Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ขอความรู้ จากพี่เทพและทุกท่านผู้รู้ครับ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ขอความรู้ จากพี่เทพและทุกท่านผู้รู้ครับ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลิขสิทธิ์ ร้านเกม
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.ปริมณฑล
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 12/05/2008
ตอบ: 131

ตอบตอบ: 22/03/2009 2:38 pm    ชื่อกระทู้: ขอความรู้ จากพี่เทพและทุกท่านผู้รู้ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณี ผตห.เด็กถูกจ้างให้มาขายซีดีมีทั้งหนังลามกและอื่นๆ ตามแผงตลาดนัด และได้ถูกจับกุม ต้องแจ้งข้อหาประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์ เพิ่มหรือไม่ ครับ ขอบคุณมากครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
hijack
ผู้ชำนาญการพิเศษ
ผู้ชำนาญการพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 03/05/2008
ตอบ: 2134

ตอบตอบ: 22/03/2009 6:01 pm    ชื่อกระทู้: Re: ขอความรู้ จากพี่เทพและทุกท่านผู้รู้ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใครคือผู้ใช้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตาต้า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 27/04/2008
ตอบ: 766

ตอบตอบ: 22/03/2009 6:04 pm    ชื่อกระทู้: Re: ขอความรู้ จากพี่เทพและทุกท่านผู้รู้ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โดยสภาพของการกระทำความผิด....ลำพังเด็กคนเดียวไม่สามารถกระทำความผิดลักษณะนี้ได้เองโดยลำพัง.....ต้องมีผู้ใช้ฯ หรือผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย.....การขาย เสนอขาย หรือให้เช่าแผ่นวีซีดีภาพยนต์ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่....หากฝ่าฝืนย่อมเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์ฯ ด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ช่วยชี้แนะ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 22/03/2009 6:52 pm    ชื่อกระทู้: Re: ขอความรู้ จากพี่เทพและทุกท่านผู้รู้ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เด็กคือผู้กระทำความผิดโดยทางอ้อม และไม่ได้เป็นตัวการโดยตรง หรืออีกนัยหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ แต่เป็นผู้ถูกใช้ให้กระทำความผิด เมื่อไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ใช้ให้เด็กกระทำผิด จึงไม่อาจแจ้งข้อหาดังกล่าวแก่เด็กได้ ต้องสอบสวนให้ได้ความชัดเจนว่าใครเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดครับ จึงจะทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของกิจการ บางทีผู้ใช้(คนจ้าง)อาจเป็นเพียงผู้สนับสนุนคือว่าจ้างเด็กอีกทอดหนึ่งก็ได้ และอาจไม่ใช้ตัวการหรือเจ้าของกิจการ ต้องสอบสวนย้อนขึ้นไปอีกครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/03/2009 7:32 pm    ชื่อกระทู้: Re: ขอความรู้ จากพี่เทพและทุกท่านผู้รู้ครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.......แต่อย่าลืมว่าเ้ด็กทุกวันนี้มัน...สุดยอดครับท่าน อายุ ๑๓ มันก็รู้จักรุมข่มขืนเพื่อนมันแล้ว
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8122

ตอบตอบ: 22/03/2009 8:07 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อความ : รับสารภาพก็ไม่ผิด
คําชี้ขาดความเห็นแย้ง ที่ 323/2549
พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
ผู้ต้องหาอายุ เพียง 17 ปีเศษ มารับจ้างทํางานกรุงเทพฯ ไม่สามารถจะลงทุนจําหน่ายได้ มิใช่เจ้าของกิจการเป็นเพียงลูกจ้าง แม้รับสารภาพก็ ไม่ผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าหรือจําหน่ายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้รับมอบอํ านาจจากบริษัทฯ ผู้เสียหาย ได้ ตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหา ได้ ทําการละเมิดลิขสิทธิ์บริษัทฯ ผู้เสียหาย โดยการจําหน่าย วีซี ดี เพลงเอ็มพี 3 ซึ่งเป็น ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ผู้เสียหาย ให้คนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ ต่ออพนั กงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ต่อมา ร้อยตำรวจโท ก. กับพวก ได้ร่วมกับผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ผู้เสียหาย ไปตรวจสอบบริ เวณที่ เกิ ดเหตุ พบผู้ต้องหาตั้งแผงลอยจํ าหน่าย วี ซี ดี วีซี ดี คาราโอเกะ และเอ็ มพี 3 จํ านวน 184 แผ่น ที่ ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ผู้เสียหาย และวี ซีดีอื่นๆ อี กจํานวน 400 แผ่น เป็นของกลาง นํ าส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดี ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ คดี มี ปัญหาให้อัยการสู งสุดชี้ ขาดว่า การกระทํ าของผู้ต้องหาเป็นความผิ ดฐานประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่อัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ต้องหาอายุ เพียง 17 ปี เศษ มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจั งหวั ด มารับจ้างทํ างานในเขตกรุงเทพมหานคร จึงไม่เชื่อว่าจะสามารถลงทุนจําหน่ายแผ่น ซีดีและวี ซีดีของกลาง ซึ่งต้องใช้ เงินลงทุนจํ านวนมาก ด้วยตนเอง จึงฟังได้ว่าผู้ต้องหามิใช่เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการแผงขายแผ่นซีดีและวีซีดี แต่เป็นลูกจ้างขายสินค้าดังกล่าว เท่านั้น แต่ความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าหรือจำหน่ายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 มีเจตนาที่จะเอาผิดเฉพาะสําหรับ ผู้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ ยน หรือจําหน่ายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยทําเป็นธุรกิจเท่านั้น เมื่ อผู้ต้องหามิใช่ ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายเทปหรือวั สดุ โทรทัศน์ที่ต้องไปขออนุญาตจากนายทะเบียนในการประกอบกิจการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด ดั งนั้น แม้ผู้ต้องหาให้การรั บสารภาพก็ไม่ อาจลงโทษผู้ต้องหาในความผิดฐานดังกล่าวได้ การกระทําของผู้ต้องหาจึงไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหาจึงชี้ขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา ฐานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ ยน หรื อจําหน่ายซึ่ งเทปหรือวัสดุ โทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์พ.ศ.2530 มาตรา 4, 6, 34 แผ่นวีซี ดี ของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลได้ สั่งให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในคดี ความผิ ดฐานละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ไปส่วนหนึ่ งแล้ว ส่วนแผ่น วี ซีดีอื่นอีก 400 แผ่น ของกลาง ให้พนักงานสอบสวนจัดการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85(เก็บไว้ดูเล่น)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ปริมณฑล
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 12/05/2008
ตอบ: 131

ตอบตอบ: 23/03/2009 8:42 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบพระคุณพี่เทพและทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ ต้องการคำพิพากษาเป็นเอกสารอ้างอิง ผู้บังคับบัญชา ผมแจ้งให้ท่านทราบแล้ว แต่ต้องการเอกสารอ้างอิง ขอบพระคุณมากๆครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ส.อุดร
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 23/03/2009 4:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คิดเล่นๆ นะครับ เป็นผมถ้าจับเด็กก็ฟ้องไม่ได้ ผมก็จะให้เด็กเป็นนกต่อให้อีกทีเลย เพราะยังไงก็ต้องมีแหล่งพักของ ของนายทุนแน่นอน
กลับไปข้างบน
srisanam
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/04/2009
ตอบ: 2

ตอบตอบ: 27/04/2009 9:28 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมว่าให้เด็กเป็นนกต่อกลัวจะไปเจอตอนะสิครับ ดันก็ดันไม่หลุด
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลิขสิทธิ์ ร้านเกม ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที