Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ่านเช่นกัน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ่านเช่นกัน
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส.
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
chaito
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/08/2011
ตอบ: 67

ตอบตอบ: 09/07/2012 8:15 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เป็นข่าวที่มาจาก สบส. และมีการโพสกันหลายเวป 15000 20000 เป็นต้น นิติกร 4000

ข่าวที่ได้มานี้ เป็นข่าวที่มีการบอกกัน แต่ไม่มีเอกสารยืนยันออกมา แต่ผู้ที่บอกเป็นบุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง


ข่าวนี้ก็เลยเป็นที่คอยติดตาม สิ่งที่อยากเห็นคือรูปธรรม โดยเร็วยิ่งดีครับ เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
rd417
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 07/10/2009
ตอบ: 15

ตอบตอบ: 09/07/2012 8:53 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ท่านชัชวาลยืนยันเมื่อมาเปิด พงส.ผู้ชำนาญการ รุ่น 30 แล้วครับ เงินเพิ่มผ่าน อนุ ก ตร บุคคลแล้ว คงเหลือแต่คลังกับรัฐบาลว่ามีงบให้ไหม ประมาณ 15000 / 20000 / 30000 / 35000 / 40000 / 42000
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 09/07/2012 9:42 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

"คุณเชื่อ ท่านหรือ"

ข้อ 1. ทุกอย่างต้องพินาอย่าง เป็นเหตุเป็นผล

ข้อกำหนด ก.ตร.ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๒๑
ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๕

ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....
ข้อ ๔ พนักงานสอบสวนมีสิทธิ์ได้รับ ต.พ.ส. เมื่อครบองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน
(๒) ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน
(๔) สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม
โดยกำหนดอัตรา ดังนี้
พนักงานสอบสวน (สบ ๑) ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
พนักงานสอบสวน (สบ ๒) ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
พนักงานสอบสวน (สบ ๓) ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๔,๗๐๐ บาท
พนักงานสอบสวน (สบ ๔) ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
( ชวลิต ยงใจยุทธ )
รองนายกรัฐมนตรี / ประธาน ก.ตร

ข้อ 2. ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

ข้อ 3. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ระยะเวลาถึง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔

........ ระยะเวลา ยาวนาน ถึง 8 ปี 5 เดือน ......

........ ถาม ชมรมพนักงานสอบสวนฯ /มิใช่ได้มาง่าย ........ แบบ.... ลมปาก ...ออกไปแล้วก็ลืม

........ มีการนำเรื่อง ฟ้อง ต่อ ครูอังคณา ...อุ้ยมิใช่ "ศาลปกครอง"/จึงได้มา

ข้อ 4. นี่แค่ ..... 1 ปี กับ 1 เดือน 15 วัน/จะเพิ่มให้อีก....เป็นแค่.ลมปากเท่านั้น


......... สุดท้าย/ถามผ่านเวปนี้/ ถึง "ท่าน...../ชมรมฯ /ท่านจรัมพรฯ ...........

................... นครบาล/ ภาค ๑ และ ภาคอื่น.........จ่าย.แต่ทำไม.ภาค ๓ ....ไม่จ่าย

................... ต้องการทราบด่วน....จาก

..............................." ชนกลุ่มน้อย ๕ เมษายน ๒๕๕๕ " .............
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 09/07/2012 10:09 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

" ท่านชัชวาลยืนยันเมื่อมาเปิด พงส.ผู้ชำนาญการ รุ่น 30 แล้วครับ เงินเพิ่มผ่าน อนุ ก ตร บุคคลแล้ว คงเหลือแต่คลังกับรัฐบาลว่ามีงบให้ไหม ประมาณ 15000 / 20000 / 30000 / 35000 / 40000 / 42000"

........ นิยาย...ครับ/....ไม่ทราบว่า.... ออกอากาศ...ช่องไหน...จะได้ติดตามชม

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.๗๐๐๐-๑
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 25/09/2011
ตอบ: 629

ตอบตอบ: 09/07/2012 10:40 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจ๋ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
police007
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 18/07/2007
ตอบ: 269

ตอบตอบ: 09/07/2012 10:44 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ได้แน่ๆ แต่ต้องรอจน ร.ต.ต.(สบ1) เป็น พ.ต.ท.(สบ3)เสียก่อน ใครรอได้เชิญเลยครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
chaito
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/08/2011
ตอบ: 67

ตอบตอบ: 09/07/2012 10:44 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความจริงผมก็คิดทำนองนั้น ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เสนอเข้าไป การจะเห็นผลนั้นคงจะไม่ทันใจ การที่ได้ทำได้ลงมือ เราควรชื่นชม อย่างน้อยก็ได้ทราบข่าวบ้างครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 09/07/2012 11:14 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ชาติเจริญ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 05/06/2012
ตอบ: 30

ตอบตอบ: 10/07/2012 9:54 am    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามกระทู้ข้างต้นผมได้ยินมาเหมือนกัน แต่คิดต่างจากบางคนบางกลุ่มที่แสดงความเห็นต่อกระทู้นี้ เพราะผมเห็นว่า การที่จะทำสิ่งใดนั้น ต้องเริ่มต้นจาก "การคิด" แล้วจึง "ลงมือทำ" ส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่หากไม่มีการคิดและไม่ลงมือทำแล้ว สิ่งนั้นจะไม่มีทางสำเร็จแน่นอน....ผมรับราชการในตำแหน่งพนักงานสอบสวน(ในจังหวัดติดกับ กมท.ที่มีปัญหามากที่สุด) มากว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยใช้พิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้ว Olympia ความพร้อมสมัยก่อนก็คงไม่ต่างจากสมัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นรถร้อยเวรต้องเป็นคันที่เก่าที่สุดในโรงพัก น้ำมันรถบางครั้งก็ต้องเติมเอง พลขับ30 ก็ต้องเป็นคนที่สายงานอื่นเค้าไม่รับแล้ว ผู้บังคับบัญชาก็ไม่รู้จักเพราะทำแต่งาน ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงในระบบงานสอบสวนที่แยก เป็น สบ. ในปัจจุบัน โดยแรกนั้นมีคนบอกว่า จะมีเงินตำแหน่ง เงินตอบแทนการทำสำนวน..เมื่อมาพูดเช่นนี้ ผม"เชื่อ"ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะใจจริงก็ภาวนาให้เป็นเช่นนั้น..แล้วในที่สุดมันก็เป็นจริง ....ต่อมามีการพูดอีกว่าจะเพิ่มเงินตำแหน่งให้พนักงานสอบสวน ....ผมก็ไม่เชื่อ แต่ก็รับฟัง ไม่คัดค้านและในใจก็ภาวนาให้เป็นจริงเช่นเดิม ..และในที่สุด มันก็เป็นจริง ......ในครั้งนี้ ..ผมก็ได้ฟังมาอีก แต่ผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง (ไม่กล้าที่จะไม่เชื่อเลยเพราะเคยเห็นทำสำเร็จมาสองครั้ง) แต่ก็ภาวนาขอให้เป็นจริง...ผมยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกครั้งนั้น ผมไม่เคยมีส่วนร่วมใด ๆ เลย..ไม่เคยไปร่วมประชุม ไม่ไปร่วมติดตาม แม้จะมีคนชวน..เพราะคิดแบบคนเห็นแก่ตัวว่า "งานกรูเยอะ กรูจะทำงาน ว่างหน่อยขอกรูพักบ้างเถอะ" เพียงแต่เอาใจช่วยอยู่ห่างๆ เท่านั้น เมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมา ผมจึงรู้สึกละอายและเป็นหนี้บุญคุณของกลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อการนี้...ในครั้งนี้ก็เช่นกัน..มันอาจจะเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ผมขอชื่นชม ยกย่องในการต่อสู้ เสียสละ อย่างน้อยท่านก็เป็นคนคิดดี..กระทำในสิ่งที่ดี..และขออำนวยอวยพรให้ท่านประสบแด่สิ่งดีงามและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดไปครับผม.
แต่ผมรู้สึกแปลกใจอยู่ว่า ยังมีบางคน ที่นอกจากไม่ให้กำลังใจแล้ว ยังใช้คำพูดที่กระแหนะ กระแหน ประชด ประชัน แดกดัน ทั้งที่ท่านก็เป็นพนักงานสอบสวนด้วยกันหรืออย่างน้อยก็ตำรวจด้วยกัน เหตุใด ไม่ให้กำลังใจในการที่คนทำสิ่งดีๆ ให้เกิดต่อองค์กร .หรืออย่างน้อยก็เพียงแต่อยู่เฉยๆ ไม่ต้องถึงขนาดออกมากล่าวให้คนทำงานเสียกำลำใจ. ถ้าไม่ส่งเสริมก็อย่าทำลายขวัญกำลังใจคนทำงานเลยครับ ผมไหว้หล่ะ.
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ยุติ
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 01/11/2011
ตอบ: 414

ตอบตอบ: 10/07/2012 10:08 am    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทุกอย่างเป็นจริงได้ทั้งนั้นครับ

ทั้งนี้...ต้องรอคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์

ที่ปรากฎเห็นเป็นหลักฐานชัดเจนแล้ว

ส่ายหน้า ส่ายหน้า ส่ายหน้า ส่ายหน้า
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ตะวันออก
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 14/05/2009
ตอบ: 344

ตอบตอบ: 10/07/2012 10:37 am    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมชอบความคิดของพี่ชาติเจริญมากจริงๆ ครับ ผมก็ขอให้กำลังทีมงานเหมือนกันครับ ทีมได้พยายามทำให้มันออกมาดีแล้ว แต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน มันคงจะไม่เต็มร้อย บางครั้งความถูกต้อง อาจเป็นแค่เพียงช่วงเวลาหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงต้องมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ปรองดอง
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 06/06/2011
ตอบ: 76

ตอบตอบ: 10/07/2012 1:13 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยากให้เป็นความจริงที่สุด และขอเอาใจช่วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าเราได้เงินตำแหน่งตามที่กล่าวมา การทำงานของเราจะมีความสุขมาก คนใกล้ๆตัวเราก็จะได้มีอะไรดีขึ้น ผลบุญตกไปถึงกับประชาชนด้วย เช่นทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทั้งที่ไม่อยากทำ บางอย่างเราก็เอาเงินตำแหน่งเราไปใช้จ่ายเพื่อไม่ต้องทำเอง ทำให้เรามีเวลาในการทำงานมาก
ไม่ดิ้นรนเรื่องตำแหน่ง ทุกวันนี้ ขอให้เรามีเงินพอเหมาะพอควรกับเศรษฐกิจปัจจุบัน ไม่ถึงกับฟุ้งเฟ้อ เราก็มีฟามสุข อยากให้ทุกคนได้รับเงินแบบเราด้วยเช่นเดียวกัน กระบวนการยุติธรรมเดียวกัน อย่างน้อยก็มีเงินใกล้เคียงกัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ทางช้างเผือก
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 10/07/2012
ตอบ: 26

ตอบตอบ: 10/07/2012 3:11 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

น่าเชื่อว่าเป็นจริงนะ แต่รอเงินก่อน สบายสบาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
chaito
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/08/2011
ตอบ: 67

ตอบตอบ: 10/07/2012 3:46 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ง่ายๆครับ รถตัวเอง น้ำมันเติมเอง อีกทั้งงานที่จ้างจยย.ให้ไปส่งให้ก่อน(ทิ้งเอกสารไว้)ติดต่อส่วนราชการในงานเล็กๆน้อยเพราะไม่มีใครเลย ก็จ่ายไปเอง ซึ่งทำให้มีเวลาคิดทำอะไรต่อไป หากได้เพิ่มจะดีที่สุดครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สากกะเบือ1
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/07/2012
ตอบ: 10

ตอบตอบ: 10/07/2012 6:11 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แล้วผมจะรอดูว่าเงินประจำตำแหน่งจะเหนี่ยวรั้งไม้ไห้บุคคลากรโยกย้ายออกนอกสายงานสอบสวนได้หรือไม่ ส่ายหน้า ท่านชัย____โต...ว่ายังไงครับ อมยิ้ม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ผู้ทรงธรรม
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/06/2012
ตอบ: 59

ตอบตอบ: 10/07/2012 8:38 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

1.ใฝ่ดี คิดดี แล้วทำดี
2.ท่านชาติเจริญพูดถูกต้อง คิดถูกต้อง คิดแล้วทำแล้ว หากไม่ได้ตามที่หวัง ก็ไม่เสียหายอะไร ไม่นับหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้นับต่อไป
3. ผมนะ แนวคิดนี้ ขอให้เป็นจริง แม้คนยุคเราไม่ได้ แต่ขอให้ พงส.รุ่นต่อไปได้ผมก็ดีใจ
4. คนอย่างผม แม้เงินยังไม่ได้มา ผมก็เป็น พงส. ขณะนี้ได้มาพอสมควร ผมก็อยู่ พงส. ถ้าหากว่าในอนาคต ได้เพิ่มอีกตามที่อ้าง ผมก็จะอยู่ พงส.ต่อไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เบอซาตู
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 29/12/2007
ตอบ: 701

ตอบตอบ: 10/07/2012 9:32 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้าได้จริงก็ต้องเสนอผ่าน ค.ร.ม. จำได้ว่า ตร.เคยเสนอไปแล้ว กท.การคลัง บอกว่าหากเอาเงิน พงส.ในปัจจุบันจะอนุมัติให้ทันที ตร.ก็เอาตามนั้น
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
พงส.๗๐๐๐-๑
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 25/09/2011
ตอบ: 629

ตอบตอบ: 10/07/2012 11:19 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หลักสูตร สว.(พงส.ชำนาญการ) ก้อบรรยาย ปสส.รุ่น ๑๔/๑ - ๑๔/๓ ก้อบรรยายเหมือนกัน.....โดย พล.ต.ท.ชัชวาลย์ คงไม่ได้โกหกละมั้ง... เจ๋ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.๗๐๐๐-๑
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 25/09/2011
ตอบ: 629

ตอบตอบ: 10/07/2012 11:45 pm    ชื่อกระทู้: ตามข่าว เงินประจำตำแหน่ง เพิ่มและผ่าน ก.ตร.แล้วและนิติกรก็ผ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่า พงส.บริจาคเงินเพื่อต่อสู้เกิน ๑๒ ล้าน และเชื่อหรือไม่หากน้อง ๗๐๐๐/๑ ได้เงิน ตพส. จะให้อีกรวมประมาณ ๒ ล้านอัพ.......เชื่อหรือไม่ ๕๓ จะได้ ร.ต.ต.


ไม่อยากเชื่อ ชิมิ ร
อดู
หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส. ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที