Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ใช้บังคับแล้ววันนี้
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ใช้บังคับแล้ววันนี้
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สถานบริการ สุรา
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 14/02/2008 7:08 pm    ชื่อกระทู้: พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ใช้บังคับแล้ววันนี้ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 13 ก.พ.2551 มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พงส.ดูได้จาก
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/033/34.PDF

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 14/02/2008 7:32 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เดิมทีพอถึงวันสำคัญทางศาสนา ตำรวจเราก็จะไปขอร้องร้านเหล้าไม่ให้ขายเหล้าเบียร์ ทำนองขอความร่วมมือโดยไม่มีกฎหมายมาบังคับ บางร้านก็ให้ความร่วมมือ บางร้านก็ดื้อตาใส แต่ตอนนี้หากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกาศห้ามขายวันไหนแล้ว ร้านไหนฝ่าฝืนมีโทษ
สรุปที่สำคัญๆ
ม.27 ห้ามขายเหล้าที่ไหนบ้าง
ม.28 ห้ามขายเหล้าวันที่รัฐมนตรีประกาศห้าม
ม.29 ห้ามขายเหล้าแก่ใครบ้าง
ม.30 ห้ามขายเหล้าโดยวิธีการหรือในลักษณะใดบ้าง
ม.31 ห้ามดื่มเหล้าที่ไหนบ้าง
ม.32 ห้ามโฆษณาเหล้า เว้นแต่การโฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักร

ม.45 โทษตาม พรบ.นี้ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอำนาจเปรียบเทียบ หรือจะมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบก็ได้

ถ้าหากดูโทษแล้ว จะเห็นได้ว่าเกินอำนาจปกติของ พงส.ที่จะเปรียบเทียบ แต่เมื่อ พงส.เข้าสิงคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว พงส.ก็มีอำนาจเปรียบเทียบได้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วคดีเป็นอัน ลกป.
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ลูกเมียน้อย
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 15/02/2008 11:37 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บทลงโทษตาม พรบ.นี้ ไม่เกินอำนาจศาลแขวง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหามา หากผู้ต้องหารับสารภาพต้องนำตัวส่งอัยการฟ้องภายใน ๔๘ ชม. แล้วหากผู้ต้องหายินยอมให้ พงส.เปรียบเทียบปรับกว่าจะส่งเรื่องไปให้ คณะกรรมการฯ กว่าหนังสือจะกลับมาอาจทำให้เกินอำนาจควบคุมตัว ๔๘ ชม. ยังน่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 15/02/2008 6:25 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามตัวบทกฎหมาย คณะกรรมการฯสามารถมอบอำนาจให้ พงส.เปรียบเทียบได้ เชื่อว่าคงมีการมอบอำนาจให้ พงส.เปรียบเทียบ โดยหากผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบ พงส.ก็เปรียบเทียบไป ทางคณะกรรมการก็จะกำหนดอัตราเปรียบเทียบมาให้ พงส. เหมือนเช่น พรบ.ขนส่งทางบกฯ ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบกฯมอบอำนาจให้ พงส.เปรียบเทียบปรับและกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับมาให้ด้วย เมื่อเปรียบเทียบแล้วสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องก็ย่อมระงับไปตาม ม.39(3) ป.วิอาญา หากปฏิเสธก็ทำสำนวนเต็มหรือหากรับสารภาพแต่ไม่ยอมให้เปรียบเทียบก็ฟ้องวาจาไป ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 16/02/2008 9:00 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน คุณ"พงส.ลูกเมียน้อย "/แฟนคลับ สอบสวน 599

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มี 2 ฐานความผิดที่อยู่ในอำนาจศาลจังหวัด
1......
มาตรา ๒๖ ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต
หรือนำเข้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๘ ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษ[color=cyan]จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[/color]

2......
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้
เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นกำ เนิด
นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืน

มาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สงสัย
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 20/04/2009 2:38 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอถามเพิ่มเติมค่ะ

ตามมาตรา 27 (พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกฯ)ห้ามจำหน่ายสุราบริเวณวัด

แต่เดิมก่อนมีพรบ.ตัวนี้ประกาศใช้ร้านข้าพเจ้า(ร้านขายปลีก มีการจำหน่ายสุรา)ซึ่งอยู่ติดกับรั้ววัดขอใบอนุญาตจำหน่ายได้

แต่หลังจากมีพรบ.ตัวนี้ขึ้นมาไปต่อใบอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าต่อไม่ได้อยู่ติดวัด

ทั้งที่ร้านไม่ได้อยู่ในรั้ววัดแต่อยู่ติดกำแพงวัด(นอกกำแพง)...เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีถนนขั้นกลางจึงจะออกใบอนุญาตได้ อยู่ติดวัดออกให้

ไม่ได้...ข้าพเจ้าอ่าน พรบ.ฯ มาตรา 27 หากตีความแล้วก็คือห้ามจำหน่ายในวัด.(ในบริเวณของวัด)..แล้วเจ้าหน้าที่เอาอะไรมาวัดหรือมาตี

ความ คำว่า"บริเวณวัด" (แล้วไม่ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้กับร้านข้าพเจ้า)

ท่านผู้ใดรู้กรุณาตอบให้หายข้องใจด้วย....จักขอบพระคุณยิ่ง
กลับไปข้างบน
นายมอร์
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 28/06/2011
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 28/06/2011 9:56 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา ๒๗ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ คำว่า"บริเวณ"คืออะไร ขอคำจำกัดความชัดๆน่ะครับ เพราะผมจะเปิดร้านข้างวัด ไปขออนุญาตที่ สรรสามิต เขาไม่ออกใบอนุญาตให้ เขาบอกว่าอยู่ใกล้วัด ผมอ่านในพระราชบัญญัตมาตรา 27 ไม่เห็นเขียนไว้เลยว่าห้ามขายข้างวัด หรือให้ห่างวัดกี่เมตร ช่วยตอบผมหน่อยครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
jackie
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 15/05/2011
ตอบ: 1105

ตอบตอบ: 28/06/2011 11:07 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำว่า บริเวณ น่าจะหมายถึงที่ที่เป็นอาณาเขตของสถานที่นั้นๆจริงๆถ้าเป็นวัดก็ต้องเป็นเฉพาะที่ที่เป็นเขตของวัด โรงเรียนก็ต้องเป็นเขตของโรงเรียนถ้าหากมีรั้วกั้นไว้ก็น่าจะชัดเจนว่าภายในรั้วหากนอกรั้วคงไม่ใช่ กฏหมายคงไม่ให้หมายความรวมถึงด้านข้าง หรือบริเวณใกล้เคียง หากกฏหมายต้องการให้รวมไปถึงสิ่งนั้นคงบัญญัติ"บริเวณให้หมายความรวมถึงด้านข้าง หรือใกล้ๆกับสถานที่นั้นด้วย) หากกฏหมายต้องการให้รวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงก็คงยุ่งไปอีกว่าใกล้แค่ไหน กี่เมตร
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 02/01/2015 8:07 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

jackie บันทึก:
คำว่า บริเวณ น่าจะหมายถึงที่ที่เป็นอาณาเขตของสถานที่นั้นๆจริงๆถ้าเป็นวัดก็ต้องเป็นเฉพาะที่ที่เป็นเขตของวัด โรงเรียนก็ต้องเป็นเขตของโรงเรียนถ้าหากมีรั้วกั้นไว้ก็น่าจะชัดเจนว่าภายในรั้วหากนอกรั้วคงไม่ใช่ กฏหมายคงไม่ให้หมายความรวมถึงด้านข้าง หรือบริเวณใกล้เคียง หากกฏหมายต้องการให้รวมไปถึงสิ่งนั้นคงบัญญัติ"บริเวณให้หมายความรวมถึงด้านข้าง หรือใกล้ๆกับสถานที่นั้นด้วย) หากกฏหมายต้องการให้รวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงก็คงยุ่งไปอีกว่าใกล้แค่ไหน กี่เมตร
ของผมร้านอยู่ตรงข้ามประตูโรงเรียนจะขายเหล้
งง าได้ไหม
กลับไปข้างบน
ร้านค้าบ้านนอก
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 17/09/2017 2:45 pm    ชื่อกระทู้: Re:ร้านค้าบ้านนอก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำว่า สถานีบริการนำ้มัน ถ่านตามพรบ. มาตรา 27 แล้ว จะครอบคุมถึงร้านค้าในหมู่บ้าน ที่มีแค่น้ำมันหลอดมืหมุน 1 ถัง และหัวจ่ายน้ำมันดีเซล 1 หัว ซึ่งมีลูกค้าเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาเกินกว่า 95 % และตอนเย็นเมื่อเลิกจากการทำไร่ทำนากลับมาก็ต้องอาศัยเครื่องดื่มแอลกอฮอบ้างเพื่อแก้ข้อ(คำที่ชาวบ้านเรียก) แล้วร้านค้าตามหมู่บ้านก็ไม่ได้มีมากมาย ถ้าเราไม่จำหน่ายเขาต้องวิ่งไปซื้อร้านใหญ่ๆในตลาด หรือ ร้านสะดวกซื้อ แถมต้องซื้อเป็นเวลา แล้วร้านค้าเล็กๆ อย่างเราจะเลือกขายน้ำมันอย่างเดียวหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวก็อยู่ยาก ทำไม่กฎหมายถึงตีความถึงร้านค้าแบบพวกเราด้วย ช่วยอธิบายความในด้านกฎหมายหน่อยนะค่ะ
* ร้านกว่านั้นสรรพสามิต ก็เคร่องครัดในการตรวจจับ เพื่อที่จะดำเนินคดีแก่พวกเราตลอดเวลา ที่คนดื่มในวัด ในสถานที่ราชการ ทำไมไม่ค่อยสนใจค่ะ :
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สถานบริการ สุรา ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที