Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ของกลาง
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ของกลาง
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เสพ ฟื้นฟู
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บาว...เอง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 14/11/2014 7:29 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จับล่อซื้อยาไอซ์...0.21 กรัม โทรศัพท์เงินล่อซื้อยึดเป็นของกลางในคดี...แล้วจักรยานยนต์ต้องยึดเป็นของกลางตาม พรบ.มาตรการด้วยหรือไม่...ใช้ดุลพินิจไม่ยึดผิดมั้ย

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 14/11/2014 8:24 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จับข้อหาอะไรนิ ถ้าเป็น ๕ ข้อหาสำคัญ ใช้ พรบ.มาตรการฯ ได้ ครอบครอบธรรมดา ไม่ได้นิ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/11/2014 8:35 am    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่มีอำนาจตรวจยึดหรืออายัด(ถ้าเจ้าของไม่ยินยอม)
บันทึก เรื่อง อำนาจเจ้าพนักงานในการยึดหรืออายัดตามมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 - คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) - เรื่องเสร็จที่ 207/2547
มาตรา 3 มาตรา 16 (4) มาตรา 22 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
มาตรา 14 (4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
มาตรา 48 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ประเด็นที่ 1 การยึดหรืออายัดทรัพย์สินทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามนิยามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรา 16 (4) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 จึงไม่มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ซึ่งมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานตามมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดว่าทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในคดีนั้นเท่านั้น ไม่อาจจะขยายความให้รวมถึงทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอื่นด้วย
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/11/2014 8:35 am    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2547&lawPath=c2_0207_2547
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8128

ตอบตอบ: 15/11/2014 8:44 am    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยึด จยย.มาในฐานะไร
1.หากยึดมาในฐานที่ ผตห.ใช้ขับขี่มาส่งยา ตรวจสอบด้วยว่า ผตห.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือไม่ หากใช่ ก็ต้องยึดมา เพราะถือว่า รถนั้น ผตห.ใช้เป็นยานหานะในการขับขี่มาส่งยา อันจะต้องยึดตาม พรบ.มาตรการฯ ม.30 ฐาน ใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อให้ได้รับผลในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่ง พงส.สามารถทำความเห็น ริบในสำนวนคดีอาญาได้เลย แต่เวลาอัยการยื่นฟ้อง อัยการจะต้องทำเป็นคำร้องขอให้ริบรถคันนี้แยกต่างหากจากฟ้อง จะไปเขียนขอให้ศาลริบที่ท้ายฟ้องเลยไม่ได้

2.หากยึดมาในฐานเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เอาเงินที่ได้จากการขายยาไปซื้อมา) ต้องแจ้งเลขา ปปส.ให้มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ทั้งนั้นควรเล่นข้อ 1.ดีกว่า แต่ท่านอัยการบางครั้งท่านแจ้งกลับให้ยึดตามข้อ 2. เพราะตามข้อ 1.มันยุ่งยากสำหรับอัยการ ต้องเขียนคำร้องขอริบแยกต่างหากจากฟ้อง และเมื่อยื่นขอริบแล้ว ต้องทำเรื่องถึง ปปส.ขอเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการประกาศลงใน นสพ.ท้องถิ่น กว่า ปปส.ส่งเงินมา บางทีนานมาก ศาลเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/11/2014 7:04 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามข้อ 2 ของท่านเทพฯ เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้/ไม่ได้ หากยึดได้ใช้อำนาจจากกฎหมายใดครับ
กลับไปข้างบน
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 923

ตอบตอบ: 15/11/2014 8:07 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยึดเบื้องต้นตามพรบ.มาตรการฯ แล้วรายงานปปส.ภายใน3วัน เพื่อเสนอเลขาฯปปส. ได้หรือไม่
ที่ทำกันทุกวันเป็นแบบนี้ เจ้าของกระทู้น่าจะอยากถามแบบนี้มากกว่านะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/11/2014 8:16 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่ได้หรอกครับ เพราะไม่มีตัวบทให้อ้างได้เลย. ที่ยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องเช่น รถเบนซ์ ฟารมจรเข้. เครื่องประดับอัญมณี เป็นการใช้อำนาจเลขาปปส. ออกคำสั่งให้ไปยึด


ส่วนที่ตำรวจไปล่อซื้อยาบ้าจับผู้ต้องหามา พร้อมเข้าค้นยึดทรัพย์อื่นด้วย เป็นกระทำที่ไม่มีอำนาจ แต่ก็ทำกันเพราะเขาล่อเขาหนุนเขาอบรมสั่งสอนให้ยอมเสี่ยงงยึดมาก่อน. แล้วรายงานเลขาปปส. ออกคำสั่งยึดย้อนหลัง.


เขาสอนว่า.ให้ เจ้าพนักงานตำรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อดำเนินการตามพรบมาตรการต่อไป.


จะบอกว่า. จพงปปส ที่มีบัตรปปส. ฝ่ายปราบปราม. เขายังไม่กล้ายึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องเลย. เขายังให้ผู้มีหน้าที่ยึดตรวจสอบทรัพย์สินมายึดไปตามคำสั่งเลขาปปส. มีแต่พี่หรวดนี่แหละกล้าจริงๆ. ยึดมาไว้โรงพักก่อนแล้วรายงานปปส. ตามไป แล้วก็รอคำสั่ง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/11/2014 8:36 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามคำถาม ในชั้นรับตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมด. ให้ยึดไว้ในอำนาจของตำรวจตาม ปวิอ 85. ในฐานะที่เป็นของกลางเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา. อย่าไปแยกรถมอไซด์ออกมาเพื่อยึดตาม. พรบมาตรการเด็ดขาด เพราะตำรวจไม่มีอำนาจยึดตามพรบมาตรการแม้แต่นิดเดียว

แต่ถ้าระหว่างสอบสวนเห็นว่า ยังไงรถของกลางก็ริบตามปอาญาไม่ได้. แต่เป็นทรัพย์เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดค้ายา. ก็รายงานเลขาปปส. ให้ออกคำสั่งยึดไว้เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและมีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป. ถ้าเลขาปปส. มีคำสั่งแล้ว. ในทางสำนวนตอนสรุปสำนวน เราต้องบรรยายเรื่องของกลางไปด้วยว่า. สำหรับรถของกลาง. พงส. ได้แยกดำเนินคดีตามพรบมาตรการ. ไปอีกส่วนหนึ่งต่างหากแล้ว. ตามคำสั่งเลขาปปส. เพื่อที่อัยการจะได้ไม่ต้องพิณาในประเด็นรถของกลางอีก
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/11/2014 8:46 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สำหรับรถของกลางนั้น. ถ้าเป็นรถติดไฟแนน. และผ่อนได้ไม่เกินครึ่ง. ปปส จะไม่สั่งยึดตรวจสอบตามพรบมาตรการ. เพราะถือว่าเป็นรถในกรรมสิทธ์ของผู้ให้เช่าซื้อยังไม่ใช่ทรัพย์เกี่ยวเนื่องในกรรมสิทธิของผู้ค้า. อย่างนี้ก็ยึดไว้ตามปวิอ85 ส่วนจะริบหรือไม่อยู่ที่ข้อเท็จจริงว่ารถใช้ทำผิดหรือไม่. ถ้าใช้ทำผิดเป็นพาหนะในการการะทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะถูกอัยการร้องขอให้ศาลริบตามพรบยาเสพติดมาตรา102
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 17/11/2014 10:14 am    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับสำหรับการเสนอความรู้ให้แก่กัน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 17/11/2014 11:59 am    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ด้วยความเคารพ...
**ในชั้นรับตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมด. ให้ยึดไว้ในอำนาจของตำรวจตาม ปวิอ 85. ในฐานะที่เป็นของกลางเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา. อย่าไปแยกรถมอไซด์ออกมาเพื่อยึดตาม. พรบมาตรการเด็ดขาด เพราะตำรวจไม่มีอำนาจยึดตามพรบมาตรการแม้แต่นิดเดียว***

ตามนัย ป.วิอาญา ม.85เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และ...ยึดสิ่งของต่างๆ..ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้...หลักฐานในคดีที่จับกุมมาหรือที่ได้กล่าวหา ถูกต้องหรือไม่การที่เราตีความขยายอำนาจ ยึดมาไว้ ถ้าหากตรวจสอบภายหลังว่า มิใช่เพื่อที่ ...ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีที่กล่าวหา ..หรือได้จับกุมมา....จะเป็นการขยายความหรือขยายอำนาจตามมาตรานี้หรือไม่ ครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 17/11/2014 1:05 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เพิ่มเติม

ที่ยึด รถจยย. ตาม ปวิอ .ม.85 หมายถึง ขทจ ชั้นจับ เป็นรถที่ผู้ต้องหาใช้ขับขี่วิ่งส่งยาบ้าของกลาง ก็ให้ผู้จับยึดไว้ในฐานะที่รถ จยย.นี้เป็นรถของกลางที่ใช้พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา อย่างนี้ยึดในอำนาจผู้จับได้ พงส.ยึดเป็นของกลางได้ สอบสวนดำเนินคดีไปตามปกติ

แต่ถ้า ผู้ต้องหาเขาเดินมาส่งยาบ้า ไม่มี รถ จยย. เกี่ยวข้องในการทำผิดเลย แต่หลังจับแล้ว ผู้จับไปค้นบ้าน พบ จยย.จอดนิ่งอยู่บ้าน อย่างนี้ก็ยึดรถ จยย นี้ ตามปวิอ 85 ไม่ได้

หากจะยึด ตาม พรบ.มาตรการก็ทำไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของ เลขา ปปส.ที่่จะต้องออกคำสั่งให้ยึดสถานเดียว ทางปฎบัติท่านต้องสืบทรัพย์ก่อนว่าเขามี่ทรัพย์เกี่ยวเนื่องอะไรบ้าง แล้วทำหนังสือ เสนอ เลขา ปปส.ให้สั่งตรวจสอบทรัพย์สิน และสั่งยึดทรัพย์สินที่สืบทรัพย์ได้ไปตรวจสอบ

ตำรวจอย่าไปยึดมาเก็บไว้ที่โรงพักก่อน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 17/11/2014 1:09 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หากทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว คือสืบทรัพย์เกี่ยวเนื่องว่ามีอะไรบ้าง แล้วเสนอตรวจสอบ มันไม่ได้ผล เพราะกฎหมายไม่คม ไม่ทันผู้ร้าย ไปสืบทรัพย์แจ้งไปเลขา ปปส. แล้ว มันขนย้ายทรัพย์สินหนี ทำให้ไล่ยึดไม่ทัน อันนี้เป็นกรณีที่กฎหมายอ่อน ไม่ทันผู้ร้าย ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขในอำนาจของนิติบัญญัติ

ตำรวจอย่าไปใจกล้า ไปยึดมาเสียเอง แล้วอ้างว่ายึดมาเพื่อดำเนินการตาม พรบ.มาตรการต่อไป เพราะเป็นการยึดที่ไม่มีอำนาจกฎหมายรองรับ

สรุป ตำรวจผู้จับยึดสิ่งของได้ตาม ปวิอ 85 เฉพาะสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในข้อหาที่จับเท่านั้น ทรัพย์เกี่ยวเนื่องยึดมาไม่ได้ ไม่มีอำนาจ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 17/11/2014 1:18 pm    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ในการยึดทรัพย์สินตาม พรบ.มาตรการ ขั้นตอนสำคัญคือ การสืบสวน ว่าใครคือผู้ค้า แล้วตั้งแฟ้มสืบสวน สำหรับผู้ต้องหารายนั้น มีข้อมูลสืบสวนเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การกระทำผิดของเขา ทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่มีอะไรบ้างที่เป็นพิรุธ จะมีมาได้มาโดยการค้ายาเสพติด ก็ทำบันทึกผลการสืบสวนไว้ รายงาน เลขา ปปส. เพื่อเตรียมออกคำสังยึดทรัพย์

ถึงวันดีเดย์ ก็ประสาน เจ้าหน้าที่ ปปส ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสวนทรัพย์มาร่วมปฎิบัติ แยกหน้าที่กันทำ ตำรวจก็ล่อซื้อไป จับกุมดำเนินคดีทางอาญา ฝา่ยตรวจสอบก็เข้ายึดทรัพย์สินตามคำสั่ง เลขา ปปส. การปฎิบัติก็จะชอบด้วยกฎหมาย

ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ เพราะเป็นเหตุเฉพาะหน้า จับคนเสพมาแล้วขยายผลซัดทอดถึงผู้ค้า ล่อซื้อผู้ค้าต่อจนจับได้ ตำรวจก็ทำได้เพียงคดีอาญายึดของกลางที่ใช้กระทำผิดตามข้อหาที่แจ้งได้เท่านั้น ส่วนเข้าค้นบ้านพบทรัพย์สินมากมายก่ายกอง ท่านก็ไม่มีอำนาจไปยึดของเขามาตามพรบ.มาตรการ ก็ต้องทำใจทำได้เพียง จดรายการทรัพย์สินนั้นไว้ ยึดไม่ได้ แล้วเอามาทำรายงานไปถึง เลขา ปปส.ให้ออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน มายึดไปทีหลัง มันไม่ทันการณ์เพราะมันขนย้าย ขนหนี ก็จำต้องทามใจเสียดายของนะ แต่มันคือหนทางที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ณ วันนี้
กลับไปข้างบน
แพะtt
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 24/06/2017 3:14 am    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ในการยึดทรัพย์สินตาม พรบ.มาตรการ ขั้นตอนสำคัญคือ การสืบสวน ว่าใครคือผู้ค้า แล้วตั้งแฟ้มสืบสวน สำหรับผู้ต้องหารายนั้น มีข้อมูลสืบสวนเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การกระทำผิดของเขา ทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่มีอะไรบ้างที่เป็นพิรุธ จะมีมาได้มาโดยการค้ายาเสพติด ก็ทำบันทึกผลการสืบสวนไว้ รายงาน เลขา ปปส. เพื่อเตรียมออกคำสังยึดทรัพย์

ถึงวันดีเดย์ ก็ประสาน เจ้าหน้าที่ ปปส ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสวนทรัพย์มาร่วมปฎิบัติ แยกหน้าที่กันทำ ตำรวจก็ล่อซื้อไป จับกุมดำเนินคดีทางอาญา ฝา่ยตรวจสอบก็เข้ายึดทรัพย์สินตามคำสั่ง เลขา ปปส. การปฎิบัติก็จะชอบด้วยกฎหมาย

ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ เพราะเป็นเหตุเฉพาะหน้า จับคนเสพมาแล้วขยายผลซัดทอดถึงผู้ค้า ล่อซื้อผู้ค้าต่อจนจับได้ ตำรวจก็ทำได้เพียงคดีอาญายึดของกลางที่ใช้กระทำผิดตามข้อหาที่แจ้งได้เท่านั้น ส่วนเข้าค้นบ้านพบทรัพย์สินมากมายก่ายกอง ท่านก็ไม่มีอำนาจไปยึดของเขามาตามพรบ.มาตรการ ก็ต้องทำใจทำได้เพียง จดรายการทรัพย์สินนั้นไว้ ยึดไม่ได้ แล้วเอามาทำรายงานไปถึง เลขา ปปส.ให้ออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน มายึดไปทีหลัง มันไม่ทันการณ์เพราะมันขนย้าย ขนหนี ก็จำต้องทามใจเสียดายของนะ แต่มันคือหนทางที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ณ วันนี้
โดนยึดไปแล้วคับ จนทปปส.มาคนเดียวกับสืบ4-5คน ไม่มีล่อซื้อไม่มีหมายค้นไม่มีเบอร์แบงค์ เจอยาในบ้าน20 ยึดรถที่เพิ่งส่งไปปีกว่ากับปืนใหม่ที่เพิ่งซื้อถูกต้องทุกประการไปเก็บไว้โรงพักก่อนแล้วค่อยรายงานเลขาปปส.ตามพรบมาตรการฯ ตอนนี้ปปส.ยังไม่ตอบอะไรมารถ-ปืนนิ่งยู่โรงพัก3เดิอนกว่าเเล้วคับกะลังทำเรื่องร้องศาลปกครองครับ ว่าจะลองดูครับไม่เคยร้องตร.ซักทีเคยแต่ร้องนักการเมืองไม่รู้จะเหมือนกันมั้ยนิ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/06/2017 9:37 am    ชื่อกระทู้: ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผู้มีเอี่ยวกับการค้ายาเสพติด
สู้รัฐไม่ได้หรอก เงินกำไรยาบ้ามาซื้ออะไร
โดนริบหมด

หลุด ปปส
ก็โดน ปปง
หลุด ปปง ก็จะโดนโกง
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เสพ ฟื้นฟู ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที