Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - พระกับโยมร่วมกันบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

พระกับโยมร่วมกันบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> บุกรุก
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ผญบ.ม.1 คสร.
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 25/02/2008 1:27 pm    ชื่อกระทู้: พระกับโยมร่วมกันบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีพระภิกษุรูปหนึ่ง โดนชาวบ้านขับไล่มาจากที่อื่น มาอาศัยอยู่ในวัดบ้านโคกสำราญ ม.11 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ต่อมาเมื่อต้นปี 2550 ได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เจ้าคณะตำบล โดยพระรูปนี้หาเรื่องที่จะปลดพระเจ้าคณะเพื่อตนจะได้ขี้นดำรงตำแหน่งแทน โดยร่วมกับพวกซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 แต่ไม่สำเร็จ ชาวบ้านได้นิมนต์ให้หนีไปจำพรรษาที่อื่น แต่ไม่ไป จึงร่วมกับพวกไปบุกรุกที่สาธารณประโยชน์(ดอนปู่ตา) ซึ่งตั้งอยูที่ ม.1 โดยสร้างกุฎี สร้างศาลา ตัดไม้ทำลายป่า ชาวบ้านเดือดร้อน ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง นายก อบต.โคกสำราญ และนายอำเภอโคกสำราญ นายก อบต.แจ้งว่าไม่มีอำนาจ นายอำเภอได้ทำหนังสือให้ยุติ และออกไปจากที่สาธารณะ เจ้าคณะอำเภอได้ทำหนังสือให้ยุติและรื้อถอน และให้ออกไปจากพื้นที่ แต่พระรูปดังกล่าวกับพวกไม่สนใจ ออกเรี่ยไรเงินชาวบ้านไปตามท้องที่ต่างๆ เพื่อมาทำการก่อสร้าง ทางจ่าจังหวัดได้แจ้งให้นายอำเภอแจ้งความคืบหน้า นายอำเภอขอถถอนตัว ชาวบ้านเดือนร้อน ไม่ทราบจะมีวิธีใดจึงจะดำเนินคดีกับพระพร้อมพวกที่บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ได้ครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
พงส.ร้อยตรี
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 25/02/2008 3:01 pm    ชื่อกระทู้: บุกรุกที่สาธารณะต้องใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะหรือไม่ หรือเป็นเขตป่า หรือ หรือเขต สปก. โดยถามที่ไปยัง สำนักงานที่ดิน หรือ อบต.หรือ สปก.หรือป่าไม้
ถ้าเป็นที่สาธารณะจะมี"หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ สทล." ออกโดย สนง.ที่ดิน
ถ้าเป็น สทล.ถือว่าบุกรุกที่สาธารณะ ให้ อบต.แจ้งความ ตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน ม.108 ทวิ
ถ้าเป็นเขตป่า แจ้งจนท.ป่าไม้ มาแจ้งความ ตามพรบ.ป่าไม้
ครับ
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 25/02/2008 4:22 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ม.๑๒๒ “ ที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ คือที่เลี้ยงปศุสัตว์ที่จัดไว้สำหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทางและที่อย่างอื่น ซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ด้วยกัน เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอจะต้องคอยตรวจตรารักษาอย่าให้ผู้ใดเกียดกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัว ”
สรุปว่าเป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอในการดูแลที่สาธารณประโยชน์อันเป็นของกลางสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ต่อมามี พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๙๕ ม.๔๐ วรรค ๓ บัญญัติโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
ถึงแม้จะมีประกาศ มท ๑ มอบหมายให้ จังหวัดดูแลภายในเขตจังหวัดของตน(เฉพาะนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล) , เทศบาลดูแลภายในเขตเทศบาลของตน และสุขาภิบาลดูแลภายในเขตสุขาภิบาลของตน แต่ก็ไม่ตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ (ฎีกาที่ 1313-1319/2510)
ต่อมามี พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉ.๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไข ม.๑๒๒ ซึ่งจะมีผลบังคับใน ๕ เม.ย.๕๑
บัญญัติเป็นว่า “ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ
นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้มีอำนาจกระทำได้ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ”
ถึงอย่างไรนายอำเภอก็มีหน้าที่โดยตรงในอันที่จะปกปักรักษาที่สาธารณประโยชน์ โดยต้องแจ้งให้ผู้บุกรุกอ อกจากที่สาธารณประโยชน์ก่อน เมื่อไม่ยอมออก ถือว่ามีเจตนายึดถือครอบครองที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงมีความ ผิดตาม ป.ที่ดิน ม.108 ทวิ วรรคสอง (ฎ.1273/2535)อย่าไปฟ้องตาม ป.อาญาเด็ดขาด
นายอำเภอจะไปร้องเพลงอ้อม สุนิสา ว่า “ถอย ดีกว่า ไม่เอาๆดีกว่า” ไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะขับไล่ผู้บุกรุกให้ออกจากที่ดินทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงสส์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 25/02/2008 7:17 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ปพพ. จะมีคำสั่ง มท ที่ 12/2543 ลง 18 เม.ย.2543 เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเองอื่นมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์ของแผ่นดิน

ตามคำสั่งนี้ ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขต อบต. ย่อมเป็นหน้าที่ของ นายก อบต.ที่จะต้องจัดการร้องทุกข์ดำเนินคดีหากมีการบุกรุกจริง สอดรับกับ พรบ.อบต.ที่ให้อบต.มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องการดูแลรักษาด้วย นายกอบต.จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ตัดอำนาจของนายอำเภอตาม กฎหมายปกครองท้องที่เดิมที่ใช้มานานแล้ว

นอกจากนี้ในทางคดีหากมีปัญหาว่าเป็นการบุกรุกจริงหรือไม่ ยังมีหน่วยงาน กบร. หรือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามระเบียบ สำนักนายกฯ2545 และแต่ละจังหวัด จะมี กบร.จังหวัดมีผู้ว่าเป็นประธาน มีคณะกรรมระดับจังหวัดเช่น ผบก. ที่ดินจังหวัด ฯลฯ มีหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลตามหลักเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิ เช่น การใช้ระบบอ่านภาพถ่ายทางอากาศโดยคณะอนุกรรการอ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ กบร.แต่งตั้ง

จากปัญหาที่ถาม สามารถนำเรื่องเข้าสู่ กบร.จังหวัดได้ หากมีการร้องทุกข์ต่อพงสฯก็ตั้งเรื่องผ่านไปทาง ผบก.ให้ส่งเรื่องเข้าพิจารณาแก้ปัญหาในระดับ กบร.จังหวัด ถ้าฟังได้ว่าบุกรุกจริงก็สอบสวนดำเนินคดีต่อไป แต่ขั้นตอนยาวมากๆๆ หรือ ผู้ใหญ่บ้านในฐานะเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ จะยกเรื่องผ่านไปทางอำเภอให้อำเภอนำเรื่องเข้าสู่ กบร.เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาก็ทำได้ นายอำเภอไม่มีสิทธ์ถอนตัวอะไรทั้งสิ้น มีหน้าที่รับเรื่องต่อแล้วส่งเข้า กบร.ต่อไป

ในทางปฏิบัติ แนะนำให้หารือไปที่ฝ่ายนิติกร ส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ( ชื่อย่อ สจร) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เขต สน.พระราชวัง มีเบอร์เก่าลองโทรดูนะ 02 222-1840 โทรสาร 02 222-2851 เครื่อง มท 50801 -12 ต่อ 254, 370 หรือจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์จาก ที่ดินจังหวัดหรือที่ดินอำเภอของท่านก่อน แล้วโทรไปหารือกับเขาก็ได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 09/06/2009 4:12 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เทพธันเดอร์นครปฐม บันทึก:
พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ม.๑๒๒ “ ที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ คือที่เลี้ยงปศุสัตว์ที่จัดไว้สำหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทางและที่อย่างอื่น ซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ด้วยกัน เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอจะต้องคอยตรวจตรารักษาอย่าให้ผู้ใดเกียดกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัว ”
สรุปว่าเป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอในการดูแลที่สาธารณประโยชน์อันเป็นของกลางสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ต่อมามี พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๙๕ ม.๔๐ วรรค ๓ บัญญัติโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
ถึงแม้จะมีประกาศ มท ๑ มอบหมายให้ จังหวัดดูแลภายในเขตจังหวัดของตน(เฉพาะนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล) , เทศบาลดูแลภายในเขตเทศบาลของตน และสุขาภิบาลดูแลภายในเขตสุขาภิบาลของตน แต่ก็ไม่ตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ (ฎีกาที่ 1313-1319/2510)
ต่อมามี พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉ.๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไข ม.๑๒๒ ซึ่งจะมีผลบังคับใน ๕ เม.ย.๕๑
บัญญัติเป็นว่า “ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ
นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้มีอำนาจกระทำได้ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ”
ถึงอย่างไรนายอำเภอก็มีหน้าที่โดยตรงในอันที่จะปกปักรักษาที่สาธารณประโยชน์ โดยต้องแจ้งให้ผู้บุกรุกอ อกจากที่สาธารณประโยชน์ก่อน เมื่อไม่ยอมออก ถือว่ามีเจตนายึดถือครอบครองที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงมีความ ผิดตาม ป.ที่ดิน ม.108 ทวิ วรรคสอง (ฎ.1273/2535)อย่าไปฟ้องตาม ป.อาญาเด็ดขาด
นายอำเภอจะไปร้องเพลงอ้อม สุนิสา ว่า “ถอย ดีกว่า ไม่เอาๆดีกว่า” ไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะขับไล่ผู้บุกรุกให้ออกจากที่ดินทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาด้วย
กลับไปข้างบน
นกเขา
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 10/10/2009
ตอบ: 133

ตอบตอบ: 03/09/2010 8:36 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ดินสาธารณประโยชน์ ไม่ว่าจะมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วหรือไม่ เป็น "ป่า" ตามนิยามศัพท์ใน พ.ร.บ.ป่าไม้ กล่าวคือเป็นที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ดังนั้น หากมีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่การทำไม้เป็นความผิดตามกฎหมายป่าไม้ หรือยึดถือครอบครองก็เป็นความผิดตามกฎหมายที่ดินและกฎหมายป่าไม้ด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เคียงเลตะวันออก
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 31/08/2010
ตอบ: 1999

ตอบตอบ: 03/09/2010 9:49 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓

ล่าสุดประกาศในราชกิจจา
๖ ส.ค.๒๕๕๓ เอาไปศึกษาดู เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ระเบียบมันชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้ว ว่าหน่วยงานใด ต้องรับผิดชอบดำเนินการ ถ้าไม่ทำ ก็ผิด ๑๕๗ เด้อซิบอกไห่

http://www.4shared.com/document/Y9AwGnVs/__online.html

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บิว ลำพูน
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 20/04/2014 5:08 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีคำถามครับ หากเทศบาลแจ้งว่าเราผมบุกรุกที่สถานะ ในโฉนดที่ใหม่ซึ่งก่อนที่จะออกฉบับใหม่เป็น สปก ซึ้งผมเป็นเจ้าของที่อยู่แต่มีชาวนามาขุดล่องน้ำเข้าสวนของตัวเองพอทำฉโนดใหม่เทศบาลเห็นร่ร่องน้ำก็บอกว่าเป็นที่สถานะ แล้วก็พ้องผมว่ารุ่กที่สถานะ หากเป็นแบบจะต้องทำไงครับ

โกรธ โกรธ
กลับไปข้างบน
เดือดร้อน
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 02/06/2015 12:24 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ดอนปู่ตาได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งเข้ามาบุกรุกตั้งสำนักหมอผีทรงเจ้าเข้าผีในดอนปู่ตา ทำให้เดือดร้อนแก่ชาวบ้าน เวลาพวกนี้ไปฆ่าผี(ตามความอ้างพวกนี้)ไม่ว่าที่ไหนพวกเขาก็จะนำเอาหม้อที่ว่าจับผีใส่ได้นำเข้ามาเผาที่ดอนปู่ตาทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว ครั้งหนึ่งชาวบ้านจะมีการรวมตัวกันขับไล่ และขีดเส้นให้ออกไปจากดอนปู่ตา แต่ถึงกำหนดพวกหมอผีไม่ยอมออกไปนั้นจะมีความผิดอย่างไร และสามารถไล่ออกไปได้หรือไม่ และวิธีการร้องเรียนหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
กลับไปข้างบน
เคียงเลตะวันออก
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 31/08/2010
ตอบ: 1999

ตอบตอบ: 02/06/2015 2:43 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เดือดร้อน บันทึก:
ที่ดอนปู่ตาได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งเข้ามาบุกรุกตั้งสำนักหมอผีทรงเจ้าเข้าผีในดอนปู่ตา ทำให้เดือดร้อนแก่ชาวบ้าน เวลาพวกนี้ไปฆ่าผี(ตามความอ้างพวกนี้)ไม่ว่าที่ไหนพวกเขาก็จะนำเอาหม้อที่ว่าจับผีใส่ได้นำเข้ามาเผาที่ดอนปู่ตาทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว ครั้งหนึ่งชาวบ้านจะมีการรวมตัวกันขับไล่ และขีดเส้นให้ออกไปจากดอนปู่ตา แต่ถึงกำหนดพวกหมอผีไม่ยอมออกไปนั้นจะมีความผิดอย่างไร และสามารถไล่ออกไปได้หรือไม่ และวิธีการร้องเรียนหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ


***เปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่***ครับ
***ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนบางพระ ศรีราชา
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 25/10/2015 12:32 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออนุญาติขอรับคำชีแนะ ด้วยที่ดินอำเภอได้แก้ไขเอกสารรูปแห่งที่ดิน จนไม่สามารถนำแสดงหลักฐานตามที่ประชาชนเรียกร้องให้นำแสดงได้ แต่กลับตอบเป็นแค่เลขระวางที่ดินให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะนำมาแสดงต่อนายอำเภอ และนายอำเภอสั่งรื้อถอนโดยไม่แสดงหลักฐานใด ๆ เลย นี่จะเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฏหมายสิทธิประชาชนหรือไม่ เหงื่อตก
กลับไปข้างบน
ท่าศาลา
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/02/2016 3:16 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ขออนุญาติขอรับคำชีแนะ ด้วยที่ดินอำเภอได้แก้ไขเอกสารรูปแห่งที่ดิน จนไม่สามารถนำแสดงหลักฐานตามที่ประชาชนเรียกร้องให้นำแสดงได้ แต่กลับตอบเป็นแค่เลขระวางที่ดินให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะนำมาแสดงต่อนายอำเภอ และนายอำเภอสั่งรื้อถอนโดยไม่แสดงหลักฐานใด ๆ เลย นี่จะเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฏหมายสิทธิประชาชนหรือไม่ เหงื่อตก
ใบเหยียบย่ำ2475+ สค1 สามารถออกโฉนด บนที่สาธารณะ 2476 ได้หรือไม่
กลับไปข้างบน
ท่าศาลา
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/02/2016 3:17 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใบเหยียบย่ำ2475+ สค1 สามารถออกโฉนด บนที่สาธารณะ 2476 ได้หรือไม่
กลับไปข้างบน
ก่อนนี้เคยเป็นวัดมาก่อน
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 14/05/2016 6:29 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เดิมที่ดินสาธารณะแปลงนี้เคยเป็นวัดร้างและป่าช้ามาก่อน บัดนี้เหลือแต่ซาก และศาลพ่อปู่ก็ร้างมานานกว่าสี่สิบปี มีลักษณะเป็นหินดาด ชาวบ้านไม่ได้เข้ามาทำมาหากินแล้ว เพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้ จึงเว้นไว้เป็นป่าเสื่อมโทรมประมาณนับสิบไร่ ต่อมามีชาวบ้านนิมนต์พระมาบูรณะปฏิสังขรณ์ และสร้างศาลาหลังใหม่และโรงทาน ด้วยโครงเหล็กมุงหลักคาเมทัลชีท ทำไปโดยเข้าใจว่าเป็นวัดเก่า จึงไม่ได้แจ้งเรื่องนี้แก่ทางหน่วยงานของรัฐ เช่น นายก อบต. เป็นต้น

แต่หลังจากทำงานก่อสร้างเสร็จ นำไฟฟ้าเข้ามา ขุดเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ มีความเจริญมากขึ้น จนมีผู้ร้องเรียนไปทาง อบต. ทางเจ้าหน้า อบต. พร้อมกับนายอำเภอก็มาร่วมทำประชาคมภายในหมู่บ้าน ปรากฏว่าอนุญาตให้สร้างได้ โดยตั้งคณะกรรมการมารังวัดอนุญาติให้สร้างเสริมได้ในเนื้อที่ 12 ไร่เศษ จากนั้นมาเรื่องราวก็สงบ จนกระทั่งที่ผ่านมามีผู้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภออีก เจ้าหน้าที่ก็มาสั่งให้ย้ายออกไป ถ้าไม่ย้ายก็จะดำเนินคดีภายใน 3 เดือน

ด้วยเหตุนี้ จึงไปสืบหาหลักฐานว่า บริเวณพื้นที่นี้เดิมเคยเป็นวัดมาก่อนว่ามีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ ปรากฏว่าแม้จะมีพระเคยจำพรรษาอยู่ก็ตาม แต่ได้มาตั้งวัดไว้เฉยๆ ไม่ได้ทำเรื่องขอเป็นวัด แต่ได้สอบถามไปยังสำนักพุทธของจังหวัด เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่า ถ้ายังมีพยานเป็นบุคคลก็ยังสามารถยืนยันได้

ฉะนั้น ที่ดินผืนนี้ก่อนที่จะเป็นที่สาธารณะ หากเรามีหลักฐานอ้างอิงตัวบุคคลเป็นพยาน ว่าสถานที่เคยมีการตั้งเป็นวัด มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เป็นประจำอย่างนี้มาก่อน พอจะมีช่องกฎหมายให้สืบสวนทวนพยาน เพื่อเป็นเหตุผลในการย้อนก่อนที่จะเป็นที่สาธารณะได้หรือไม่ ในเชิงกฎหมาย เพราะถือว่าไม่ใช่ที่ดินทำกินตามปกติ แต่เป็นซากวัดร้างมานาน ไม่มีผู้ใดเข้าไปทำไรไถนาแต่อย่างใด พอที่จะมีช่องทางในแง่นี้ได้หรือไม่ เพราะตอนนี้มีสำนักสงฆ์หลายแห่งโดนข้อหากรณีนี้อยู่ 200 กว่าแห่ง เพราะทาง คสช. ออก ม.44 อีกฉบับหนึ่ง จึงทำให้ต้องขอคำปรึกษาและคำแนะนำ พอเป็นแนวทางว่าพอจะแก้ไขได้หรือไม่

จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ทายก
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> บุกรุก ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที