Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาฯที่ดินสาธารณะ..ใหม่
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาฯที่ดินสาธารณะ..ใหม่
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> คำพิพากษา
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 07/08/2010 12:28 am    ชื่อกระทู้: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาฯที่ดินสาธารณะ..ใหม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

น่าโหลดแล้วเก็บไว้ เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/095/3.PDF

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บัณฑิตน้อย
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 23/04/2009
ตอบ: 363

ตอบตอบ: 07/08/2010 6:15 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาฯที่ดินสาธารณะ.. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับ ซึ้ง ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 07/08/2010 7:20 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรตติ้ง /Rating น้อย...หรือไม่สนใจ ....แต่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพ.ศ. ๒๕๕๓ .........
..... พนักงานสอบสวนควรรู้ไว้.....ว่าใครคือผู้รับผิดชอบ ....กรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณะแล้วต้อง...ดำเนินการอย่างไร หรือแจ้งผู้ใด...ทราบเพื่อปฏิบัติราชการตามหน้าที่........ที่น่าสนใจ....

1.ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ลง ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓)

2. ยกเลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

3. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้าทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 5)
4. อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่(ระเบียบฯข้อ 6)

5. มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษ ภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาท
หรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที


6. นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ระเบียบฯข้อ 7)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ตำบล
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 04/03/2008
ตอบ: 248

ตอบตอบ: 08/08/2010 8:36 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับ
มีประโยชน์มาก น่าจะได้ใช้แน่นอนสำหรับ พงส.
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 08/08/2010 12:53 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสอบสวน 599 ทุกท่าน/ น้อง พงส.ตำบล

ข้อ 1. จำเป็นแน่นอน
ข้อ 2. เมื่อมีการกระทำผิดบุกรุกที่สาธารณะ.....มีผู้ร้องเรียนหรือมีส่วนได้เสียมาแจ้งความกล่าวโทษ.ก็ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร แจ้งฝ่ายไหน หรือส่วนไหนให้ดำเนินการตามหน้าที่
ข้อ 3. แจ้งไปแล้ว เขาปฏิเสธกลับมาก็จะไม่มีเอกสารอ้างอิงเขาว่า...เป็นอำนาจหน้าที่ของเขา ...อย่างไร ตามระเบียบ กฎหมายใด.......

ข้อ 4. แฟนคลับสอบสวน 599/เปิดมาพบ ก็โหลดไว้....เป็นประโยชน์....เมื่อมีเหตุบุกรุกที่สาธารณ

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้าทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 5)

- อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่(ระเบียบฯข้อ 6)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
NPPriver
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/08/2009
ตอบ: 266

ตอบตอบ: 08/08/2010 8:19 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ก่อนนี้ ทั้งสองหน่วย ต่างบอกว่า เป็นของอีกหน่วยหนึ่ง ทางอำเภอบอกว่า
ได้มอบหมายให้ อบต.ฯ ดูแล ถาม อบต.ฯ บอกว่าของอำเภอฯ ต่างฝ่าย
ต่างให้ดำเนินการกับผู้บุกรุก มาดูอันนี้ จะได้ชัดเจน ผมเก็บไว้แล้ว ขอบ
คุณ ท่านอิสานใต้ ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
PD
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 23/08/2007
ตอบ: 340

ตอบตอบ: 09/08/2010 7:47 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับ พี่

เคารพและศรัทธา ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.บ้านบางระจัน
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 04/09/2010
ตอบ: 243

ตอบตอบ: 14/09/2010 12:11 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณพี่ พงส.อาชีพ (อิสานใต้) มากครับ เป็นประโยชน์จริงด้วย เข้าทางพอดี.........ได้เวลาปัดความรับผิดชอบของเราแล้ว (ล้อเล่น) พวกเราต้องความรู้คู่คุณธรรม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เจริญยานแก้ว
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/08/2011
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 02/08/2011 2:57 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่สค1บนที่นสร.ศก2462 ทำนามาเป็นชั่วชีวิตคนแล้ว จริงจริงน่าจะให้เขาทำนาต่อได้นอ อยู่อยู่ก็จะมาไล่ที่ ก็คนมันไม่มีที่ทำกินจะร้องศาลปกครองก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สรุปแล้ว
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 26/05/2015 4:07 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สรุปแล้ว เป็นหน้าที่ของอำเภอ ตำรวจ หรือท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 12/08/2015 11:04 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ดินสาธารณะเป็นมรดกไหม
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 12/08/2015 11:41 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เป็นของแผ่นดิน ของรัฐ. ผูใดเอาไปมีความผิด
กลับไปข้างบน
มุกสีฟ้า
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 14/04/2016 2:35 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีข้อสงสัยอยากถามว่าตอนที่เช่าที่ทำกินแปลงนี้หัวนาติดกับที่สาธารณประโยชน์โดยที่เราไม่ทราบต่อมามีชาวบ้านมาไถที่ตรงที่เป็นที่สาธารณปรัโยชน์ตรงที่เราปลูกของไว้ไถเสียหายอยากถามว่าคนอื่นมีสิทธิมาไถของของเราที่เราปลูกไว้ได้หรือไม่แล้วคนอื่นสามารถเข้ามาทำตรงที่สาธารณตรงหัวนาเราได้หรือไม่
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> คำพิพากษา ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที