Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> คำวินิจฉัย
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1494

ตอบตอบ: 25/01/2011 9:24 am    ชื่อกระทู้: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระยะนี้เป็นห้วงปราบปรามยาเสพติด และก็มักจะมีคำสั่งกวดขันสร้างผลงานให้ตำรวจไปยึดทรัพย์พวกค้ายาบ้าเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินยึดเป็นของแผ่นดิน

ต้องฝากเตือนกันว่า อำนาจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ตาม พรบ.มาตรการฯนั้นเป็นอำนาจเฉพาะของ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์ท่ี่จะต้องใช้อำนาจตรงนี้ลงไปทำ เจ้าพนักงานฝ่ายครองหรือตำรวจตาม ป.วิอาญา มีอำนาจเฉพาะยึดทรัพย์สินที่ใช้ มีไว้ หรือได้มาจากการกระทำผิดเพื่อเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยตรงได้เท่านั้น

นักค้าที่ได้เงินมา แล้วแปรรูปเงินด้วยการไปซื้อบ้าน ที่ดิน รถ เครื่องทองรูปพรรณฯลฯ ทรัพย์เหล่านี้เป็นเรียกว่า " ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิด " ต้องใช้อำนาจไปยึดมาตาม พรบ.มาตรการฯ มาตรา 16 ประกอบ 22 และคำวินิจฉัย กฤษฎีกา 207/2547 (สืบค้นหาอ่านได้จากเวปราชกิจจา)

นับสืบ น้กจับ และ พงสฯ ตำรวจโรงพัก พึงยึดถือและปฏิบัติ ถ้าฝืนทำไป ผลเป็นยังไงคงทราบกันดีอยู่แล้ว จะยึดทรัพย์ก็ทำได้แต่ให้เป็นไปตามกรอบ อย่านอกกรอบเพื่อหวังผลงาน ไม่คุ้มกันหรอก ถ้าจะยึดยังไงก็เรียก พนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ที่มีบัตรเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ มาร่วมด้วย อย่าทำเพียงลำพัง

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1494

ตอบตอบ: 25/01/2011 9:41 am    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออภัย คำวินิจฉัย ให้ค้นจากเวป กฤษฎีกา นะครับ

เพื่อความสะดวกก๊อปมาให้อ่านละกัน

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๗/๒๕๔๗ / บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อำนาจเจ้าพนักงานในการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีหนังสือที่ ยธ ๑๑๐๓ (พก.)/๖๗๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้เกิดการตีความข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นสองความเห็น กล่าวคือ

ความเห็นแรก เห็นว่า ต้องตีความเคร่งครัด เมื่อกฎหมายมิได้บัญญัติไว้จึงมิอาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้

ความเห็นที่สอง เห็นว่า ความตอนท้ายของมาตราดังกล่าว บัญญัติให้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ดังนั้น ทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หากเจ้าพนักงานเห็นว่าทรัพย์สินนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ เจ้าพนักงานก็มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าว จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในกรณีเจ้าพนักงานตรวจพบทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานจะสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ ได้หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) พิจารณาข้อหารือดังกล่าวประกอบกับคำชี้แจงของผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด แล้ว มีความเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ จะมีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่ นั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๔ (๔)แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๕ มิได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นการบัญญัติที่แตกต่างจากบทบัญญัติมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ (๔)แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความประสงค์ที่จะตัดความดังกล่าวออก เนื่องจากเรื่องการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว โดยให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินได้มากกว่าการให้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงาน เพราะทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ในความหมายของนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

ดังนั้น เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงไม่มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ จะมีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ซึ่งมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด กล่าวคือ ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้นั้น จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในคดีนั้นเท่านั้น ไม่อาจจะขยายความให้รวมถึงทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอื่นๆ ด้วย

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) เห็นว่า บทบัญญัติในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานโดยตรงได้ในคดีนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการไว้โดยเฉพาะแล้ว

จาก วฉ นี้ สรุปได้ว่า ตำรวจเราเองก็เหมือนกันนั่นแหละ จะไปยึดทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องโดยอาศัยอำนาจตาม ปวิอ นั้นทำไม่ได้

ถ้าจะสร้างผลงานให้เข้าตากรรมการในระยะการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งนี้ ก็ต้องทำงานให้เป็น จะไปยึดทรัพย์เป็นล้านโชว์ผลงานจะต้องทำยังไงบ้างจึงชอบด้วยกฎหมาย และ ชอบที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
crow
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 17/09/2010
ตอบ: 307

ตอบตอบ: 25/01/2011 4:34 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความเห็นดังกล่าว และขออนุญาตเก็บไว้เหมือนเดิม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ยอดดอย
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/09/2009
ตอบ: 1605

ตอบตอบ: 25/01/2011 8:26 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

....ขอบคุณท่านพงส์ ๒๕๕๓ ขออนุญาตเก็บไว้อ่านยามฉุกเฉิน สภ.ผมคดียาบ้าเยอะเหลือเกิน จะมีเรื่อง"ขยายผล"และ"การตรวจยึดทรัพย์สิน" มาเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจำ

....โชคดีก็ดีไป ถ้าไม่ดีงวดหน้าเลขเด็ดที่ออกหมุน ๔ ครั้งคือ ๑๕๗ เด้อสิบอกให่.....

..... ยิ้มเท่ห์ .....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุญมา
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 25/01/2011
ตอบ: 30

ตอบตอบ: 25/01/2011 10:39 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อืม ความรู้ใหม่ ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8141

ตอบตอบ: 26/01/2011 6:29 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://web.krisdika.go.th/data/comment/comment2/2547/c2_0207_2547.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1494

ตอบตอบ: 12/01/2013 9:36 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปีงบ56. มีวิธีวัดอีกว่า. ถ้าจับจำหน่าย 1 ราย แล้วยึดทรัพย์ ตาม พรบ. มาตรการได้ด้วยจะได้ 3 แต้ม. แต่ถ้าจับจำหน่ายอย่างเดียว 1 รายเพียวเพียว. ไม่ขยายผลต่อไม่ได้แต้มเลย. เป็นการล่อให้ทำแต้มด้วยการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อยึดทรัพย์ตามพรบ. มาตรการ

ก็ระวังนะครับ. หวัง 3 แต้ม. ยึดทรัพย์มาก่อนมีคำสั่งจากเลขาปปส. มันก็คือปฎิบัติไม่ชอบนะครับ. นักสืบ. นักจับ. นักยึด. พึงระวังให้จงหนัก

ที่ถูกภารกิจเรื่องยึดทรัพย์ต้องเป็นตัววัดในภารกิจของ. ปปส. ไม่ใช้ให้ตำรวจรับผิดชอบ

เจ้านายรู้เรื่องนี้บ้างไหมครับ. เรื่องที่ว่าตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์ตามพรบ. มาตรการก่อนมีคำสั้งจากเลขา/ที่สอนกันมาว่ายึดก่อนรอคำสั่งคลุมมาทีหลังได้นั้น. เป็นการหวังน้ำบ่อหน้า. ถ้าน้ำไม่มาปลาตายแน่แน่. ใครล่ะเป็นปลาที่ต้องรอน้ำ. บอกแล้วดูให้ดีดี. จะมีตามมาอีกให้ช้ำใจเล่นระพี่น้อง/. ร้อยเวรที่รับทรัพย์ยึดแบบนี้หนาวไหม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ปิง
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 19/07/2007
ตอบ: 362

ตอบตอบ: 13/01/2013 10:37 am    ชื่อกระทู้: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการยึดทรัพย์สิน

เป็นเรื่องอะไรที่ทำแล้วสุ่มเสี่ยงมาก เสี่ียงทั้งไม่มีอำนาจ

เสี่ยงทั้งไม่มีมีผู้รับผิด มีแต่รับชอบ ประโยชน์ที่ได่รับมาก็ถูกแจกจ่ายไปให้ผู้เป็นพวกพ้อง

ตัวเองเคยเป็นทั้งผู้ยึดในชั้นตำรวจ,ผู้ยึดทรัพย์ตามคำสั่งฯ,ผู้ตรวจสอบฯ

ทำสำนวนตรวจสอบฯมานับสิบสำนวน ( สูงสุดสี่สิบล้่านฯ ) ไอ้ที่บอกว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

จะได้รับค่าสำนวนและค่าตอบแทนประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ของทูลค่าทรัพย์นั้น ไม่เป็นจริงเลย

เคยได้รับมาสองครั้ง สูงสุดหนึ่งพันบาทเศษ,ที่เหลือไม่รู้ไปไหนหมด

วันดีคืนดีแม้ไม่ได้เข้าเวร คำสั่งของเลขาธิการมาให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปส.ต้องทำสำนวน หากจนท.ปปส.ทำก็ดีไป

หากไม่ทำ เราก็ต้องทำ เพราะสำนวนมีระยะเวลาฟ้องไม่เกินหนึ่งปีหลังจากคดีหลักเสร็จเด็ดขาด

ทำสำนวนเสร็ขแล้วต้องไปชี้แจงคณะกรรมการประจำภาคว่า โอหรือไม่ สมควรฟ้องหรือไม่

หากชั้นตรวจยึด ยึดรถใหม่้ ได้มา เจ้านายชอบ ให้ืำทำเรื่องขอใช้ให้ ก็ต้องเหนื่อยอีก

ขั้น ปปส.แจกมาก็ ไม่เคยได้ ,หากทรัพย์ฺสินที่ถูกยึด มีคำสั่งเลขาไม่ยึดหรือศาลยก ก็ต้องคืน

ซึ่งหัวหน้าต้องเป็นคนคืนเอง แต่หากมีเรื่องทรัพย์สินชำรุดหรืออุปกรณ์ส่วนควบหายในระหว่างเก็บรักษา

เป็นเรื่องของร้อยเวรรับทรัพย์สิน เพราะไม่ใช่ของกลาง หัวหน้าโรงพักไม่เกี่ยว

เ้รารับผิดทั้งนั้น ไม่มีรับชอบเหมือนคนอื่นๆ


โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
hijack
ผู้ชำนาญการพิเศษ
ผู้ชำนาญการพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 03/05/2008
ตอบ: 2134

ตอบตอบ: 13/01/2013 11:53 am    ชื่อกระทู้: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เป็นคำวินิจฉัยที่สุดยอดสำหรับ พงส.
หาก พงส. ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ก็เป็นเรื่องที่สุดยอด...ๆ ๆ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 08/02/2015 10:24 am    ชื่อกระทู้: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไอ้บ้ายึดมาแล้ว

ทองรูปพรรณ 300 กว่าบาท

รถยนต์ 10 กว่าคัน ( สิบล้อ 3 คัน )

พร้อมทรัพย์สิน อีก ร่วมเกือบ 100 ล้าน

อนิจจัง ผลตอบแทนได้แค่ หมื่นกว่าบาท

โอนเข้าบัญชี จาก ปปส.

ประเทศของใคร

ต่อไป อย่าฝันว่าจะไปยึดให้อีก
กลับไปข้างบน
ะะั
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/04/2015 11:15 am    ชื่อกระทู้: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หัวเราะ
กลับไปข้างบน
์์์์์์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/04/2015 4:55 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ะะั บันทึก:
หัวเราะ


ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

รู้ อะ ว่าเป็น คราย
กลับไปข้างบน
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 923

ตอบตอบ: 19/04/2015 12:22 am    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ไอ้บ้ายึดมาแล้ว

ทองรูปพรรณ 300 กว่าบาท

รถยนต์ 10 กว่าคัน ( สิบล้อ 3 คัน )

พร้อมทรัพย์สิน อีก ร่วมเกือบ 100 ล้าน

อนิจจัง ผลตอบแทนได้แค่ หมื่นกว่าบาท

โอนเข้าบัญชี จาก ปปส.

ประเทศของใคร

ต่อไป อย่าฝันว่าจะไปยึดให้อีก


ยังดีที่ได้นะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 11/07/2015 12:14 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คนเมืองป่า บันทึก:
Anonymous บันทึก:
ไอ้บ้ายึดมาแล้ว

ทองรูปพรรณ 300 กว่าบาท

รถยนต์ 10 กว่าคัน ( สิบล้อ 3 คัน )

พร้อมทรัพย์สิน อีก ร่วมเกือบ 100 ล้าน

อนิจจัง ผลตอบแทนได้แค่ หมื่นกว่าบาท

โอนเข้าบัญชี จาก ปปส.

ประเทศของใคร

ต่อไป อย่าฝันว่าจะไปยึดให้อีก


ยังดีที่ได้นะครับ


คอยดู !!!!

ดอกต่อไป ขอรับ

จะได้แค่ไหน อิ อิ อิ อิ

757 ล้านบาทถ้วน

จาก...สำนักงานศาลปกครอง แต่...ไม่ต้องการ อะ

ต่อไป และหรือซึ่ง ณ เวลานี้

หัวหน้าส่วนนี้./

คง...ร้องไห้ เป็นภาษาอังกฤษ ไปแล้วแน่ ๆ เยย

ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 02/03/2016 12:37 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
คนเมืองป่า บันทึก:
Anonymous บันทึก:
ไอ้บ้ายึดมาแล้ว

ทองรูปพรรณ 300 กว่าบาท

รถยนต์ 10 กว่าคัน ( สิบล้อ 3 คัน )

พร้อมทรัพย์สิน อีก ร่วมเกือบ 100 ล้าน

อนิจจัง ผลตอบแทนได้แค่ หมื่นกว่าบาท

โอนเข้าบัญชี จาก ปปส.

ประเทศของใคร

ต่อไป อย่าฝันว่าจะไปยึดให้อีก


ยังดีที่ได้นะครับ


คอยดู !!!!

ดอกต่อไป ขอรับ

จะได้แค่ไหน อิ อิ อิ อิ

757 ล้านบาทถ้วน

จาก...สำนักงานศาลปกครอง แต่...ไม่ต้องการ อะ

ต่อไป และหรือซึ่ง ณ เวลานี้

หัวหน้าส่วนนี้./

คง...ร้องไห้ เป็นภาษาอังกฤษ ไปแล้วแน่ ๆ เยย

ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

ไอ้บ้าเอง


ยอดสุทธิ 4,263 ล้านบาทถ้วน

ณ ปัจจุบัน !!!!

ตอดนิด

ตอดหน่อย

แหย่ไปเรื่อย เหนื่อยก็พัก ยก !!!!

ไม่ได้ตามคำฟ้อง !!!!

ไม่...ยุติ ขอรับ !!!!

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 06/06/2016 6:49 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ะะั บันทึก:
หัวเราะ


สงกะสัย !!!!

ยศ คง พ.ต.ท. นะ !!!!

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

สำหรับ...ไอ้บ้าเอง นั่นหรือ !!!!

ว่าที่ พ.ต.ท. แน่นอน

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/06/2016 12:22 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ะะั บันทึก:
หัวเราะ


สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบาย สบาย !!!!

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 08/06/2016 11:13 am    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
คนเมืองป่า บันทึก:
Anonymous บันทึก:
ไอ้บ้ายึดมาแล้ว

ทองรูปพรรณ 300 กว่าบาท

รถยนต์ 10 กว่าคัน ( สิบล้อ 3 คัน )

พร้อมทรัพย์สิน อีก ร่วมเกือบ 100 ล้าน

อนิจจัง ผลตอบแทนได้แค่ หมื่นกว่าบาท

โอนเข้าบัญชี จาก ปปส.

ประเทศของใคร

ต่อไป อย่าฝันว่าจะไปยึดให้อีก


ยังดีที่ได้นะครับ


คอยดู !!!!

ดอกต่อไป ขอรับ

จะได้แค่ไหน อิ อิ อิ อิ

757 ล้านบาทถ้วน

จาก...สำนักงานศาลปกครอง แต่...ไม่ต้องการ อะ

ต่อไป และหรือซึ่ง ณ เวลานี้

หัวหน้าส่วนนี้./

คง...ร้องไห้ เป็นภาษาอังกฤษ ไปแล้วแน่ ๆ เยย

ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

ไอ้บ้าเอง


ณ เวลา นี้ !!!!

เกือบหมื่นล้านบาทถ้วน

หาทางออกไม่ได้

ไปไม่เป็น...

หลบ หลีก หนี อย่างเดียว

ที่ว่าแน่ ๆ เงียบ

ที่ว่าแน่ !!!!

แต่...และ/หรือ/ซึ่ง เห็นข้อเท็จจริงแล้ว

กรู อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องเผ่น !!!!

ที่เหลืออยู่แก้เกมส์ เอาแล้วกัน นะ !!!!

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 08/06/2016 11:42 am    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อย่า !!!!

ให้มัน

ฟ้องตู !!!!

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 08/06/2016 8:11 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระวัง !! ตำรวจไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องยาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไส...

เจีย...

เอกสารการเสนอข้อกล่าวหาครบ !!!!

เงื่อนแง่ แล้ว

บรรจบ

เงื่อนเวลา ฟ้อง !!!!

บีบ , บีบ และ บีบ ต่อไป

อยากจะรู้ เหมือนกัน จะทน ไปได้สักกี่น้ำ !!!!

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> คำวินิจฉัย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที