Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์เกินจำนวน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์เกินจำนวน
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
gon1960
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 07/05/2008
ตอบ: 251

ตอบตอบ: 28/05/2012 11:34 pm    ชื่อกระทู้: มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์เกินจำนวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีแก่เจ้าของโต๊ะสนุ๊กเกอร์ ข้อหา "มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์เปิดให้บริการเกินจำนวน ๑ โต๊ะ โดยไม่ได้รับอนุญาต" แต่ไม่ได้แจ้งว่า ผิดหรือมีโทษตามกฎหมายใด ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อย ครับ ด่วน !

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 29/05/2012 5:20 am    ชื่อกระทู้: มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์เกินจำนวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a127/%a127-2b-9998-update.pdf

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1693/2536 อัยการ ประจำศาล แขวง สมุทรปราการ โจทก์
สมาคม ส่งเสริม ช่าง ประดิษฐ์ งาน ทอง กับพวก จำเลย


พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4

จำเลยที่ 1 เป็นสมาคมได้จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดเพียง4 โต๊ะโดยจำเลยที่ 1 เก็บเงินค่าเกมส์ จากผู้เล่นในอัตราชั่วโมงละ 60 บาทต่อหนึ่งโต๊ะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าเกมส์ตามสมควร และไม่ปรากฏว่ามีการพนันเอาทรัพย์สินกันจึงเป็นการจัดขึ้นเพื่อความรื่นเริงในสมาคม การจัดให้มีการเล่นในสมาคมของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 18(พ.ศ. 2504) ข้อ 5 ส่วนการที่จำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์จะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นแต่กลับมาจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดดังกล่าวก็เป็นเพียงฝ่าฝืนกฎหมายอื่นเท่านั้น หาเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไม่

________________________________


โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับอนุญาตตั้งเป็นสมาคมจากนายทะเบียนท้องที่ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายกล่าวคือ จำเลยทั้งสองร่วมกันจัดให้มีการเล่นบิลเลียดอันเป็นการเล่นตามบัญชี ข. ลำดับที่ 23 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 จำนวน 4 โต๊ะ อันเป็นการหาผลกำไรมาแบ่งปันกันและเป็นการกระทำเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนโดยจำเลยทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 10, 12, 17 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ข้อ 5(2) พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2505 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83และขอให้ริบของกลางด้วย
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 10, 12, 12, 17 กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 ข้อ 5(2) พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2505(ที่ถูกเป็น 2504) มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 1,500 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 กำหนด 1 เดือนและปรับ 1,500 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 1 ปี จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยที่ 1เป็นสมาคมตามกฎหมาย มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์8 ข้อ โดยข้อ 8 มีวัตถุประสงค์ว่าจะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ปรากฏตามสำเนาทะเบียนสมาคม เอกสารหมาย จ.4, จ.5 ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด จำนวน 4 โต๊ะในสมาคมจำเลยที่ 1 โดยเก็บเงินค่าเกมส์ จากผู้เข้าเล่นบิลเลียดในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท ต่อหนึ่งโต๊ะ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นบิลเลียดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค 2 บัญญัติว่า "การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตและมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2503 ข้อ 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2504 ข้อ 5 บัญญัติว่า "ข้อ 13 การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต (2) บิลเลียด เพื่อความรื่นเริงในสมาคมจำนวนไม่เกินห้าโต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่าเกมส์ ตามสมควรหรือในเคหสถานที่มีบริเวณกว้างขวางและรั้วรอบมิดชิด จำนวนไม่เกินหนึ่งโต๊ะโดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น"การเล่นบิลเลียดเป็นการเล่นตามที่ระบุไว้ในบัญชี ข. ลำดับที่ 23ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จำเลยที 1 เป็นสมาคมได้จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดเพียง 4 โต๊ะ โดยจำเลยที่ 2 เก็บเงินค่าเกมส์ จากผู้เล่นในอัตราชั่วโมงละ 60 บาทต่อหนึ่งโต๊ะซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าเกมส์ตามสมควร และไม่ปรากฏว่ามีการพนันเอาทรัพย์สินกัน จึงเป็นการจัดขึ้นเพื่อความรื่นเริงในสมาคม การจัดให้มีการเล่นในสมาคมของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎกระทรวงดังกล่าว ส่วนการที่จำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์จะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่กลับมาจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดดังกล่าวก็เป็นเพียงฝ่าฝืนกฎหมายอื่นเท่านั้นหาเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ดังโจทก์ฟ้องไม่"
พิพากษายืน


( อำนวย สุขพรหม - ยงยุทธ ธารีสาร - พรชัย สมรรถเวช )


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เทพธันเดอร์นครปฐม เมื่อ 29/05/2012 5:24 am, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 29/05/2012 5:21 am    ชื่อกระทู้: มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์เกินจำนวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a127/%a127-2b-9998-update.pdf

ข้อ 13 (2)
http://www.tlg.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/09/%E0%B8%81%E0%B8%8E17%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-2478.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 29/05/2012 8:56 am    ชื่อกระทู้: มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์เกินจำนวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใหม่กว่า.....

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.
๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
๒๔๗๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) บิลเลียด ซึ่งเล่นในเคหสถานที่มีบริเวณกว้างขวางและรั้วรอบมิดชิดจำนวนไม่
เกินหนึ่งโต๊ะ โดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้านแล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น หรือซึ่งเล่นเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวนไม่เกินห้าโต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควร และจัดให้มีการ
เล่นในวันปฏิบัติราชการตามปกติ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของ
วันรุ่งขึ้น และในวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น
ตลอดจนปฏิบัติตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการ
พนันบิลเลียดโดยอนุโลม”
ข้อ ๒๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๖๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘/๑ เมษายน ๒๕๓๔


http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a127/%a127-2b-2534-027.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที