Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
bunrat
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 15/12/2009
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 17/12/2009 12:05 am    ชื่อกระทู้: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก หน่อยน่ะครับ
พอดีผมจบ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศมาน่ะครับ ไม่ทราบว่าจะสามารถสมัครสอบได้ไหมครับ ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
CIA599
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2008
ตอบ: 120

ตอบตอบ: 17/12/2009 11:10 am    ชื่อกระทู้: Re: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อสอบเก่า บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน ปี 51 (จำนวน 84 ข้อ)


คำถามข้อที่ 1.
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้องทำเป็นหนังสือชนิดใด

1. หนังสือประทับตรา


2. หนังสือสั่งการ


3. หนังสือภายใน


4. หนังสือภายนอก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
หนังสือภายนอก เพราะเป็นการส่งหนังสือจากส่วนราชการหนึ่งไปอีกส่วนราชการหนึ่งคำถามข้อที่ 2.
หนังสือราชการชนิดใด กระดาษไม่มีตราครุฑ

1. หนังสือภายใน


2. ข่าว


3. ข้อบังคับ


4. แถลงการณ์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
ข่าวเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดเดียวที่ไม่ใช้กระดาษตราครุฑ ส่วนหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความก็จริงแต่ในกระดาษบันทึกข้อความมีตราครุฑอยู่มุมบนด้านซ้ายเหนือชั้นความเร็วและส่วนราชการคำถามข้อที่ 3.
หนังสือภายใน ไม่มีรายละเอียดในส่วนใด

1. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ


2. อ้างถึง และสิ่งที่ส่งมาด้วย


3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ


4. ลงชื่อและตำแหน่ง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ หลายคนคงตอบว่าอ้างถึง แต่ความจริงอ้างถึงอยู่ในส่วนของข้อความ เพราะระเบียบงานสารบรรณกำหนดไว้ว่า กรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีต่อกันหรือสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อความ ส่วน ส่วนราชการเจ้าของหนังสือไม่มี มีแต่ ส่วนราชการ ซึ่งให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือคำถามข้อที่ 4.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลงวันที่ในหนังสือราชการภายนอก

1. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551


2. 1 มีนาคม พ.ศ.2551


3. 1 มีนาคม 2551


4. 1 มี.ค. 51

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือคำถามข้อที่ 5.
ตามระเบียบงานสารบรรณ การลงเรื่องของหนังสือภายในให้ปฏิบัติเช่นไร

1. ให้ลงให้ครบใจความสมบูรณ์


2. ให้ลงอย่างไรก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม


3. ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุด


4. ให้ลงเท่าที่จะลงได้ เพื่อให้ไก้รายละเอียดมากที่สุด

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือ ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิมคำถามข้อที่ 6.
การประทับตรา ในหนังสือประทับตรา ผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรา

1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป


2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง


3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป


4. ถูกทั้ง 2 และ 3

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
ถูกทั้ง 2 และ 3 เพราะเป็นการลงชื่อแทนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป จึงต้องให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตราคำถามข้อที่ 7.
กรณีใดต่อไปนี้ สามารถใช้หนังสือประทับตราได้

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม


2. การเตือนเรื่องที่ค้าง


3. การวางฎีกา


4. ถูกทั้ง 1 และ 2

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
ถูกทั้ง 1 และ 2 หนังสือประทับตรา ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร บรรณสาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน การเตือนเรื่องที่ค้าง เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่ง และ การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบคำถามข้อที่ 8.
หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

1. 2 ชนิด 1. คำสั่ง 2. ระเบียบ


2. 2 ชนิด 1. ประกาศ 2. แถลงการณ์


3. 3 ชนิด 1. คำสั่ง 2. แถลงการณ์ 3. ข่าว


4. 3 ชนิด 1. คำสั่ง 2. ระเบียบ 3. ข้อบังคับ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
3 ชนิด 1. คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติการโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางใจ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้
คำถามข้อที่ 9.
หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

1. 2 ชนิด 1. ประกาศ 2. แถลงการณ์


2. 2 ชนิด 1. คำสั่ง 2. ระเบียบ


3. 3 ชนิด 1. ประกาศ 2. แถลงการณ์ 3. ข่าว


4. 3 ชนิด 1. คำสั่ง 2. ระเบียบ 3. ข้อบังคับ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
3 ชนิด 1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ (ประกาศ, ชี้แจง, แนะแนวทางปฏิบัติ)
2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือ เหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบโดยชัดเจนโดยทั่วกัน (ทำความเข้าใจ, แถลงเหตุการณ์, แถลงกรณีใดๆให้ทราบ)
3. ข่าว คือ บรรดาข้อความเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
คำถามข้อที่ 10.
ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการที่ทางราชการจัดทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในทางราชการ

1. หนังสือประชาสัมพันธ์


2. หนังสือรับรอง


3. หนังสือบันทึก


4. หนังสืออื่น

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
หนังสือประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในทางราชการมี 4 ชนิดคือ 1. หนังสือรับรอง 2. รายงานการประชุม 3. บันทึก 4. หนังสืออื่น

คำถามข้อที่ 11.
ข้อใดไม่ใช่รายละเอียดในรายงานการประชุม

1. ผู้มาประชุม


2. ผู้เข้าร่วมประชุม


3. ปิดประชุมเวลา


4. ผู้จดรายงานการประชุม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ปิดประชุมเวลา เพราะที่ถูกต้องคือ เลิกประชุม โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุม ดังนี้
1. รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น
2. ครั้งที่ประชุม
3. เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม
4. ณ ให้ลงสถานที่ประชุม
5. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมาประชุมกรณีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดตำแหน่งใด
6. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อ และหรือตำแหน่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งไม่ได้มาประชุม พร้อมทั้งลงเหตุผล (ถ้ามี)
7. ผู้ร่วมเข้าประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
8. เริ่มประชุมเวลา
9. ข้อความ โดยปกติให้บันทึก เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ
10. เลิกประชุมเวลา
11. ผู้จดรายงานการประชุม
คำถามข้อที่ 12.
หนังสือที่ต้องปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติชนิดใดที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือ

1. ด่วนมาก


2. ด่วน


3. ด่วนที่สุด


4. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือนั้นคำถามข้อที่ 13.
หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมากมีใจความอย่างเดียวกัน เรียกว่า

1. สำเนาหนังสือ


2. หนังสือเวียน


3. ข่าว


4. แถลงการณ์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
หนังสือเวียน เป็นหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกันให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไป ตามแบบหนังสือภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง


คำถามข้อที่ 14.
ในการรับหนังสือเมื่อพบข้อบกพร่องของหนังสือ จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

1. แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบแล้วดำเนินการต่อไป


2. ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง


3. บันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดำเนินการเรื่องนั้นต่อไป


4. ถูกทั้ง 2 และ 3

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
ถูกทั้ง 2 และ 3 ในกรณีพบความบกพร่องของหนังสือต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง 2 และ 3 แต่กรณีไม่มีลายมือชื่อในหนังสือต้องติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นความบกพร่องที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้คำถามข้อที่ 15.
ข้อใดคือรายละเอียดในตรารับหนังสือ

1. ที่ เลขรับ วันที่ เวลา


2. ส่วนราชการ ที่ เลขรับ วันที่ เวลา


3. ที่ จาก ถึง วันที่ เวลา


4. เลขรับ วันที่ เวลา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
เลขรับ วันที่ เวลาคำถามข้อที่ 16.
ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายในวันที่เท่าไร

1. 30 มกราคม ของปีถัดไป


2. 31 ธันวาคม ของทุกปี


3. 31 มกราคม ของปีถัดไป


4. 1 มีนาคม ของปีถัดไป

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
31 มกราคม ของปีถัดไป ยกเว้น 1. หนังสือที่ต้องสงวนให้เป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2. หนังสือที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 3. หนังสือที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เองคำถามข้อที่ 17.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการยืมหนังสือ

1. ให้ผู้ยืมเก็บบัตรยืมไว้เอง


2. ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด


3. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป


4. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ให้ผู้ยืมเก็บบัตรยืมไว้เอง ที่ถูกต้องคือ ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บแล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลำดับ วัน เดือน ปี ไว้เพื่อติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไปคำถามข้อที่ 18.
ข้อใดไม่ใช่กระดาษที่ทางราชการใช้

1. A4


2. A5


3. A8


4. A10

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
A10 ปกติทางราชการใช้มี 3 ขนาดคือ 1. A4(21.มิลลิเมตรx297 มิลลิเมตร) 2. A5 (148 มิลิเมตรx210 มิลลิเมตร) 3. A8 (52 มิลลิเมตรx74 มิลลิเมตร)


คำถามข้อที่ 19.
หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาขอทำลายหนังสือให้ส่วนราชการทราบ ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

1. หากไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุให้ถือว่ากองจดหมายเหตุเห็นชอบแล้ว


2. หากไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุให้ถือว่ากองจดหมายเหตุไม่อนุญาตให้มีการทำลายหนังสือดังกล่าว


3. นับจากวันได้รับเรื่องขอทำลาย 30 วัน กองจดหมายเหตุแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ และต้องแจ้งให้ส่วนราชการนั้นๆ ทราบโดยไม่ชักช้า


4. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการทำลายหนังสือได้คำถามข้อที่ 20.
ถ้าจะทำหนังสือราชการถึงนายสมัคร สุนทรเวช จะต้องใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร(คำถาม ถามขณะนายสมัคร เป็นนายกรัฐมนตรี)

1. เรียน


2. กราบเรียน


3. ถึง นายสมัคร สุนทรเวช


4. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
เรียน ถึงแม้ว่านายสมัคร จะเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้น แต่การทำหนังสือถึงตัวนายสมัครโดยตรงต้องใช้คำว่า เรียน ส่วนกราบเรียนใช้กับกรณีทำหนังสือถึงบุคคลที่มีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. ประธานองคมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. ประธานรัฐสภา
4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5. ประธานวุฒิสภา
6. ประธานศาลฎีกา
7. รัฐบุรุษ
8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
9. ประธานศาลปกครองสูงสุด
10. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
11. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
12. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
14. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำถามข้อที่ 21.
ข้อใดเป็นคำลงท้าย สำหรับพระราชาคณะ

1. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง


2. นมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง


3. ขอนมัสการด้วยความเคารพ


4. กราบทูล

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
ตัวเลือก 2 ใช้สำหรับสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ
ตัวเลือก 3 ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
ตัวเลือก 4 ใช้สำหรับเป็นคำขึ้นต้นสมเด็จพระสังฆราช
คำถามข้อที่ 22.
พลิกแผ่นดิน หมายความว่าอย่างไร

1. เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่


2. กระทำการเกษตรโดยการพลิกพื้นดินให้เป็นไร่นา


3. ค้นหาทั่วทุกสถานที่ก็ยังไม่เจอ


4. ถูกทั้ง 1 และ 3

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
ถูกทั้งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และค้นหาทั่วทุกสถานที่ก็ยังไม่เจอคำถามข้อที่ 23.
การมัธยัสถ์ มีลักษณะอย่างไร

1. ตระหนี่ ไม่ยอมใช้จ่ายเงิน


2. การใช้จ่ายอย่างประหยัด


3. การอยู่อย่างไม่ต้องพึ่งพาระบบเงินตรา


4. มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้มาก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
การใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยรู้คุณค่าของเงินคำถามข้อที่ 24.
พระบรมโอรสาธิราช......... นำ .......... เอกอักรราชทูต เข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. เสด็จพระดำเนิน , พระราชอาคันตุกะ


2. เสด็จพระราชดำเนิน , พระอาคันตุกะ


3. เสด็จพระราชดำเนิน , พระราชอาคันตุกะ


4. เสด็จพระดำเนิน , พระอาคันตุกะ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
เสด็จพระราชดำเนิน , พระราชอาคันตุกะ
เสด็จพระราชดำเนิน ใช้กับ 1. พระมหากษัตริย์
2. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
3. สมเด็จพระบรมราชินี
4. สมเด็จพระบรมราชชนนี
5. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารี
6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชอาคันตุกะ ใช้กับ แขกของพระมหากษัตริย์
คำถามข้อที่ 25.
ขอบคุณ
ขอบคุณโรงเหล้า โรงบุหรี่
ขอบคุณอีกทีกับหวย
ขอบคุณสนามม้า ชาติหน้ารวย ......... คำพูดนี้เป็นคำพูดประเภทใด


1. แสดงความคิดเห็น


2. ประชดประชัน


3. เปรียบเทียบ


4. สะท้อนสังคม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
ประชดประชัน เพราะเป็นการเสแสร้งขอบคุณเพื่อประชดประชันแหล่งอบายมุขคำถามข้อที่ 26.
ข้อใดถูกต้องที่สุด

1. คำนวณ


2. ผลัดเวลา


3. ถนนราดยาง


4. เงินทดลองจ่าย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
คำนวณ เพราะเขียนได้ถูกต้อง
ผลัดเวลา เขียนผิดเพราะ ผลัดต้องใช้กรณี ผลัดเวรยาม, เปลี่ยนผลัด เป็นต้น
ที่ถูกต้องคือ ผัดเวลา หมายถึง เลื่อนเวลาออกไป หรือ เลื่อนเวลานัดหมาย
ถนนราดยาง เขียนผิด ที่ถูกคือ ถนนลาดยาง
เงินทดรองจ่าย เขียนผิด ที่ถูกคือ เงินทดรองจ่าย
คำถามข้อที่ 27.
“ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง”
จากข้อความข้างต้น เป็นการกล่าวในลักษณะใด


1. ให้ข้อคิดคนไทยเรื่องการขาดความสามัคคี


2. เตือนสติคนไทยเรื่องการขาดความสามัคคี


3. เสนอแนะวิธีการป้องกันการขาดความสามัคคี


4. ประชดประชันคนไทยเรื่องการขาดความสามัคคี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
เตือนสติคนไทยเรื่องการขาดความสามัคคี
เป็นการเตือนให้คิดว่าถ้าคนไทยฆ่ากันเองแล้วมีโอกาสที่จะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินจนไม่รู้จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง ตัวเลือก 1. ใกล้เคียงมากแต่ดูจากผู้เขียน เขียนถึงความเป็นห่วงชาติบ้านเมืองว่าถ้าคนไทยแตกแยกฆ่ากันเองแล้ว จะเกิดเหตุคือ ไม่รู้จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง จึงไม่ใช่การให้ข้อคิด แต่เป็นการเตือนสติ

คำถามข้อที่ 28.
ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

1. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี


2. นายกรัฐมนตรี


3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


4. จเรตำรวจแห่งชาติ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
นายกรัฐมนตรี ตาม ม.30(1) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
โดยมี เลขาธิการ ก.พ. , ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ ก.ตร. โดยตำแหน่ง และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ก) ผู้เคยรับราชการตำรวจตั้งแต่ ผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปจำนวน 5 คน (ต้องพ้นจากการเป็นตำรวจเกิน 1ปี) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ข) ผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจ 6 คน สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา และงานยุติ สาขาละไม่เกิน 1 คน เว้นแต่กรณีที่มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจเพิ่มขึ้น ก็ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ข) เพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เพิ่ม
คำถามข้อที่ 29.
ส.ต.ท.สมชาย ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงจะต้องได้รับโทษทางวินัย สถานใด

1. ให้ออก


2. ปลดออก


3. ปลดออก ไล่ออก


4. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ปลดออก ไล่ออก เพราะเป็นวินัยร้ายแรง หากมีเหตุบรรเทาก็ห้ามลงโทษต่ำกว่าปลดออกคำถามข้อที่ 30.
ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ถูกต้อง

1. กองบัญชาการ, กองบังคับการ, กองกำกับการ


2. จเรตำรวจ, กองบัญชาการ, กองบังคับการ, กองกำกับการ


3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กับกองบัญชาการ


4. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการ, กองบังคับการ, กองกำกับการ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กับกองบัญชาการ ตามมาตรา 10
หากจะแบ่งส่วนราชการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกเป็น กองบัญชาการต้องตรากฎหมายเป็น พระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งกองบัญชาการให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการในกองบัญชาการ ออกเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ให้ออกกฎกระทรวง

คำถามข้อที่ 31.
ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. ข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจที่มียศเท่านั้น


2. ข้าราชการตำรวจแบ่งเป็น 2 ชั้นคือ ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน


3. ชั้นประทวน ได้แก่ พลตำรวจ, สิบตำรวจตรี, สิบตำรวจโท, สิบตำรวจเอก, จ่าสิบตำรวจ, ดาบตำรวจ


4. ชั้นพลตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจสำรอง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
ชั้นพลตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจสำรอง
ตัวเลือก 1 ผิดเพราะข้าราชการตำรวจมีทั้งมียศและไม่มียศ
ตัวเลือก 2 ข้าราชการตำรวจแบ่งเป็น 3 ชั้น 1.ชั้นสัญญาบัตร 2.ชั้นประทวน 3.ชั้นพลตำรวจ
ตัวเลือก 3 ชั้นประทวน ได้แก่ สิบตำรวจตรี, สิบตำรวจโท, สิบตำรวจเอก, จ่าสิบตำรวจ, ดาบตำรวจ
คำถามข้อที่ 32.
ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ

1. ความสามารถ


2. คุณภาพของงาน


3. ลำดับอาวุโส


4. ความประพฤติ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ลำดับอาวุโส นอกนั้นนำมาพิจารณาทั้งสิ้น แต่การเลื่อนตำแหน่ง ลำดับอาวุโสจะต้องถูกนับเป็นหลักเกณฑ์ด้วย

คำถามข้อที่ 33.
ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


1. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ


2. ความเป็นเอกภาพในการบริหารกิจการภาครัฐ


3. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน


4. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 34.
เป้าหมายของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนคือข้อใด


1. ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน


2. ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม


3. ประโยชน์สูงสุดของประเทศ


4. ถูกทุกข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 35.
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมออยู่ในเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามข้อใด


1. ประโยชน์สุขของประชาชน


2. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ


3. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ


4. ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 36.
การจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีอื่นใด กระทำเพื่อประโยชน์ตามข้อใด


1. ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ


2. เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


3. เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ


4. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 37.
หน่วยงานใดไม่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน


1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 38.
การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่ง สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีใด


1. เมื่อรัฐมนตรีอนุมัติตามที่หัวหน้าส่วนราชการเสนอ


2. เมื่องานหรือภารกิจใดไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้


3. เมื่องบประมาณของภารกิจใหม่ไม่เพียงพอ


4. ถูกทุกข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 39.
การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ปฏิบัติอย่างไร


1. ให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย


2. เป็นความลับได้เท่าที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศ


3. เป็นความลับเท่าที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ


4. ถูกทุกข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 40.
ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ทั้งนี้ต้องปฏิบัติอย่างไร


1. ต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้


2. ต้องกระทำเป็นความลับเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ


3. กระทำอย่างเปิดเผย หรือกระทำเป็นความลับก็ได้


4. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่ 41.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของ พ.ร.ฎ.นี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ใด


1. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


2. การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน


3. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน


4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 42.
ในกรณีที่ภารกิจใดที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกันต้องปฏิบัติเช่นไร


1. ให้ ก.พ.ร.เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ


2. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันโดยความเห็นชอบของ ก.พ.ร.


3. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน


4. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 43.
127 เซนติเมตร เท่ากับกี่นิ้ว


1. 20

2. 30

3. 40

4. 50
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 44.
70 66 57 41 .........?


1. 15

2. 14

3. 16

4. 17
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 45.
มีผู้สมัครสอบ 1,500 คน รับทั้งสิ้น 500 คน อยากทราบว่าอัตราส่วนระหว่างผู้สมัครสอบต่อจำนวนที่รับเป็นเท่าไร


1. 1 ต่อ 1

2. 1 ต่อ 3

3. 1 ต่อ 2

4. 3 ต่อ 1

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 46.


1. 2/4

2. 4/2

3. 3/2

4. 2/3
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 47.
จากรูปภาพ รูปใดไม่เข้าพวก

1.

2.

3.

4.
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 48.
ทหารบกเตี้ยกว่าทหารเรือ ตำรวจสูงกว่าทหารบก ทหารอากาศเตี้ยกว่าทหารเรือ พยาบาลสูงกว่าทหารอากาศ อยากทราบว่าใครเตี้ยที่สุด


1. ทหารบก

2. พยาบาล

3. ทหารอากาศ

4. สรุปแน่ชัดไม่ได้

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 49.
อยากทราบว่า อ้อย เป็นกี่เปอร์เซ็นของพืชเกษตรทั้งหมด1. 5%

2. 10%


3. 15%

4. 20%


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 50.
จากรูป ช่องที่มีเครื่องหมายคำถาม คำตอบคือเลขอะไร


1. 7

2. 10

3. 13

4. 12
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล :


คำถามข้อที่ 51.
จากรูปจงหา ปริมาตรพื้นที่ทั้งหมด1. 15

2. 16

3. 17

4. 18
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 52.
ถ้ารัฐบาลไทยกำหนดให้ค่าเงินบาทอยู่ที่ 32 บาท ต่อดอลลาร์ ดังนั้นมีเงิน 120 ดอลลาร์ จะแลกเป็นเงินไทยได้กี่บาท

1. 4,180 บาท

2. 3,840 บาท

3. 3,960 บาท

4. 3,740 บาท
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
3,840 บาท วิธีคิด 1 ดอลลาร์ = 32 บาท
120 ดอลลาร์ = 32x120 = 3,840 บาทคำถามข้อที่ 53.
ความเร็วรถยนต์ 80 กม./ชม. คิดเป็นความเร็วกี่ไมล์ต่อชั่วโมง

1. 40 ไมล์ต่อชั่วโมง


2. 45 ไมล์ต่อชั่วโมง


3. 50 ไมล์ต่อชั่วโมง

4. 55 ไมล์ต่อชั่วโมง


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
50 ไมล์ต่อชั่วโมง
วิธีคิด 1.6 กิโลเมตร = 1 ไมล์
80 กิโลเมตร = 80 = 50 ไมล์
1.6
ดังนั้น ความเร็ว 80 กม./ชม. = 50 ไมล์/ชั่วโมง
คำถามข้อที่ 54.
เวลา 08.00 น. เข็มนาฬิกาเข็มยาวกับเข็มสั้น ทำมุมกันกี่องศา1. 100 องศา


2. 115 องศา


3. 120 องศา


4. 150 องศาเฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
120 องศา วิธีคิด
เข็มสั้นอยู่ที่เลข 8 เข็มยาวอยู่ที่เลข 12
หากแบ่งนาฬิกาเป็น 12 ช่อง = 360 องศา
ดังนั้น 1 ช่อง = 360 = 30 องศา
12
เข็มยาวกับเข็มสั้นห่างกัน 12 – 8 = 4 ช่อง
ดังนั้นห่างกัน = 4x30 องศา = 12 องศา
คำถามข้อที่ 55.
ฝากเงินที่ธนาคารได้ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ถ้าได้ดอกเบี้ย 500 บาทต่อปี จะต้องฝากเงินเท่าไร

1. 5,000 บาท


2. 7,000 บาท


3. 9,000 บาท


4. 10,000 บาท


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
10,000 บาท วิธีคิด
ดอกเบี้ย 5 บาท ต้องฝากเงินต้น 100 บาท
ดอกเบี้ย 500 บาท ต้องฝากเงินต้น 100 x 500 = 10,000 บาท
5
คำถามข้อที่ 56.
ฝากเงินที่ธนาคาร 120 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ย 5% สิ้นปีจะได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่าไร

1. 120 บาท


2. 126 บาท


3. 130 บาท


4. 134 บาท


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
126 บาท วิธีคิด
เงินต้น 100 บาท ได้ดอกเบี้ยรวมเงินต้น 105 บาท
เงินต้น 120 บาท ได้ดอกเบี้ยรวมเงินต้น 105 x 120 = 126 บาท
100คำถามข้อที่ 57.
ผู้ชายคนหนึ่งสูง 6 ฟุต 2 นิ้ว ถ้าคิดเป็นระบบเมตริกได้กี่เซนติเมตร

1. 185 ซม.

2. 187 ซม.

3. 188 ซม.


4. 191 ซม.เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
188 วิธีคิด
เปลี่ยนจาก 6 ฟุต 2 นิ้ว เป็นนิ้ว

1 ฟุต มี 12 นิ้ว

ดังนั้น 6 ฟุต มี = 6x12 = 72 นิ้ว

เมื่อรวมกันอีก 2 นิ้วที่เหลือได้ = 72+2 = 74 นิ้ว

จากสูตร 1 นิ้ว = 2.54 ซม.

74 นิ้ว = 2.54x74 = 187.96 ≈ 188 ซม.
คำถามข้อที่ 58.
ในการสอบแข่งขันครั้งหนึ่งมีผู้เข้าสอบแข่งขัน 1,500 คน แต่สามารถรับได้แค่ 500 คน อยากทราบอัตราส่วนในการสอบแข่งขัน1. 3:1

2. 1:3


3. 2:1


4. 1:5เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
1:3 หมายถึงรับได้ 1 คน จากผู้สอบ 3 คน โดยคิดจาก 500:1500 หรือ 1:3
คำถามข้อที่ 59.
ตำรวจบางคนดื่มเหล้า สมชายเป็นตำรวจ ดังนั้นข้อใดถูกต้อง

1. สมชายดื่มเหล้า


2. สมชายดื่มเหล้าเป็นบางเวลา


3. สมชายไม่ได้ดื่มเหล้า


4. สมชายอาจจะดื่มหรือไม่ดื่มเหล้าก็ได้เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
คำถามข้อที่ 60.
เด็กคนหนึ่งสูง 1.5 เมตรยืนห่างจากเสาธง 12.5 เมตร โดยเขามองไปที่ยอดเสาธงแหงนทำมุม 45 องศา อยากทราบว่าเสาธงสูงเท่าไร

1. 12 เมตร

2. 13 เมตร


3. 14 เมตร

4. 15 เมตรเฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 61.
A : C = 1:2 และ Cสบายสบาย = 4:5 แล้ว Aสบายสบาย เท่ากับเท่าไร1. 1:3


2. 2:5

3. 1:7


4. 2:7เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
2:5
วิธีคิด ต้องทำ C ให้เท่ากับ 4 โดยการคูณด้วย 2 ทั้ง 2 ข้าง
A:C จึงเท่ากับ 2:4
ดังนั้น A:Cสบายสบาย , 2:4:5
Aสบายสบาย จึงเท่ากับ 2:5

คำถามข้อที่ 62.
ที่ดิน 80 ไร่ แบ่งไว้สำหรับเป็นพื้นที่ปลูกผัก 25% อยากทราบว่าคิดเป็นพื้นที่ปลูกผักกี่ไร่

1. 15 ไร่


2. 20 ไร่


3. 25 ไร่


4. 30 ไร่


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
20 ไร่ เพราะ 25% ของ 80 ไร่ = 25 x 80 = 20 ไร่
100
.คำถามข้อที่ 63.
จงหาปริมาตรรูปทรวงกรวย ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลา
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
CIA599
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2008
ตอบ: 120

ตอบตอบ: 17/12/2009 11:39 am    ชื่อกระทู้: Re: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.คำถามข้อที่ 63.
จงหาปริมาตรรูปทรวงกรวย ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 7 นิ้ว1. 56 ลูกบาศก์นิ้ว

2. 61 ลูกบาศก์นิ้ว


3. 66 ลูกบาศก์นิ้ว


4. 73 ลูกบาศก์นิ้วเฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
66 ลูกบาศก์นิ้ว
วิธีคิด จากสูตรการหาปริมาตรรูปทรงกรวย 1¶r2h

3
แทนค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ดังนั้น r = 6 = 3 นิ้ว
2
แทนค่าในสูตร = 1 x 22 x 32 x 7 = 1 x 22 x 32 x 7
3 7 3 7
= 66 ลูกบาศก์เมตร

คำถามข้อที่ 64.
เมือง ก. กับเมือง ข. จะมีจำนวนประชากรเท่ากันในปีที่เท่าไรเมื่อ
- เมือง ก. มีประชากร 500 คน ลดลง 50 คน ในทุกๆปี
- เมือง ข. มีประชากร 100 คน เพิ่มขึ้น 50 คน ในทุกๆปี


1. 2 ปี

2. 3 ปี

3. 4 ปี

4. 5 ปี


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
4 ปี วิธีคิด
สร้างสมการขึ้นมาโดยให้ y แทนจำนวนปีที่ทำให้ประชากรเท่ากัน ได้สมการ =
500 – 50y = 100 + 50y
100y = 400
y = 4
ฉะนั้นต้องใช้เวลา 4 ปี จำนวนประชากรจึงเท่ากัน


คำถามข้อที่ 65.
หลักการตั้งค่าพื้นหลังกับตัวอักษรในการทำ Presentation ควรยึดหลักในข้อใด


1. ให้ใช้สีพื้นหลังเป็นเฉดสีสะท้อนแสง ขนาดตัวอักษรมีขนาดใหญ่เพื่อเร้าให้น่าสนใจ


2. ให้ใช้สีพื้นหลังที่เป็นแม่สีหลัก ขนาดตัวอักษรตั้งแต่ 36 ในการทำ PowerPoint


3. ให้ใช้สีพื้นหลังที่เป็นเฉดสีอ่อนๆเพื่อดูแล้วสบายตา ขนาดตัวอักษรเล็กๆไม่ต้อใหญ่มาก


4. ให้ใช้สีพื้นหลังที่เป็นเฉดสีอ่อนๆเพื่อดูแล้วสบายตา ขนาดตัวอักษรใหญ่มองได้ชัดเจน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 66.
ถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่องหมายนำหน้าข้อความแบบลำดับจาก 1,2,3... เป็นสัญลักษณ์แบบอื่นควรทำอย่างไร


1. คลิกเลือกจาก Layout ที่มีบูลเลต(Bullet)


2. คลิกเลือกข้อความ แล้วเลือกคำสั่งจากเมนู Format --->Bullet and Numbering


3. คลิกที่เมนู Insert ---> เลือกคำสั่ง New slide… แล้วเลือกสไลด์ที่มีบูลเลต(Bullet)


4. ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 67.
ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความ วันจันทร์ให้เป็นวันอัตโนมัติ(Autofill)ทั้งสัปดาห์ ควรทำอย่างไร


1. คลิกที่ช่อง cell วันจันทร์ แล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาล่างของ cell กดปุ่มขวาเมาส์ดึงหรือลากลงมาอีก 6 ช่องแล้วเลือกคำสั่ง Copy Cell


2. คลิกที่ช่อง cell วันจันทร์ แล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาล่างของ cell กดปุ่มขวาเมาส์ดึงหรือลากลงมาอีก 6 ช่องแล้วเลือกคำสั่ง Linear Trend


3. คลิกที่ช่อง cell วันจันทร์ แล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาล่างของ cell กดปุ่มขวาเมาส์ดึงหรือลากลงมาอีก 6 ช่องแล้วเลือกคำสั่ง Growth Trend


4. คลิกที่ช่อง cell วันจันทร์ แล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาล่างของ cell ดึงหรือลากลงมาอีก 6 ช่อง


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 68.
ข้อใด ไม่ได้ อยู่ในการกำหนดค่าของขอบกระดาษในโหมดการทำงาน Margin ใน Excel


1. Header (หัวกระดาษ)


2. Footer (ท้ายกระดาษ)


3. Orientation (การจัดวางแนวกระดาษ)


4. Top(บน), Bottom(ล่าง), Left(ซ้าย), Right(ขวา)

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 69.
การใช้สูตร Excel ข้อใดถูกต้อง


1. Average(A2:A9)


2. Sum(C3,C4,D3:D10)


3. =Sum(A9+A7)


4. =(A3*A1)


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 70.
การคลุมแถบดำทั้งหน้ากระดาษ ควรทำอย่างไร่


1. กดปุ่ม Ctrl + Home


2. กดปุ่ม Ctrl + F6


3. กดปุ่ม Ctrl + A


4. กดปุ่ม Ctrl + F12


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :

คำถามข้อที่ 71.
หากต้องการตรึงหน้ากระดาษให้อยู่กับที่ ควรใช้คำสั่งในข้อใด


1. คลิกเลือกแถวที่ต้องการ--->เมนู Windows ---> เลือกคำสั่ง ตรึง


2. คลิกเลือกเมนู Windows ---> เลือกคำสั่ง ตรึง


3. คลิกเลือกแถวที่ต้องการ--->เมนู Windows ---> เลือกคำสั่ง ตรึงแนว


4. คลิกเลือกเมนู Windows ---> เลือกคำสั่ง ตรึงแนว


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 72.
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ควรใช้กราฟลักษณะใด


1. กราฟแท่ง


2. กราฟเส้น


3. กราฟวงกลม


4. กราฟพื้นที่


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 73.
สัญลักษณ์ ...ref เกิดขึ้นเพาะเหตุใด


1. พิมพ์สูตรคำนวณในตารางผิด


2. เซลล์ที่อ้างในสูตรถูกลบไป หรือ ถูกข้อมูลจากเซลล์อื่นย้ายมาทับ


3. ขนาดของข้อมูลในเซลล์มีมากจนล้นเซลล์


4. พื้นที่การแสดงข้อมูลในเซลล์ไม่เพียงพอ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 74.
ถ้ามีสัญลักษณ์ #### เกิดขึ้นภายใน Cell จะแก้ไขอย่างไร


1. ต้องขยายขนาดของ Row


2. ต้องขนายขนาดของ Column


3. ต้องแก้ไขสูตรใหม่เพราะอ้างตำแหน่ง Cell ผิด


4. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 75.
การจะสมัครเมล์ ขั้นตอนใดถูกต้อง


1. Sing in(ลงชื่อเข้าใช้), Log in(เข้าสู่ระบบ), Log out(ออกจากระบบ), Sing out(ออกจากการใช้งาน),


2. Log in(เข้าสู่ระบบ), Sing up(สมัคร), Sing in(ลงชื่อเข้าใช้), Sing out(ออกจากการใช้งาน), Log out(ออกจากระบบ)


3. Sing in(ลงชื่อเข้าใช้), Log in(เข้าสู่ระบบ), Sing out(ออกจากการใช้งาน)


4. Log in(เข้าสู่ระบบ), Sing in(ลงชื่อเข้าใช้), Log out(ออกจากระบบ), Sing out(ออกจากการใช้งาน)

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 76.
การส่งเมลล์ข้อความเดียวกันแต่ส่งไปให้หลายๆ คนจะใช้ส่งแบบใด


1. ใส่ชื่ออีเมลล์แอดเดรสที่ต้องการส่งในช่อง To:


2. ใส่ชื่ออีเมลล์แอดเดรสที่ต้องการส่งในช่อง Cc:


3. ใส่ชื่ออีเมลล์แอดเดรสที่ต้องการส่งในช่อง Bcc:


4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 77.
การส่งเมลล์แบบ Cc: กับ Bcc: ต่างกันอย่างไร


1. การส่งเมลล์แบบ Cc: สามารถมองเห็นอีเมลล์แอดเดรสที่ส่งทั้งหมด


2. การส่งเมลล์แบบ Bcc: สามารถมองเห็นอีเมลล์แอดเดรสที่ส่งทั้งหมด


3. การส่งเมลล์แบบ Cc: และ Bcc: สามารถมองเห็นอีเมลล์แอดเดรสที่ส่งได้ทั้งหมด


4. การส่งเมลล์แบบ Cc: และ Bcc: ไม่สามารถมองเห็นอีเมลล์แอดเดรสที่ส่งได้ทั้งหมด

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 78.
การตอบกลับจดหมาย จะขึ้นตัวอักษรอะไรด้านหน้าข้อความตอบกลับเสมอ


1. Ref:


2. Referent:


3. Re:


4. Reply:


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 79.
การผสานเซลล์ของโปรแกรม Microsoft Word ทำได้อย่างไร


1. เลือกกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ ---> คลิกขวาเมาส์เลือกคำสั่ง ผสานเซลล์


2. เลือกกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ ---> คลิกเลือกเครื่องมือ ผสานเซลล์ จากแถบเครื่องมือตารางและเส้นขอบ


3. เลือกกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ ---> คลิกเลือกคำสั่งผสานเซลล์ ที่เมนูตาราง


4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 80.
การย้ายข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม Excel ไปยังโปรแกรม PowerPoint ทำอย่างไร


1. คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการ ---> คลิกขวาเลือกคำสั่งคัดลอก แล้วนำไปวางใน PowerPoint


2. คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการ แล้วนำไปวางใน PowerPoint


3. ดับเบิลคลิกที่กราฟนำเข้าข้อมูล ---> คลิกเลือกไฟล์งานใน Excel ที่ต้องการ


4. ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 81.
การบันทึกชื่อ file เป็นชื่อใหม่ ต้องใช้คำสั่งใด

1. save as

2. save

3. save to

4. save at
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 82.
การพิมพ์แบบโครงร่าง เหมาะต่อการปรับแต่งรูปแบบเอกสารอย่างรวดเร็ว เรียกว่าอะไร

1. sort view

2. Outline view

3. Template

4. Outsource
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 83.
รูปแบบ Email Address ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

1. Subnet mask @ it-guides.com

2. Private IP Adderss @ Assignment.com

3. Yourname@it-guides.com

4. surname @ name server.com
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 84.
เว็บไซต์ที่เป็น .com กับ .th เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

1. ทั้ง .th กับ .com ต่างก็เป็นเครือข่ายในประเทศไทย

2. ทั้ง .th กับ .com ต่างก็ใช้เป็นเครือข่ายห้างร้านบริษัทในประเทศไทย

3. .th เป็นเครือข่ายของหน่วยงานรัฐบาลไทย ส่วน .com เป็นเครือข่ายบริษัทห้างร้าน

4. .th ย่อมาจาก Thailand หมายถึงเว็บไซต์ที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย ส่วน .com เป็นเครือข่ายบริษัทห้างร้าน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
CIA599
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2008
ตอบ: 120

ตอบตอบ: 17/12/2009 11:47 am    ชื่อกระทู้: Re: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ที่ ตร.ใช้ในการสอบบุคคลภายนอกวูฒิ ป.ตรี เป็นข้าราชการตำรวจชันประทวน (จำนวน 31 ข้อ)

คำถามข้อที่ 1.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติ เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว


2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมิได้อยู่ภายใต้บังคับ ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 จึงสามารถปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้


3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถขอทำความตกลงกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของการปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้


4. การปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะกระทำมิได้

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)คำถามข้อที่ 2.
กฎหมายใดที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปตามกฎหมายนั้น

1. ระเบียบงานสารบรรณทหาร


2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ


3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ


4. ถูกทั้ง 2 และ 3

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
ในกรณีที่กฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

คำถามข้อที่ 3.
ข้อใดเป็นหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

1. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้


2. การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และจัดทำคำอธิบาย


3. ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ


4. ถูกทุกข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจ
1. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก
3. จัดทำคำอธิบาย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่
1. ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ

คำถามข้อที่ 4.
ข้อใดไม่เป็นหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

1. กรมที่ดินส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศให้กรมแผนที่ทหาร


2. กรมการค้าภายในได้รับ E – Mail การยืนยันตอบรับเข้าร่วมงานแสดงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด จากบริษัทซีโก จำกัด


3. สน.สายไหม สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประจำทุกวันเพื่อ ให้บริการข้าราชการ และประชาชนไว้อ่าน


4. สน.มีนบุรี ได้รับเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานทางคดี นายชอบโชว์ อวดเก่ง ทางไปรษณีย์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
เพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นเพียงวัสดุที่ สน.สายไหมจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการเท่านั้น มิได้เป็นหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คำถามข้อที่ 5.
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเรียงลำดับหนังสือภายนอก

1. เรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง (ถ้ามี) สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)


2. คำขึ้นต้น เรื่อง อ้างถึง (ถ้ามี) สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)


3. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันที่ เดือน ปี เรื่อง คำขึ้นต้น


4. ข้อความ คำลงท้าย ลงชื่อ ตำแหน่ง ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
หนังสือภายนอกมีรายละเอียดเรียงลำดับดังนี้
1. ที่
2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
3. วันที่ เดือน ปี
4. เรื่อง
5. คำขึ้นต้น
6. อ้างถึง (ถ้ามี)
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
8. ข้อความ
9. คำลงท้าย
10. ลงชื่อ
11. ตำแหน่ง
12. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
13. โทร
14. สำเนาส่ง (ถ้ามี)

คำถามข้อที่ 6.
การอ้างถึงในหนังสือภายนอก ข้อใดไม่ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ

1. ให้อ้างถึงหนังสือทุกฉบับที่เคยมีการติดต่อกันเพื่อสะดวกในการค้นหา ทำให้เกิดการปฏิบัติที่รวดเร็วขึ้น


2. ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันฉบับเดียว


3. หากมีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา สามารถอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย


4. ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกัน เพราะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปี พุทธศักราชของหนังสือ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ผิด การอ้างถึงของหนังสือภายนอกเป็นไปตาม 2, 3, 4คำถามข้อที่ 7.
คำขึ้นต้นในหนังสือราชการที่มีถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือข้อใด

1. กราบเรียน เพราะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี


2. เรียน เพราะหนังสือส่งถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


3. ถึงคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะเป็นคำขึ้นต้น ในกรณีที่ระบุชื่อตัวบุคคล ซึ่งไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่


4. ไม่มีข้อถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
ถึงแม้ว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่การที่หนังสือราชการระบุชื่อตัวบุคคล จึงต้องใช้เหมือนปกติทั่วไปคำถามข้อที่ 8.
การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจอาคารสถานบันเทิงจะต้องใช้หนังสือราชการชนิดใด

1. หนังสือภายใน


2. หนังสือสั่งการ


3. หนังสือภายนอก


4. หนังสือประชาสัมพันธ์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
หนังสือภายนอก เพราะต้องใช้ที่เป็นแบบพิธีเนื่องจากเป็นการส่งหนังสือ ข้ามหน่วยงาน ต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด แม้กรณีนี้จะเป็นจังหวัดเดียวกันซึ่งควรจะใช้หนังสือภายใน แต่เป็นการข้ามหน่วยงาน จึงต้องใช้หนังสือภายนอกคำถามข้อที่ 9.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ “ส่วนราชการ” ในหนังสือภายใน ตามระเบียบงานสารบรรณ

1. ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ


2. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับ กระทรวง ทบวง กรม ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง


3. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่า กรม ลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือเพียงระดับกอง


4. หากส่วนราชการต่ำกว่ากอง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
ในเรื่องของ “ส่วนราชการ” ในหนังสือภายใน มีข้อกำหนด ดังนี้
1. ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือ หน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียดพอสมควร ฉะนั้น ตัวเลือก 1 ต้องผิดแน่นอน เพราะใช้คำว่า “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ”
2. หากส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป (กรม, ทบวง, กระทรวง) ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง
3. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพียงระดับกอง หรือ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
จากข้อกำหนดดังกล่าว ทำให้ 3, 4 ผิดเพราะใช้คำว่า “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ”

คำถามข้อที่ 10.
การลงวันที่ ที่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติอย่างไร

1. ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ


2. ให้ลงวันที่ ตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน พุทธศักราช และตัวเลขของปีพุทธศักราช


3. ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช


4. ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือน และตัวเลขย่อของปีพุทธศักราช

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
เช่น 20 มกราคม 2552คำถามข้อที่ 11.
กรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีการติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ในหนังสือภายในจะต้องระบุลงไว้ในส่วนใดของหนังสือ

1. ระบุต่อจากเรื่อง และคำขึ้นต้น


2. ระบุในข้อความ


3. ระบุไว้ที่หมายเหตุ ซึ่งอยู่ด้านล่างซ้าย ต่อจาก ลงชื่อ และตำแหน่ง


4. หนังสือภายในไม่มี อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อความ

คำถามข้อที่ 12.
ข้อใดกล่าวผิด

1. กรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใด ประสงค์จะกำหนดแบบการเรียนโดยเฉพาะ สำหรับหนังสือภายใน เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้


2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ หรือกระดาษทั่วไป เพียงแต่ให้ลงวันที่กำกับ


3. รายละเอียดหนังสือภายใน คือ 1. ส่วนราชการ 2. ที่ 3. วันที่ 4. เรื่อง 5. คำขึ้นต้น 6. ข้อความ 7. ลงชื่อและตำแหน่ง


4. เรื่องในหนังสือภายใน ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
ข้ออื่นๆ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สำหรับตัวเลือก 2 ผิดตรง “หรือกระดาษทั่วไป เพียงแต่ให้ลงวันที่กำกับ”คำถามข้อที่ 13.
ข้อใดกล่าวผิด

1. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา


2. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้เฉพาะส่วนราชการกับส่วนราชการกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ


3. กรณีที่สามารถทำเป็นหนังสือประทับตราได้แก่ 1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 3. การเตือนเรื่องที่ค้าง 4. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน


4. หนังสือประทับตราใช้กระดาษตราครุฑ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
ผิดเพราะ หนังสือประทับตรา ให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
สำหรับตัวเลือก 3 ถูก เพียงแต่ต้องเพิ่มกรณีที่จะใช้หนังสือประทับตราได้อีกคือ
- การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
- เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา
คำถามข้อที่ 14.
รายละเอียดหนังสือราชการชนิดใดไม่มีคำขึ้นต้น

1. หนังสือภายใน


2. หนังสือภายนอก


3. หนังสือประทับตรา


4. ไม่มีข้อถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
หนังสือประทับตรา มีรายละเอียดดังนี้
1. ที่ 2. ถึง 3. ข้อความ 4. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 5. ตราชื่อส่วนราชการ 6. วัน เดือน ปี 7. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 8. โทร หรือที่ตั้ง
คำถามข้อที่ 15.
ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้าเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 จะต้องเก็บข้อสอบไว้กี่ปี

1. เก็บไว้ตลอดไป เพราะเป็นเอกสารลับทางราชการ


2. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพราะเป็นเอกสารที่เกิดจากการปฏิบัติงานเป็นประจำ


3. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพราะเป็นเอกสารที่มีต้นเรื่องสามารถค้นหาได้จากที่อื่น


4. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นไปตามอายุการเก็บหนังสือปกติทั่วไป

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
เนื่องจากข้อสอบที่มีต้นเรื่องสามารถค้นได้จากหน่วยงานที่ออกข้อสอบ จึงต้องเก็บได้ไม่น้อยกว่า 5 ปีคำถามข้อที่ 16.
หนังสือบันทึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตร วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ซึ่งจัดทำโดยกองจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยปกติจะเก็บได้กี่ปี

1. เก็บไว้ตลอดไป


2. เก็บไว้ตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรกำหนด


3. เก็บไว้ตามระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น


4. ถูกทั้ง 1 หรือ 2

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
สามารถทำได้ทั้ง 1 หรือ 2 เนื่องจากเป็นหนังสือประวัติศาสตร์คำถามข้อที่ 17.
ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับอายุการเก็บหนังสือที่เกี่ยวกับ การเงิน ที่มิใช่เอกสารสิทธิ

1. เก็บเหมือนกับหนังสือโดยปกติทั่วไป คือไม่น้อยกว่า 10 ปี


2. หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็น ต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทำลายได้


3. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี


4. ถูกทั้ง 1 และ 2

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
เนื่องจากเป็นหนังสือปกติ ซึ่งต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพียงแต่ว่าตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ได้ยกเว้นไว้ว่า หากเห็นว่ามีความจำเป็น ต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทำลายได้คำถามข้อที่ 18.
ต่อไปนี้ข้อใดเป็นหนังสือราชการ

1. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ


2. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ


3. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ


4. ถูกทั้ง 3 ข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
คำถามในข้อนี้จะอยู่ในหมวด 1 ว่าด้วยชนิดของหนังสือตามข้อ 9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
คำถามข้อที่ 19.
หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
อธิบายเพิ่มเติม
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ เช่น หนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงกระทรวงศึกษาธิการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก เช่น หนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง นายบุญชู กู้หนี้ยืมสิน
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีถึงส่วนราชการ เช่น นายบุญชู กู้หนี้ยืมสิน เขียนหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือที่กระทรวงมหาดไทยทำขึ้นเพื่อประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบถึงเขตอันตรายของท่อก๊าซ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่ง เช่นจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนภายในเขตจังหวัดขอนแก่น ไปตรวจรายชื่อตามหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเลือกตั้ง ส.ส.
คำถามข้อที่ 20.
หนังสือที่เป็นคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ คือหนังสือชนิดใด

1. หนังสือภายใน


2. หนังสือภายนอก


3. หนังสือสั่งการ


4. หนังสือประชาสัมพันธ์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ คือ หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิดคือ
อธิบายเพิ่มเติม คำสั่ง - สั่งการให้ปฏิบัติ
ระเบียบ - วางไว้
ข้อบังคับ - กำหนดให้ใช้
หมายเหตุ เป็นเพียงหลักการจำเท่านั้น
คำถามข้อที่ 21.
หนังสือที่มีไปถึงสมเด็จพระสังฆราช สรรพนามที่ใช้แทนสมเด็จพระสังฆราช คือ

1. ใต้ฝ่าละอองพระบาท


2. ใต้ฝ่าพระบาท


3. ฝ่าพระบาท


4. พระคุณเจ้า

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะมีเนื้อหาอยู่ในส่วนชองภาคผนวก 2 ว่าด้วยคำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ผู้สอบต้องดูคำถามให้ละเอียด เช่น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กับสมเด็จพระสังฆราช (ไม่มีเจ้า) จะใช้สรรพนามที่แตกต่างกับคำถามข้อนี้ สรรพนามที่ใช้แทน “สมเด็จพระสังฆราช” จึงตอบ ข้อ 3 (ฝ่าพระบาท) แต่ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จะใช้สรรพนามว่า “ใต้ฝ่าพระบาท”
คำถามข้อที่ 22.
คำขึ้นต้นหนังสือที่มีไปถึงสมเด็จพระสังฆราชใช้ว่าอย่างไร

1. ขอประทานกราบทูล


2. กราบทูล


3. ทูล


4. นมัสการ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะอยู่ในส่วนเดียวกันกับภาคผนวก 2 แต่คำถาม ถามถึงคำขึ้นต้น สำหรับคำขึ้นต้นนั้น ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชจะใช้คำขึ้นต้นว่า กราบทูล ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะใช้คำขึ้นต้น ขอประทานกราบทูล
ทูล ใช้กับ หม่อมเจ้า
นมัสการ ใช้กับ สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและ พระภิกษุทั่วไ
คำถามข้อที่ 23.
บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน คือข้อใด

1. คำชี้แจง


2. แจ้งความ


3. แถลงการณ์


4. ข่าว

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
คำถามถามถึงความหมายของแถลงการณ์ ซึ่งเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง (นอกจากประกาศและข่าว) การจดจำในส่วนนี้มีสูตรง่ายๆ คือ ประกาศ - ชี้แจง แถลง (การณ์) – เข้าใจ

คำถามข้อที่ 24.
หนังสือประเภทที่ต้องติดรูปถ่ายคือหนังสือชนิดใด

1. คำสั่ง


2. ข้อบังคับ


3. ระเบียบ


4. หนังสือรับรอง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
หนังสือประเภทที่ต้องติดรูปถ่าย คือ หนังสือรับรอง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ชนิดของหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ (1. รายงานการประชุม 2. บันทึก 3. หนังสืออื่น 4. หนังสือรับรอง)
อธิบายเพิ่มเติม รูปถ่ายที่จะต้องติดต้องมีขนาด 4 x 6 เซนติเมตร หน้าตรงไม่สวมหมวก และเป็นรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรองติดในกรณีเป็นเรื่องสำคัญ ติดตรงบริเวณขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายควบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และผู้นั้นจะต้องลงลาย มือชื่อไว้ใต้รูปพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย
คำถามข้อที่ 25.
เหตุที่ต้องมีการร่างหนังสือก็เพื่อจุดประสงค์ใด

1. ให้ได้หนังสือราชการที่มีความเหมาะสมรัดกุม


2. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อน


3. ให้การใช้ภาษาศัพท์ วรรคตอนถูกต้อง


4. เป็นร่างสำหรับพนักงานพิมพ์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
คำถามข้อนี้บางคนจะเลือกตอบ ข้อ 2. ซึ่งผิด เพระหลักการของการร่างหนังสือนั้นมีเหตุผล ก็เพื่อให้ได้หนังสือราชการที่มีความเหมาะสมรัดกุม

คำถามข้อที่ 26.
การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องสำหรับหนังสือภายนอกให้ปฏิบัติดังนี้

1. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวงให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเฉพาะในระดับกระทรวงหรือทบวง


2. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวงให้ลงชื่อส่วนราชการทั้งระดับกรมและกอง


3. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการในระดับกระทรวงหรือทบวงด้วย


4. ไม่มีข้อถูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะถามในเรื่องความเข้าใจ ผู้สอบต้องนึกถึงส่วนประกอบของหนังสือภายนอกที่มีส่วนประกอบย่อยทั้งหมด 14 ส่วน และนึกถึงส่วนราชการเจ้าของหนังสือจะอยู่มุมบนขวาของรูปแบบหนังสือ แต่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะอยู่มุมล่างซ้ายของรูปแบบหนังสือ
ในการลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องสำหรับหนังสือภายนอกนั้น ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวงให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อธิบายเพิ่มเติม สรุปว่าต้องดูหน่วยงานที่ออกหนังสือเป็นว่าอยู่ในระดับกระทรวงหรือกรม
คำถามข้อที่ 27.
คำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองสำหรับหนังสือที่ส่งถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า คือข้อใด

1. กราบทูล ............................... (ระบุพระนาม)


2. ทูล......................................... (ระบุพระนาม)


3. ขอประทานกราบทูล............. (ระบุพระนาม)


4. กราบเรียน.............................. (ระบุพระนาม)

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะอยู่ในส่วนเดียวกันกับภาคผนวก 2 แต่คำถาม ถามถึงคำขึ้นต้น สำหรับคำขึ้นต้นนั้น ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชจะใช้คำขึ้นต้นว่า กราบทูล ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะใช้คำขึ้นต้น ขอประทานกราบทูล
ทูล ใช้กับ หม่อมเจ้า
นมัสการ ใช้กับ สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและ พระภิกษุ ทั่วไป
คำถามข้อที่ 28.
ผู้บังคับการกองปราบปรามได้มีหนังสือถึงประธานองคมนตรี เป็นหนังสือภายนอกจะใช้คำขึ้นต้นว่าอะไร

1. กราบทูล


2. ทูล


3. กราบเรียน


4. เรียน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
คำขึ้นต้นที่ใช้คำว่า “กราบเรียน” จะมีดังต่อไปนี้
1. ประธานองคมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. ประธานรัฐสภา
4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5. ประธานวุฒิสภา
6. ประธานศาลฎีกา
7. รัฐบุรุษ
8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
9. ประธานศาลปกครองสูงสุด
10. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
11. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
12. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
14. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมายเหตุ โปรดดูภาคผนวก 2 ในข้อ 3. ประกอบ
คำถามข้อที่ 29.
อธิบดีกรมตำรวจมีหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช จะต้องใช้คำลงท้ายในหนังสือว่าอย่างไร

1. ขอแสดงความนับถือ


2. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง


3. ขอนมัสการด้วยความเคารพ


4. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
คำถามข้อนี้จะมีเนื้อหาอยู่ในส่วนชองภาคผนวก 2 ว่าด้วยคำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ผู้สอบต้องดูคำถามให้ละเอียด เช่น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กับสมเด็จพระสังฆราช (ไม่มีเจ้า) จะใช้สรรพนามที่แตกต่างกับคำถามข้อนี้ สรรพนามที่ใช้แทน “สมเด็จพระสังฆราช” จึง ตอบ ข้อ 3 (ฝ่าพระบาท) แต่ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จะใช้สรรพนามว่า “ใต้ฝ่าพระบาท
คำถามข้อนี้ต้องการทราบถึงคำลงท้ายในหนังสือที่บุคคลธรรมดา (อธิบดีกรมตำรวจ) มีถึงสมเด็จพระสังฆราช (ไม่มี “เจ้า”) จึงต้องใช้คำลงท้าย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
อธิบายเพิ่มเติม ถ้า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” ใช้คำลงท้าย ว่าควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
คำถามข้อที่ 30.
การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกันผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป


2. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย


3. หัวหน้าส่วนราชการระดับหมวดขึ้นไป


4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
การยืมหนังสือราชการ
1. ระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อธิบายเพิ่มเติม จากคำตอบ ถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆ ก็ต้องจำต่อไปอีกว่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายข้อสำคัญการยืมหนังสือราชการ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะกระทำมิได้เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือและจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนสรุป บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือราชการมิได้

คำถามข้อที่ 31.
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราหนังสือประทับนี้ ข้อใดเป็นกรณีที่ห้ามใช้

1. ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการเฉพาะกรณีที่มิใช่เรื่องสำคัญ


2. ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการระดับกรมกับกระทรวงเฉพาะกรณีที่มิใช่เรื่องสำคัญ


3. ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่มิใช่เรื่องสำคัญ


4. ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวงเฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
5. การเตือนเรื่องที่ค้าง
6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา
คำอธิบายเพิ่มเติม จากสาระดังที่กล่าวมาข้างต้น จับประเด็นได้ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินจะมากหรือน้อยก็ตาม ห้ามใช้หนังสือประทับตรา ข้อสอบบางปีอาจจะดัดแปลงตัวเลือก เช่น จากเรื่องการเงิน เป็นเช็คหรือดราฟต์ หรือในรูปแบบของเงินชนิดต่างๆ ก็ตาม ห้ามใช้หนังสือประทับตราทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นผู้สอบต้องไม่หลงประเด็น (หลักต้องแม่น) เพราะข้อสอบอาจจะแปลงหรือเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆ
ข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (จำนวน 40 ข้อ )

.คำถามข้อที่ 1.
ข้อใดมิใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


2. กระทรวง


3. จังหวัด


4. หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริการ


5. ข้อ 1 และข้อ 3

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 2.
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ ข้อใดมิใช่

1. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ


2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น


3. มีการปรับปรุงภารกิจส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์


4. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ


5. ทุกข้อคือเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 5

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 3.
ข้อใดต่อไปนี้มิใช่วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

1. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุก


2. การปฏิบัติราชการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน


3. การปฏิบัติราชการเพื่อความสงบ และปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม


4. การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศ


5. การปฏิบัติราชการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 5

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 4.
ข้อใดมิใช่แนวทางของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

1. ต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้


2. ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการจะต้องให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียให้ครบทุกด้าน


3. ข้าราชการจะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้ใช้บริการ


4. ในกรณีที่เกิดปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว


5. เป็นแนวทางหมดทุกข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 5

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 5.
ข้อใดมิใช่แนวทางบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า


2. การปฏิบัติราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด


3. การให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด


4. การบริหารราชการโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง


5. การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 6.
หน่วยงานใดต่อไปนี้มีหน้าที่ร่วมก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
CIA599
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2008
ตอบ: 120

ตอบตอบ: 17/12/2009 11:56 am    ชื่อกระทู้: Re: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แนวข้อสอบภาษาไทย ตำรวจชั้นประทวน (จำนวน 85 ข้อ)

คำถามข้อที่ 1.
โอชาถูกแปลงสูตรพบใช้ข้าว 35% ผสมข้าวอื่น 65% “โอชา” หมายถึงข้อใด


1. รสอร่อย

2. ชื่อสูตรอาหาร


3. ผงชูรส

4. ข้าวผสม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
พิจารณาจากข้อความจะพบคำว่า โอชา ซึ่งถูกดัดแปลงสูตรจากสูตรเดิม คงมีสัดส่วนผสมต่างจากที่กล่าวมานี้ ดังนั้น โอชา จึงเป็นชื่อข้าวผสมที่มีสูตรข้าวพันธ์พิเศษ 35% ข้าวทั่วไป 65% และไม่ได้กล่าวถึงข้าวผสมสูตรอื่นคำถามข้อที่ 2.
“โลกเราทุกวันนี้ยังคงเผชิญปัญหาอดอยาก ข้าวยากหมากแพง” ตรงกับข้อใด


1. ประชากรของโลกเพิ่มขึ้น

2. การผลิตอาหารน้อยลง


3. การผลิตอาหารยังไม่เพียงพอ

4. ทั่วโลกไม่วางแผนครอบครัว

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
พิจารณาจากข้อความว่าโลกอยู่ในภาวะคนในหลายประเทศอดอยาก “ข้าวยากหมากแพง เป็นสำนวนโวหาร หมายถึง ภาวะขาดแคลน อาหาร , เกิดทุพภิกขภัย แสดงว่ามีประชากรโลกบางส่วน อดอยากไม่มีจะกิน มีอาหารกินไม่เพียงพอ และเข้ากับหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่า ของสิ่งใดเมื่อมีปริมาณมากราคาของนั้น ก็จะถูกลง แต่ถ้าของสิ่งนั้นมีปริมาณน้อย ของนั้นก็จะมีราคาแพงขึ้น” ความหมายนี้เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเสมอ
ดังนั้นการผลิตอาหารออกมาไม่เพียงพอ คือมีน้อย อาหารนั้นก็มีราคาแพงขึ้น หาซื้อยากจึงเกิด ภาวะข้าวยากหมากแพง ดังกล่าว
คำถามข้อที่ 3.
“ผบ.ตร. คนใหม่เต้นตำรวจอู้งาน” หมายถึงข้อใด


1. ตำรวจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

2. ตำรวจปฏิบัติงานล่าช้า


3. ตำรวจทำให้ผู้บังคับบัญชาขัดใจ

4. ตำรวจปฏิบัติงานตามหน้าที่

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
เมื่อพิจารณาจากข้อความที่ยกมา ผบ.ตร.คนใหม่ยังไม่รู้งานดี กำลังเรียนรู้งานตำรวจ จึงทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยฉวยโอกาสอู้งาน คือทำงานแบบไม่เต็มที่ ทำงานแบบเฉื่อยชา ลางานบ่อย กลับก่อนเวลา สอบสวนคดีเรื่องราวล่าช้า(ถ่วงคดีไว้) เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมของตำรวจผู้น้อยที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของ ผบ.ตร. โดยทางอ้อม ดังนั้น ผบ.ตร.จึงเต้น คือ แสดงอาการไม่พอใจในพฤติกรรมของตำรวจชั้นผู้น้อยบางคนที่มีพฤติกรรมอู้งานคำถามข้อที่ 4.
“นักธุรกิจหนุ่มหัวใส ตั้งศูนย์สินค้าลอยฟ้าระดับโลกในไทย” คำที่ขีดเส้นใต้หมายความถึงข้อใด


1. หนุ่มศีรษะล้าน

2. หนุ่มโกนศีรษะ


3. หนุ่มสวมหมวกกันน็อก

4. หนุ่มสติปัญญาดี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
พิจารณาจากข้อความที่ว่า “นักธุรกิจหนุ่มหัวใส” ตั้งศูนย์สินค้าลอยฟ้าระดับโลกในไทย คำว่า หัวใส เป็นสำนวนโวหารไทย แปลว่า เป็นคนหัวดีมีสติปัญญาดี และเฉลียวฉลาดจึงคิดตั้งศูนย์การค้าลอยฟ้าขึ้นมาในประเทศไทย แสดงว่าเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่และอยู่บนตึกที่สูง ใช้พื้นที่ ที่ดินน้อยเพราะสร้างแบบอาคารทาวน์เวอร์ที่มีจำนวนชั้น 70-80-90 ชั้นอย่างน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่วางแผนการสร้างศูนย์การค้าลอยฟ้า ดังกล่าว มีทักษะสูง พร้อมกับมีเครดิตในวงการค้าอีกด้วย จึงทำให้เขาหาทุนจากแหล่งเงินมาสร้างให้มีชื่อดังระดับโลกได้คำถามข้อที่ 5.
คำว่า “โชติช่วงชัชวาล” ที่มักจะได้ยินและเห็นผ่านสื่อมวลชนบ่อยๆ ในปัจจุบันหมายถึงข้อใด


1. น้ำมัน

2. แก๊สธรรมชาติ


3. การจุดหลอดไฟประหยัดทั่วหน้า

4. แก๊สธรรมชาติและน้ำมัน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
พิจารณาจากข้อความคำที่ว่า“โชติช่วงชัชวาล” คำกล่าวนี้หมายความถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศทุกๆ ด้านไม่เกี่ยวกับแสงสว่าง ทั้งนี้เนื่องมาจากการสำรวจบ่อน้ำมันและแหล่งพลังงานจากแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย ก็พบบ่อแก๊สธรรมชาติมีมาก และได้ขุดสูบเอาขึ้นมาใช้เป็นพลังงานในรูปเชื้อเพลิงมาเป็นเวลาร่วม 30 ปี มาแล้ว นำมาใช้เกี่ยวกับยานพาหนะรถยนต์และแก๊สหุงต้ม และปั่นเครื่องจักรกลให้เกิดไฟฟ้า เป็นต้น ในเวลาเดียวกันก็สำรวจขุดพบบ่อแก๊สธรรมชาติบนบกหลายแห่ง รวมทั้งบ่อน้ำมันที่ตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ก็สูบน้ำมันมากลั่นใช้กันแล้ว จึงเข้าเกณฑ์ที่ว่า เชื้อเพลิงดังกล่าวทำให้ติดไฟลุกโชติช่วงชัชวาลนั่นเองคำถามข้อที่ 6.
“ครับ” ท่าน! ในประเทศไทยเรานี้อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ข้อความนี้แสดงถึงน้ำเสียงของผู้พูดเช่นไร1. ยอมรับ

2. ดูแคลน

3. ตำหนิ

4. ไม่พอใจ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
พิจารณาถึงคำกล่าวที่ว่า “อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ” ในประเทศไทยนี้ มักจะมีคนพูดทำนองนี้อยู่เป็นประจำ
สำหรับคนที่พูดเช่นนี้ มักจะเป็นคนยอมรับได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น จะดีหรือไม่ดีก็รับได้ แต่ทุกคนก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางเสียหายแก่ตนเองและครอบครัว แต่ถ้าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนจะต้องยอมรับสภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้น
คำถามข้อที่ 7.
“เกิดเป็นคนต้องทนลำบาก ให้ตั้งหน้าตั้งตาพากเพียรทำงานไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือ” ถ้าจะกล่าวโอยอุปมาว่าอย่างไร


1. หว่านพืชหวังผล

2. นุ่งเจียมห่มเจียม


3. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

4. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
พิจารณาจากคำสำนวนโวหาร หรือคำพังเพยของแต่ละข้อได้ดังนี้
1. หว่านพืชหวังผล เป็นคำกริยาหมายความถึงให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อหวังผลตอบแทน
2. นุ่งเจียมห่มเจียม เป็นคำกริยา หมายความถึง ให้เป็นคนประหยัด
3. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม เป็นคำกริยา หมายความถึง เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จ
4. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เป็นคำกริยา หมายความถึง อดใจไว้ก่อน เพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้า คือไม่เอาความสบายในเบื้องต้น โดยทนลำบากก่อนค่อยหาความสบายในภายหลังจะดีกว่า
คำถามข้อที่ 8.
คำชี้แจง จงพิจารณาถ้อยคำสำนวนโวหารที่ปรากฏอยู่ในแต่ละข้อ และให้หาความหมายที่ถูกต้องของถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้
หัวหน้างานที่ปรึกษากันว่า จะปล่อยให้ลูกน้องทำตามใจชอบไม่ได้หรอก เราจะต้องตัดไฟแต่ต้นลม เสียก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตามข้อใด


1. ให้หาน้ำมาดับไฟก่อนจะลุกไหม้ต่อไป


2. ตัดต้นเหตุก่อนที่จะปล่อยให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น


3. ตันต้นเหตุทันทีที่เกิดเรืองลุกลามอยู่


4. ห้ามปรามลูกน้องไม่ให้ทำสิ่งชั่วร้าย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
พิจารณาจากคำอธิบาย คำสำนวน โวหารคำพังเพย และสุภาษิตจากหนังสือสุภาษิต สำนวนโวหารฯ ฉบับราชบัณฑิตยสถานแก้ไขเพิ่มเติมปี 2545 ได้ดังนี้
“ตัดไฟแต่ต้นลม” เป็นคำกริยาหมายความถึง “ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ถูกลุกลามต่อไปซึ่งมักใช้ว่า ตัดไฟต้นลม , ตัดไฟหัวลม
คำถามข้อที่ 9.
ผู้ใหญ่มักจะกล่าวตักเตือนลูกจ้างไว้อยู่เสมอว่า “การไปก่อเรื่องทะเลาะกับนายจ้างไม่ดีแน่ เหมือนกับ ทุบหม้อข้าวตัวเองพังพินาศลง


1. ทำลายตัวเอง

2. ทำลายอาชีพของตนเอง


3. ทำให้ตัวเองเดือดร้อน

4. ทำลายนายจ้างทางอ้อม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
“ทุบหม้อข้าวตัวเอง” เป็นสำนวนไทย และเป็นคำกริยา หมายความถึง “ตัดอาชีพ” ทำลายหนทางทำมาหากิน มักจะใช้คำว่าทุบหม้อข้าว เมื่อนำมาเพิ่มเป็นทุบหม้อข้าวตัวเอง ก็คือ ตัดอาชีพของตนเอง (ทำลายอาชีพของตนเอง)คำถามข้อที่ 10.
ถึงจะเกิดเรื่องเดือดร้อนอย่างไรเขาก็ไม่กระทบกระเทือน เพราะมีบุคคลที่เป็นหนังหน้าไฟ คอยรับแทนไว้ก่อนแล้วคำว่า “หนังหน้าไฟ” เป็นสำนวนโวหารหมายถึง


1. ทำงานต่างๆ เพื่อเอาหน้า

2. ตัวหนังที่อยู่หน้าไฟของหนังตะลุง


3. คนที่คอยรับหน้าที่แทนกัน

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
“หนังหน้าไฟ” เป็นคำนาม หมายความถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น ลูกไปทำความผิดกลับมาบ้าน พ่อแม่ก็ต้องเป็น หนังหน้าไฟ รับผิดชอบก่อนลูก แก้ตัวแทนลูกและรับผิดชอบแทนลูก จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น

คำถามข้อที่ 11.
พ่อแม่ที่มีลูกประพฤติตัวไม่ดี แต่ก็รักษาหน้าของลูกและตัวเองไว้ จึงมีชีวิตอยู่อย่างหน้าชื่นอกตรม ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึง


1. ฝืนยิ้มทั้งที่จิตใจเศร้าหมอง

2. พูดกลบเกลื่อนในทางที่ดี


3. ทำตัวแบบสบายๆ เหมือนปกติ

4. ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
“หน้าชื่นอกตรม” เป็นคำนาม หมายความถึง ฝืนยิ้ม ทั้งที่จิตใจเศร้าหมอง คือแสดงทางสีหน้าว่าไม่มีปัญหาอะไร จิตใจยังเบิกบาน แต่ในใจขมขื่นสิ้นดี คนในสังคมไทยมักจะทำตัวแบบนี้ก็มีไม่น้อยคำถามข้อที่ 12.
การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถ้ายังมีจุดยืนที่ไม่มั่นคงดีกว่าเดิมก็เปรียบเสมือนถอยหลังเข้าคลองร่ำไป ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึง


1. ความคิดไม่พัฒนา

2. คิดแต่สิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้


3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

4. หันกลับไปหาแนวทางเดิม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
“ถอยหลังเข้าคลอง” เป็นคำกริยาหมายความถึง หวนกลับไปหาแบบเดิม ความคิดไม่ก้าวหน้า ความคิดยังล้าหลัง หมายถึงเป็นความคิด หรือวิธีการที่จะกลับไปสู่สภาพเดิมที่ยังล้าหลัง ไม่มีความก้าวหน้าใดๆ คือหันกลับไปหาแนวทางเดิมคำถามข้อที่ 13.
นักย่องเบาชาวบ้านเรียกว่า ตีนแมว บังอาจเข้าไปขโมยสิ่งของมีค่าที่บ้านของนายตำรวจได้ โดยไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่า


1. จุดไต้ตำตอ

2. ล้วงคองูเห่า


3. จับงูข้างหาง

4. แกว่งเท้าหาเสี้ยน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
“ตีนแมว” ที่เข้าไปขโมยของบ้านนายตำรวจนั้น เข้าลักษณะสำนวนไทยว่า “ล้วงคองูเห่า” จึงต้องตีความคำว่าล้วงคองูเห่าก่อนว่าหมายถึงอะไร จากคำอธิบายตามหนังสือ สำนวนนี้หมายถึง ผู้ที่กล้าเข้าไปขโมยของในบ้านผู้มีอำนาจและมีอาวุธได้โดยไม่เกรงกลัว เช่นนี้ ก็จะเข้ากับสำนวนนี้ ส่วนคำว่า “ตีนแมว” ตามหนังสืออธิบายสำนวนโวหารไทย หมายถึง ผู้ที่เป็นนักย่องเบามืออาชีพแบบมิจฉาชีพที่หาเลี้ยงชีพ ในทางที่ผิด เปรียบเสมือนตีนแมวที่เดินไปไหนไม่มีเสียงดัง โจทย์ข้อนี้ถามถึงพฤติกรรมของผู้กระทำการดังกล่าวไม่ได้ถามความหมายคำว่าตีนแมวคำถามข้อที่ 14.
เหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่ แต่ยังไม่มีสิ่งใดแสดงให้ปรากฏชัดเจน ภาวะเช่นนี้ มักจะมีการระแวงสงสัยซึ่งกันและกันว่าจะมี ......... จงหาคำมาเติมให้ได้ความหมายสมบูรณ์คือ


1. คลื่นใต้น้ำ

2. ควันหลง


3. ไส้ศึก

4. เกลือเป็นหนอน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
“คลื่นใต้น้ำ” เป็นคำนามหมายถึงเหตุการณ์ที่กรุ่นอยู่ภายในแต่ภายนอกดูเสมือนสงบเรียบร้อย จึงเป็นคำที่เหมาะสมที่จะนำไปเติมในช่องว่างนี้คำถามข้อที่ 15.
“อันชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
หากชาติย่อยยับลงอับจน บุคคลจะสุขอยู่ได้อย่างไร”
ข้อความใดเหมาะสมกับคำกลอนมากที่สุด


1. รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

2. ตัวตายดีกว่าชาติตาย


3. ชาติเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว

4. เสียชีพอย่าเสียสัตย์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
จากถ้อยคำในกลุ่มนี้ คือ รวมกันเราอยู่ ก็หมายความว่า ถ้าเรามีความรักสามัคคี รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกันชาติก็จะพ้นภัย คนไทยก็จะอยู่สุขสบาย และคำว่า “แยกกันเราตาย” ก็หมายความว่าถ้าเกิดคนในชาติแตกสามัคคี แยกกันอยู่หรือต่างคนต่างอยู่บ้านเมือก็จะไปไม่รอด นั่นคือจะพบความหายนะในที่สุดคำถามข้อที่ 16.
คำชี้แจง จงเลือกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ยับยั้ง การเดินขบวนใดๆ


1. ระวัง

2. คำชี้แจง จงเลือกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละข้อ
หยุดไว้


3. รอคอย

4. เปลี่ยนแปลง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
พิจารณาจากความหมายของถ้อยคำว่า “ยับยั้ง” ตามความหมายในพจนานุกรม แปลว่า หยุดไว้ , ระงับไว้ , พักอยู่คำถามข้อที่ 17.
เธอทำท่าทาง ยโส เหลือเกิน


1. ดื้อ

2. เด่น


3. หยิ่ง

4. สวย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
คำว่า “ยโส” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติความหมายไว้ว่า เป็นคำกริยา แปลว่า ถือตัว , หยิ่ง, ไว้ยศ สรุปคำว่า ยโส จึงมีความหมายว่าหยิ่งนั่นเองคำถามข้อที่ 18.
มี แถลงการณ์ ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฯ


1. คำสั่ง

2. คำอธิบาย


3. คำแนะนำ

4. คำตักเตือน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
คำว่า “แถลงการณ์” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่าให้หมายถึง คำกริยาแปลว่า อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการคำถามข้อที่ 19.
จงเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดที่จะเติมลงในช่องว่าง ของแต่ละข้อแล้วได้ความหมายสมบูรณ์
หนังสือธรรม ............... อยู่ล่างสุด


1. เรียง

2. วาง


3. ปน

4. ซ้อน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
พิจารณาคำศัพท์แต่ละข้อ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ได้ดังนี้
1. เรียง เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ต่อกัน เช่น พลูที่เอามาเรียงกัน 7-8 ใบว่า เรียงหนึ่ง
2. วาง เป็นคำกริยา แปลว่า ตั้ง, แสดง เช่น เอาของวางบนโต๊ะ , วางตัว
3. ปน เป็นคำกริยา แปลว่า คละกัน , ประสมกัน
4. เปรอะเปื้อน เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า เลอะเทอะ , เปียกแฉะ
คำถามข้อที่ 20.
คำใดหมายถึงการเย็บหุ้มริมผ้าและของอื่นเพื่อให้งามและทนทาน


1. ขลิบ

2. ขริบ

3. เนา

4. สอย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
โดยพิจารณาจากความหมายของคำศัพท์แต่ละข้อ
1. ขลิบ เป็นคำกริยา คือ เย็บหุ้มริมผ้าและของอื่นๆ เพื่อให้งาม
2. ขริบ เป็นคำกริยา คือ กริบ , หรือตัดเล็มด้วยกรรไกร
3. เนา เป็นคำกริยา คือ เย็บหรือผู้พอให้อยู่ , หรือกลึง
4. สอย เป็นคำกริยา คือ แทงด้วยสิ่งที่แหลมอย่างเย็บผ้าให้เป็นตะเข็บกลม
คำถามข้อที่ 21.
ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นคน “เจ้ากี้เจ้าการ” หมายความว่าเป็นอย่างไร


1. ทำธุระให้คนอื่นโดยเขาไม่ได้ขอร้อง

2. วุ่นวายไม่สิ้นสุด


3. ยุ่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น

4. รับผิดชอบแทนผู้อื่น

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
จากคำว่า “เจ้ากี้เจ้าการ” ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หมายความว่า ผู้ทำธุระให้คนอื่นโดยเขาไม่ได้ขอร้องให้ช่วยทำคำถามข้อที่ 22.
สำนวนโวหารที่ว่า “กระโถนท้องพระโรง” หมายความว่าอย่างไร


1. กระโถนใบใหญ่ที่มีราคาแพง

2. ต้องรับภาระมากเกินกำลัง


3. ต้องรับผิดชอบแทนผู้อื่น

4. ต้องถูกกล่าวร้ายหรือรับบาปอยู่เสมอ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
พิจารณาความหมายของสำนวนโวหาร จากหนังสือ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนโวหารฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2545 ดังนี้
“กระโถนท้องพระโรง” เป็นคำนาม หมายถึงผู้ที่ใครๆ ก็ใช้ได้หรือ ผู้ที่ใครๆ ก็รุมใช้อยู่คนเดียว จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในสภาพดังกล่าว ต้องเป็นคนที่รับภาระมากเกินกำลัง แทบจะไม่มีเวลาเป็นของตนเองเลย
คำถามข้อที่ 23.
สำนวนใดมีความหมายว่าเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ


1. จับพลัดจับผลู

2. จับปูใส่กระด้ง


3. จับดำถลำแดง

4. ตกกระไดพลอยโจร

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
พิจารณาความหมายของสำนวนโวหาร จากหนังสือ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2545 ดังนี้
1. จับพลัดจับผลู เป็นคำกริยา หมายถึง จับผิดๆ ถูกๆ หรือบังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ
2. จับปูใส่กระด้ง เป็นคำกริยา หมายถึง ยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆ ได้
3. จังดำถลำแดง เป็นคำกริยา หมายถึง มุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่ง , มุ่งอย่างหนึ่งกลายไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง
4. ตกกระไดพลอยโจน เป็นคำกริยา หมายถึง จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อไม่มีทางเลี่ยง
คำถามข้อที่ 24.
ข้อใดใช้คำภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น


1. เมื่อไฟดับควรตรวจดูว่าเป็นเพราะฟิวส์ขาดหรือปลั๊กหลุด


2. เด็กๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากว่าไอศกรีมกะทิสด


3. ก่อนเข้าแบงก์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องถอดหมวกกันน็อกออก


4. นักกอล์ฟหลายคนอยากเปลี่ยนวงสวิงให้คล้ายกับไทเกอร์วูด เพื่อให้ตีลูกได้แม่น

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ก่อนเข้าแบงก์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องถอดหมวกกันน็อกออก
ประโยคนี้มีคำภาษาต่างประเทศแทรกอยู่ คือคำว่า แบงก์ ควรใช้คำว่าธนาคารแทน และคำว่าหมวกกันน็อก ควรใช้คำว่าหมวกนิรภัยแทน
คำถามข้อที่ 25.
ข้อใดไม่ใช่สำนวนภาษาต่างประเทศ


1. มันเป็นการยากที่จะยอมรับพรรคการเมืองนี้


2. รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง


3. คณะกรรมการชมรมครูเก่าชุดนี้ ถูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา


4. การนำชาวบ้านมาชุมนุมประท้วงครั้งนี้ทำให้ประเทศได้รับความเสียหายมาก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง
เป็นสำนวนภาษาไทย ข้อ 1. สำนวนประโยคที่ว่า “มันเป็นการยากที่จะยอมรับ” เป็นสำนวน
ภาษาต่างประเทศ แก้เป็นสำนวนไทยว่า ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย ข้อ 3. คำว่า “ถูกจับตามองจากสมาชิก” เป็นสำนวนภาษาต่างประเทศ แก้เป็น สมาชิกจับตามองคณะกรรมการนักเรียนเก่าชุดนี้ตลอดเวลา ข้อ 4. สำนวนที่ว่า “ประเทศได้รับความเสียหายมาก” เป็นสำนวนต่างประเทศ ควรใช้ว่า ทำให้ประเทศไทยเสียหายมาก
คำถามข้อที่ 26.
ข้อใดไม่ใช่ข้อบกพร่องที่เกิดจากการเลียนแบบสำนวนต่างประเทศที่ผิดความหมาย


1. หนังสือเล่มนี้ถูกแต่งโดยฉัน


2. ภายใต้การนำของบิ๊กหอยพาทีมฟุตบอลไทยผ่านสู่รอบสอง


3. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มักโดดเดี่ยวตนเองออกจากวิชาสังคมศาสตร์


4. พี่น้องทุกคนควรรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศของวงศ์ตระกูล

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ข้อนี้มีข้อบกพร่องที่ใช้ตำผิดความหมายในรูปประโยค คือ โดดเดี่ยว ควรแก้เป็น แยกตัว ส่วนข้อ 1, 2 และ 4 ใช้สำนวนต่างประเทศด้วยถ้อยคำที่ถูกต้องตรงตามความหมายของประโยคคำถามข้อที่ 27.
ข้อใดเป็นภาษาที่มีลักษณะโน้มน้าวใจเด่นชัดที่สุด


1. ขับช้าๆ อันตราย

2. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง


3. เท่อย่างมีท่า ไม่พึ่งพายาเสพติด

4. ไม่มีท่านเราอด ไม่มีรถท่านต้องเดิน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
พิจารณาจากความหมายของคำกล่าวข้อนี้ เป็นเรื่องความงามของคน ทุกคนจะต้องรักสวยรักงามอยู่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบเรื่องความงามจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่า
ข้อ 1. เรื่องขับช้าๆ อันตราย ความจริงขับเร็วๆ น่าจะอันตรายมากกว่า
ข้อ 3. บอกถึงความเท่ ความเด่น และเรื่องบุหรี่ ซึ่งคนส่วนใหญ่รังเกียจบุหรี่ และไม่ชอบคนสูบบุหรี่อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจ
ข้อ 4. ไม่มีท่านเราอด ไม่ทราบว่าอดอะไร ไม่มีรถท่านต้องเดินก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องเป็นจริง จึงไม่น่าสนใจเมื่อคนเราต้องเดินกันอยู่ทุกวัน
คำถามข้อที่ 28.
ข้อใดไม่ใช่ความหมายตรงกับสำนวนที่ว่า “แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ”


1. เรามักไม่รู้คุณของน้ำจนกว่าบ่อจะแห้ง

2. ผ้าไม่แห้งจึงนึกถึงแดด


3. จะรู้สิ่งใดมีค่าก็เมื่อขาดสิ่งนั้น

4. ยามต้องการของธรรมดาก็กลายเป็นของมีค่า

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
เมื่อพิจารณาความหมายในข้อ 4. ซึ่งจะตรงกับคำถามที่ยกเป็นสำนวนที่ว่า “แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ” นั่นคือเกลือเป็นของธรรมดาหาง่าย ราคาถูกก็กลับเป็นของมีค่าทันที เมื่อต้องการนำมาใช้ให้เกิดผลคำถามข้อที่ 29.
คนที่รู้เรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งดีแต่บอกใครไม่ได้เลย ตรงกับสำนวนข้อใด


1. น้ำนิ่งไหลลึก

2. น้ำท่วมปาก


3. ยืนกระต่ายขาเดียว

4. รู้มากยากนาน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
เป็นสำนวนโวหารที่เปรียบว่า คนที่รู้เรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งดี แต่บอกใครไม่ได้เลย (ถือเป็นความลับสุดยอด) เหมือนน้ำท่วมปากพูดไม่ได้คำถามข้อที่ 30.
ข้อใดหมายถึงคนที่พูดมาก แต่จับประเด็นในเนื้อหาสาระไม่ได้


1. พูดไปสองไพเบี้ย

2. ปากเป็นเอก เลขเป็นโท


3. พูดดีเป็นศรีแก่ตัว

4. น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
เป็นสำนวนโวหาร หมายถึง “คนที่พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย” ซึ่งอนุโลมตามโจทย์คำถามที่ว่า ”คนที่พูดมากแต่จับประเด็นเนื้อหาสาระไม่ได้” คือจับประเด็นได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลยคำถามข้อที่ 31.
ผัวก็ขี้เหล้า เมียก็เล่นไพ่ ควรตรงกับคำพังเพยข้อใด


1. ขิงก็รา ข่าก็แรง

2. ผัวหาบ เมียคอน


3. ขมิ้นกับปูน

4. ขนมผสมน้ำยา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
“ขนมผสมน้ำยา” หมายความว่า พอดีกัน จะว่าข้างไหนดีกว่ากันก็ไม่ได้ หรือจะเปรียบกับความเลว ก็หมายถึงเลวพอๆ กันเสมอกัน
ข้อ 1. ขิงก็รา ข่าก็แรง เป็นคำพังเพยหมายถึง ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอๆ กัน คือต่างคนต่างก็ไม่ยอมลดละให้แก่กัน
ข้อ 2. ผัวหาบ เมียคอน หมายถึง การช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวทั้งเมีย ถือว่าประพฤติตัวดีทั้งคู่ เป็นคนดีอยู่ด้วยกันได้
ข้อ 3. ขมิ้นกับปูน คำพังเพย เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ชอบวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน ไม่ถูกกัน
คำถามข้อที่ 32.
คำขวัญในข้อใดเหมาะสมกับข้อความนี้
“ในยามที่เศรษฐกิจวิกฤตเช่นนี้ เป็นเรื่องที่คนไทยต้องต่อสู้กับความนิยมสินค้าต่างประเทศ คนไทยต้องส่งเสริมสนับสนุนสินค้าไทยเรามีความเทียบเท่าระดับโลก ขอเพียงโอกาสให้คนไทยได้พิสูจน์ฝีมือบ้าง”


1. ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ


2. สินค้าไทยก้าวไกลในต่างแดน


3. หากไทยไม่ช่วยไทย ก็แล้วใครจะมาช่วยเรา


4. เศรษฐกิจไม่เป็นปัญหา ถ้าสินค้าส่งออกได้

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ข้อนี้เป็นคำขวัญที่ย้ำความเป็นไทย ว่าคนไทยทำได้และใช้ได้ดี ถ้าคนไทยช่วยกันสนับสนุนประเทศไทยก็จะเจริญรุ่งเรืองคำถามข้อที่ 33.
ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับที่สุด


1. ชาวบ้านภาคใต้ใช้ความจัดเจนในการผลิตยาง


2. การทำสวนผลไม้จะต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์


3. รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเร่งรัดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติ


4. ความแตกต่างด้านการมีรายได้ไม่ใช่ปัญหาสำคัญร้ายแรงมากของหมู่บ้าน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
โดยพิจารณาการใช้ภาษาของแต่ละข้อว่า มีความกะทัดรัดเหมาะสมกับเรื่องที่กล่าวถึงมากน้อย ดังนี้ สำหรับข้อ 2. เป็นข้อที่ใช้ภาษาได้กระชับที่สุด ส่วนข้ออื่นใช้ภาษายังไม่กระชับความจึงควรแก้ไขให้เป็นภาษาที่กระชับความดังนี้
ข้อ 1. ชาวบ้านภาคใต้ผลิตยางอย่างชำนาญ
ข้อ 2. รัฐบาลจะต้องมีมาตรฐานเร่งรัดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชาติ
ข้อ 4. ความแตกต่างด้านรายได้ไม่ใช่ปัญหาสำคัญของหมู่บ้าน
คำถามข้อที่ 34.
ข้อความต่อไปนี้สรุปได้ตามข้อใด
“คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว
คนชั่วชอบทำลาย คนมักง่ายชอบทิ้ง”


1. ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น

2. สังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่ว


3. นิสัยนำไปสู่พฤติกรรม

4. สังคมมีคนหลากหลายลักษณะ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ข้อ 1. ไม่ใช่คำตอบ เพราะข้อความที่ยกมาไม่เน้นถึงบุคคลเช่นไรกระทำและไม่กล่าวถึงผลของการกระทำที่ชัดเจน
ข้อ 2. และข้อ 4. มีเนื้อความที่เข้าลักษณะเดียวกันคือ จะกล่าวถึงสังคมว่ามีคนหลายลักษณะ มีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันอยู่นั้น กล่าวขึ้นมาลอยๆ ในลักษณะวลี โดยมิได้สื่อสารหรือให้แง่คิดเกี่ยวกับอะไรที่ชัดเจนเลย
ข้อ 3. เป็นคำตอบสุดท้าย เพราะให้แง่คิดตรงกับเนื้อความที่ปรากฏในโจทย์ข้อสอบว่า พฤติกรรมดีเลวของคนเราย่อมสืบเนื่องมาจากพื้นนิสัยดี หรือเลวของบุคคลนั้น ดังเช่นคนมักง่ายจะทำอะไรง่ายๆ ทิ้งของไม่เลือกที่
คำถามข้อที่ 35.
สาระสำคัญของคำโคลงสี่สุภาพ บทนี้คืออะไร
"ฝูงคนกำเนิดคล้าย คลึงกัน
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด
ยกแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก้ฤาไหว"


1. ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน


2. จิตสำนึกและความประพฤติยากที่จะแก้


3. การศึกษามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต


4. แม้จะมีกำเนิดแตกต่างกันแต่การศึกษาช่วยให้เท่าเทียมกัน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
โดยพิจารณาจากเนื้อความที่สรุปถึงความสำคัญที่ว่า “ยกแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก้ฤาไหว”
ทั้งนี้ความหมาย ข้อ 1, 3 และ 4 สามารถปรับเข้าหากันให้มีความเสมอภาคกันได้ ส่วนข้อ 2. ที่เป็นพฤติกรรมของคนที่เกิดจากจิตสำนึกหรือนิสัยย่อมแก้ยาก
คำถามข้อที่ 36.
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความนี้
“ในกระแสแห่งยุติธรรมา ยากจะหาความเกษมเปรมใจ”


1. ในโลกนี้หาความยุติธรรมได้ยาก


2. ความหวังไม่สัมพันธ์กับความยุติธรรม


3. การตัดสินมีทั้งฝ่ายสมหวังและผิดหวัง


4. ไม่มีใครจะพอใจในเรื่องเดียวกัน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ในการพิจารณาตัดสินความเป็นธรรมทุกกรณีทุกฝ่าย ย่อมจะตั้งความหวังว่าฝ่ายตนต้องถูกต้องสมใจปรารถนา แต่พอมีคำตัดสินก็จะพบความจริงว่าต้องมีฝ่ายหนึ่งสมหวังอีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังอย่างแน่นอน จึงยากจะเกิดความพึงพอใจกับฝ่ายที่ผิดหวังคำถามข้อที่ 37.
จากโลกนิติคำโคลงที่ยกมาให้นี้มีสาระสำคัญอะไร
ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร
มารยาทส่อสันดาน ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคำขาน ควรทราบ
หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ บอกร้ายแสลงดิน


1. ผลย่อมมาจากเหตุ

2. กิริยาวาจาเป็นสิ่งสำคัญ


3. การกระทำใดๆ ย่อมมีสิ่งที่ตามมา

4. ธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับมนุษย์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
โคลงสี่สุภาพบทนี้มีเนื้อความกล่าวถึงกิริยามารยาท ของลูกผู้ดีมีสกุลว่า มีลักษณะชี้ชัดที่แสดงออกให้เห็น ดังคำกล่าวที่ว่า “สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล” และคำพูดของคนที่แสดงออกแต่ละครั้งจะชี้บอกถึงความโง่ หรือฉลาดของคนที่พูดนั้น โดยเปรียบเทียบกับก้านบัวที่โผล่ขึ้นชูดอกชูใบ จะบอกถึงความลึกตื้นของสระน้ำแห่งนั้น และหญ้าที่ปรากฏให้เห็นกำลังเหี่ยวแห้งก็แสดงถึงดินที่หญ้าเจริญงอกงามนั้นเป็นดินที่ไม่ดี จากความหมายของโคลงดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สาระสำคัญของโคลงบทนี้คือ ข้อ 2.กิริยาวาจาเป็นสิ่งสำคัญคำถามข้อที่ 38.
จากแผ่นป้ายหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งเขียนเป็นข้อความพร้อมบอกจำนวนเงินนั้นมีสาระสำคัญของข้อความทั้งหมดนั้นคืออะไร ดังนี้
แลกเหรียญโทรศัพท์ 2 บาท
ถามทาง 5 บาท
ถามหาคนที่รู้จัก 10 บาท
ทั้งหมดนี้ใช้ “ขอบคุณ” แทนได้


1. ขอบคุณเป็นคำพูดที่มีราคา


2. ปัจจุบันน้ำใจถูกเปลี่ยนไปเป็นเงินทอง


3. พึงมีมารยาทเมื่อได้รับความอนุเคราะห์


4. การหาโอกาสเพิ่มรายได้จากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ย่อมเป็นไปได้

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ส่วนข้อ 1. นั้นเป็นคำแนะนำที่ผู้ขอความช่วยเหลือนำไปคิดเปรียบเทียบกับคำป้ายประกาศ ความจริงเจ้าของร้านไม่มีเจตนาที่จะรับเงินค่าบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเลย เพราะร้านค้ามีสินค้าจำหน่ายมีรายได้เป็นประจำอยู่แล้ว และเป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ลูกค้า หรือดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน แต่คงมีผู้มาขอความช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวบ่อยๆ โดยผู้ได้รับความอนุเคราะห์อาจละเลยเรื่องกล่าวคำขอบคุณอันเป็นมารยาทที่ดีของคนทั่วไปพึงกระทำ ด้วยเหตุนี้เจ้าของร้านจึงเขียนป้ายขึ้นมาเตือนใจผู้คนนั่นเองคำถามข้อที่ 39.
ผู้ประพันธ์โคลงบทต่อไปนี้ต้องการสื่อถึงเรื่องใด
ไหว้ศรีพนมรุ้งแหล่ง บุรีรัมย์
สู่สุรินทร์ถิ่นธรรม ถิ่นช้าง
ศรีสะเกษยโสฯสัม ฤทธิ์มุกดาหารเฮย
เลาะเลียบลำโขงข้าง เขตเข้าอุบล


1. จังหวัดสำคัญในภาคอีสาน


2. สถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสาน


3. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตลอด


4. เส้นทางการเดินทางจากบุรีรัมย์ไปยังอุบลราชธานี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
พิจารณาจากเนื้อความที่เน้นในแต่ละบาทในโคลงบทนี้จะย้ำถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ ทางภาคอีสาน คือ ปราสาทพนมรุ้ง ช้างเมืองสุรินทร์ และเลียบลำโขง เมืองยโสธรก็มีประเพณีบุญบั้งไฟ จ.อุบลฯ ก็มีแห่เทียนเข้าพรรษา และมุกดาหารก็เป็นประตูสู่อินโดจีน คือไปสู้ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และมีตลาดอินโดจีนขายสินค้าที่ส่งมาจากประเทศจีน จึงเห็นได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้ไปทัศนศึกษาจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน ดังกล่าว รวมทั้งจังหวัดสำคัญอื่นๆ เช่นโคราช ขอนแก่น ก็ไม่ได้ระบุถึง
ข้อ 3. จังหวัดทั้งหมดดังกล่าวพื้นที่ไม่ได้ติดกันทั้งหมด แต่เชื่อมโยงถึงกันได้โดยทางคมนาคม เพราะอยู่ใกล้เคียงเรียงกันไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
CIA599
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2008
ตอบ: 120

ตอบตอบ: 17/12/2009 12:02 pm    ชื่อกระทู้: Re: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ภาษาไทย ต่อ

คำถามข้อที่ 40.
จุดประสงค์ของการกล่าวในข้อใดต่างกับข้ออื่น


1. สารพัดโรคาอย่าย่ำยี ให้คับคั่งมั่งมีทุกวันคืน


2. จงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงกันให้ยืนยง กว่าจะปลงชีวิตชีวาลัย


3. ให้เจ้าไปสวัสดีมีชัย อย่าเจ็บไข้เดินทางไปกลางป่า


4. แม่จงอยู่สุขเป็นนิรันดร์ อันตรายราคีอย่ามีพาล

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
เป็นคำกล่าวที่มีจุดประสงค์ “อวยพรให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานในงานเลี้ยงวันแต่งงานให้อยู่กินดูแลกันด้วยความราบรื่นจนกว่าจะตายจากกัน
ข้อ 1, 3 และ 4 เป็นคำกล่าวอวยพรแก่กันโดยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับคู่บ่าวสาว เช่น กล่าวในวันสู่ขวัญ บายศรี (ข้อ 1,4) กล่าวก่อนออกเดินทางจากกันไปไกล ฝ่ายที่อยู่ให้พรแก่ผู้เดินทางไป (ข้อ 3) เป็นต้น


คำถามข้อที่ 40.
จุดประสงค์ของการกล่าวในข้อใดต่างกับข้ออื่น


1. สารพัดโรคาอย่าย่ำยี ให้คับคั่งมั่งมีทุกวันคืน


2. จงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงกันให้ยืนยง กว่าจะปลงชีวิตชีวาลัย


3. ให้เจ้าไปสวัสดีมีชัย อย่าเจ็บไข้เดินทางไปกลางป่า


4. แม่จงอยู่สุขเป็นนิรันดร์ อันตรายราคีอย่ามีพาล

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
เป็นคำกล่าวที่มีจุดประสงค์ “อวยพรให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานในงานเลี้ยงวันแต่งงานให้อยู่กินดูแลกันด้วยความราบรื่นจนกว่าจะตายจากกัน
ข้อ 1, 3 และ 4 เป็นคำกล่าวอวยพรแก่กันโดยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับคู่บ่าวสาว เช่น กล่าวในวันสู่ขวัญ บายศรี (ข้อ 1,4) กล่าวก่อนออกเดินทางจากกันไปไกล ฝ่ายที่อยู่ให้พรแก่ผู้เดินทางไป (ข้อ 3) เป็นต้น

.
คำถามข้อที่ 41.
คำในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่าง “ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังออกไป ...............ผู้กระทำผิดทางอาญาแผ่นดิน”


1. จุบกุม

2. สืบสวน


3. สอบสวน

4. ควบคุม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
จับกุม เป็นส่วนเริ่มต้นของขบวนการดำเนินการทางศาลหรือกระบวนการยุติธรรม จะต้องมีการจับกุมผู้ต้องหามาได้ก่อนแล้วเข้าสู่ขบวนการข้อ 3. สอบสวนผู้ต้องหา ขั้นตอนต่อไปก็ถึงข้อ 2 คือการสืบสวนพยานหลักฐานสิ่งแวดล้อม หรือพยานวัตถุ หลังจากนั้นก็จะถึงข้อ 4 คือควบคุมผู้ต้องหาโดยการฝากขัง เพื่อดำเนินการฟ้องร้องส่งอัยการสั่งฟ้องและส่งสำนวนสู่ศาลต่อไปคำถามข้อที่ 42.
ข้อใดเนื้อความขัดแย้งกัน


1. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

2. รักดีห้ามจั่ว รักชั่วหามเสา


3. รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

4. ปากหวานก้นเปรี้ยว

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
เมื่อพิจารณาคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เป็นถ้อยคำที่มีความคล้องจองในคำซึ่งแต่ละข้อจะตีความได้สองนัย เป็นนัยที่ 1 และนัยที่ 2 ดังจะพิจารณาความหมายแต่ละข้อ ดังนี้
ข้อ 1. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ซึ่งเป็นสุภาษิตที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส่า ให้กระทำความดีงดเว้นทำชั่วก็แสดงให้เห็นชัดว่าผู้ที่กระทำความดีจะต้องได้ผลรับที่ดีตอบแทนเสมอและมีคนยกย่องชมเชย ส่วนผู้ที่กระทำชั่วก็จะถูกผู้คนสาปแช่ง คือความเป็นคนชั่วเข้ามาตอบแทนหรือผลกรรมความชั่วจะตอบสนองในที่สุด
ข้อ 2. รักดีห้ามจั่ว รักชั่วหามเสา เมื่อพิจารณาจั่วกับเสาจะเห็นชัดว่า จั่วมีน้ำหนักเบากว่าเสา แสดงว่าผู้ที่มุ่งแต่ทำดีก็จะมีความสุขไม่หนักกายหนักใจในเรื่องใด ส่วนผู้มุ่งทำชั่วก็จะมีความทุกข์เข้ามาทับถมทำให้รู้สึกหนักกายหนักใจตลอดเวลา เป็นสำนวนอุปมาอุปไมยในเรื่องทำชั่วคิดชั่ว และคิดดีทำดีจะมีผลอย่างไรนั่นคือผู้ที่ใฝ่ดีจะมีแต่ความสุขความเจริญ ส่วนผู้ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบากทุกข์ยากระกำใจ
ข้อ 3. รำไม่ดีโทษปี่โทษกอง เป็นสำนวนไทยที่เปรียบเทียบว่าผู้ที่ทำตัวไม่ดีหรือทำอะไรผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแต่กลับไปโทษผู้อื่นแทน ซึ่งมีความหมายขัดแย้งกันในความเป็นจริง
ข้อ 4. ปากหวานก้นเปรี้ยว เป็นคำพังเพย หมายถึงคนที่พูดจาดี แต่ใจไม่ดี คือ พูดจากับทุกคนด้วยความอ่อนหวานแต่ไม่ยอมเสียเปรียบใคร เป็นคนประเภทไม่มีความจริงใจกับใคร
คำถามข้อที่ 43.
จงเลือกประโยคที่ใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้องกะทัดรัดที่สุด


1. ปัญญาเสร็จจากการพูดแล้ว


2. ปัญญาจบการพูดลงแล้ว


3. ปัญญาพูดจบแล้ว


4. การพูดของปัญญาจบแล้ว

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
โดยพิจารณาการหาคำมาสร้างประโยคและการวางรูปประโยคของทุกข้อ คือ
ข้อ 1. ปัญญาเสร็จจากการพูดแล้ว คำว่าเสร็จเป็นคำกริยา แปลว่า แล้ว , จบ ซึ่งคำว่าเสร็จ นิยมใช้กับการทำงานที่มองเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น เสร็จจากทำนา , ทำการบ้านเสร็จแล้ว ส่วนการพูดจะนิยม คำว่าจบ เช่นพูดจบแล้ว , ฟังนิทานจบแล้ว เป็นต้น
ข้อ 2. ปัญญาจบการพูดลงแล้ว ประโยคนี้ใช้คำฟุ่มเฟือย เพราะใช้คำว่าการพูดเป็นคำนามและจบเป็นคำกริยา แปลว่า หมดประโยคใหญ่ที่ระบุว่าการพูดลงแล้ว เช่นนี้ ความหมายไม่ชัดเจนไม่กะทัดรัก
ข้อ 3. ปัญญาพูดจบแล้ว ประโยคนี้วางรูปประธานและกริยาได้ถูกต้อง และมีคำมาขยายถูกต้องเป็นประโยคที่ใช้ภาษาเขียนได้กะทัดรัดที่สุด และมีความหมายสมบูรณ์
ข้อ 4. การพูดของปัญญาจบแล้ว เป็นประโยคกรรม นำการพูดมาเป็นประธาน ซึ่งความจริงเป็นกรรม แต่ก็ไม่ผิดหลักเกณฑ์ และไม่นิยมในภาษาเขียน จึงถือสรุปว่าประโยคไม่มีความกะทัดรัดสละสลวย
คำถามข้อที่ 44.
“อย่าว่าแต่ผักผลไม้หรือไข่นมเลย แม้แต่ข้าวสารกรอกหม้อ ก็ยังไม่มีสำหรับวันนี้” จากข้อความนี้แสดงถึงความรู้สึกของผู้พูดอย่างไร


1. ขมขื่น

2. เสียใจ


3. ผิดหวัง

4. น้อยใจ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
โดยพิจารณาความหมายของแต่ละข้อว่ามีแนวโน้มให้เกิดความรู้สึกอย่างไรจากใจของผู้พูด
ข้อ 1. ขมขื่น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฯ ได้กำหนดให้เป็นคำกริยา มีความหมายว่า “รู้สึกไม่พึงใจ เหมือนกินของขม หรือของขื่น ความจริงคนจะรู้สึกขมขื่นใจ จะต้องมีสิ่งมากระทบใจ เช่น ความทุกข์ยากลำบากหรือความยากจน แร้นแค้นอดยากไม่มีจะกิน”
ข้อ 2. เสียใจ พจนานุกรมได้บัญญัติว่าเป็นคำกริยา หมายความว่า รู้สึกไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์ เช่น ไม่ได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้ว่าจะได้เงินเดือนขึ้น 2 ขั้น แต่ประกาศผลแล้วตนไม่ได้ดังหวัง
ข้อ 3. ผิดหวัง คำว่า ผิด เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า พลาด , ไม่ถูก , ไม่ใช่ ซึ่งความผิดหวังจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้ตั้งความหวังในเรื่องใดไว้ว่าจะได้รับ แต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้รับในเรื่องดังกล่าว จึงเกิดความผิดหวัง
ข้อ 4. น้อยใจ พจนานุกรม บัญญัติเป็นคำกริยา แปลว่า คิดแค้นใจที่เขาไม่ยกย่องให้เสมอคนอื่น , หรือรู้สึกแค้นใจที่ไม่ได้รับความพอใจ เมื่อตนทำดีที่สุดแล้ว
คำถามข้อที่ 45.
ข้อความใดเป็นข้อความที่สมบูรณ์


1. ชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่ง


2. ความพยายามที่ทุกคนมีอยู่


3. อุปสรรคเป็นสิ่งที่ต้องฝ่าฟัน


4. นักเรียนผู้เข้าสอบเป็นนักเรียนพลตำรวจ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 46.
ควรใช้คำใดมาเติมในช่องว่างจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ “ตำรวจที่ดีต้องมีความ..........”


1. อาจหาญ

2. กล้าหาญ


3. ห้าวหาญ

4. เหี้ยมหาญ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 47.
“พิษน้ำลายจากปลายลิ้นของมนุษย์ เป็นอาวุธพิทักษ์เทิดศักดิ์ศรี
คอยประจบสอพลออย่ารอรี เหยียบหลังเพื่อนทันทีหากมีทาง”
บทประพันธ์นี้เน้นความสัมพันธ์ของอะไร


1. ศักดิ์ศรี

2. คำพูด


3. อาวุธ

4. การหักหลัง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 48.
ประโยคข้อใดมีความหมายไม่ชัดเจน


1. พ่อเลี้ยงของฉันเป็นคนดี

2. เขานั่งรถไปกับเพื่อนสองคน


3. ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องหา

4. คุณไม่น่าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 49.
สำนวนข้อใดมีความหมายต่างกัน


1. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ – สนิมสร้อย


2. ขมิ้นกับปูน – ขิงก็ราข่าก็แรง


3. เขียนเสือให้วัวกลัว – วัวสันหลังหวะ


4. หาเหาใส่หัว – เอามือซุกหีบ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 50.
นายทหารคนสนิทเป็นเหมือน................. ของท่านนายพล เพราะทำให้ท่านไม่สบายใจอยู่เสมอ


1. หอกข้างแคร่

2. ตีวัวกระทบคราด


3. ใกล้เกลือกินด่าง

4. สาวไส้ให้กากิน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :

คำถามข้อที่ 51.
ข้อใดไม่ใช่สำนวนแสดงข้อบกพร่องในการฟัง


1. ฟังไม่ได้ศัพท์จับเอาไปกระเดียด

2. ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา


3. สีซอให้ควายฟัง

4. ฟังหูไว้หู

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 52.
ข้อใดไม่ใช่สำนวนต่างประเทศ


1. ประชากรโลกกำลังเผชิญโศกนาฏกรรมเงียบจากโรคร้าย ทั้งเอดส์ มาลาเรียและวัณโรค


2. ต่อข้อซักถามของผู้สื่อข่าว ตัวแทนสภากาชาดสากลแถลงว่าสถานการณ์โรคร้ายในปัจจุบันกำลังน่าวิตก


3. สภากาชาดสากลพร้อมด้วยผู้นำจากประเทศในเอเชียแถลงว่า ประเทศในทวีปแอฟริกาเป็นพื้นที่ที่มีโรคเอดส์ระบาดมากที่สุด


4. รัฐบาลแต่ละประเทศควรสนใจปัญหาโรคเอดส์ เพราะปัจจุบันโรคเอดส์เป็นมหันตภัยที่ทำลายเศรษฐกิจและสังคม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 53.
ข้อใดมีคำที่ไม่ได้ใช้ในความหมายเชิงอุปมา


1. หมดตัว ยกเครื่อง ขนแมว


2. ลอบกัด ตาบอด เปิดท้าย


3. ไข่ดาว ขมขื่น ลายแทง


4. ปลากรอบ หวานเย็น เด็กดอง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 54.
ข้อใดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสม


1. การสร้างงานศิลปะมีตั้งแต่ระดับการประดิดประดอยไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมศิลป์


2. การค้นคว้าวิจัยเป็นกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้เหตุผลและตรรกะ


3. ในสังคมไทย อาจารย์จำนวนมากเป็นผู้บริโภควิชาการมากกว่าสร้างสรรค์


4. สถาบันต่างๆ ควรสอนให้นักศึกษาประยุกต์ความลุ่มลึกในวิชาชีพ ไปพัฒนาการสังคม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 55.
ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด “คุณดวงตาเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถและช่วยสร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้มาไม่น้อย จนเป็นที่รักใคร่ของพวกเราทุกคน เราเสียดายที่คุณดวงตาจะไม่ได้ร่วมงานกับเราอีก แต่ก็ยินดีที่ท่านได้เลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าในอาชีพ เชื่อว่าคุณดวงตาจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานใหม่ ในโอกาสนี้ขอมอบของที่ระลึกแก่ท่านเพื่อแสดงน้ำใจของพวกเราทุกคน”


1. ระดับกันเอง

2. ระดับทางการ


3. ระดับกึ่งทางการ

4. ระดับไม่เป็นทางการ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 56.
พ่อแม่ดีใจมากที่ลูกๆ ต่างมีอาชีพและมีครอบครัวเป็นหลักฐานไปหมดแล้ว ดังนั้นเมื่อมีผู้ถามถึงลูกๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง พ่อกับแม่จะใช้คำตอบตามข้อใดจึงตรงกับความดีใจข้างต้น


1. พวกเขาเป็นเรื่องเป็นราวดีแล้ว


2. พวกเขาเป็นฝั่งเป็นฝาดีแล้ว


3. พวกเขาเป็นกอบเป็นกำดีแล้ว


4. พวกเขาเป็นล่ำเป็นสันดีแล้ว

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 57.
ข้อใดมีคำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยค “ฉันจะซื้อหนังสือสามเล่ม”


1. เขาสั่งก๋วยเตี๋ยวอีกชาม


2. ฉันนั่งอ่านหนังสือคนเดียว


3. แม่มีลูกคนที่สองเป็นชาย


4. ในสวนมีต้นมะพร้าวหลายต้น

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 58.
สำนวนในข้อใดมีความหมายเหมือนกัน


1. ขี่ช้างจับตั๊กแตน ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ


2. น้ำนิ่งไหลลึก เสือซ่อนเล็บ


3. พร้างัดปากไม่ออก น้ำท่วมปาก


4. นกไร้ไม้โหด ไม้ล้มเงาหาย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง ลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน น้ำนิ่งไหลลึก คนที่ทำหงิมๆ แต่มีความคิดลึกซึ้ง เสือซ่อนเล็บ หมายถึง ผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถ แต่ไม่ยอมแสดงออกมา , ผู้ที่มีเล่ห์กลในใจ , ผู้เก็บความรู้สึกที่ดี
นกไร้ไม้โหด หมดวาสนา ไม่มีใครมาพึ่ง ไม้ล้มเงาหาย หมายถึง คนที่เคยมีวาสนา เมื่อตกต่ำลงผู้ที่มาพึ่งบารมีก็หายไป
คำถามข้อที่ 59.
ข้อใดใช้ภาษาไม่กำกวม


1. น้ำมันเดือด


2. แม่ค้าขายส้มตำ


3. ใครไม่ให้ไปบอกมานะ


4. เธอนอนตกหมอนจนคอแข็งหรือ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 60.
คำกริยาในข้อใดแสดงความหมายว่า “กระทำ”


1. อรทัยดีใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน


2. อรพิมกำลังร้อยพวงมาลัยอยู่ที่ห้องรับแขก


3. อรมนเป็นคนว่านอนสอนง่าย


4. อรชรเป็นคนสวย


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
CIA599
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2008
ตอบ: 120

ตอบตอบ: 17/12/2009 1:17 pm    ชื่อกระทู้: Re: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ภาษาไทย - ต่อ -

.คำถามข้อที่ 61.
ข้อใดไม่ใช่สำนวนต่างประเทศ


1. ฉันพบเขาโดยบังเอิญในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง


2. เขาสนใจในวิชาเคมีเป็นอย่างมาก


3. ความโลเลของเธอนำมาซึ่งความหายนะ


4. เครื่องสมองกลที่ตลาดไทย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 62.
คำในข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ


1. ต๊าย โว๊ย

2. เปี๊ยบ ว้าย


3. เนี๊ยบ โอ๊ต

4. โน้ต เชิ้ต


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 63.
ข้อใดอ่านแล้วได้ความชัดเจน


1. พรุ่งนี้คุณแม่จะไปวัดให้


2. ลูกชายบ้านนี้ขาสั้น แต่ชอบกระโดดข้ามรั้ว


3. การทำงานครั้งนี้ พวกเราวางแผนงานไว้ล่วงหน้าแล้ว


4. ผู้ที่จะเข้าสอบโรงเรียนตำรวจ ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนเดิมด้วย


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 64.
“ตำรวจ ........... ไม่ให้ประชาชนเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ” ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง


1. กัน

2. กีดกัน


3. ขัดขวาง

4. ขวาง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 65.
ข้อใดใช้ราชาศัพท์คำว่า “ตาย” สำหรับสมเด็จพระสังฆราชได้ถูกต้อง


1. สิ้นชีพตักษัย

2. สิ้นพระชนม์


3. ถึงแก่อนิจกรรม

4. ถึงแก่อสัญกรรม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 66.
ข้อใดใช้ลักษณะนาม “งาช้าง , หวี” ถูกต้อง


1. กิ่ง , เล่ม

2. งา , ด้าม


3. อัน , เล่ม

4. ท่อน , อัน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 67.
พระเจ้าแผ่นดิน “ทรงศีล” หมายความว่าอย่างไร


1. ถือศีล

2. จำศีล

3. รับศีล

4. ฟังศีล

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 68.
“ชักชวนผู้อื่นให้ใจรวนเรเปลี่ยนการกระทำที่ดีอยู่แล้วให้ผิดแนวไป” ตรงกับสำนวนข้อใด


1. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

2. ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน


3. คบคนพาลพาลพาไปหาผิด

4. ชักใบให้เรือเสีย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 69.
ข้อใดมีคำสะกดผิด


1. นักษัตร บัลลังก์

2. ทักษิณ สัมภาษณ์


3. กัมปนาท พุดตาน

4. คัดนานต์ จตุรงค์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 70.
ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ


1. กะทัดรัด กระพริบ กะรัด

2. ขยุกขยิก ขมีขมัน ขยะแขยง


3. คะยั้นคะยอ คะนอง คณบดี

4. ละเอียดลออ ละเมียดละมัย ระส่ำระส่าย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 71.
จะใช้คำใดเติมลงในช่องว่างจึงจะถูกต้องตรงตามความหมาย
“ผมมีลูกสาวสวยๆ อยู่หลายคน ผมจึงไม่อยากให้ใครมา...........ในบ้านผม”


1. รุ่มร่าม

2. ซุ่มซ่าม

3. ยุ่มย่าม

4. บุ่มบ่าม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 72.
สำนวนในข้อใดหมายถึงลักษณะของตำรวจที่ดี


1. ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

2. งานหลวงไม่ไห้ขาดงานราษฎร์ไม่ให้เสีย


3. บ้านเมืองมีขื่อมีแป

4. เอาน้ำเย็นเข้าลูบ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 73.
ข้อใดใช้ภาษาถูกต้องตามแบบแผน


1. ระทึกขุมทองไทย พบเพียบที่จังหวัดพิจิตร


2. ไบโอเทค ทุ่มทุนวิจัยชุดตรวจเชื้อสกัดไข้เลือดออก


3. พยาบาลอึดอัดเงินค่าวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค


4. คณะกรรมการ ก.พง.เป็นผู้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 74.
“อันสยามเป็นบ้านเกิด เมืองนอน
ดุจบิดามารดร เปรียบได้
ยามสุขสโมสร ทุกเมื่อ
ยามศึกทุกข์ยากไร้ ปราตเร้นฤาควร”
ข้อความนี้แสดงสารในลักษณะใด


1. เชิญชวน

2. ตักเตือน


3. แนะนำ

4. โน้มน้าว


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 75.
ข้อใดเขียนถูกต้อง


1. ฝ่ายพัสดุได้จัดซื้อกระดาษปรู้ฟ


2. การเวลาไม่หวนกลับเหมือนกระแสร์น้ำ


3. กรมตำรวจจะจัดสัมมนาเรื่องบุคลิกภาพของตำรวจ


4. เขาวางมาตรเดินอยู่บนโรงพัก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 76.
คำใดเขียนผิดจากพจนานุกรม


1. ลำไย

2. หมาใน

3. ปลาไน

4. เหลวไหล

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 77.
ข้อใดอ่านผิด


1. อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา-สาน-หะ-บู-ชา

2. ภูมิลำเนา อ่านว่า พูม-มิ-ลำ-เนา


3. ศฤงคาร อ่านว่า สริง-คาน

4. อาขยาน อ่านว่า อา-ขะ-หยาน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 78.
ข้อใดใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินไม่ถูกต้อง


1. ล้างมือ - ล้างพระหัตถ์

2. ภาพเหมือน - พระบรมสาทิสลักษณ์


3. นั่ง - ประทับ

4. เที่ยว - ประพาส

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 79.
ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้องทั้งสองคำ


1. ทรงเสด็จ ทรงพระราชทาน

2. ทรงพระราชนิพนธ์ ทรงม้า


3. ทรงพระสุบิน ทรงประทับ

4. ทรงกริ้ว ทรงบรรทม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 80.
ประโยคใดเรียงคำได้เหมาะสมที่สุด


1. การเดินทางให้ความรู้แก่ผู้เดินทาง ทางอ้อม


2. คนไข้ทุกคนรอหมอ


3. ฉันเห็นนกปร๋อบินออกจากรัง


4. หนังสือพิมพ์ที่คุรุสภาขายดี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 81.
ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง


1. นายเอกชัยน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


2. นางสายใจทูลเกล้าฯ ถวายผ้าไหมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์


4. นายชอบน้อมเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 82.
“ทิ้งขยะไม่เลือกที่ หมดราศีไปทั้งเมือง” ข้อความนี้มีลักษณะใด


1. อธิบาย

2. แสดงเหตุผล


3. โน้มน้าวใจ

4. โต้แย้ง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 83.
ขุนแผนกล่าวกับนางวันทองตอนจะไปขออาศัยอยู่ที่บ้านพระพิจิตรว่า
“พี่รักเจ้าเท่ากับเมื่อแรกรัก ด้วยประจักษ์เห็นใจในกินแหนง
สิ่งใดมิได้ระแวงแคลง พี่จะแจ้งจริงเจ้าอย่าเศร้าใจ”
ข้อความนี้กล่าวในทำนองใด


1. ปลอบประโลมใจ

2. รู้ใจหญิงแท้จริง


3. เห็นใจในความรัก

4. ยืนยันความรักแท้


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 84.
คำว่า “กินใจ” ในข้อใดมีความหมายไม่ถูกต้อง


1. เธออย่าพูดดีกว่า พูดไปก็กินใจกันเปล่าๆ


2. กลอนบทนี้อ่านแล้วกินใจจริงๆ


3. เรื่องกีฬาแล้วกินใจเขาจริงๆ


4. คำพูดของเธอซาบซึ้งกินใจเหลือเกิน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 85.
ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “ตกอับ”


1. ระยะนี้ฉันโชคไม่ดี

2. ถึงเข้าที่อับจน เขาก็ไม่กลัว


3. เขามีฐานะยากจน

4. เขาค้าขายขาดทุนย่อยยับ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
CIA599
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2008
ตอบ: 120

ตอบตอบ: 17/12/2009 1:42 pm    ชื่อกระทู้: Re: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อสอบ ตำรวจประทวน สาย อก.ปี 52


คำถามข้อที่ 1.
7 21 10 26 14 32 19 .........


1. 39

2. 40

3. 42

4. 45

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
คำถามข้อที่ 2.
118 152 96 130 74 108 ......


1. 94

2. 92

3. 54

4. 52

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
คำถามข้อที่ 3.
เวียนนา : ฮิโรชิมา :: ? : ?


1. ลอนดอน : เชียงใหม่

2. ปารีส : เซี่ยงไฮ้


3. มะนิลา : กัวลาลัมเปอร์

4. โรม : เวนิส

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
วิธีคิด เวียนนา เมืองหลวงในยุโรป
ฮิโรชิมา เป็นจังหวัดในเอเซีย

ลอนดอน เป็นเมืองหลวงในยุโรป

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดในเอเซีย

ส่วนข้อ ปารีส : เซี้ยงไฮ้ ปารีสเป็นเมืองหลวงในยุโรป แต่เซี้ยงไฮ้เป็นมลฑลในเอเชีย
คำถามข้อที่ 4.
ขนุน : เงาะ :: ? : ?


1. น้อยหน่า : ส้ม

2. ชมพู่ : ละมุด


3. ทุเรียน : ลำไย

4. ส้มโอ : มังคุด

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
วิธีคิด ขนุน คล้าย ทุเรียน 1 ผล มีหลายเมล็ด
เงาะ กับ ลำไย 1 ผลมีเมล็ดเดียว
คำถามข้อที่ 5.
ไข้หวัด 2009 : มะเร็ง :: ? : ?


1. อหิวาตกโรค : กระเพาะ

2. ตับแข็ง : วัณโรค


3. ไข้เลือดออก : ตาแดง

4. โรคตับ : ปอดอักเสบ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
วิธีคิด เกิดจากเชื้อโรค : ไม่เกิดจากเชื้อโรคคำถามข้อที่ 6.
เพดาน : พื้น :: ? : ?


1. รั้ว : สนาม

2. เสาไฟ : ถนน


3. สะพาน : เสาเข็ม

4. ประภาคาร : เสาธง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
วิธีคิด เพดาน ขนานกับพื้น แนวนอนเช่นกัน
ประภาคาร ขนานกับเสาธง แนวตั้งเหมือนกัน
คำถามข้อที่ 7.
ฆ้อง : เปียโน :: ? : ?


1. กลอง : กีตาร์

2. ขลุ่ย : แตร


3. ไวโอลิน : พิณ

4. ระนาด : รำมะนา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
วิธีคิด ฆ้อง (ดนตรีไทย) : เปียโน (ดนตรีสากล)
กลอง (ดนตรีไทย และมีชนิดเป็นดนตรีสากลด้วย แต่ตีเหมือนฆ้อง) : กีตาร์
เป็นดนตรีสากล
คำถามข้อที่ 8.
ไม้ไผ่ : กระดาษ :: ? : ?


1. ขี้ผึ้ง : เทียน

2. สาคู : มันสำปะหลัง


3. กบ : ลูกอ๊อด

4. ธูป :แกลบ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ไม้ไผ่ใช้ทำกระดาษ

ขี้ผึ้งใช้ทำเทียนคำถามข้อที่ 9.
อัตราการฟักของไข่ไก่เท่ากับ 3 ใน 4 ฟอง ถ้าต้องการลูกไก่ 240 ตัว จะต้องใช้ไข่ไก่กี่ฟอง


1. 280 ฟอง

2. 300 ฟอง


3. 320 ฟอง

4. 340 ฟอง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
วิธีคิด ถ้าต้องการลูกไก่ 3 ตัวต้องใช้ไข่ 4 ฟอง
ถ้าต้องการไก่ 240 ตัว ต้องใช้ไข่ 4 ×240 = 320 ฟอง
3คำถามข้อที่ 10.
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 350 คน ชอบฟุตบอล 190 คน ชอบวอลเล่ย์บอล 180 คน ชอบทั้งสองอย่างกี่คน


1. 10 คน

2. 15 คน


3. 20 คน

4. 25 คน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
วิธีคิด ให้นักเรียนที่ชอบทั้งสองอย่าง = x
ให้นักเรียนที่ชอบฟุตบอลอย่างเดียว = 190 – x
ให้นักเรียนที่ชอบวอลเล่ย์บอลอย่างเดียว = 180 – x
ดังนั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด = (190 – x) + x + (180 – x)= 350
X = 20
คำถามข้อที่ 11.
ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

1.

2.

3.

4.
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
เพราะมีจุดตัด 2 จุดคำถามข้อที่ 12.
ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

1.

2.

3.

4.
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
ตัวเลือก 1, 2, 4 มีลูกศรคู่ลง 1 คู่ แต่ตัวเลือก 3 ไม่มีคู่ลงแต่ลูกศรสลับคำถามข้อที่ 13.


1.

2.

3.

4.
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 14.
ให้ a = 4 b = 6 c = 2 abc = 48 แล้ว ad + bc = 40 จงหาค่า d


1. 6

2. 9

3. 7

4. 11
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 15.
ความสูงของนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 10 คน 178 175 173 173 174 176 173 180 172 177 หาค่ามัธยฐาน


1. 174.5

2. 175


3. 178

4. 175.5

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 16.
ข้อใดใช้สัญลักษณ์ไม่ตรงกับความหมาย


1. กา เป็นสัญลักษณ์ของคนชั้นต่ำ , ความชั่ว


2. แมลง เป็นสัญลักษณ์ของการทำลาย


3. พระอาทิตย์ เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่าง


4. ฝน เป็นสัญลักษณ์ของความชื้น , ความชุ่มฉ่ำ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 17.
“พระสงฆ์สดับปกรณ์” คำว่าสดับปกรณ์ หมายถึง


1. บังสุกุล

2. ให้พร


3. ฟังพระอภิธรรม

4. ฟังอย่างตั้งใจ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 18.
หนังสือราชการ (จดหมาย)ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่าอย่างไร


1. เรียน , ขอแสดงความนับถือ

2. เรียน , ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง


3. กราบเรียน , ขอแสดงความนับถือ

4. กราบเรียน , ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 19.
ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ


1. สถานการณ์ , เหตุการณ์ , อนุญาติ

2. อุดมการณ์ , อิสรภาพ , สัณนิษฐาน


3. ลายเซ็น , ยาเสพติด , มรณกรรม

4. เกร็ดความรู้ , เกษียณ , ลาดตระเวณ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 20.
“ตีเข่าปับรับโปกสองมือปิด ประจบติดเตะผางหมัดขว้างหวือ” เป็นการละเล่นใด


1. มวยไทย

2. มวยปล้ำ


3. มวยสากล

4. มวยทะเล

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ปับ = เสียงดัง เสียงเหมือนถูกเตะ อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว ทันทีทันใด

โปก = เสียงดังเหมือนศีรษะกระทบของแข็ง

ประจบ = ใกล้ชิดติดต่อกัน , จดกัน , ชนกันพอดี

หวือ = อาการที่เคลื่อนไหวเร็วและแรง

คำแปล ตีเข่าอย่างรวดเร็วโดยใช้มือทั้งสองข้างยกขึ้นมาปิดป้อง พอได้ระยะประชิดก็เตะ และต่อยหมัดสวิง (มีลักษณะขว้างหมัดอย่างรวดเร็ว)

ร้อยกรองนี้ตัดมาจากบทประพันธ์นิราศพระบาทของสุนทรภู่ที่กล่าวถึงมวยปล้ำ (ในความหมายของผู้เขียน) แต่ในการสอบข้อสอบตีความสรุปความจะต้องไม่เอาความเป็นจริงเข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องใช้การพิจารณาสาระสำคัญเฉพาะที่เราเห็นหรืออ่านจากข้อความเท่านั้น ในกรณีนี้มีการตีเข่า มีการเตะและต่อย ซึ่งมีลักษณะเหมือนมวยไทย......ซึ่งมวยปล้ำจะมีลักษณะการกอดรัด ปล้ำต่อสู้กัน จึงควรจะต้องตอบว่ามวยไทย แต่ก็สุดแล้วแต่กรรมการ เขาอาจจะยึดตามคำประพันธ์เดิมเลยก็ได้คำถามข้อที่ 21.
เขา ........ ออกจากบ้านเพราะได้ข่าวว่าคนงานถูกไฟ .......... ควรเติมคำใดในช่องว่าง


1. ลุกลี้ลุกลน , คลอก

2. ลุกรี้ลุกรน , ครอก


3. ลุกลี้ลุกลน , ครอก

4. ลุกรี้ลุกรน , คลอก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 22.
ข้อใดใช้คำเปรียบเทียบได้ถูกต้อง


1. พูดมากเหลือเกินเหมือนตักน้ำรดหัวสากไม่ยอมหยุด


2. ตัวเองเป็นคนต่ำต้อยถึงเพียงนี้ ยังไม่รู้จักตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองอีก


3. คนพวกนี้เวลารวมตัวกันแล้วชอบนินทาคนโน้นคนนี้ เหมือนที่เขาบอกว่าปากหวานก้นเปรี้ยว


4. ฟังเรื่องราวแค่นิดเดียว แต่เขาสามารถพูดได้อย่างยืดยาว ช่างพูด ปากไม่มีหูรูด

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
ตักน้ำรดหัวสาก หมายถึง แนะนำพร่ำสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล

ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา หมายถึง ให้รู้จักฐานะของตนเองและรู้จักเจียมตัว

ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ


ปากไม่มีหูรูด หมายถึง พูดโดยไม่ยั้งคิด พูดพล่าม

คำถามข้อที่ 23.
“ขณะนี้กำลังมีการฟอกขาว กรณีโครงการชุมชนพอเพียงเป็นที่วิจารณ์อย่างมาก คณะกรรมการที่คัดเลือกมาเพื่อหวังการันตีความสะอาด แต่มีการเบี่ยงประเด็นทำนองว่า “ข้าเลว เอ็งก็ชั่ว” เป็นที่น่าจับตามองว่าจะจบลงแบบมือเปล่าหรือไม่” ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร


1. ห่วงใย

2. เสียดสี


3. เยาะเย้ย

4. เหยียดหยาม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :
ห่วงใย = มีใจพะวงอยู่ , มีทุกข์กังวลอยู่ เสียดสี = พูดกระทบกระเทียบ เหน็บแนมให้เขาเจ็บใจหรือโกรธ เยาะเย้ย = ซ้ำเติมให้เจ็บใจ ให้ช้ำใจยิ่งขึ้น เหยียดหยาม = ดูหมิ่น ดูถูก หมิ่นเกียรติ
คำถามข้อที่ 24.
ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย


1. วันนี้จราจรติดขัดมาก เพราะเป็นวันเปิดเทอมวันแรก


2. ตำรวจเข้าทำการจับกุมคนร้ายได้ หลังจากที่มีการติดตามมานาน


3. อดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ร่วมมือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ กว้านซื้อที่ดินของชาวนา


4. ชาวนาสวมหมวกใบตาลเดินอยู่ในทุ่งนา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
คำว่า มี , ใน , ให้ , ทำ บวกกับคำว่า การ , ความ เป็นคำฟุ่มเฟือยคำถามข้อที่ 25.
“เป็นคนสุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ” หมายถึงข้อใด


1. พูดดีได้ดี

2. พูดดีเป็นศรีแก่ปาก


3. พูดอย่างมีวิจารณญาณ

4. คนจะนิยมก็อยู่ที่คำพูด

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :
คนจะนิยมก็เพราะคำพูด จะตกยากก็เพราะคำพูด พูดดีจะมีคนเมตตา ดังนั้นจะพูดจาอะไรจงคิดก่อนจึงค่อยพูดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมคำถามข้อที่ 26.
ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์


1. เขาเป็นสปอนเซอร์ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้


2. เธอมาซื้อของที่นี่ เธอขึ้นลิฟต์แก้วหรือบันไดเลื่อน


3. เธอได้เปอร์เซ็นต์จากการขายเครื่องสำอาง


4. เขาให้ทิปพนักงานทุกคนที่บริการ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
คำทับศัพท์บางคำอนุโลมให้เป็นคำไทยได้โดยคำนั้น ไม่สามารถหาคำไทยมาแทนได้ เช่น คอมพิวเตอร์ , ลิฟต์คำถามข้อที่ 27.
จงเรียงลำดับข้อความ
ก. การเรียนธรรมล้านนา คือการเขียนภาษาล้านนา
ข. ชาวล้านนาที่มีลูกชาย เมื่อมีอายุ 8-9 ปี ก็จะส่งลูกเข้าวัดเพื่อเป็นขะยม
ค. เมื่อมีเวลาว่าง ตุ๊หลวงหรือเจ้าอาวาสวัด ก็จะสอนหนังสือให้
ง. หน้าที่ของขะยม คือ การรับใช้พระและเดินตามพระบิณฑบาต


1. ข ง ค ก

2. ก ข ง ค

3. ก ค ข ง

4. ก ค ง ข
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
หาข้อความที่ 1 ก่อน ซึ่งต้องเป็นประธานของประโยค มักจะเป็นคำนาม ในที่นี่คือ ก. กับ ข. (การ กับ ความคำนำหน้าคำกริยาหรือวิเศษณ์เป็นอาการนาม) แต่จากการอ่านแล้ว ก.เท่านั้นที่เป็นประธานของประโยคได้ ส่วน ข. เป็นประโยคที่ซ้อนเข้ามา จึงเป็นข้อความที่ 2 และ ง. เป็นข้อความที่ 3. เพราะมีคำว่า"หน้าที่" ไปขยายคำว่าขะยมในท้ายประโยคที่ 2คำถามข้อที่ 28.
“ภาพพจน์ไม่ใช่เพ่งเล็งไปที่รูปหรือภาพ / แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้นในใจ / ในการพูด เขียน หรือแสดงออกถึงภาพพจน์ / โดยอาศัยคำที่มีความหมายโดยนัย” ข้อใดหมายถึงคำว่าภาพพจน์

1. เพ่งเล็ง

2. ความรู้สึกนึกคิด

3. แสดง

4. คำ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
คำถาม ถามว่า ภาพพจน์หมายถึงข้อใด ในประโยคก็บอกมาแล้วว่าภาพพจน์หมายถึงความรู้สึกนึกคิดคำถามข้อที่ 29.
คำในข้อใดไม่มีความหมายเชิงอุปมา


1. เขาไม่ชอบกินแรงเพื่อน


2. เขาข่มขืนใจไม่ให้ฉันทำงาน


3. เขาเป็นมือดีของหน่วยงานนี้


4. เขาเปิดไฟเขียวให้ฉันไปหาเฉพาะวันหยุด

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
อุปมา คือการเปรียบเทียบ ซึ่งคำว่า กินแรง , มือดี , ไฟเขียว ล้วนเป็นคำเปรียบเทียบทั้งสิ้นคำถามข้อที่ 30.
“อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลา แม้ได้อยู่ใกล้นักปราชญ์ ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน” เป็นโวหารชนิดใด


1. บรรยายโวหาร

2. สาธกโวหาร


3. อุปมาโวหาร

4. พรรณนาโวหาร

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 31.
"โรคชิคุนกุนยาหรือชื่อเรียกภาษาไทย ว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มียุงลายเป็นพาหะนำโรค แต่ทางภาคใต้ของไทยจะเรียกกันว่าโรคไข้ญี่ปุ่นเพราะชื่อโรคชิคุนกุนยาจะคล้ายกับภาษาญี่ปุ่น แต่ความจริงแล้ว โรคชิคุนกุนยามาจากภาษามากอนดี ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกา อธิบายถึงลักษณะบูดเบี้ยวหรือ บิดงอตัว จากอาการปวดข้ออย่างรุนแรง" บทความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร


1. ที่มาของโรคชิคุนกุนยา


2. ประวัติของโรคชิคุนกุนยา


3. มารู้จักกับโรคชิคุนกุนยากันเถอะ


4. มหันตภัยจากโรคชิคุนกุนยา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 32.


1. 8

2. 10

3. 11

4. 13
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :
คำถามข้อที่ 33.
ข้อใดหมายถึงหนังสือราชการ


1. หนังสือที่บุคคลภายนอกยื่นต่อเจ้าหน้าที่


2. ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางคดี


3. คำร้องจากบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่


4. ใบอนุโมทนาบุญที่มีมาถึงเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 34.
ขั้นตอนในการรับหนังสือข้อใด ควรปฏิบัติเป็นอันดับแรก


1. ประทับตรารับหนังสือ


2. จัดลำดับความสำคัญของหนังสือ


3. ลงทะเบียนรับหนังสือ


4. จัดแยกหนังสือ แล้วส่งให้ทางราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 35.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอายุการเก็บหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน


1. ปกติเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี


2. หนังสือที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี


3. เมื่อเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี ให้ความตกลงกับกระทรวงการคลัง


4. ถูกทุกข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 36.
รหัส พยัญชนะ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องของกรุงเทพมหานครคือข้อใด


1. กท

2. กทม.


3. กท.

4. ก.ท.ม.

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 37.
กรณีการลงชื่อในหนังสือราชการผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ใช้คำนำหน้านามอย่างอื่น ด้วยให้เรียงลำดับเช่นไร


1. ยศ ฐานันดรศักดิ์ ตำแหน่ง


2. ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตำแหน่ง


3. ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์ หรือ ฐานันดรศักดิ์


4. ฐานันดรศักดิ์ ตำแหน่ง ยศ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 38.
กรณีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ต้องแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อ


1. รักษาการแทน

2. รักษาราชการแทน


3. ปฏิบัติราชการแทน

4. รักษาการในตำแหน่ง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 39.
การจ่าหน้าซองของหนังสือราชการในส่วนของส่วนราชการเจ้าของหนังสือจะต้องไว้บริเวณใดของซองกรณีส่งถึงผู้รับภายในประเทศ


1. มุมบนซ้าย ด้านจ่าหน้าใต้ครุฑและเหนือเลขที่หนังสือ


2. กลางซองด้านจ่าหน้า


3. มุมซ้าย ข้างขวาของครุฑ และใต้เลขที่หนังสือ


4. มุมบนซ้าย ด้านจ่าหน้าข้างครุฑและเหนือเลขที่หนังสือ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 40.
หนังสือชนิดใดเมื่อสูญหาย จะต้องแจ้งพนักงานสอบสวน


1. เอกสารสิทธิทางกฎหมาย


2. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน


3. หนังสือประวัติศาสตร์


4. หนังสือกฎหมาย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 41.
ข้อใดมิใช่หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ


1. ด่วน

2. ด่วนมาก


3. ด่วนมากที่สุด

4. ด่วนที่สุด


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 42.
การนับอายุการเก็บหนังสือจะต้องนับตั้งแต่เมื่อใด


1. นับตั้งแต่รับหนังสือ


2. นับตั้งแต่ปฏิบัติเสร็จแล้ว


3. นับตั้งแต่วันที่ไปถึงหน่วยเก็บ


4. นับตั้งแต่วันที่ได้จัดทำขึ้น

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 43.
ตามรายละเอียดในหนังสือสั่งการข้อใดเขียนได้ถูกต้อง เกี่ยวกับ สั่ง ณ วันที่


1. สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2548


2. สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548


3. สั่ง ณ วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548


4. สั่ง ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2548

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 44.
การเขียนหนังสือราชการถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะใช้คำขึ้นต้น อย่างไร


1. เรียน ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


2. กราบเรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


3. เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


4. กราบเรียน ฯพณฯ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 45.
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด


1. หนังสือภายนอกใช้ไปมาระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด
ที่มิใช่ส่วนราชการหรือมีไปถึงบุคคลภายนอก

2. หนังสือประทับตรา หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปประทับตราลงชื่อย่อกำกับตรา


3. การลงชื่อส่วนราชการในหนังสือภายใน ถ้าส่วนราชการนั้นอยู่ในระดับกรมให้ลงทั้ง
กรมและกอง


4. ข่าวหมายถึงเรื่องที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 46.
ในการรับหนังสือ หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติเช่นไร


1. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ


2. ปฏิบัติต่อไปได้


3. ให้บันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดำเนินการต่อไป


4. ไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้ เพราะเป็นหนังสือที่ไม่สมบูรณ์

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 47.
สำหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่นๆ ซึ่งมิใช่ภาอังกฤษ จะมีหลักปฏิบัติอย่างไร


1. อนุโลมให้ใช้รูปแบบเดียวกับภาษาอังกฤษ


2. ตามภาคผนวก 4


3. ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจ


4. ให้ปฏิบัติตามประเพณีนิยม

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 48.
หน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการ
สาธารณะให้ส่วนราชการปฏิบัติ


1. กรมบัญชีกลาง

2. สำนักงบประมาณ


3. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 49.
หน่วยงานใดทำหน้าที่ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ


1. สำนักงบประมาณ

2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 50.
ข้อใดคือความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


1. ความผาสุกของประชาชน

2. ความสงบและปลอดภัยของสังคม


3. ประโยชน์สูงสุดของประเทศ

4. ถูกทุกข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 51.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อยใน
เรื่องใดบ้าง


1. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


2. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน


3. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ


4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 52.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีจะต้องสอดคล้องกับแผนใด


1. แผนนิติบัญญัติ

2. แผนบริหารราชการแผ่นดิน


3. แผนปฏิบัติราชการ

4. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 53.
เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อส่วนราชการทุกแห่งจัด
ให้กระทรวงใดมีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น


1. กระทรวงพาณิชย์


2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


3. คณะรัฐมนตรี

4. กระทรวงมหาดไทย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 54.
ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนรัฐต้องทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือ
เสนอแนะให้ทราบภายในกี่วัน


1.
90

2. 15

3. 20

4. 30
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 55.
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน


1. 30

2. 15

3. 45

4. 90

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 56.
การมุ่งให้เกิดความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
นั้นจะต้องปฏิบัติเช่นไร


1. กระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ


2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้


3. จัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา


4. ถูกทุกข้อ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 57.
ในกรณีที่ภารกิจใดมีผลกระทบต่อประชาชนจะต้องปฏิบัติเช่นไร


1. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น


2. สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากเป็นโครงการของรัฐ


3. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป


4. ชดเชยความเสียหายจากผลกระทบ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 58.
ผู้ใดกำหนดหลักเกณฑ์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันแลพปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

1. ก.ต.ช.


2. ก.ตร.


3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 59.
การกำหนดวัน เวลา ทำงานในกรณีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ใคร
เป็นผู้กำหนด


1. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ


2. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ


3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


4. คณะรัฐมนตรี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 60.
กรณีที่ข้าราชการตำรวจลาออกไปดำรงตำแหน่งที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญให้มีผลตั้งแต่
เมื่อใด


1. นับแต่วันยื่นใบลาออก


2. นับแต่วันขอลาออก


3. ถัดจากวันขอลาออก


4. นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออก

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 61.
การอุทธรณ์ให้ยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง


1. 90

2. 15

3. 30

4. 45

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 62.
ข้อใดมิใช่โทษทางวินัยของตำรวจ


1. ปลดออก

2. ไล่ออก

3. ให้ออก

4. ตัดเงินเดือน

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 63.
ข้อใดคือยศของตำรวจ


1. นายดาบตำรวจ

2. นายร้อยตำรวจตรี


3. สิบตำรวจตรี

4. จ่าสิบตำรวจตรี

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 64.
ข้อใดเป็นกรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ


1. เลขาธิการ ก.พ.

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


3. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 65.
ข้อใดมิใช่ตำแหน่งของพนักงานสอบสวน


1. พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


2. พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ


3. พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ


4. พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 66.
ข้อใดถูก


1. การแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจพลตำรวจตรีขึ้นไปให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง


2. การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนกรณีพิเศษให้ผู้บัญชาการเป็นผู้แต่งตั้ง


3. การแต่งตั้งยศนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตรกรณีพิเศษให้ ผบ.ตร.เป็นผู้แต่งตั้งตามความจำเป็น


4. การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจเป็นผู้แต่งตั้ง


เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 67.
หัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือข้อใด


1. นายกรัฐมนตรี


2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


3. จเรตำรวจแห่งชาติ


4. รองนายกรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 68.
ข้อใดควรปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม


1. คำพูด การกระทำ


2. ชาติกำเนิด เพศ ศาสนา


3. ความเห็นทางการเมือง ความนิยมทางเพศ


4. เชื้อชาติ สัญชาติ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 69.
หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ คือข้อใด


1. กองบัญชาการศึกษา

2. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ


3. สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

4. ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 70.
ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ สอดส่องดูแลโดยตรงคือใคร


1. จเรตำรวจแห่งชาติ

2. ผู้บังคับการสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ


3. ผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา

4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

เหตุผล :


คำถามข้อที่ 71.
ข้อใดคือความยุติธรรมของข้าราชการตำรวจ


1. การรักษาความสัจ

2. ไม่เลือกปฏิบัติ


3. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต

4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

เหตุผล :
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
น้ำผึ้ง
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 19/01/2010
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 19/01/2010 5:43 pm    ชื่อกระทู้: Re: อยากทราบเรื่องการสอบ ตำรวจนายสิบ วุฒิ ป.ตรี สาย อก ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สอบปีที่แล้วไม่ติดค่ะได้68คะแนนเอง ร้องไห้ ข้อสอบปี52ที่ ให้มาเนี่ย ตรงเป๊ะเลยค่ะ
ถ้าได้แนวข้อสอบล่วงหน้าของปีนี้คงจะดีมากเลยน่ะค่ะ
ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที