Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 119 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 119 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เนติบัณฑิต
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ฉบับ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/09/2009
ตอบ: 50

ตอบตอบ: 21/06/2011 10:00 am    ชื่อกระทู้: ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 119 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)


Link


ในหลวงพระราชทานพระราชบรมราโชวาท แนวทางปฏิบัติแก่ผู้พิพากษา
ทรงเน้นผู้พิพากษาต้องเป็นกลางไม่ว่าอยู่ในหรือนอกศาล และรักษาคำปฏิญาณไว้ทุกเมื่อ

วันนี้ ( 20 มิ.ย.) เวลา 17.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ณ ห้องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 119 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำศาลฎีกาและนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย


ในการ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ความว่า "คำปฏิญาณของผู้พิพากษา เป็นคำปฏิญาณที่สำคัญมาก เพราะว่าอย่างที่ท่านได้เปล่งวาจา ท่านก็ต้องทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ ฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติดี ก็ทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขได้ เพราะว่าคนก็ต้องมีการขัดแย้งกันท่านต้องเป็นกลางในทุกกรณี ทั้งในเวลาท่านอยู่ในโรงศาลและนอกโรงศาล ขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณที่ได้เปล่งวาจาให้เข็มแข็งรักษาเอาไว้ทุกเมื่อ และถือว่าเป็นหน้าที่ในชีวิต ก็ขอให้ท่านปฏิบัติและมีความสามารถมีความเข้มแข็งและเป็นความดีของท่าน จะเป็นความสงบของประเทศชาติก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็งตามที่ท่านได้กล่าว และสามารถปฏิบัติตาม ขอให้มีความสำเร็จ มีความสุข ในการงานเพื่อความ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ"


ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 21/06/2011 10:13 am    ชื่อกระทู้: Re: ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 119 คน เฝ้าฯ ถวาย ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอแสดงความยินดีกับท่าน อจ.มนตรี ยอดปัญญา ที่ได้รับกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น "ประธานศาลฎีกา".....เราเคยต้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาที่ อจ.มนตรีฯ ร่วมเป็นองค์คณะร่วมพิจารณาและทำคำพิพากษาด้วย.....ซาบซึ้งในความเป็นอาจารย์ ผู้ให้ความรู้กฎหมายที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม คุณธรรม จริงๆ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฉบับ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/09/2009
ตอบ: 50

ตอบตอบ: 21/06/2011 12:02 pm    ชื่อกระทู้: Re: ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 119 คน เฝ้าฯ ถวาย ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.


ก.ต.มติเอกฉันท์ตั้ง “มนตรี ยอดปัญญา” ฉายา “ตู้ฎีกาเคลื่อนที่” ขึ้นเป็น ประธานศาลฎีกาคนใหม่
วัน นี้(20 มิ.ย.)ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)ได้เป็นประธานการประชุม ก.ต.รวม 15 คน โดยมีวาระการประชุมสำคัญคือการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่แทนนายสบโชคที่จะ มีอายุครบ 65 ปี และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษจึงเสร็จสิ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเริ่มการประชุมสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอชื่อ นาย มนตรี ยอดปัญญา รองประธานศาลฎีกาคนที่ 4 ซึ่งมีอาวุโสสูงที่สุดจากบรรดารองประธานศาลฎีกาทั้งหมด 6 คน ให้ที่ประชุมพิจารณาเนื่องจากนาย วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์ นายองอาจ โรจนสุพจน์ ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล รองประธานศาลฎีกา คนที่ 1 – 3 จะเกษียณอายุราชการเช่นกัน จากนั้นนาย มนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่ ง ก.ต. และได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานศาลฎีกา จึงขอถอนตัวออกจากการลงคะแนนเพราะเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่ง ก.ต.ที่เหลือทั้ง 14 คน จึงเริ่มต้นการอภิปรายโดยทั้งหมดมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเห็นว่า นายมนตรี เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการที่จะก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนต่อ ไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนเรียบร้อยเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป ดังนั้น ก.ต.มีมติเป็นเอกฉันท์ลงคะแนนเห็นชอบให้นายมนตรี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ต่อจากนายสบโชค

จากนั้น ก.ต.ยังได้ประชุมลงมติเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกาขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองประธาน ศาลฎีกาคนที่ 2 – 6 อีก 5 ตำแหน่ง ต่อจากนาย ไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกาคนที่ 5 ที่เลื่อนขึ้นไปเป็นรองประธานศาลฎีกาคนที่ 1 โดยที่ประชุม ก.ต. มีมติเห็นชอบให้ นาย ธานิศ เกศวพิทักษ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ศาลฎีกา , นาย มานัส เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจฯ ศาลฎีกา นาย ประทีป เฉลิมภัทรกุล ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมฯ ศาลฎีกา , นาย สมศักดิ์ จันทรา ประธานแผนกคดีล้มละลายฯ ศาลฎีกา และ นาย ฐานันท์ วรรณโกวิท ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ ศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาคนที่ 2 – 6 ตามลำดับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

สำหรับประวัตินาย มนตรี ปัจจุบันอายุ 63 ปี และจะมีวาระดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา 2 ปี โดยจะไปเกษียณอายุราชการในปี 2556 จบการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) มัธยมศึกษาต้นโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ.2503-2508 มัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร พ.ศ.2509 มัธยมปีที่ 4 - 5 โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ พ.ศ.2511 คณะ นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2516 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภารุ่นที่ 27 พ.ศ.2516

ประวัติรับราชการเป็น ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยทำงานผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา

นอกจากนี้นายมนตรี ยังมีงานด้านวิชาการ โดยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมหาวิทยาลัยหลาย แห่ง เป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ ช่วยผู้พิพากษาทั้งสนามใหญ่และสนามเล็ก ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2549 โดยนายมนตรี นั้นได้รับการยอมรับจากผู้พิพากษาด้วยกันว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นอย่างสูง สามารถจดจำฎีกาที่บรรพตุลาการเคยมีคำวินิจฉัยไว้ได้อย่างเม่นยำทั้งเลขที่ ฎีกา องค์คณะผู้พิพากษาที่ตัดสิน จนได้ชื่อว่าเป็น “ตู้ฎีกาเคลื่อนที่” และตลอดชีวิตผู้พิพากษากว่า 40 ปี ส่วนใหญ่ประจำอยู่ในศาลฎีกา

ทั้งนี้นายมนตรี ยังเคยเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ที่ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นาย เสนาะ เทียนทอง อดีตรมว.มหาดไทย เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้ หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 คดีทุจริตที่ดินอัลไพน์ ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อปี 2553 และยังเป็นองค์คณะพิจารณาคำร้องที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยื่นเรื่องต่อประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องให้ศาลฎีกา ตั้งองค์คณะพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งคณะ ออกจากตำแหน่ง กรณีถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ที่ชี้มูลความผิดการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิด ล้อมหน้าอาคารรัฐสภา มิชอบด้วยกฎหมาย ผิดวินัยร้ายแรง และกรณีมีมติไล่นายตำรวจออกจากราชการ.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=8&contentID=146359

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์
และท่านผู้พิพากษาทั้ง 119 ท่านด้วย


กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เนติบัณฑิต ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที