Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๐๐/๒๕๕๔เรื่อง ให้ส่งมอบอาวุธปืนยาวที่มีอานุภาพร้ายแรงฯ/ชาวบ้านจะรู้ไหมนี่
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๐๐/๒๕๕๔เรื่อง ให้ส่งมอบอาวุธปืนยาวที่มีอานุภาพร้ายแรงฯ/ชาวบ้านจะรู้ไหมนี่
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> คำสั่ง
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 22/04/2011 12:00 am    ชื่อกระทู้: คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๐๐/๒๕๕๔เรื่อง ให้ส่งมอบอาวุธปืนยาวท ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๒๐๐/๒๕๕๔
เรื่อง ให้ส่งมอบอาวุธปืนยาวที่มีอานุภาพร้ายแรงแก่นายทะเบียนท้องที่
เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว


ด้วยมีความจำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยก่อนมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนยาวขนาด .๒๒๓ ขนาด .๓๐ - ๐๖ ขนาด .๓๐๘ และขนาด .๓๓๘ หรือขนาดที่เทียบเท่าและ
มีชื่อเรียกที่แตกต่างออกไป ส่งมอบอาวุธปืนดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาตหรือ
รับแจ้งการย้ายเข้าของใบอนุญาต ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

เพื่อเก็บรักษาไว้และจัดทำประวัติการใช้อาวุธปืน และจะส่งคืนให้ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

.........หรือจะมีหนังสือไปทวงถามถึงบ้าน........

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/046/51.PDF

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 22/04/2011 5:02 am    ชื่อกระทู้: Re: คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๐๐/๒๕๕๔เรื่อง ให้ส่งมอบอาวุธปืน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

- ไมู่รู้ก็ต้องทำ น.เวียน ให้ทุกหน่วยประกาศ ปชส.ให้เขาทราบ ทำเป็น น.สั่งการ โดย ผบก.ฯ ด่วนเลย ครับ ภ.จว.ขก. ยกร่างเสนอนายไปแล้ว
- เกินกำหนดเมื่อไร ก็ต้องขอหมายศาลเข้าค้น ยึดมาคืน และดำเนินคดีตาม กม.
- จะให้ดี ฝ่ายปกครอง ต้องประสานไปยังเจ้าของปืนทุกกระบอก ต้องให้นำมาคืนก่อน จะดำเนินคดีกับเขาเพื่อเป็นธรรม
- ต้องประกาศในทีวีสื่อมวลชน ปชส.จังหวัด ด้วย
- ช่องทางไหนทำให้ชาวบ้านรู้ ต้องทำ ไม่ใช่อ้าง "ไม่รู้ กม.อ้างไม่รับผิดได้" ไม่แฟร์และเป็นธรรมครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 22/04/2011 5:13 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...อ๋อ รู้แล้ว รู้แล้ว......../เอ้าชาวบ้านรู้ด้วยไม่นำมาฝากไว้มีความผิด


มท. 1 หวั่นเลือกตั้งหาเสียงเดือด ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ส่งมอบอาวุธปืนยาวโดยเฉพาะไรเฟิลชนิดร้ายแรง ป้องกันเหตุฆ่าผู้สมัคร หรือหัวคะแนน โดยส่งมอบแก่นายทะเบียนท้องที่ ฝ่าฝืนเจอคุก 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000บาท...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 200/2554 ลงวันที่ 18 เม.ย. เรื่องให้ส่งมอบอาวุธปืนยาว ที่มีอานุภาพร้ายแรงแก่นายทะเบียนท้องที่ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้ระบุว่าจะมีการยุบสภา อย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพ.ค.นี้ จากสถิติที่ผ่านมาปรากฏว่า ในช่วงใกล้เวลาที่จะมีการเลือกตั้ง จะมีการลอบทำร้ายร่างกายเพื่อหวังจะเอาชีวิตกันมากกว่าปกติ ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธปืนไรเฟิลชนิดร้ายแรง เพื่อเป็นการตัดคะแนนเสียง เพื่อทำลายหรือฆ่าผู้สมัครที่มีชื่อเสียง และได้รับคะแนนนิยมจากประชาชน และคาดว่าจะได้รับคะแนนเสียงดี หรือ หัวคะแนนที่เป็นฐานเสียงของฝั่งตรงข้าม

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการเตรียมการเลือกตั้ง โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนยาวที่มีอานุภาพร้ายแรงขนาด .223 ขนาด .03-.06 ขนาด .308 และ ขนาด .338 หรือขนาดเทียบเท่า และมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไป ส่งมอบปืนแก่นายทะเบียนท้องที่ ที่ออกใบอนุญาตหรือรับการแจ้งย้ายเข้าของใบอนุญาตภายในวันที่ 29 เม.ย.นี้ เพื่อจัดเก็บปลอกกระสุนและหัวกระสุนปืน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม การตรวจสอบพิสูจน์ และการเก็บรวบรวมจัดทำประวัติอาวุธปืน และ จะส่งคืนให้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. เป็นต้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 22/04/2011 5:37 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีมือปืนซักกี่คนจะใช้ปืนมีทะเบียน เอาไปเก็บไว้เกิดเสียหายสูญหายจะทำอย่างไร ขนาดค่ายทหารยังโดนปล้นปืนได้เลย คนที่จะเอาปืนไปยิงคนอื่นก็จะใช้เป็นข้ออ้าง เช่นผมเอาปืนที่มีไปส่งให้หลวงเก็บแล้วไงผมจะไปยิงใครได้ไง แต่ที่จริงมีอีกหลายกระบอกที่ไม่มีทะเบียน อีกอย่างเชื่อได้เลยว่าจะมีคนไปแจ้งปืนหายเยอะเลย พอหมดระยะเวลาเรียกเก็บแล้วก็จะไปแจ้งว่าหาเจอแล้ว พงส.เตรียมตัวรับแจ้งความได้เลยแล้วบางคดีอาจจะต้องรับคดีไม่รู้ตัวด้วย นี่พูดดักคอไว้ก่อน ไม่ต้องการการคอมเม้น เอาไว้เกิดเรื่องแล้วค่อยมาอ่านความคิดเห็นนี้ ถ้าจะไม่อยากให้มีการยิงกันได้จริงๆ ควรจะเรียกมือทุกคนไปเก็บไว้จะได้ยิงใครไม่ได้ ฮา........
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 22/04/2011 5:45 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ภาค 4 ถ้าใครไม่เอาปืนไปส่งเก็บ จะให้ สบ4 อีสาน เอาจีที 200 ไปตรวจหาตามบ้านแล้วจับตัวมาดำเนินคดี
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 22/04/2011 6:08 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 22/04/2011 7:20 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นอกจากเจ้าของปืนจะกลัวว่าทางการจะแอบตรวจปืนหรือแอบยิงเก็บปลอกกระสุนปืน เพื่อตรวจสอบกับสารบบการก่อเหตุในอดีต หรือในอนาคต แล้ว ยังกลัวว่าอาจจะมีพวกที่แอบเก็บปลอกกระสุนไว้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น เอาไปใส่ไว้ในที่เกิดเหตุ ในการก่อเหตุทำให้ ตำรวจที่ทำงานไม่ละเอียดอาจจะจับผิดตัวได้ บางคนอาจจะว่าคิดมากไป แต่มันก็เป็นไปได้ อย่างน้อยเจ้าของปืนก็ต้องระแวงอยู่ในใจ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Level4ไอบี เมื่อ 22/04/2011 4:56 pm, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 22/04/2011 7:41 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีหนังสือเรียงตัวไปภูมิลำเนาเลย บางคนโอนลอยไปแล้ว ปืนอาจไม่อยู่กับเขา บางคนปืนหาย(แจ้งบ้างไม่แจ้งบ้าง)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
โนปิตะคุง
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/10/2010
ตอบ: 392

ตอบตอบ: 22/04/2011 8:01 am    ชื่อกระทู้: น่าจะเป็นภาระหน้าที่ของ ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นนายทะเบียน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามความเห็น
พี่ สบ๔ อีสาน - ไมู่รู้ก็ต้องทำ น.เวียน ให้ทุกหน่วยประกาศ ปชส.ให้เขาทราบ ทำเป็น น.สั่งการ โดย ผบก.ฯ ด่วนเลย ครับ ภ.จว.ขก. ยกร่างเสนอนายไปแล้ว
- เกินกำหนดเมื่อไร ก็ต้องขอหมายศาลเข้าค้น ยึดมาคืน และดำเนินคดีตาม กม.
- จะให้ดี ฝ่ายปกครอง ต้องประสานไปยังเจ้าของปืนทุกกระบอก ต้องให้นำมาคืนก่อน จะดำเนินคดีกับเขาเพื่อเป็นธรรม
- ต้องประกาศในทีวีสื่อมวลชน ปชส.จังหวัด ด้วย
- ช่องทางไหนทำให้ชาวบ้านรู้ ต้องทำ ไม่ใช่อ้าง "ไม่รู้ กม.อ้างไม่รับผิดได้" ไม่แฟร์และเป็นธรรมครับ
พี่เทพฯ มีหนังสือเรียงตัวไปภูมิลำเนาเลย บางคนโอนลอยไปแล้ว ปืนอาจไม่อยู่กับเขา บางคนปืนหาย(แจ้งบ้างไม่แจ้งบ้าง)
...ผมว่าเราออกหน้า หรือไปรับภาระเองหรือเปล่าครับ เพราะนายทะเบียนคือฝ่ายปกครอง การที่จะให้ใครเอาปืนมาส่งมอบคืนน่าจะเป็นน่าที่ของเขาเรียกมา เพราะเขารู้ว่าผู้ใดมีปืนอาวุธปืนบ้าง และใครเอามาคืนแล้วบ้าง หากเรามีหนังสือติดตามแล้วจะรู้ได้อยางไรว่าใครมีบ้าง ก็ต้องไปถามนายทะเบียน ซึ่งเป็นการรับภาระมาเอง เดี๋ยวจะเป็นการยอมรับเองและเป็นประเพณีตามที่บางเรื่องที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
.......ผมว่า ตร.เราก็เฉยเสีย หรือหากจะอยากมีบทบาทก็แค่ประชาสัมพันธ์ เมื่อเลยกำหนด พบอาวุธปืนอยู่ใคร ก็ดำเนินคดีไปก็แค่นั้น
.........ความเห็นของพี่ท่านทั้งสองดังกล่าว ผมจึงเห็นว่าไปรับภาระที่ไม่ใช่หน้าที่มาหรือเปล่า
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 22/04/2011 8:04 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จากคำสั่งนี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ลูกปืน ขนาด .223 ขนาดเดียวกับ ลูกปืนเอ็ม 16 เป็นกระสุนปืนที่นายทะเบียนอนุญาตให้ได้ สอดคล้องตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับขนาดของลำกล้องปืนที่นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ได้

ประเด็นที่เกี่ยวกับ พงสฯ ก็คือ ลูกปืน เอ็ม 16 และขนาดอื่น ๆ อีกที่ใช้กับปืนสงคราม จะผิดฐาน มีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ก็ต่อเมื่อ กระสุนปืนนั้นเป็นกระสุนเจาะเกราะหรือกระสุนเพลิง

ข้อพึงปฏิบัติ เมื่อส่งลูกปืนเอ็ม 16 ไปตรวจกองพิสูจน์ ท่านต้องถามเขาว่า กระสุนปืนของกลางเป็นกระสุนปืนเจาะเกราะ หรือ กระสุนเพลิง ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ใช่หรือไม่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
SoOthersMayLive
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 15/02/2008
ตอบ: 1119

ตอบตอบ: 22/04/2011 10:56 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กดไลฟ์สิบครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 23/04/2011 3:40 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผกก.ทุกหน่วย ต้องหาทางดำเนินการ....หาก ห้วง ๓๐ เม.ย.๕๔ - ๔ ก.ค.๕๔ มีสไนเปอร์ ปืนยาว ใช้กระสุน ตามขนาดที่ว่าใน คำสั่ง มท.เล่นงานกันไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การหาเสียง สสฯ หรือไม่...อะไรจะเกิดขึ้นกับ ผกก. และ ผบกฯ รวม ผบช.ด้วย คิดเอาเอง
....ภ.จว.ขอนแก่น ได้กำชับ วางมาตรการเข้มไปแล้ว ให้รายงานผลการประชุม แนบรายชื่อ ตร.รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ ภ.จว.ฯ ทราบภายในวันที่ ๒๖ เม.ย.๕๔ แล้ว
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นักสืบ
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 23/03/2011
ตอบ: 198

ตอบตอบ: 23/04/2011 7:16 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สบ๔อีสาน บันทึก:
ผกก.ทุกหน่วย ต้องหาทางดำเนินการ....หาก ห้วง ๓๐ เม.ย.๕๔ - ๔ ก.ค.๕๔ มีสไนเปอร์ ปืนยาว ใช้กระสุน ตามขนาดที่ว่าใน คำสั่ง มท.เล่นงานกันไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การหาเสียง สสฯ หรือไม่...อะไรจะเกิดขึ้นกับ ผกก. และ ผบกฯ รวม ผบช.ด้วย คิดเอาเอง
....ภ.จว.ขอนแก่น ได้กำชับ วางมาตรการเข้มไปแล้ว ให้รายงานผลการประชุม แนบรายชื่อ ตร.รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ ภ.จว.ฯ ทราบภายในวันที่ ๒๖ เม.ย.๕๔ แล้ว

ถ้าโดน ก็ต้องโดนด้วยกันกับฝ่ายปกครอง ถ้าฝ่ายปกครองไม่โดน ก็ศาลปกครอง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Level4ไอบี
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 514

ตอบตอบ: 23/04/2011 8:19 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หกนิ้วกว่าๆ ถือว่ายาวหรือไม่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
PT
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 10/08/2009
ตอบ: 64

ตอบตอบ: 23/04/2011 9:37 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปืนขนาดนี้ที่ถูกกฏหมายอยู่ในมือคนไม่กี่คน ตามข้อมูลวังไชยามีแค่600กว่ากระบอก ออกราชกิจเรียกของประชาชนที่ถูกต้องตามกฏหมายไปเก็บไว้ก่อนก็ไม่ต่างไปจากออกราชกิจยึดหน่วงทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฏหมายของประชาชน อีกอย่าง ถ้าเหตุจะเกิด ของที่หายจากกรมกองที่รู้ๆกันหรือผิดกฏหมายมีมากมาย เรียกว่าเกาไม่ถูกที่คัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 23/04/2011 3:07 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หาก สส.ฯ กลัวไข้โป้งกันแบบนี้ ก็ต้องเรียกคืนปืนสั้นกันหมดทั่วประเทศล่ะครับ เพราะ....แค่เรียกปืนยาวสมมุติว่าหมด ก็ยังเหลือปืนสั้นอีกบานตะเกียง รวมของตำรวจด้วย ต้องเรียกเก็บหมด..จากนั้นโจร มือปืน ซุ้มอิทธิพลต่างๆ จะดีใจได้ใจเพราะ มันมีปืนเถื่อนไว้ใช้ทุกขนาด ไม่มีทางเรียกเก็บได้เลย...ไหนจะปัญหาเรื่องการเก็บปืน ความเสียหายที่จะเกิด...คำสั่งนี้ว่ากันตามหลักเป็นการป้องกันล่วงหน้าที่ไกลเกินกว่าเหตุ หลายโยชน์ ขึ้นศาลปกครอง ศาล รธน.ก็แพ้ เพราะสร้างภาระเกินจำเป็นและขัดรัฐธรรมนูญ...หากจะเรียกคืน ต้องเรียกหมดทั้งประเทศ ให้เหลือไว้แต่ปืนเถื่อนๆ จริงๆ ที่ใครนำไปมอบก็คุกล่ะครับ....ขอชมว่า คิดได้ดี มีเหตุมีผล แต่ไกลเกินเหตุ และ ไม่ใ่ช่หนทางแก้ปัญหา เพราะ ตราบใดควบคุมปืนเถื่อนไม่ได้ สส. ก็มีสิทธิ ตายได้ในช่วงเลือกตั้ง...ขณะนี้อาวุธสงคราม เอชเค เอ็ม๑๖ เอเค๔๗ สไนเปอร์ ล้วนเต็มบ้านเต็มเมือง...เสธฯ คนดังก็โดนเป่านั่นหล่ะ ไม่รู้ .๓๐๘ หรือ ๓๘๐ คราวนั้นน่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
PT
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 10/08/2009
ตอบ: 64

ตอบตอบ: 25/04/2011 5:30 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ได้ข่าวว่าเรื่องนี้ถึงศาลแน่นอน น่าจะเป็นข่าวพอควร ถ้าจะให้ได้ผล แจกชุดเกราะนักการเมืองช่วงหาเสียงน่าจะเกาตรงจุดกว่า
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> คำสั่ง ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที