมู่ ในวันที่ฝึกแข่งขันกันระหว่างโรงพักน่ะครับ..บางคนก็เลยเอายสนายดาบเดิมนั่นแหละมาติดเป็นการประชดเสียเลย ผมก็บอกคุณเป็นนายตำรวจไม่มีสิทธิติดยสนายดาบนะ ใช้ยสโดยไม่มีสิทธิ แต่เขาบอกว่า เขาเป็นนายตำรวจทำไมเอาเขามาเข้าแถวฝึก แล้วทำไมไม่เอานายร้อยรุ่นอื่น ๆ มาฝึกด้วย เขาบอก..งี้..
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 12/07/2012 8:01 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นายร้อย53 มีอำนาจสอบสวนตาม วิอาญา18 และมีหน้าที่ตามวิอาญาที่พรบ ตำรวจ 6(2) ให้หน้าที่ไว้จึงส่งผลให้มีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมายครบถ้วนตาม2(6) ทุกประการ. แต่ยังคงอยู่ในบังคับวิอาญา16ที่วางหลักว่า การใช้อำนาจสอบสวนต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับระบุอำนาจหน้าที่ของตำรวจด้วย

นายร้อย53ที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานสอบสวนตามกฎหมายลูกแห่งพรบตำรวจ47. ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนได้ทั้งนี้คุณสมบัติการเป็นพงส. ต้องครบตามที่ตร วางสเปคไว้อาทิืเช่น. วุฒินิติ + ได้ใบประกอบวิชาชีพแล้ว

แต่ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็น พงส นั้น. ผบก.ใช้อำนาจตามพรบตำรวจมาตรา72 ตั้งให้ไปรักษาราชการแทนตำแหน่งพงส ที่ว่างอยู่ได้โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ไปเป็นนักเรียนฝึกงานทำสำนวนก่อนและก็สามารถรับคดีได้เองเลยหากมีฝีมือครบกระบวนยุทธแล้ว. เพราะเป็นการรักษาราชการแทนตำแหน่งพนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจเต็มเช่นพนักงานสอบสวนปกติ. ตำแหน่งก็ใช้ว่า รองสารวัตรป้องกันปราบปรามรักษาราชการแทนพนักงานสอบสวน. ตอนนี้หน่วยระดับกองบัญชาการ กำลังแก้ปัญหาขาดพนักงานสอบสวนอยู่ด้วยเพือจัดอบรมให้ใบประกอบวิชาชีพต่อไป. ได้ใบเซอร์แล้วก็แต้งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งจริงรับเงินค่าตอบแทนตามสิทธิได้แล้ว

อนึ่งระหว่างฝึกงานสำนวนก็ทำหน้่าที่งานป้องกันไปด้วยอย่าให้ขาดเพืือคงสิทธิรับเงิน ต ป ป. เอาไว้

แจ่มหรือยังล่ะครับพี่น้อง. อยู่ที่ว่าหมวด53 สู้ป่าว
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
หนังสือ
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 08/09/2010
ตอบ: 295

ตอบตอบ: 12/07/2012 8:34 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นายร้อย อายุ 53 เขาให้ดาว เป็นขวัญกำลังใจคับ
อย่าไปคิดกันมาก
นึกว่าเสมือนเป็นดาบตำรวจคนเก่าอยู่ อย่ารังเกลียดกัน เคยเป็นลูกน้องของเราเอง
แต่ว่า ตำแหน่งเขา ยังมีวงเล็บว่า (ป.) อยู่คับ
คงต้องแก้กันอีกยก ยาก

ได้ดาวไว้เดินรอบตลาด ก้ดีแล้วคับ อย่าคิดมาก
ถ้าไม่มี ร.ต.อ.เฉลิมฯ ท่านก็เป็นแบบเดิมอยู่ อย่าวิตกมากไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
อ๋องน้อย
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/05/2012
ตอบ: 19

ตอบตอบ: 12/07/2012 8:57 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สบายสบาย ได้คืบก็จะเอาศอก สบายสบาย ได้ศอกก็จะเอาว่า หัวเราะ คนเราไม่มีความพอเพียงจริงๆเฮะ ร้องไห้ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสงตะวัน
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 01/04/2012
ตอบ: 12

ตอบตอบ: 12/07/2012 8:59 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นายร้อยตำรวจ๕๓ นั้น ระเบียบคำสั่งได้ระบุไว้ว่าเป็นตำแหน่งควบคล้ายลื่นไหล(ผบหมู่-รองสารวัตร) และยศไม่เกินร้อยตำรวจเอก และใช้เลขตำแหน่งเดิม สามารถแต่งตั้งผบ.หมู่ มาแทนที่ รองสารวัตร ในเลขตำแหน่งเดิมได้ และต้องทำงานในหน้าที่เดิมเหมือนกับขณะดำรงตำแหน่งเป็นผบ.หมู่ เช่น ทำหน้าที่สิบเวร เมื่อเลื่อนไหลเป็นนายร้อย๕๓ ในเลขตำแหน่งเดิม แล้ว หน้าทีก็ยังเหมือนเดิม เพียงแต่มียศเพิ่มขึ้นเท่านนั้น ต่างจากผบ.หมู่ที่สอบเป็นร้อยตำรวจสัญญาบัตรได้ จะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในเลขตำแหน่งรองสารวัตรใหม่ หน้าที่จึงต้องเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม คือไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนครั้งที่ยังดำรงคำแหน่งผบ.หมู่ แต่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำแหน่งรองสารวัตรเลย ลอกเลียนแบบตำแหน่งควบของพนักงาสอบสวน(พงส.(สบ๑-สบ๓) โดยแต่งตั้งในเลขตำแหน่งเดิมเหมือนกัน และสามารถตั้งแต่พงส.(สบ๑) มาแทนพงส.(สบ๓) ในเลขตำแหน่งเดียวกันได้ และ(สบ๒)และ(สบ๓) ก็ต้องทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเหมือน(สบ๑) ทุกประการ ดังนั้นการจะแต่งตั้งนายร้อยตำรวจ๕๓ ไปดำรงตำแหน่งอื่นค่อนข้างงยาก เพราะยังไม่ระเบียบกำหนดไว้ให้ย้ายออกตำแหน่งเดิมได้ เหมือนกับตำแหน่งพงส(สบ๑)-(สบ๓) ที่มีระเบียบให้ออกนอกสายได้เมื่อทำสำนวนมาแล้วไม่น้อยกว่า๒ใน ๓ของจำนวน ๑๔๐ คดีคือ ๑๐๕ คดีและดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี การที่นายร้อย๕๓ จะออกนอกสายหรือเลขตำแหน่งของตนเองนั้น จะต้องออกระเบียบให้ออกไปเป็นรองสวป.รองสว.สส. รองสว.จร. หรือ พนักงานสอบสวน)สบ๑) เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
กุสินารา
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 03/05/2012
ตอบ: 114

ตอบตอบ: 12/07/2012 9:36 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กลับไปดูเงื่อนไขการแต่งตั้ง ว่าเป็นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร สำหรับ นายร้้อย ๕๓ ปี
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
kAWIN
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/06/2012
ตอบ: 56

ตอบตอบ: 12/07/2012 9:46 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โรงพักผมแต่งตั้งนายร้อย 53 ปี มาเป็น พงส.ฯ สบ.1 เรียบร้อยแล้วครับ เป็นคดีมาก่อน ไม่ต้องฝึกเป็นงานเลย ส.บ.ม.ห.
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Mc
ทีมงานผู้ดูแลเว็บ
ทีมงานผู้ดูแลเว็บ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/05/2008
ตอบ: 522

ตอบตอบ: 12/07/2012 10:13 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไปได้แน่นอน ใครอยากก็มา ใครเป็นก็มาช่วยกัน ครับผม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นายทองดี
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 22/06/2011
ตอบ: 14

ตอบตอบ: 12/07/2012 10:45 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไปได้ซะที่ไหนล่ะ....

รู้จักมั้ยคำว่า "ตำแหน่งควบ"
เป็นพนักงานสอบสวน ไม่รู้เรื่องแต่งตั้งระเบียบเชิงลึกกันแล้วก็ไปคิดเองเออเอง พูดเหมากันไปเอง กับงานด้านอื่นที่ตัวเองไม่รู้เรื่อง

เท่าที่อ่านมาดูแล้วมี "แสงตะวัน" รู้จริงไกล้เคียงมากที่สุด

ตำแหน่งควบ เข้าใจรึเปล่า ไปถามกองอัตรากำลัง "อต." เค้ารู้ดี
ขึ้เกียจอธิบาย....เหนื่อย
คิดเอง พูดเอง เออเอง เรื่องแต่งตั้งรู้ระเบียบเชิงลึกเหรอ เป็นพนักงานสอบสวน สบายสบาย

อ้าว....ลืมไป เราก็เป็นพนักงานสอบสวน หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 13/07/2012 12:39 am    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แต่ไม่ได้ ๑๒,๐๐๐ บาท แน่นอน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
น้องใหม่111
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 11/11/2010
ตอบ: 659

ตอบตอบ: 13/07/2012 1:37 am    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาเลยครับ มาช่วยกันเยอะๆแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน สภ.ฯผมมี ๑ คนจบ นบ.เป็น หน.คดีมาประมาณ ๒๐ ปี ให้ไปเลย ๑๒๐๐๐ บาท คนอย่างนี้มีคุณภาพครับสมควรให้เขาครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Anticorruption
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 16/05/2012
ตอบ: 94

ตอบตอบ: 13/07/2012 6:26 am    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใครมีคำสั่ง เงื่อนไขการแต่งตั้งบ้างครับ...นำมาดูกันดีกว่า
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
JAM2011
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 03/06/2011
ตอบ: 425
ที่อยู่: ภ.จว.อุบลราชธานี

ตอบตอบ: 13/07/2012 8:29 am    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทำได้ครับ...!!! ...สามารถเป็น พงส.ได้ตาม ป.วิ อาญา ...เพราะมียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป..มีอำนาจสอบสวนได้เช่นกัน...แต่อาจจะไม่มีสิทธิรับเงิน ตพส.(ตาม พ.ร.บ.ตร.2547) เว้นแต่ได้สอบผ่านหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพสืบสวนสอบสวนของ สบส.แล้ว...ผมว่าดีเสียอีกที่ผู้บังคับบัญชาจะสนับสนุนให้ทำงานสอบสวน(โดยเฉพาะเวลานี้ทุกพท้นที่ขาด พงส.มาก ๆ ครับ)..อันที่จริงสามารถจัดให้เข้าเวรได้เลยเพราะบางท่านเคยผ่านการเป็น ผช.พงส.ที่ทำงานสอบสวน,ดูแลเวรฯแทน พงส.ไม่อยู่ต้องไปศาล - มี พงส.คนเดียว)และทำสำนวนเป็น/อาจจะเก่งกว่า พงส.ใหม่หลายคนเสียอีก...เพราะเคยฝึกลูกน้อง(ที่จบหรือเรียน นบ.)ไว้ให้สอบสวน/ทำสำนวนการสอบสวนเป็นเพื่อเป็นวิชาชีพติดตัวแม้ยังไม่ได้เป็นนายตำรวจ..ถ้ามีวิชาเหล่านี้ไว้ติดตัวย่อมเป็นที่ต้องการของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานและทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีได้..!!!..อย่าลืมในอดีตก็เคยเห็นพวกพี่ ๆ ที่มาจากจ่าสายที่ไม่ได้จบ นิติฯหรือกฎหมายด้วยซ้ำเป็น พงส.และเป็น พงส.ที่ดีเสียด้วย ดีกว่าพวกที่มาจากเหล่าหลักที่มักมาเอาเปรียบไม่อยู่ทำงานแต่ให้ลูกน้องที่มีฝีมือที่กล่าวมาแล้วทำงานให้แทน...และท่านเชื่อหรือไม่ว่าในห้วงปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่หลายโรงพัก...พอจะถูกประเมินหรือทดสอบก็หนีออกไปอยู่งานอื่นซะ...เค้าก็ยังก้าวหน้ามาเป็น หน.โรงพักมาสั่งไอ้พวกรุ่นพี่ ๆ ที่ยังงมอยู่กับสำนวนคดี + แก้เรื่องร้องเรียน(จบ เน.แท้ ๆ ยังแก้ประเด็นหลังนี้ไม่ได้)..เรื่องจริงคร้าบจ้าวนาย..!!!
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนสอบสวน
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 15/12/2007
ตอบ: 252

ตอบตอบ: 13/07/2012 11:30 am    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ให้ยศ พ.ต.อ. มีเงื่อนไขว่า ติสายแดงเข้าเวรตลอดชีพ
ผมก็เอา จะแต่งเต็มยศเดินรอบตลาดวันละหลายรอบเลยแหละ
แต่พอได้แล้ว ผมอาจไม่เอา(เวร) ก็ได้
เรื่องของผม

สวัสดีตำรวจประเทศไทย
หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตำรวจvb
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 19/05/2012
ตอบ: 7

ตอบตอบ: 13/07/2012 4:18 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจการสอบบสวนของนายร้อย 53 ปี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อะไรจริงจังเนี่ย พ่อคุณ ท้ายคำสั่งเขาเขียนว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจไม่ใช่หรือ
บ้าไปแล้ว ผู้ใดจะสั่งให้ทำการสอบสวนหนอ อยากเห็นจริงจริง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> อำนาจสอบสวน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที