Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ระเบียบ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
P 32
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 02/04/2008 1:07 am    ชื่อกระทู้: ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้ขึ้นตรงหรือมีความเกี่ยวข้อง อันใด กับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ดังนั้น ในการสอบสวน
ยังจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ อีกหรือไม่ ถ่าไม่ปฏิบัติตาม จะมีผลอย่างไร

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
หอยสนามบิน
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 02/04/2008 8:08 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พรฎ.โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๘ บทบัญญัติแห่งกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศหรือคำสั่งใดที่อ้างถึงกรมตำรวจ อธิบดีกรมตำรวจ รองอธิบดีกรมตำรวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจหรือตำแหน่งอื่นของข้าราชการตำรวจของกรมตำรวจ ให้ถือว่า บทบัญญัติแห่งกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ หรือคำสั่งนั้นอ้างถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ตำแหน่งอื่นของข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
- ดังนั้น บรรดาอะไรก็แล้วแต่ที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมจึงไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปด้วยประการฉะนี้ หากไม่ปฏิบัติตามผลจะเป็นอย่างไรคงไม่ต้องอธิบาย
กลับไปข้างบน
ทะแนะหลวง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 02/04/2008 9:28 am    ชื่อกระทู้: ข้อบังคับฯกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทะแนะหลวงตั้งข้อสังเกตว่า กรมตำรวจเมื่อครั้งนั้นอาศัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อโอนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ ยกเลิกกติกาต่าง ๆ และให้ใช้โดยอนุโลมตาม มาตา ๑๒๗ ต่อเมื่อ สตช.มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งสว่นราชการใหม่ไปแล้ว น่าจะใช้ไม่ได้นะครับ ก.ตร.น่าจะออกกฎระเบียบรองรับตามอำนาจหน้าที่ ตาม มาตรา ๓๑ แต่ทำไมไม่ทำอยากอยู่ใต้อำนาจเขามั้ง
กลับไปข้างบน
จำปา
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 02/04/2008 10:33 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามที่คุณหอยอ้างมานั้น เขาหมายความเฉพาะเรื่องอะไรที่กล่าวถึง อ.ตร. รอง ผู้ช่วย อ.ตร. ให้หมายถึง ผบ.ตร. รอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เท่านั้นเอง ไปเหมารวมเอา มท.เข้ามาได้อย่างไร คิดมากไปหรือเปล่า บัดนี้ ตร.ไม่ได้ขึ้นกับ มท.แล้ว ดังนั้น ระเบียบ คำสั่งใดที่ มท.เคยออกไว้จึงไม่สามารถตามมาบังคับ ตร.ได้อีก เว้นแต่จะออกโดยอาศัย พรบ.ให้ใช้ ป.วิ.อาญา ม.5 ที่จะต้องออกเป็นกฎกระทรวง ซึ่งมีข้อจำกัดว่าให้ใช้ได้ภายในอำนาจหน้าที่ของตน มท.จะออกมาบังคับ ตร.ไม่ได้ ผิดกฎหมาย พรบ.ให้ใช้ ป.วิ.อาญา ม.5 เว้นแต่ในเรื่องดังกล่าว นายกยังไม่ออกกฎกระทรวงมาใช้บังคับ ก็ให้ใช้กฎกระทรวงที่เคยออกมาแต่เดิมโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) ดังนั้น มท.ออกมาเป็นข้อบังคับ ไม่ใช้กฎกระทรวง ให้คิดเอาเองว่าจะมีสภาพบังคับหรือไม่ ถ้าเป็นนักกฎหมายจริง ก็อ่านออกเข้าใจได้ไม่ยาก
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 02/04/2008 11:15 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรื่องดังกล่าว ตร.ได้หารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือ ตร.สรุปความได้ว่า เจตนารมณ์ในการตรา พรฎ.โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ มีขึ้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบโครงสร้างองค์กรภายในฝ่ายบริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของตำรวจ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดสถานะอำนาจหน้าที่ ตำแหน่ง และอัตราของข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ทรัพย์สิน หนี้ งบประมาณรายจ่ายหรือบรรดากิจการอื่นใดที่เป็นของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ให้โอนไปเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบถึงข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2523 ที่เป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานตำรวจซึ่ง รัฐมนตรี มท.ได้ออกข้อบังคับโดยมี ม.16 แห่ง ป.วิอาญา รองรับหลักการในเรื่องนี้ไว้แล้ว ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยจึงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ซึ่ง ตร.ได้มีหนังสือ ที่ 0004.6/8155 ลง 4 ก.ค.2545 ลงนามโดย พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ผบ.ตร. แจ้งให้หน่วยต่างๆของตร.รับทราบไปแล้วครับพี่น้อง
อยากดูความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเต็มๆ เข้าไปที่เวปกฤษฎีกา คลิกความเห็นทางกฎหมาย กรอก ปี 2545 แล้วคลิกหาเรื่องเสร็จที่ 183/2545 (จะอยู่ประมาณเลข 13-15) ซึ่ง ตร.มีหนังสือขอหารือไปเมื่อ มีนาคม 2544
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.จชต.
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 02/04/2008 4:19 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา เป็นการออกศโดยฝ่ายบริหารกระทรวงมหาดไทย โดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจโดยตรงในการออก ซึ่งมีกฎหมายโดยตรง คือ พ.ร.บ.ให้ใช้ ป.วิ.อาญาฯ มาตรา 5 วรรคสอง แต่ไม่ออกกัน ส่วนกรณีตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 16 เป็นการบัญญัติรับรองกฎหมายและข้อบังคับทั้งหลายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ (ที่ออกโดยมีอำนาจตามกฎหมาย) ไม่ใช่มาตรา 16 ให้อำนาจในการออกฎหมายหรือข้อบังคับ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยังตีความให้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยฯดังกล่าวยังใช้บังคับกับ ตร.เหมือนเดิม และ ตร.เองก็ไม่ยอมเสนอออกข้อกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.ให้ใช้ ป.วิ.อาญาฯ มาตรา 5 วรรคสอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 02/04/2008 10:11 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เมื่อก่อนตำรวจอยู่กับมหาดไทย มีกรมอัยการ กรมโยธาธิการ กรมการปกครอง อยู่บ้านเดียวกัน ก็ต้องใช้ข้อบังคับของบ้านมหาดไทย แต่เมื่อกระเด็นออกจากบ้านเขา ขอถามหน่อยจะไปเอาข้อบังคับเขามาใช้ได้อย่างไร แยกออกมาตั้งแต่ปี 2541 ยังไม่สามารถทำระเบียบของตนเองได้ งานสอบสวนน่าจะย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม จะดีกว่า
กลับไปข้างบน
พงส์
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/07/2007
ตอบ: 916

ตอบตอบ: 03/04/2008 12:30 am    ชื่อกระทู้: พงส์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ม.5 พรบ.ให้ใช้วิอาญา ให้อำนาจ มท.1 ออกกฎกระทรวงเพื่อวางระเบียบการงานตามหน้าที่ให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อย หมายความว่า มท.1 จะให้ใครมีอำนาจสอบสวนระหว่างตำรวจกับฝ่ายปกครอง ก็ย่อมทำได้แต่ต้องตราเป็นกฎกระทรวง

แต่ที่เราใช้กันอยู่นี้เป็นเพียงข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาที่ มท.1 วางระเบียบไว้ตั้งแต่โอนงานสอบสวนจากกรมมหาดไทยมาให้กรมตำรวจตั้งแต่ปี 2502 เริ่มใช้ 1 มค 03 และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเรื่อยมา จนปัจจุบัน ตำรวจมีอำนาจหน้าที่เข้าเวรสอบสวนรับคดี เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน แต่ก็ยังสงวนอำนาจให้ฝ่ายปกครองเข้ามาควบคุมการสอบสวนโดยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้ ดังนั้นมหาดไทยจึงอาศัยข้อบังคับสั่งผู้ว่าเข้ามาเป็นหน.พงสฯในคดีวิสามัญ

ดังนั้นปัจจุบันจึงมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของข้อบังคับฯดังกล่าวว่าจะใช้บังคับได้หรือไม่ เรื่องนี้รู้สึกว่า กรมตำรวจไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรที่จะโต้แย้งและทำให้มันถูกต้องซึ่งถ้าทำจริงๆก็ทำได้เพราะ ม.5 พรบ.ให้ใช้วิอาญาที่แก้ไขใหม่ ให้ สร.1 มีอำนาจเช่น มท.1 ในการวางระเบียบโดยตราเป็นกฎกระทรวงได้ ก็ควรตรากฎกระทรวงเสียใหม่ วางระเบียบให้ตำรวจหรือฝ่ายปกครองก็ได้มีอำนาจหน้าทีสอบสวนคดีอาญาไปเพียงฝ่ายเดียว และจะแบ่งภารกิจกันไปตามประเภทของคดีก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร

ข้อบังคับฯนี้เคยมีจำเลยในคดีอาญาสำคัญเรืองหนึ่งอาศัยม.264 ของรธน.ปี 40 ขอให้ศาลรธน.วินิจฉัยว่า ขัดหรือแย้งกับรธน.ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ แต่ศาลไม่รับวินิจฉัยเพราะข้อบังคับไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย จะวินิจฉัยก็แต่เฉพาะบทกฎหมายใดขัดต่อรธน.หรือไม่เท่านั้น มันจึงคาราคาซังอยู่ทุกวันนี้ว่า ข้อบังคับฯชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ผมมีคำตอบในใจว่า ข้อบังคับฯ นี้ตราขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะ ไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อำนาจมท.วางระเบียบเกี่ยวกับการสอบสวนโดยตราเป็นข้อบังคับ สมควรต้องสังคยานากันใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าควบคุมการสอบสวน ไม่น่าจะทำได้ เพราะวิอาญาไม่ได้ให้ทำเช่นนั้น แต่วิอาญา ให้อำนาจใครเป็นพงสฯก็ได้ ไม่ได้ให้อำนาจฝ่ายหนึ่งทำ อีกฝ่ายหนึ่งคุมแต่อย่างใด
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ผ่านมาเจอ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 03/04/2008 12:10 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไอ้เรื่องอย่างนี้ ตร.เขาทำไม่เป็นหรอกครับ ผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว ไม่เห็นทำอะไรเลย,ชอบให้รายงานเดี่ยวตอบคำถามนักข่าวไม่ได้ น่าแตก, ชอบทำเรื่องง่ายๆ ให้เป็นเรื่องยาก ครับ งานถนัดเลย ดูระเบียบเกี่ยวกับการออกเลขคดี รับคำร้องทุกข์ นั่นหละครับ ผลงานชิ้นโบว์แดง ของตร.เลยครับ โอ้ พระเจ้าจอร์จ มันยอดมาก Poke Tounge
กลับไปข้างบน
พงส.น.
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 10/04/2008 7:49 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นี่ปี 51 แล้ว ผ่านมาหลายปี ตร.ยังไม่เปลี่ยนแปลงอีกหรือ ยังเอาแอกจาก มท.มาใส่ไว้อีก อ่าน พรบ.ตำรวจแห่งชาติฯ ซึ่งออกมาปี 47 เสียบ้าง อ่าน พรบ.ให้ใช้ ป.วิ.อาญา ม.5 เสียบ้าง สติปัญญาจะได้เกิด อย่าติดยึดของเขา เพราะนั่นเป็นเรื่องเก่า เหตุการณ์เก่า และกฎหมายที่ใช้ก็เก่า
กลับไปข้างบน
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 10/04/2008 5:02 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน คุณ"p32" /แฟนคลับสอบสวน 599

ข้อ 1. คณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความ แล้วยังบังคับใช้ได้
ดู้ที่เวปไซต์ ....

http://www.krisdika.go.th/lawPDF.jsp?group=comment&formatFile=pdf&vID=119

ข้อ 2. เป็นความเห็นของ นิติกร รัฐบาล ที่ บรรดาข้าราชการต้องถือปฎิบัติตาม....

ข้อ 3. บางองค์กร....ศาล....อัยการ....ไม่รับฟัง อ้างว่าเป็นความเห็น.....แต่ ศาล....อัยการ...ถือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย......เอวัง.....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ส909
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 03/04/2009 11:09 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทำเพื่อประชาชน คือทำอะไรก็ให้นึกถึงความเป็นจริง อย่างไหนประชาชนจะมีความสุข และมั่นคงในชีวิต เพราะต่อไป ลูกหลานเราก็คงไม่ได้เป็นตำรวจ
มีหลายฝ่ายมารู้เห็นก็ดีแล้ว จะได้เช็คถูกผิดกันได้นะครับ
ความเห็นนะ
กลับไปข้างบน
เชิงเขา
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 23/07/2009
ตอบ: 139

ตอบตอบ: 02/08/2009 3:54 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความเห็นท่าน ส 909 เป็นอุดมคติ ทางปฏิบัติยุ่งยากมาก ผมทำคดีป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมผู้ต้องหา ในวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.บันทึกจับกุมนำมาส่ง พงส.วันเดียวกัน เวลา ๒๓.๐๐ น. วันเสาร์เช้า ผมทำหนังสือแจ้ง ฝ่ายปกครองร่วมสอบสวน ก็ไม่มีหนังสือตอบจากอำเภอ เวลา ๑๐.๐๐ น.ผมต้องรีบนำผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาล (ห่างจากโรงพัก ๖๐ กม.ทางคดเคี้ยว) ทำสำนวนเสร็จ ต้องพาสำนวนให้ นายอำเภอเซ็น ต่อด้วย ผบก.ต่อด้วย ผวจ.แล้วส่งอัยการ (ที่ สภ.อื่น ผมไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างไร แต่ ที่สภ.ผม หากไม่เสนอตามที่ผมแจ้งมา อัยการไม่รับสำนวน )
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ภูปอ
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2010
ตอบ: 220

ตอบตอบ: 23/12/2010 11:22 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อัยการจังหวัดไหนว่ะ มันบ้าจริงๆ หน.พงส.ท้องที่ (นายอำเภอก็พอแล้ว) การปฏิเสธไม่รับสำนวนต้องว่าตาม วิ.อ.๑๔๐,๑๔๑,๑๔๒ แต่ทางปฏิบัติไม่เคยตอบเป็นหนังสือคืน คืนมาเฉยๆงั้นแหละจะโต้แย้งเป็นทางการก็ไม่ได้ ไม่มีหลักฐาน เซ็ง น้ำตาซึม ร้องไห้ น้ำตาซึม ร้องไห้ โกรธ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
pwainn
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 14/10/2008
ตอบ: 27

ตอบตอบ: 01/06/2011 11:30 am    ชื่อกระทู้: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของนายกรัฐมนตรีใ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เนื้อหาโดยสรุป
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจวางระเบียบเกี่ยวกับการสอบสวนในส่วนของตำรวจโดยเฉพาะได้ ดังนั้น กรณีที่มีเนื้อหาใดในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงหรือระเบียบที่จะออกขึ้นใหม่ เนื้อหานั้นก็ย่อมสิ้นผลใช้บังคับลงตามหลักกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า แต่เนื้อหาส่วนใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ระเบียบ หรือคำสั่งที่จะออกใหม่ย่อมยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างพนักงานฝ่ายปกครองและพนักงานสอบสวน ดังนั้น ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะออกกฎกระทรวงหรือวางระเบียบใดเกี่ยวกับการสอบสวนในส่วนของตำรวจที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง สมควรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนสามารถดำเนินการไปได้โดยสอดคล้องกัน

ตร.ทำอะไรไปบ้างหรือยัง ชมรม พงส.เห็นควรพิจารณาประการใด.pdf
 คำจำกัดความ:

ดาวน์โหลด
 ชื่อไฟล์:  .pdf
 ขนาดไฟล์:  100.68 กิโลไบต์
 ดาวน์โหลด:  587 ครั้ง


.pdf
 คำจำกัดความ:

ดาวน์โหลด
 ชื่อไฟล์:  .pdf
 ขนาดไฟล์:  100.68 กิโลไบต์
 ดาวน์โหลด:  329 ครั้ง

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ระเบียบ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที