Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - นำมาให้อ่านเล่น๐
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

นำมาให้อ่านเล่น๐
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
เซ็งเป็ด
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 11/06/2011
ตอบ: 95

ตอบตอบ: 19/04/2012 6:42 pm    ชื่อกระทู้: นำมาให้อ่านเล่น๐ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ได้ลองเข้าไปอ่านในบล็อค ที่ พนักงานสอบสวน เขียนระบายไว้
http://legal-magic.blogspot.com/
มายากลทางกฎหมาย : ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสีย
มหันตภัยเงียบในมายากลทางกฎหมาย


กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครองมากเสียกว่าจะสร้างเป็นธรรมให้แก่สังคม การอ้างกฎหมายเป็นการปิดปากผู้อยู่ภายใต้การปกครองหรือพลเมืองของรัฐ การตีความกฎหมายเป็นการสร้างกฎหมายขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยนัก อย่างเบาะๆก็ทำให้นักกฎหมายหรือนักศึกษาทั่วไปยอมรับจนขาดสติปัญญาไม่กล้าใช้เหตุผลของตนและยังเป็นการบังคับผูกมัดทางความคิดของบุคคลและสังคม กับทั้งการตรวจสอบและวิจารณ์กระทำมิได้ซึ่งคำพิพากษา เมื่อเป็นเช่นนี้จึงชี้ให้เห็นว่า นักกฎหมายบางท่านมีสัญญามาก(สัญญาคือ จำได้ หมายรู้ ดูออก บอกเล่า แจงสารเป็น หาได้ใช่มีสติปัญญาไม่ (ปัญญา หมายถึง การรู้แจ้งตามความเป็นจริง) โดยในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือระบบซีวิลจะเกิดขึ้นบ่อยๆและหันเข้าสู่ระบบคอมมอนลอว์
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การตีความกฎหมายนั้นเป็นเพียงปลายทาง ต้นทางอยู่ที่การสร้างหรือการบัญญัติกฎหมาย(รัฐสภา) ในประเทศเราได้พยายามสร้างวาทกรรมหรือสถาปัตยกรรมทางกฎหมายให้เลิศหรูโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มีไม่รู้กี่ฉบับ แต่สุดท้ายก็ไร้ผล จริงอยู่ ทุกสิ่งไม่เที่ยง(อนิจจัง) และที่จะสร้างหรือแก้ไขใหม่ก็เข้าวงจรเดิมอีกหรือเปล่า ฉะนั้นดูดีๆเมื่อจะต้องลงทุนในการสร้างกฎหมายแม่บทหรือรัฐธรรมนูญ(การบัญญัติกฎหมายเป็นการสร้างสังคม และบริบททางสังคมหรือปฎิมากรรมการอยู่ร่วมกันภายในรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ) และเมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว การกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ขั้นตอนไม่ควรยุ่งยากซับซ้อน มีองค์ประกอบหลายเหตุปัจจัย เช่น การสร้างหรือจัดตั้งสถาบัน องค์กร หน่วยงานขึ้นมาใหม่,การกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ และกฎหมายย่อย อาทิ กฎหมายเด็ก,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ควรให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในเชิงวัตถุหรือราคา และเชิงจิตวิญญาณได้ โดยเฉพาะการลงทุนด้านกระบวนการยุติธรรมในบางประเทศต้องดูให้ดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบางประเทศที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่นับถือผู้มีอำนาจ ผู้เป็นใหญ่ ผู้มีบุญคุณ จะทำลายล้างหลักการและเหตุผลทางกฎหมาย(นิติอิทธิผลในมายากลทางกฎหมาย) ทางแก้คือ สร้างสัมมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ) ทัศนะ อุดมการณ์ ระบบความเชื่อ และค่านิยม หรือในทางรัฐศาสตร์เรียกว่า กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง คนเรา ถ้าเห็นไม่ชอบ(มิจฉาทิฏฐิ)เสียแล้ว ย่อมคิดไม่ชอบ(มิจฉาสังกัปปะ)เช่น ในระบบราชการบางประเทศ บางคนเห็นว่า การที่ยศและตำแหน่งจะขับเคลื่อนได้ต้องเชื่อ ต้องฟัง ต้องปฎิบัติ ต้องรับใช้ ต้องพลีชีพให้เจ้านาย หรือ หนีตายช้า สู้ตายเร็ว(อย่าแสดงความเห็น หรือแย้ง หรือขัดผู้เป็นใหญ่) พูดง่ายๆก็คือ มันเป็นเช่นนั้นเอง จึงสรุปได้ว่า การสร้างกฎหมายในบางประเทศเป็นการบังคับ บีบ ปั้นรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์ในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรม วิถี ระบบความเชื่อของพลเมืองของรัฐนั้นๆ ผลที่ได้คือ เจ๊ง,หายนะ,ทำลายตัวเอง นักกฎหมายบางท่านเข้าใจไปว่า กฎหมายบันดาลได้ทุกสิ่ง สร้างความเป็นธรรม สร้างความชอบธรรม แต่ลืมไปว่า บางอย่างสร้างความระยำ หรือหายนะ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน จะระดมทรัพยากรต่างๆเข้ามาเป็นปัจจัยในการผลิตทำให้เกิดการทำลายล้าง ดิน น้ำ ป่า อากาศ แร่ธาตุ พลังงาน หมู่สัตว์ มนุษย์ คนชนบทเข้าเมือง เปลี่ยนวิถีชีวิตระบบความสัมพันธ์ หรือระบบนิเวศน์ เป็นต้น
ในส่วนของการใช้หรือบังคับใช้กฎหมายในสังคมนั้นก็เป็นมหัตภัยเช่นกัน เนื่องจากเราต้องดูว่า มนุษย์ในแต่ละประเทศนั้นมีสันดาน พื้นเพ อัธยาศัยอย่างไร หรือในทางพระเรียกว่า โลภ โกรธ หลง หรือทำงานในลักษณะหลอกกันหรือไม่ เป็นต้น ทั้งผู้ใช้ และผู้ถูกบังคับใช้ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ตรงนี้ต้องพิจารณา นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาแล้ว ควรมีผลหรือสภาพและลักษณะที่ขับเคลื่อนได้ ไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้ปฎิบัติ สิ้นเปลือง หรือไม่คุ้มค่า เช่น เป็นพนักงานสอบสวนถูกกำหนดให้ส่งปืนมีทะเบียนมีเจ้าของไปตรวจพิสูจน์โดยถามจุดประสงค์การตรวจเพียงว่า เป็นปืนตามกฎหมายจริงหรือไม่ ควรกระทำหรือไม่ หรือสำนวนการสอบสวนต้องมีเอกสารครบถ้วนหรือไม่ ถึงจะขับเคลื่อนต่อไปได้ เป็นต้น เนื่องจากการปฏิบัติต้องใช้ คน รถ น้ำมัน เงิน หรือพูดง่ายๆว่า การบัญญัติกฎหมาย การออกระเบียบ ข้อบังคับ กฎ คำสั่ง ไม่ควรเน้นรูปแบบ พิธีกรรม เงื่อนไข หรือวิธีการและขั้นตอน มากไปจนลืมหลักการที่แท้จริง ตรงนี้เรียกว่า เป็นภาระ และถ้าหากมีผลรวมเป็นจำนวนมากๆก็ทำให้เกิดหายนะ ลองดูซิ กฎ กติกา หรือกฎหมายต่างๆที่มีอยู่นั้น ท่านศรัทธาหรือไม่ เป็นประโยชน์หรือไม่ เป็นภาระหรือไม่ และสร้างหายนะหรือไม่ ลองดูซิ จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ อย่าไปปรุงแต่งจิตเลย คิดเสียว่า “มันเป็นเช่นนั้นเอง” “ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เรา เขา” จงยอมรับตามความเป็นจริง ใจจะได้ไม่เจ็บ ไม่ต้องไปปรุงแต่งจิต มันเป็นเช่นนั้นเอง ปล่อยไป ซึ่งในการท่อง หรือภาวนาในใจด้วยคำที่ว่า “มันเป็นเช่นนั้นเอง” หรือ”ปล่อยไป”นั้น เป็นอุบายล่อจิต หรือหลอกล่อจิตเพื่อมิให้เกิดการปรุงแต่งจิตหรือให้จิตทำงานหรือเกิดอาการคลาย ซึ่งมีผลคือจิตจะได้ไม่เจ็บ เนื่องด้วยไม่พอใจ(โกธะ) เช่นเดียวกับผู้ที่ทำสมาธิบาง ท่องว่า พุท โธ ,ยุบ ไม่ยุบ(พอง),สัมมา อะระหัง หรือจะท่องว่า ไม่เที่ยงๆ หรือจะไม่ท่องก็ได้ แต่ให้ใช้ปัญญาชำระกิเลสหรือดับความไม่พอใจ ไม่ยินดีเช่นว่านั้นก็ได้ เอวังก็มี ด้วยประการฉะนี้
ซึ้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พนักงานสอบสวนเก๋าพอ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/03/2011
ตอบ: 1797

ตอบตอบ: 19/04/2012 11:08 pm    ชื่อกระทู้: Re: นำมาให้อ่านเล่น๐ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เหงื่อตก ผมอ่าน จริง ๆ

let it be มันเป็นเช่นนั้นเอง ปล่อยมันไป เจ๋ง

ยิ้มเท่ห์ เป็นบทความ ที่โดนใจ หัวเราะ หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 20/04/2012 11:50 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

........ ตถตา (ตะ ถะ ตา) ........

มันเป็นการเล่นลิ้น เพื่อจะด่าเรา

ในพระไตรปิฎกมีอยู่ทั้ง ๓ คำ : ทั้งตถา ทั้งตถตา ทั้งตถาตา;

“ฉันไม่พูดเรื่องอื่น ฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์ และความดับทุกข์เท่านั้น
เดี๋ยวนี้ก็ดี ต่อไปข้างหน้าก็ดี”;
http://www.buddhadasa.org/html/articles/2_buddhism/15minute.html

ตถตา???
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%B2

รู้จักกับ หลวง พ่อ ???
http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&hl=th&gbv=2&biw=1016&bih=575&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=v-qQT6LYGMLprAe_h72TBQ&ved=0CEgQsAQ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 21/04/2012 11:15 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

... นำมา ให้ดู เล่น ๆ กว่าครึ่งเดือนแล้ว ...นาค เป็นปฏิปักษ์กะ ครุฑ
ส่วนในตำนานพุทธประวัติ ก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกัน
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที