Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับผู้ต้องหา ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับผู้ต้องหา ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ป่าไม้ ทรัพยากร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
webmaster
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: Aug 17, 2007
ตอบ: 1387

ตอบตอบ: 30/10/2007 11:54 am    ชื่อกระทู้: เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับผู้ต้องหา ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ป่าไม้ครับ

ข้อความ : เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับผู้ต้องหาข้อหา ทำไม้,แผ้วถาง และมีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครอง ตาม.พรบ.ป่าไม้ ข้อหา บุกรุก แผ้วถาง ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ และมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ จากการตรวจสอบทราบว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ในโซนพื้นที่ของ ส.ป.ก. ผมได้สอบนิติกรของ ส.ป.ก.แล้วทราบว่าพื้นที่เกิดเหตุไม่ป็นป่าสงวนเนื่องจากมีการเพิกถอนตามขั้นตอนดำเนินการของ ส.ป.ก.แล้ว คราวนี้เหลือแต่ พ.ร.บ.ป่าไม้ ข้อหา ๑.ทำไม้ ๒.บุกรุกแผ้วถาง และ ๓.มีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครอง ผมจะสรุปสำนวนมีความเห็นอย่างไร พี่ที่เคยเจออย่างนี้ช่วยตอบหน่อยครับ ฝาก ๖ แล้ว

จาก : ช่วยหน่อยพี่ - 02/10/2007 18:31


ข้อความ : ผู้ต้องหาที่เข้าไปทำกินยังไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆจาก ส.ป.ก. ครับ

จาก : เพิ่มเติมข้อมูลครับ - 02/10/2007 18:55


ข้อความ : เคยทำเหมือนกันข้อเท็จจริงคล้ายกัน ของผม สอบ หน.สปก. สอบ หน.ป่าไม้ ในประเด็นว่าเมื่อไม่เป็นป่าสงวนฯ แล้วพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ด้วยหรือไม่ยืนยันตามเอกสารใด ( ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง, แผนที่แสดงการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และ แผนที่ต้นร่าง (ขอสำเนาจาก สปก.) สอบ ผู้ต้องหาว่าทำกินมานานกี่ปี สอบเจ้าของที่ข้างเคียง ยืนยันการทำกินด้วย ๒-๓ ปาก เมื่อได้ความว่าไม่เป็นป่า สั่งไม่ฟ้อง ข้อหาทำไม้ , บุกรุกแผ้วถางป่า ส่วนมีไม้หวงห้ามไม่มีช่องออก รายละเอียดข้อเท็จจริงไม่พอ ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะ ขอให้กำลังใจ พงส.ด้วยกัน

จาก : พงส.(บ้านป่า) - 02/10/2007 21:37


ข้อความ : เกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก.ว่ายังเป็นป่าหรือไม่ ให้เข้าไปดู ข้อหารือของกรมป่าไม้ที่ให้กฤษฎีกาตีความ แล้วจะรู้แนวทางสรุปสำนวน

จาก : ไชยา 312 - 03/10/2007 08:17


ข้อความ : ความเห็นของคุณไชยา ๓๑๒ ถูกต้องครับ เพิ่มเติมอีกว่า ไม่ต้องคิดมากเป็นความผิดตามที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับมา แต่ให้ดูปริมาตรไม้ด้วย เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะไม่ค่อยแจ้งข้อหาที่สมบูรณ์

จาก : พงส.เขตป่าและไม่ป่า - 03/10/2007 12:33


ข้อความ : ทีดินตาม ส.ป.ก.เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.ซึ่งได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินอื่นตาม ป.ที่ดิน จึงไม่ใช่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ให้ไปดูฏีกาที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๔

จาก : พงส.เชียงราย - 03/10/2007 15:27


ข้อความ : รู้แต่ว่าขณะนี้กรมป่าไม้มีหนังสือที่ ทส.1610.2/16020 ลง 7 กันยายน 2550 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 3)โดยได้วินิจฉัยข้อหารือของกรมป่าไม้ในเรื่องเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ว่า มาตรา 4 แห่ง พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ท่ห้ามไม่ให้ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จึงเป็นการทำให้กระทบสิทธิของผู้ท่มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองในวันท่ พรฐฯดังกล่าวประกาศใช้ จึงต้องปฏิบัติตาม ม.14 ให้ผู้ท่มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองมาดำเนินการแจ้งการครอบครองต่อนายทะเบียนภายใน 90 วัน จึงจะไม่มีความผิดตาม ม.4 และให้นายทะเบียนพิจารณาออกใบอนุญาตให้ต่อไป แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ผู้ท่แจ้งการครอบครองต่อนายทะเบียนไว้แล้วไปขอรับใบอนุญาตแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองในวันท่ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ใช้บังคับมิได้มาขอรับใบอนุญาตจึงไม่อาจถือได้ว่ามีความผิดตาม ม.4 แต่อย่างไรก็ตามหากมีการออกกฎกระทรวงฯมาในภายหลัง ผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองในวันที่ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ใช้บังคับต้องมาดำเนินการยื่นคำขอภายใน 90 วันนับแต่วันท่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ต่อไป
อนึ่ง การยื่นใบแจ้งการครอบครองต่อนายทะเบียนที่ผ่านมาไม่ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.ฯแต่อย่างใด
สรุป ก็คือขณะนี้ผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในความครอบครองทั้งที่มีการแจ้งและยังไมการแจ้งการครอบครองยังไม่ถือว่าเป็นความผิดตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงออกมาในภายหลังก็ให้ไปดำเนินการขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนภายใน 90 วัน และเมื่อถึงเวลานั้นหากผู้ใดไม่ไปยื่นคำขอมีใบอนุญาตจึงจะเป็นความผิด
ปล.เลื่อยโซ่ยนต์ของกลางอาจขอให้ศาลสั่งริบได้หากเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งสั่งริบตาม ป.อาญา ม.32 หรือ พรบ.ป่าไม้ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ได้

จาก : พงส.เหนือล่าง - 03/10/2007 19:45

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
webmaster
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: Aug 17, 2007
ตอบ: 1387

ตอบตอบ: 15/12/2007 8:22 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

dd
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
kaka
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 12/06/2009 6:58 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อ้างมาตราไม่ถูกเพราะป.อาญม.32กำให้ศาลสั่งริบทรัพย์ที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิดนะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ป่าไม้ ทรัพยากร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที