Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส.
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8150

ตอบตอบ: 29/12/2011 9:43 pm    ชื่อกระทู้: ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หนังสือ ตร.ที่ 0011.24/2681 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แนวทางการส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพ กรณีทหารทำวิสามัญฯ
http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/revolve/revolver%202681.pdf
หรือ
http://upload.one2car.com/download/downloadfile.aspx?pku=43D01AE3DCS1OP5WDWQOSPVC7U6HVY

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2376/2515
อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 150

พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498ศาลพลเรือนจะทำการไต่สวนและมีคำสั่งในการชันสูตรพลิกศพแต่เฉพาะคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนเท่านั้น

แม้การไต่สวนและทำคำสั่งของศาลชั้นต้นตามความในวรรคสามแห่งมาตรา 150 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน แต่ก็เป็นวิธีการพิเศษที่บัญญัติให้ศาลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในชั้นสอบสวน เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ให้ศาลทหารมีอำนาจเข้าเกี่ยวข้องในชั้นสอบสวน และพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร มิได้บัญญัติวิธีการพิเศษให้ศาลเข้าเกี่ยวข้องในการสอบสวนด้วย ก็หาใช่เรื่องที่ศาลพลเรือนมีอำนาจดำเนินการแทนด้วยไม่ และเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนย่อมไม่ต้องดำเนินการดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม

(ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 30/2515)________________________________
คดีนี้ พนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าพลทหารซบ ทองจันทร์ กับพวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสารวัตรทหาร ได้ไปทำการจับกุมพลทหารพา พันธมิตร ซึ่งหลบหนีราชการทหารและเสพสุรามึนเมาประพฤติวุ่นวาย พลทหารพาไม่ยอมให้จับกุม กลับใช้มีดแทงทำร้าย พลทหารซบ พลทหารซบจึงใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เพื่อป้องกันถูกพลทหารพาถึงแก่ความตาย ขอให้ศาลทำการไต่สวนและมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499 มาตรา 8


ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งว่า เป็นกรณีทหารกระทำต่อทหารด้วยกัน ไม่อยู่ในอำนาจของศาลพลเรือนจะทำการไต่สวนจึงไม่รับคำร้องจำหน่ายคดี


ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน


ผู้ร้องฎีกา


ปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นศาลพลเรือน จะมีอำนาจทำการไต่สวนและทำคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ตามที่ผู้ร้องขอหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวโดยที่ประชุมใหญ่แล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16 และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 22 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2499 ย่อมหมายความว่า ศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มีอำนาจทำการไต่สวนและมีคำสั่งในการชันสูตรพลิกศพต่อเมื่อ


1. คดีนั้นอยู่ในอำนาจของศาลนั้น และ


2. การไต่สวนและมีคำสั่งนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความไม่ใช่กฎหมาย กฎ และข้อบังคับ ออกตามกฎหมายฝ่ายทหารหรือการที่จะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปใช้บังคับโดยอนุโลม


ตามคำร้องคดีนี้ดังกล่าว ถ้าผลที่สุดหากได้ความว่าการกระทำของพลทหารซบไม่เป็นป้องกันตน แต่เป็นการกระทำผิด พลทหารซบย่อมจะต้องถูกฟ้องยังศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 มาตรา 16(3) คดีของพลทหารซบหาอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศาลพลเรือนไม่และการไต่สวนและมีคำสั่งในการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลพลเรือนจะทำการไต่สวนและมีคำสั่งในการชันสูตรพลิกศพแต่เฉพาะคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพลเรือนเท่านั้น


แม้การไต่สวนและทำคำสั่งของศาลชั้นต้นตามความในวรรค 3 แห่งมาตรา 150 นี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้างในฎีกา แต่ก็เป็นวิธีการพิเศษที่บัญญัติให้ศาลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในชั้นสอบสวนก็เพราะมีบทบัญญัติมาตรา 150 วรรค 3 นี้ ซึ่งทั้งนี้ศาลพลเรือนจะรับทำการไต่สวนและทำคำสั่งให้ก็เฉพาะคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพลเรือนดังที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นนั้น มิใช่ว่าเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ศาลทหารมีอำนาจเข้าเกี่ยวข้องในชั้นสอบสวนเช่นนี้แล้ว ก็ให้ศาลพลเรือนมีอำนาจดำเนินการแทนด้วยไม่


นอกจากนี้ศาลฎีกายังเห็นว่า การที่พลทหารซบ ทองจันทร์ ยิงพลทหารพา พันธมิตร ถึงแก่ความตายนี้ จะเป็นการกระทำผิดซึ่งอัยการจะต้องฟ้องร้องต่อศาลหรือไม่นั้น พนักงานสอบสวนย่อมจะต้องดำเนินการสอบสวนเสียก่อน เมื่อพลทหารซบ ทองจันทร์ เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 47 และมาตรา 48 ได้บัญญัติไว้ชัดว่า การสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารนั้น ให้อยู่ในอำนาจของนายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหาร และเมื่อพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร มิได้บัญญัติวิธีการพิเศษให้ศาลเข้าเกี่ยวข้องในการสอบสวนด้วย เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนดังกล่าว ก็ย่อมไม่ต้องดำเนินการดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรค 3 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ฎีกาของผู้ร้องจึงฟังไม่ขึ้น


พิพากษายืน

( จรัญ อิศระ - รัตน์ ศรีไกรวิน - อุทัย ศุภนิตย์ )

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บ้านบางระจัน
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/05/2011
ตอบ: 243

ตอบตอบ: 31/12/2011 7:38 am    ชื่อกระทู้: Re: ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับพี่เทพฯ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1496

ตอบตอบ: 12/08/2012 7:46 am    ชื่อกระทู้: Re: ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เคยมีวินิจฉัยกฤษฎีกา 129/2501 วินิจฉัยไว้ว่า กรณีทหารฆ่าผู้อื่นตายอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมที่จะไต่สวนพลิกศพได้ หรือ ตายในระหว่างการควบคุมของทหารศาลยุติธรรมก็ไต่สวนพลิกศพได้
http://web.krisdika.go.th/data/comment/comment2/2501/c2_0129_2501.pdf

ท่านพนักงานสอบสวนอาชีพอีสานใต้ โพสต์ไว้ให้แล้ว

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16554#143249

หมายเหตุ วินิจฉัยกฤษฏีกา กับ คำพิพากษาฎีกา ต่างกันตรงที่ตามคำพิพากษาฎีกาเป็นกรณี ทหารฆ่าทหารตายซึ่งเป็นคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลทหาร จึงไม่ต้องด้วย ปวิอ 150 ที่ศาลยุติธรรมจะไปไต่สวนพลิกศพ และขณะเดียวกันพระธรรมนูญศาลทหารก็ไม่ได้ให้ศาลทหารมีเขตอำนาจในการไต่สวนพลิกศพ

ส่วนศาลพลเรือน ไต่สวนพลิกศพคดีทหารฆ่าพลเรือนตายได้ สอดคล้องตามแนววินิจฉัยกฤษฎีกา และมีตัวอย่างจริงที่ศาลเชียงรายไต่สวนพลิกศพคดีทหารฆ่าพลเรือนตายโดยอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้า รายละเอียดตามลิงค์ดาวน์โหลดของท่านเทพฯทำไว้ให้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/11/2015 11:50 am    ชื่อกระทู้: Re: ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทำไมย้ายกระทู้นี้มาอยู่ในหมวด. ชมรม. พงส ล่ะ

อยู่ที่เดิม วิสามัญ พลิกศพนะดีแล้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/11/2015 9:47 pm    ชื่อกระทู้: Re: ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตอบกระทู้.

ทหารวิสามัญพลเรือน ศาลจังหวัดไต่สวนได้. ตามแนว กฤษฎีกา 2501
ตามปกติผู้ทำให้ตายคือทหาร.ผู้ต้องหาทหารต้องขึ้นศาลทหาร. แต่การวิสามัญเป็นกรณีเกี่ยวพันกัน. กับพลเรือนเป็นผู้ต้องหาด้วย ตามพระธรรมนูญทหารมาตรา 14 15 วางหลักให้ขึ้นศาลทหาร


คดีเกี่ยวพันกันหลักกฎหมายคือ

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘

มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารคือ
(๑) คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน
(๒) คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน และ

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ให้ดำเนินคดีใน
ศาลพลเรือน

ข้อเท็จจริงมีเนื้อหาเกี่ยวพันเนื่องจาก. พลเรือนยิงทหารก่อนขณะทหารทำหน้าที่ตามกฎหมายในเขตกฎอัยการศึก. คดีพลเรือนต้องหาเป็นคดีในอำนาจศาลจังหวัด. ทหารจึงป้องกันถูกพลเรือนตาย. คดีทหารต้องหาขึ้นศาลทหาร. แต่เนื่องจากเข้ากรณีเกี่ยวพันกันคดีทหารวิสามัญจึงต้องขึ้นศาลจังหวัด. ซึ่งนำมาใช้กับการไต่สวนพลิกศพด้วย. ซึ่งสอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล. ที่ 3/2548 ทหารและพลเรือนต่างทำร้ายกันเป็นผู้ต้องหาคนละคดีกัน. คดีที่ทหารต้องหาก็ต้องขึ้นศาลจังหวัดเพราะเป็นคดีเกี่ยวพันกัน

ดังนั้น ทหารทำวิสามัญพลเรือน. จึงเป็นคดีในอำนาจศาลพลเรือน. ศาลจังหวัดจึงไต่สวนพลิกศพได้ สืบพยานก่อนฟ้องไต่สวนพลิกศพได้

แต่ถ้า ทหารวิสามัญทหารด้วยกัน ขึ้นศาลทหารล้วนๆ ศาลจังหวัดจึงไม่มีอำนาจไต่สวนพลิกศพ และในอำนาจศาลทหารไม่มีกระบวนการให้ใช้อำนาจไต่สวนพลิกศพแต่อย่างใด เทียบเคียงฎีกา 2376/2515
เมื่อสอบสวนเสร็จหาก พงส เห็นว่า ป้องกันพอควรแก่เหตุก็สั่งไม่ฟ้องส่งสำนวนอัยการทหารไป
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/11/2015 9:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แก้ไชจาก
ตามพระธรรมนูญทหารมาตรา 14 15 วางหลักให้ขึ้นศาลทหาร

เป็น
ตามพระธรรมนูญทหารมาตรา 14 15 วางหลักให้ขึ้นศาลพลเรือน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/11/2015 10:14 pm    ชื่อกระทู้: Re: ทหารกระทำวิสามัญ ศาลพลเรือนมีอำนาจไต่่สวนชันสูตรได้หรือ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

วฉ 3/2548 คดีทหารทำร้ายพลเรือน. ให้ขึ้นศาลพลเรือน เพราะเป็นคดีเกี่ยวพันกับคดีที่พลเรือนทำร้ายทหารในเหตุการณ์เดียวกัน. ทั้งนี้. ตาม พระธรรมนูญทหาร ม 14. 15


http://elib.coj.go.th/Ebook/data/pdcd/pdcd2548_03.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส. ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที