Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ฎีกาที่ 743/2561 การจัดให้มีลานจอดรถสำหรับเป็นที่จอดรถของลูกค้า ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่รถหายไป
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ฎีกาที่ 743/2561 การจัดให้มีลานจอดรถสำหรับเป็นที่จอดรถของลูกค้า ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่รถหายไป
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ปรึกษากฎหมายฟรี
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 20/08/2018
ตอบ: 8

ตอบตอบ: 26/08/2018 9:21 am    ชื่อกระทู้: ฎีกาที่ 743/2561 การจัดให้มีลานจอดรถสำหรับเป็นที่จอดรถของลูก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ฎีกาที่ 743/2561

การจัดให้มีลานจอดรถสำหรับเป็นที่จอดรถของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าของจำเลยเป็นปัจจัยหนึ่งเพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการจึงเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งของจำเลยแก่ลูกค้า จำเลยย่อมต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งรวมถึงรถยนต์ของลูกค้าที่นำมาจอดบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าจำเลยด้วย แม้จำเลยยินยอมให้บุคคลทั่วไปนำรถยนต์มาจอดที่ลานจอดรถก็ไม่ทำให้จำเลยหลุดพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องให้การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของลูกค้า จำเลยจึงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลรถกระบะที่ลูกค้าของจำเลยนำมาจอดในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าจำเลย ห้างสรรพสินค้าจำเลยใช้มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่รถยนต์ของลูกค้าโดยมีพนักงานคอยตรวจสอบดูแลรถยนต์ในขณะที่เข้าหรือออกจากลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าจำเลย หากไม่มีบัตรที่มอบให้ในขณะที่นำรถยนต์เข้ามาจอดก็ไม่สามารถนำรถยนต์ออกไปจากลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าจำเลยได้ อันเป็นมาตรการในการตรวจสอบที่ค่อนข้างจะรัดกุมแต่จำเลยกลับยกเลิกไปและนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกลานจอดรถแทนและติดป้ายเตือนไว้ที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าจำเลยว่า ลูกค้าต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองเท่ากับจำเลยงดเว้นหน้าที่ที่จะต้องดูแลรถยนต์ของลูกค้าโดยลูกค้าต้องเสี่ยงภัยเอง ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นเพียงอุปกรณ์บันทึกภาพรถยนต์เข้าออกไม่สามารถป้องกันการโจรกรรมได้ นับว่าเป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่รถยนต์ของลูกค้า การที่รถกระบะที่ อ. ขับมาจอดที่ลานจอดรถของจำเลยสูญหายไปจึงเกิดจากการงดเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลย จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่รถหายไป/

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
charlibilson
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 14/06/2022
ตอบ: 5

ตอบตอบ: 09/11/2022 7:04 pm    ชื่อกระทู้: printer support number ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

kyocera customer care phone number ,kyocera customer support number ,kyocera customer service telephone number , kyocera customer service, kyocera support ,
ricoh printers customer care toll free number ,ricoh printers customer support ,ricoh printer number , ricoh support,
Lexmark printer tech support number, Lexmark technical support phone number, Lexmark phone number, Lexmark technical support number,
panasonic customer service 24 hours ,panasonic help ,panasonic contact ,panasonic contact number
Dell printer customer service phone number, Dell printer customer support phone number,
canon printer customer support, canon printer customer support number, canon printer helpline, canon printer helpline number,
kodak printer customer service ,kodak number ,kodak customer service toll free number ,kodak support number
contact samsung customer service ,samsung support hours ,samsung help phone number ,samsung printer phone number
sharp support number ,sharp customer service phone number ,sharp usa support ,sharp printer customer service
hewlett packard printer support, hewlett packard help, hewlett packard technical support phone number, phone number for hewlett packard,
epson technical support number, epson printer tech support number, epson contact, epson tech support phone number,
contact hp printer support, hp printer phone support, hp support printer, hp printer service center, hp wireless printer support, hp printer customer support,
Printer technical support, Printer technical support number, Printer technical support phone number,
sharp customer service
ricoh support
kodakverite support
kyocera customer service
samsung customer service
xerox supporthow to lose weight after delivery , how to lose belly fat after delivery
weight loss tablets , best exercise to lose weight , fat loss , fat loss diet plan , fat loss exercise , best diet plan for weight loss ,
pcos weight loss , pcos diet plan to lose weight , polycystic ovary syndrome weight loss ,
losing weight with hypothyroidism , foods to eat with hypothyroidism , thyroid control food , diet chart for thyroid patient ,
holistic nutritionist , nutritional therapist , nutrition consultant , dietitian nutritionist ,
famous dietitians , best dietician in rohini , registered dietician online , best dietician in india , good nutritionist , best nutritionist in india , clinical nutrition and dietetics ,
firefox not responding, firefox keeps crashing, how to enable flash in firefox, how to allow pop ups on firefox,
microsoft edge support, microsoft edge issues, edge browser linux, edge on linux, microsoft edge on linux,
safari issues, safari slow loading, safari not loading, safari not loading images,
nighthawk x6, nighthawk ax6, att nighthawk, nighthawk ac1750, nighthawk x4s
snapchat call ,snapchat contact number ,snapchat support phone number ,snapchat customer service phone number
roku tv help ,roku 800 number ,roku help phone number ,contact roku by phone
mcafee contact us ,contact mcafee ,remove mcafee ,how to uninstall mcafee
match.com customer service number ,match.com customer service phone number ,match customer service phone number ,match customer service number
panasonic customer service 24 hours ,panasonic help ,panasonic contact ,panasonic contact number
pinterest customer service phone number ,pinterest helpline number ,pinterest help chat ,pinterest help
samsung number ,samsung customer support ,samsung customer service phone number ,samsung customer care
mcafee support number
firefox download for windows 10
microsoft edge not responding
yahoo mail password reset
dlink router setup
hotmail down
toshiba helpmicrosoft edge for mac, edge for mac, edge browser for mac, windows edge,
update google chrome browser, google chrome plugins, how to update google chrome, chrome update mac,
att network outage, att outage today, at&t outages, at&t outage today
linksys routers problems, linksys wifi setup, configure linksys routers, linksys router setup page
kaspersky phone number, kaspersky contact, kaspersky customer service phone number, kaspersky support phone,
roku tv phone number, roku tv help, roku 800 number, roku help phone number, contact roku by phone,
netflix number, netflix customer service, netflix support, netflix contact number,
google home customer service, google home wifi setup, google home support phone number,
match number ,match contact number ,match com contact ,match com help
nuance phone number ,dragon nuance support ,nuance tech support ,dragon naturally speaking customer service
match customer service
customer service phone number
tinder support
Official support
snapchat support


canon contact number, canon contact, call canon, canon help line
aol mail password reset, how to change aol password on iphone, reset aol password, contact aol
carbonite support, carbonite support phone number, carbonite help, carbonite contact
netflix customer service phone number, call netflix, netflix telephone number, netflix customer support,
panasonic help, panasonic contact, panasonic contact number, panasonic support number
epson driver, install epson printer, epson printer cartridges, epson printer wifi setup,
hangouts help, hangouts live, google hangouts support, google hangouts customer service,
hewlett packard support phone number, hewlett packard laptops, hewlett packard printer drivers, hewlett packard printers,
support lexmark, lexmark printer customer support phone number, lexmark printer tech support, lexmark printer tech support number,
my asus laptop wont connect to wifi, asus laptop recovery disk, asus laptop headphone jack not working, how to setup asus router,
customer support phone number , contact support number , contact support phone number,
icloud setup
google drive contact
mcafee antivirus support
arlo customer supportepson technical support, epson printer support phone number, epson support number, epson printer tech support phone number,
google chrome support phone number, google chrome phone number, chrome customer service
netflix help, netflix customer service, netflix customer service number, netflix phone number, netflix contact,
netgear wifi extender setup, netgear extender setup, netgear contact, netgear support phone number,
pogo customer support number, pogo helpline number, pogo games support phone number, club pogo phone number,
lexmark support, lexmark printer support, lexmark printer support phone number, lexmark printer tech support phone number
garmin contact, garmin gps customer service, garmin product support, contact garmin support, garmin contact number,
cisco phone number, cisco help desk, cisco contact, cisco router setup,
instagram support number, call instagram, instagram contact number, instagram help number,
hewlett packard tech support phone number, hewlett packard telephone number, contact hewlett packard, hewlett packard printer customer service,
norton support number, norton customer service, norton phone number, norton 360 phone number
roku tv setup, roku technical support number, roku tech support number, roku tv support,
samsung customer care number, samsung support number, samsung number, samsung customer service phone number,
google voice help, google voice 800 number, google voice customer service number, google voice support number,
hotmail help
kodak support number
customer service phone number
linksys extender setup
sign in hotmail
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
charlibilson
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 14/06/2022
ตอบ: 5

ตอบตอบ: 09/11/2022 7:05 pm    ชื่อกระทู้: printer support number ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

kyocera customer care phone number ,kyocera customer support number ,kyocera customer service telephone number , kyocera customer service, kyocera support ,
ricoh printers customer care toll free number ,ricoh printers customer support ,ricoh printer number , ricoh support,
Lexmark printer tech support number, Lexmark technical support phone number, Lexmark phone number, Lexmark technical support number,
panasonic customer service 24 hours ,panasonic help ,panasonic contact ,panasonic contact number
Dell printer customer service phone number, Dell printer customer support phone number,
canon printer customer support, canon printer customer support number, canon printer helpline, canon printer helpline number,
kodak printer customer service ,kodak number ,kodak customer service toll free number ,kodak support number
contact samsung customer service ,samsung support hours ,samsung help phone number ,samsung printer phone number
sharp support number ,sharp customer service phone number ,sharp usa support ,sharp printer customer service
hewlett packard printer support, hewlett packard help, hewlett packard technical support phone number, phone number for hewlett packard,
epson technical support number, epson printer tech support number, epson contact, epson tech support phone number,
contact hp printer support, hp printer phone support, hp support printer, hp printer service center, hp wireless printer support, hp printer customer support,
Printer technical support, Printer technical support number, Printer technical support phone number,
sharp customer service
ricoh support
kodakverite support
kyocera customer service
samsung customer service
xerox supporthow to lose weight after delivery , how to lose belly fat after delivery
weight loss tablets , best exercise to lose weight , fat loss , fat loss diet plan , fat loss exercise , best diet plan for weight loss ,
pcos weight loss , pcos diet plan to lose weight , polycystic ovary syndrome weight loss ,
losing weight with hypothyroidism , foods to eat with hypothyroidism , thyroid control food , diet chart for thyroid patient ,
holistic nutritionist , nutritional therapist , nutrition consultant , dietitian nutritionist ,
famous dietitians , best dietician in rohini , registered dietician online , best dietician in india , good nutritionist , best nutritionist in india , clinical nutrition and dietetics ,
firefox not responding, firefox keeps crashing, how to enable flash in firefox, how to allow pop ups on firefox,
microsoft edge support, microsoft edge issues, edge browser linux, edge on linux, microsoft edge on linux,
safari issues, safari slow loading, safari not loading, safari not loading images,
nighthawk x6, nighthawk ax6, att nighthawk, nighthawk ac1750, nighthawk x4s
snapchat call ,snapchat contact number ,snapchat support phone number ,snapchat customer service phone number
roku tv help ,roku 800 number ,roku help phone number ,contact roku by phone
mcafee contact us ,contact mcafee ,remove mcafee ,how to uninstall mcafee
match.com customer service number ,match.com customer service phone number ,match customer service phone number ,match customer service number
panasonic customer service 24 hours ,panasonic help ,panasonic contact ,panasonic contact number
pinterest customer service phone number ,pinterest helpline number ,pinterest help chat ,pinterest help
samsung number ,samsung customer support ,samsung customer service phone number ,samsung customer care
mcafee support number
firefox download for windows 10
microsoft edge not responding
yahoo mail password reset
dlink router setup
hotmail down
toshiba helpmicrosoft edge for mac, edge for mac, edge browser for mac, windows edge,
update google chrome browser, google chrome plugins, how to update google chrome, chrome update mac,
att network outage, att outage today, at&t outages, at&t outage today
linksys routers problems, linksys wifi setup, configure linksys routers, linksys router setup page
kaspersky phone number, kaspersky contact, kaspersky customer service phone number, kaspersky support phone,
roku tv phone number, roku tv help, roku 800 number, roku help phone number, contact roku by phone,
netflix number, netflix customer service, netflix support, netflix contact number,
google home customer service, google home wifi setup, google home support phone number,
match number ,match contact number ,match com contact ,match com help
nuance phone number ,dragon nuance support ,nuance tech support ,dragon naturally speaking customer service
match customer service
customer service phone number
tinder support
Official support
snapchat support


canon contact number, canon contact, call canon, canon help line
aol mail password reset, how to change aol password on iphone, reset aol password, contact aol
carbonite support, carbonite support phone number, carbonite help, carbonite contact
netflix customer service phone number, call netflix, netflix telephone number, netflix customer support,
panasonic help, panasonic contact, panasonic contact number, panasonic support number
epson driver, install epson printer, epson printer cartridges, epson printer wifi setup,
hangouts help, hangouts live, google hangouts support, google hangouts customer service,
hewlett packard support phone number, hewlett packard laptops, hewlett packard printer drivers, hewlett packard printers,
support lexmark, lexmark printer customer support phone number, lexmark printer tech support, lexmark printer tech support number,
my asus laptop wont connect to wifi, asus laptop recovery disk, asus laptop headphone jack not working, how to setup asus router,
customer support phone number , contact support number , contact support phone number,
icloud setup
google drive contact
mcafee antivirus support
arlo customer supportepson technical support, epson printer support phone number, epson support number, epson printer tech support phone number,
google chrome support phone number, google chrome phone number, chrome customer service
netflix help, netflix customer service, netflix customer service number, netflix phone number, netflix contact,
netgear wifi extender setup, netgear extender setup, netgear contact, netgear support phone number,
pogo customer support number, pogo helpline number, pogo games support phone number, club pogo phone number,
lexmark support, lexmark printer support, lexmark printer support phone number, lexmark printer tech support phone number
garmin contact, garmin gps customer service, garmin product support, contact garmin support, garmin contact number,
cisco phone number, cisco help desk, cisco contact, cisco router setup,
instagram support number, call instagram, instagram contact number, instagram help number,
hewlett packard tech support phone number, hewlett packard telephone number, contact hewlett packard, hewlett packard printer customer service,
norton support number, norton customer service, norton phone number, norton 360 phone number
roku tv setup, roku technical support number, roku tech support number, roku tv support,
samsung customer care number, samsung support number, samsung number, samsung customer service phone number,
google voice help, google voice 800 number, google voice customer service number, google voice support number,
hotmail help
kodak support number
customer service phone number
linksys extender setup
sign in hotmail
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที