Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - รถเช่าซื้อแล้วหาย ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดเต็มหรือไม่อย่างไร
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

รถเช่าซื้อแล้วหาย ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดเต็มหรือไม่อย่างไร
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ยักยอก
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
รถหายแล้ว
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 17/03/2009 11:16 pm    ชื่อกระทู้: รถเช่าซื้อแล้วหาย ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดเต็มหรือไม่อย่างไร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รถเช่าซื้ออยู่แล้วหาย ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดเต็มตามสัญญาเช่าซื้อหรือไม่อย่างไรครับ ช่วยแนะนำให้ที

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
หยินหยาง
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/06/2008
ตอบ: 1321

ตอบตอบ: 17/03/2009 11:22 pm    ชื่อกระทู้: Re: รถเช่าซื้อแล้วหาย ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดเต็มหรือไม่อย่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...อยากทราบเพิ่มเติมก่อนว่าเป็นรถอะไร...มีประกันหรือยังอยู่ในระยะประกันหรือไม่...และเหลือค่างวดอีกเท่าไหร่..
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 18/03/2009 6:29 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปพพ.ม.567 เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับลงตั้งแต่วันที่รถยนต์สูญหาย (ฎ.1576/2525) เมื่อสัญญาเช่าระงับโดยหลักก็ไม่มีนิติสัมพันธ์ ค่าเช่าซื้อในภายภาคหน้าก็ไม่ต้องชำระ (ฎ.4593/2531) แต่มีหน้าที่ชำระค่าเช่าซื้อเฉพาะงวดที่รถยนต์ยังไม่สูญหาย(ฎ.1576/2525) แต่ในทางปฏิบัติคู่สัญญามักตกลงยกเว้นไว้ให้ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนแม้ทรัพย์ที่เช่าซื้อจะสูญหายหรือทำลายไปแม้เหตุสุดวิสัยก็ตาม ซึ่งการตกลงยกเว้นดังกล่าว ศาลฎ.เคยวินิจฉัยไว้ว่าใช้บังคับได้(ฎ.2805/2540)

แต่เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบัญญัติว่าข้อสัญญาต้องไม่มีลักษณะดังนี้........(๔) ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชำระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนแม้ตัวทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาดังกล่าวนั้นจะสุญหาย ถูกทำลาย.........โดยไม่ใช่เป็นความผิดของผู้เช่าซื้อ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/071/8.PDF


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2805/2540

สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ประเภทหนึ่ง เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 แต่สัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ระบุว่า "ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัย..สูญหาย ผู้เช่าซื้อยอมรับผิดฝ่ายเดียว... และยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อจนครบ..." หมายความว่า ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระราคารถยนต์ที่เช่าซื้อที่ยังไม่ได้ชำระตามสัญญาจนครบ โดยไม่ได้ระบุให้ผู้เช่าซื้อผ่อนชำระเป็นงวด ๆ เหมือนกรณีที่ทรัพย์ที่เช่าซื้อไม่ถูกโจรภัยหรือไม่สูญหาย อันมีลักษณะกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้า ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ไม่เป็นโมฆะ โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายและศาลมีอำนาจลดหย่อนลงได้หากเห็นว่ากำหนดไว้สูงเกินควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคแรก

ฎีกาข้างต้นนี้ออกมาก่อนที่จะมีการกำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ จยย.เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตจึงไม่มีการกล่าวถึงธุรกิจควบคุมสัญญาฯ


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เทพธันเดอร์นครปฐม เมื่อ 18/03/2009 3:06 pm, แก้ไขทั้งหมด 3 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตาต้า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 27/04/2008
ตอบ: 766

ตอบตอบ: 18/03/2009 12:30 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เพิ่มเติม......
ตามความเห็นของท่านพี่เทพฯนั้นถูกต้องแล้ว......และปัจจุบันมีข้อน่าคิดว่าผู้ประกอบการ(ผู้ให้เช่าซื้อ) ทั้งหมด(มิใช่ส่วนใหญ่) เป็นมืออาชีพมีที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว....จึงมักอ้างเอาข้อยกเว้นขอกฎหมายเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค(ผู้เช่าซื้อ)...

ฉะนั้นจึงเห็นว่า นอกจากผู้เช่าซื้อจะสามารถอ้าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนแล้ว ยังสามารถอ้าง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ เพื่อยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีได้อีกด้วย.....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 18/03/2009 3:21 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/072/32.PDF
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.soccer
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/10/2009
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 06/10/2009 4:52 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออนุญาตถามพี่ๆหน่อยนะคับว่า

ถ้าผู้เช่าซื้อ นำรถไปให้คนอื่นยืม แล้วคนอื่น นั้นนำรถไปจำนำที่ไหนอย่างไรไม่ทราบ จะถือว่า คนอื่น ยักยอก จากผู้เช่าซื้อ หรือ ไม่คับ

แล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรคับ ขอบคุนคับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ยักยอก ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.34 วินาที