Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ผู้มีอำนาจออกใบสั่งจราจร
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ผู้มีอำนาจออกใบสั่งจราจร
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
hontum
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 07/10/2009
ตอบ: 6

ตอบตอบ: 10/09/2010 2:13 pm    ชื่อกระทู้: ผู้มีอำนาจออกใบสั่งจราจร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียนพี่ๆทุกท่านครับ ขอสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปว่า สายตรวจรถจักรยานยนต์ , สายตรวจรถยนต์ ,ร้อบเวร 20 สามารถออกใบสั่งจรารจรได้หรือไม่ อาศัยกฎหมายใดให้อำนาจ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 10/09/2010 2:31 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา ๑๔๐ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย

คำนิยาม
(๓๗) เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร
(๓๘) พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 11/09/2010 5:29 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสอบสวน 599/ทุกท่าน & คุณ " hontum "

ข้อ 1. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 / ที่กล่าวถึงใบสั่งและผู้ออกใบสั่ง

" มาตรา ๑๔๐ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย

" มาตรา ๔ คำนิยาม
(๓๗) เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร
(๓๘) พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร

ข้อ 2. ข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๕๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/037/97.PDF

.............. จะเห็นได้ว่า ท้ายใบสั่ง ผู้ที่ลงนามออกใบสั่งคือ ....เจ้าพนักงานจราจร ....

ข้อ 3. จึงให้ไปดู คำสั่ง
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 188/2538 ลง 9 พ.ค.2538 เรื่องแต่งตั้ง เจ้าพนักงานจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
" ข้อ ๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือ รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตอำนาจการรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองของตำรวจภูธรจังหวัด"

" ข้อ ๑๐. ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล.........ฯลฯ...... ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร, รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร, สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร หรือ หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานจราจร เฉพาะตามความใน มาตรา 114 , 133, 142 และ 144 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ในเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจนั้น ๆ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/020/24.PDF

..... สรุป ....ผู้มีอำนาจออกใบสั่ง ลงนามในใบสั่ง 1. (๓๗) เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร ..... เป็นผู้ที่ออกใบสั่ง และลงนาม ตามท้าย.ใบสั่ง....ช่อง....เจ้าพนักงานจราจร

2. (๓๘) พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร[/size][/color]
นำใบสั่งที่...เจ้าพนักงานจราจร ลง นามในช่อง............เจ้าพนักงานจราจร.เรียบร้อยแล้วไปแจกให้กับผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.จราจรฯ/และตามกฎหมายรถยนต์ อื่น ๆ

3. คำสั่ง มท. แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร

" ข้อ ๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือ รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตอำนาจการรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองของตำรวจภูธรจังหวัด"

" ข้อ ๑๐. ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล.........ฯลฯ...... ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร, รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร, สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร หรือ หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานจราจร เฉพาะตามความใน มาตรา 114 , 133, 142 และ 144 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ในเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจนั้น ๆ

......... ตามข้างต้น ......ใบสั่ง......จึงลงนามโดย
ผบก.ภ.จว./ ......ทุกฐานความผิด......แต่ส่วนใหญ่มอบ.รอง ผบก.ฯปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าสถานีตำรวจในเขตอำนาจของ สถานี ลงนามใบสั่ง..ได้เฉพาะความผิดตามความใน มาตรา 114 , 133, 142 และ 144 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ในเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจนั้น ๆ

.......... จึงเป็นที่มาของ..ใบสั่งที่ ลงนามโดย ผบก.ภ.จว./ .......
โดย ผบก. มอบอำนาจต่อให้ รอง ผบก.ฯปรท. .แต่ปรากฏว่า/เป็นบล๊อกตรายางแทน
โดย คณะจเรมาตรวจพบและแนะนำการปฎิบัติไป.แล้วครับเจ้านาย


หมายเหตุ(ของ "อิสานใต้")

1. คำสั่ง มท.ฯวรรคท้าย " ทั้งนี้ ให้หมายความรวมตลอดถึงข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้รักษาการในตำแหน่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าวแล้วทุกตำแหน่งด้วย "

2. สามารถทำได้ หรือไม่ หรือไม่ทำ หรือเพราะเหตุใด /การเงินยังมอบอำนาจกันได้

อำนาจเปรียบเทียบปรับ...ยังออกหนังสือสั่งการให้ หน.สภ. ไกลปืนเที่ยง เปรียบเทียบปรับ..ได้

แล้วทำไม.....แค่....ผบก.ภ.จว. ...../มอบอำนาจต่อ.ให้ถึง ผกก./ สวญ./ สว. ปรท. ผบก.ภ.จว.
ลงลายมือชื่อแทน ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร...............ในช่อง ............เจ้าพนักงาจราจร

แทนที่จะต้องมาใช้บล๊อกตรายาง ปั้มลายมือชื่อโดยไม่มีลายเซ็น/ ซึ่ง จ.ตร. .ที่มาตรวจงาน
ได้ท้วงติงมาแล้ว......แต่ไม่ทราบจะแก้ไขกันหรือไม่....../โปรดติดตามตอนต่อไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 11/09/2010 7:50 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รอง ผบก.ภ.จว......ก็เป็นเจ้าพนักงานจราจรเหมือนกัน มีอำนาจเซ็นใบสั่งได้โดยไม่ต้องรับมอบหมายจากผู้การจังหวัดให้ปฏิบัติราชการแทน ปัญหาอยู่ที่ว่าใบสั่งเยอะมาก หากจะเซ็นกันจริงๆมือหงิกแน่ ทั่วๆไปจึงใช้บล๊อกตรายางกัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/07/2007
ตอบ: 916

ตอบตอบ: 12/09/2010 10:21 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีอำนาจออกใบสั่งมีสองคน คือ
1. ผู้การในฐานะเจ้าพนักงานจราจร
2. ตำรวจที่โรงพักออกคำสั่งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จราจรหรือเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจราจร กลุ่มนี้จะได้รับเงินรางวัลจับกุมด้วย

แต่แบบฟอร์มใบสั่ง ให้เจ้าพนักงานจราจรเป็นคนออกใบสั่ง มีช่องลงชื่อแต่ก็ใช้ตรายางปั้มชื่อผู้การกันทั้งประเทศ ต้องแก้ไขให้ตำรวจจราจรในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกใบสั่งและลงนามในใบสั่งได้เอง ลงชื่อจริง ๆ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร

ประเด็นสำคัญ ตำรวจคนใดจะมาทำหน้าที่จราจร ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานได้แก่ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและขนส่งให้ผ่าน เกณฑ์ผ่านคะแนนต้องเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ กฎหมายที่ต้องสอบความรู้ได้แก่ พรบ.จราจร พรบ. รถยนต์ พรบ.ขนส่ง พรบ.ทางหลวง พรบ.วัตถุอันตราย พรบ.คุ้มครองผู้ประสพบภัยจากรถ ฯลฯ ปัจจุบันตำรวจจราจรเก่งอะไร ลองดูในโรงพักท่านก็แล้วกัน

ดังนั้นเวลา จต.มาตรวจ เราก็ต้องแนะนำ จต.ไปด้วยว่า ท่านนะ ท่านต้องไปเสนอตร.ให้แก้ไขตรงนี้ด้วยนะท่าน


หลักกฎหมาย พรบ.จร 140

" เมื่อเจ้าพนักงานจราจร หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่..............พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้.....จะว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบ สั่ง.............. "

ผู้ออกใบสั่งจึงต้องเป็นผู้พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม กฎหมายจราจร ผู้การนั่งทำงานอยู่บนออฟฟิศ ไม่ได้พบเห็นการกระทำผิดกฎจราจร จึงออกใบสั่งแก่คนขับไม่ได้

ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่า ใบสั่งจราจร เป็นเรื่องในกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง ดังนั้นการออกใบสั่งจราจรจึงเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จะตีความกฎหมายแบบขยาย ให้ผู้การที่นั่งทำงานอยู่สำนักงานและไม่ได้พบการกระทำผิดกฎหมายจราจรใช้ อำนาจออกใบสั่ง ทำไม่ได้ ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบความผิดออกใบสั่งเองจึงจะถูกต้อง เหมือนการจับ ผู้การไม่ได้ไปจับ จะลงชื่อในฐานะผู้จับกุมไม่ได้ ถ้าจะลงก็ได้แค่เพียงผู้อำนวยการสั่งการให้มีการจับกุมแค่นั้น

ดังนั้นแบบฟอร์มใบสั่งที่ออกตามข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรในอำนาจของ ผบ.ตร. เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร สมควรได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง โดยในช่องลงชื่อผู้ออกใบสั่งใช้คำว่าว่า เจ้าพนักงานจราจร หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการออกข้อบังคับหรือระเบียบของตร. เข้าไปจัดการแก้ไขข้อกำหนดกันจริง ๆ สัปดาห์หน้าก็น่าจะเสร็จแล้ว
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
thossapron
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 04/11/2010
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 04/11/2010 9:45 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตกลง 2-0 สายตรวจสามารถออกใบสั่งได้ไหมเนี่ย อยากรู้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สารวัตรตู้
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 06/07/2008
ตอบ: 374

ตอบตอบ: 05/11/2010 7:27 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณี2-0จะมีอำนาจออกใบสั่งได้ก็ต่อเมื่อได้ทำหนังสือ(พร้อมเลขประจำตัวประชาชน13หลัก)แจ้งให้บก.จร.ทราบว่ามีการขอให้2-0ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานจราจรอีกหน้าที่หนึ่ง..........ซึ่งจะได้รับระหัสประจำตัว(เช่น201,202)เหมือนเจ้าหน้าที่จราจรและมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเหมือนเจ้าพนักงานจราจรครับท่านทศพร.................... หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
moonlit
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/02/2010
ตอบ: 51

ตอบตอบ: 09/11/2010 10:52 pm    ชื่อกระทู้: รอง สวป. รอง สว.จร. เป็นพนักงานจราจรได้หรือไม่ หรือเป็นเพียง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แล้วรอง สว.จร.อยู่ในฐานะอะไรครับ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การจรจรก็จริง แต่ไม่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยตามคำสั่ง ส่วนการมอบอำนาจในตำแหน่งนั้น คงหมายถึงมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนตำแหน่ง สว.หรือ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน สว. ไม่ใช่มอบให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจราจรเพราะกฎหมายใช้คำว่า ตำแหน่งดังกล่าว คือหมายถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ได้รับคำสั่งให้เป็นพนักงานจราจร หาก สว.ยังไม่ไปไหน ไม่ได้มอบหน้าที่ให้ปฏิบัตราชการแทนแล้ว ยังอยู่ที่โรงพักไม่ได้ลาไปไหน รอง สว.จะเป็นเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักานเจ้าหน้าที่ แล้ว แล้วหาก รอง สว.จร.ไม่ได้เป็นพนักงานจราจรแล้วจะปรับได้มั๊ย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/04/2014 2:05 pm    ชื่อกระทู้: รอง สวป. รอง สว.จร. เป็นพนักงานจราจรได้หรือไม่ หรือเป็นเพียง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทำไม สตช.ไม่จัดให้มีหลักสูตรเจ้าพนักงานจราจรให้กับรองสารวัตรจราจรขึ้นไปอบรมให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อให้เป็นตำรวจจราจรมืออาชีพที่รอบรู้ด้านการจราจรจริงๆไม่ใช่จับเป็นแต่หมวกกันน็อค
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 28/04/2015 3:04 pm    ชื่อกระทู้: รอง สวป. รอง สว.จร. เป็นพนักงานจราจรได้หรือไม่ หรือเป็นเพียง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้าผมอ่านตามหนังสือคำสั่งแล้ว เจ้าพนักงานจราจร ในสถานีตำรวจมีแค่ ผู้กำกับสถานี และ รองผู้กำกับสถานีตำรวจ เท่านั้น ไม่ได้หมายถึง ตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนายแต่ในกรณีตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปฎิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งผู้กำกับสถานี หรือ รองผู้กำกับสถานี ก้อจะได้เป็นเจ้าพนักงานจราจร
กลับไปข้างบน
สุพล447799
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 22/04/2016 10:39 am    ชื่อกระทู้: รอง สวป. รอง สว.จร. เป็นพนักงานจราจรได้หรือไม่ หรือเป็นเพียง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สรุปออกได้ป่าวครับ เป็นสายตรวจมีคำสั่งควบคุมการจราจรด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที