Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความผิดต่อเนื่อง(ม.19(2)หรือ(3))
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความผิดต่อเนื่อง(ม.19(2)หรือ(3))
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ฉ้อโกง
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.7000/1
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 19/10/2016 10:53 am    ชื่อกระทู้: ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความผิดต่อเนื่อง(ม.19(2)หรือ(3)) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผู้ต้องหาหลอกลวงผู้เสียหายจนหลงเชื่อที่ท้องที่ ก. แล้วจึงไปส่งมอบทรัพย์ให้กับผู้ต้องหาที่ท้องที่ ข. จะเป็นความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดตาม ม.19(2) หรือเป็นความผิดต่อเนื่องตาม ม.19(3) ครับ..ขอทราบความเห็นของทุกท่านครับ..ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
พงส.shadow
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/12/2012
ตอบ: 1059

ตอบตอบ: 19/10/2016 5:59 pm    ชื่อกระทู้: ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความผิดต่อเนื่อง(ม.19(2)หรือ(3)) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

องค์ประกอบความผิดฐาน ฉ้อโกง โดยทุจริต หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ผลแห่งการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ดังนั้น องค์ประกอบภายนอกต้องครบถ้วน เมื่อได้ความว่ามีการลงมือหลอกลวงในท้องที่ ก แล้วไปส่งมอบทรัพย์สินที่ท้องที่ ข เป็นความผิดอันเดียวกัน ที่มิใช่ความผิดส่วนหนึ่งกระทำท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งกระทำอีกท้องที่หนึ่ง ซึ่งแต่ละส่วนต้องเป็นความผิดได้ในตัวหรือต้องครบองค์ประกอบความผิดในแต่ละส่วนที่เรียกว่าความผิดกรรมเดียวกันนั่นเอง ส่วนความผิดหลายกรรมจะอยู่ใน(4) ดังนั้นเรื่องนี้ จะเป็นได้ตาม ม.19(1)ไม่แน่ว่าความผิดเกิดในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่ กับ(3)ความผิดต่อเนื่องกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่าหนึ่งท้องที่ขึ้นไป กล่าวคือ มีการลงมือกระทำด้วยการหลอกลวงแล้วในท้องที่ ก แต่ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดในเรื่องผลแห่งการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินในอีกท้องที่หนึ่งในที่นี้คือท้องที่ ข ต่อจากนี้ก็เจตนาภายใน และเจตนาพิเศษ(ทุจริต)เกิดที่ใดก็เท่านั้น ซึ่งล่้วนแต่ในหลักกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา เช่น สอบถามเกี่ยวกับทรัพย์นั้นแล้ว ปฏิเสธว่าไม่ได้รับเอาไว้เท่ากับมีเจตนาทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นแล้ว หากถามท้องที่ใดก็สันนิษฐานได้ว่ามีเจตนาทุจริตขึ้นที่นั้นแล้ว แต่ข้อเท็จจริงเมื่อเป็นการแน่นอนแล้วว่ามีการส่งมอบและแสดงเจตนาทุจริตเกิดขึ้นในท้องที่ ข ชัดเจนแล้ว จึงเหลือกรณีเดียวคือ เป็นความผิดต่อเนื่อง ซึ่งกรณีนี้หมายถึง ความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่มีสภาพติดต่อสืบเนื่องกัน คงตัวอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะสิ้นสุดลง จึงเป็นกรณีที่จะต้องมีทั้งการกระทำและเจตนาประกอบกันอยู่ตลอดเวลาที่การกระทำนั้นยังคงปรากฏอยู่(ความหมายของความผิดต่อเนื่องตรงๆ) ครับ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8121

ตอบตอบ: 19/10/2016 6:58 pm    ชื่อกระทู้: ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความผิดต่อเนื่อง(ม.19(2)หรือ(3)) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

19(2) ตำรา อ.เกียรติขจร มีเขียนไว้ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.shadow
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/12/2012
ตอบ: 1059

ตอบตอบ: 20/10/2016 9:11 am    ชื่อกระทู้: ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความผิดต่อเนื่อง(ม.19(2)หรือ(3)) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หลัก กม.ของ อ.เกียรติขจร คือ ส่วนหนึ่งของการกระทำผิด คือ ส่วนหนึ่งคือการหลอกลวง อีกส่วนหนึ่งคือการที่ผู่้หลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง เป็นกรณีตาม ม.19(2) พนักงานสอบสวนของทั้งสองสถานีตำรวจต่างมีอำนาจสอบสวน ส่วนของ อ.ธานิศ เกศวพิทักษ์ ว่ากรณีตาม ม.19(2) นี้เป็นเรื่องความผิดกรรมเดียว แต่ผู้กระทำได้กระทำส่วนหนึ่งของความผิดในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง เช่น จำเลยพูดหลอกลวงขายที่ดินให้ผู้เสียหายในท้องที่หนึ่งและพาไปดูที่ดินที่อ้างว่าจะขายให้แก่ผู้เสียหายในอีกท้องที่หนึ่ง ซึ่งการกระทำทุกส่วนรวมกันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงกรรมเดียว และ ม.19(2) เป็นความผิดกรรมเดียว แต่สำหรับความผิดตาม ม.19(4)เป็นกรณีกระทำผิดหลายกรรม ดังนั้นตรงส่วนนี้ขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการคลาดเคลื่อนไปจากข้อกฎหมาย โดยมุ่งไปที่แนวฏีกาส่วนใหญ่จะเป็นกรณีตาม ม.19(1)(3)เสียเป็นส่วนมาก เช่นนี้ อธิบายได้ว่า ม.19(2) บัญญัติว่า"เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง"ใช้คำว่า"ความผิด" แต่ละส่วนจึงเกิดจากการกระทำผิด จึงอาจสับสนในหลักความผิดกรรมเดียว ตัวอย่างที่ยกไว้คือ นายแดงวางยาพิษนายดำที่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่สภ.สัตหีบ เมื่อนายดำอยู่ในโรงพยาบาลในเขตท้องที่สภ.เมืองระยอง นายแดงตามไปเอายาพิษกรอกปากนายดำอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นกรณีตาม ม.19(2) คือมีเจตนาเดียวกันแม้มีการกระทำผิด 2 ครั้งก็ตาม สรุปคือ ความหมายของความผิดกรรมเดียวเป็นได้ทั้งสองกรณี คือ 1.ในความเดียวกัน แต่ในความผิดนั้นแยกส่วนกระทำลงในแต่ละท้องที่ และ 2.ความผิดสองความผิดที่เป็นกรรมเดียวกัน ดังนั้นกรณีนี้กระทู้นี้โดยหลัก เป็นได้ ทั้ง ม.19(1)(2)(3) ครับ ถูกต้องตามท่านเทพธันเดอร์ ว่าไว้ครับ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.shadow
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/12/2012
ตอบ: 1059

ตอบตอบ: 20/10/2016 9:21 am    ชื่อกระทู้: ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความผิดต่อเนื่อง(ม.19(2)หรือ(3)) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นว่าแนวฏีกาอาจขึ้นอยู่ว่ายก มาตราใดขึ้นปรับเท่านั้น เช่น ของ อ.เกียรติขจร หน้า 422 ม.19(2) ตัวอย่าง นายแดงยืนอยู่ในเขตท้องที่ สน.ชนะสงคราม ยิงนายดำซึ่งยืนอยู่ในเขตท้องที่ สน.พระราชวัง ดังนี้ พนักงานสอบสวนของแต่ละสถานีตำรวจมีอำนาจสอบสวนได้ เพราะเป็น ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีหมายเหตุด้านล่างว่า ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ยกตัวอย่างว่า การฆ่าคนโดยการใช้ปืนยิงท้องที่ซึ่งผู้กระทำยืนยิง ท้องทีซึ่งผู้ตายยืนขณะถูกยิง ถือว่าเป็นท้องที่ซึ่งความผิดเกิด พนักงานสอบสวนของแต่ละสถานที่ต่างมีอำนาจสอบสวน ... เห็นว่า น่าจะยก ม.18 ขึ้นปรับ คือใช้เรื่อง ความผิดได้เกิด ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/10/2016 10:03 am    ชื่อกระทู้: ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความผิดต่อเนื่อง(ม.19(2)หรือ(3)) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณี นาย ก. ยิง นาย ข. บนถนนพื้นที่ สน.A แต่กระสุนปืนพลาดไปถูก นาย ค. ซึ่งยืนอยู่ในพื้นที่ สน.B เข้ามาตรา 19 หรือไม่ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ฉ้อโกง ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที