Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ระเบียบ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
sb2098
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/03/2017
ตอบ: 2

ตอบตอบ: 09/03/2017 9:45 pm    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาใบลาพักผ่อน กล่าวคือ ยื่นใบลาไป 3 ครั้ง เวลาห่างกันครั้งละ 1 เดือน ผกก.ไม่พิจารณาใบลา ไม่สั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาต ทำตัวนิ่ง ให้เรื่องเงียบ พอทวงถามก็บอกเดี๋ยวดูให้

อยากถามพี่ๆว่าในเรื่่องการพิจารณาการลานี่เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือไม่ หากเขาไม่พิจารณาเช่นนี้ ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือไม่ หงุดหงิดมาก จะทำไรดีครับ

ขอความกระจ่างหน่อยครับ เศร้า เศร้า น้ำตาซึม

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sb2098
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/03/2017
ตอบ: 2

ตอบตอบ: 09/03/2017 9:54 pm    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทำไมมีแต่คนอ่าน ไม่มีคนช่วยตอบเลยน้าาาาา....รอนะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ละอ่อน
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 08/12/2007
ตอบ: 1026

ตอบตอบ: 10/03/2017 10:31 am    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยิ้มเท่ห์ ระเบียบลาพักผ่อนประจำปีๆละไม่เกิน10 วันทำการ สระสมตามอายุราชการแต่รวมแล้วไม่เกิน 30 วันทำการ การลาพักผ่อนเป็นสิทธิของผู้มีสิทธฺิ ต้องยื่นขอลาก่อนวันลาไม่น้อยกว่า 3 วันเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่สิทธิอนุญาตเป็นของผู้บังคับบัญชาที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต โดยมีเงื่อนไขการอนุญาต 1.กำลังพลมีพอปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2.การงานในหน้าที่ราชการของผู้ลาไม่เสียหาย 3.มีคำส้่งไม่ให้ลาเนื่องจากมีภาระกิจเร่งด่วน จำเป็นฯ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
เทพมาจุติ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/10/2015
ตอบ: 4

ตอบตอบ: 10/03/2017 2:35 pm    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

1.ลงประจำวันเล่มธุรการ ว่าได้เสนอใบลา ผ่าน งานกำลังพลไปแล้ว เมื่อวันที่เท่าใด
2.ดูว่า ผู้บังคับบัญชาให้เหตุผลอย่างไรในการไม่อนุญาต (หรือกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมมีความเห็นในใบลาพักผ่อน ให้ลงประจำวันธุรการไว้)
3.ให้ทำบันทึกทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ยอมพิจารณาใบลาพักผ่อนของตน ซึ่งหากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีการเซ็นใบลาให้ข้าราชการตำรวจรายอื่น แสดงว่าเจตนาจงใจเพิกเฉย อันเป็นการเลือกปฏิบัติ)
4.หากคิดว่า ผู้บังคับบัญหาให้เหตุผลในการไม่อนุญาตในการลาพักผ่อนของตน ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ยอมพิจารณาใบลาพักผ่อนของตน ให้ร้องทุกข์ ตาม ม.106 พรบ.ตำรวจแห่งชาติ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพมาจุติ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/10/2015
ตอบ: 4

ตอบตอบ: 10/03/2017 2:38 pm    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การลาพักผ่อน(ไม่นับวันหยุดราชการ)
- เสนอใบลาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
- ลาได้ปีงบประมาณละ ๑๐ วันทำการ
- ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่บรรจุ
- ปีใดที่ไม่ได้ลา หรือลาแต่ไม่ครบ ๑๐ วัน ให้สะสมวันที่ยังไม่ได้ลารวมกับปีต่อๆ ไปได้ แต่รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วไม่เกิน ๒๐ วันทำการ ถ้ารับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สะสมไม่เกิน ๓๐ วันทำการ
ปีแรก ลาพักผ่อน ๕ วัน เหลือ ๕ วัน
ปีที่สอง สิทธิลา ๑๐ วัน สะสม ๕ วัน รวม ๑๕ วัน ลาพักผ่อน ๔ วัน เหลือ ๑๑ วัน
ปีที่สาม สิทธิลา ๑๐ วัน สะสม ๑๐ วัน (รับราชการไม่ถึง ๑๐ ปี) รวม ๒๐ วัน
สะสม ๑๑ วัน (รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี) รวม ๒๑ วัน

ปล.หากเห็นว่ามีราชการเร่งด่วนหากไม่มีข้าราชการผู้นั้นอยู่อาจเกิดความเสียหายกับทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจยกเลิกวันลาได้นะจ๊ะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพมาจุติ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/10/2015
ตอบ: 4

ตอบตอบ: 10/03/2017 2:41 pm    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ บัญญัติไว้ว่า วัน เวลาทำงาน
วันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ตาม ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดการลาไว้ ๑๑ ประเภท ซึ่งการลาพักผ่อน มีรายละเอียดดังนี้
การลาพักผ่อน
๑. ในปีงบประมาณหนึ่ง ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีสิทธิลาพักผ่อนได้ ๑๐ วันทำการ
๒. การสะสมวันลาพักผ่อนในปีใด ถ้ามิได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปี หรือลาไม่ครบ ๑๐ วันทำ
การ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมกับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันต้องไม่เกิน ๒๐ วันทำการ
๓. ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ) ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทำการ
๔.เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนแล้ว หากมีราชการจำเป็น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้
๕.ผู้มีอำนาจอนุญาติการลา สามารถอนุมัติจำนวนวันลาได้ ตามสิทธิ ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ ๑,๒,๓
โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพมาจุติ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 18/10/2015
ตอบ: 4

ตอบตอบ: 10/03/2017 2:55 pm    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ส่วนเรื่องการยื่นใบลาพักผ่อนนั้น ต้องยื่นล่วงหน้า กี่วัน??????? ตามระเบียบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.๒๕๕๕

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้


ตามระเบียบดังกล่าวการยื่นใบลาพักผ่อนจึงไม่มีกำหนดถึงจำนวนวันที่แน่นอน ว่าจะต้องยื่นใบลาพักผ่อนล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน ...... เว้นแต่ว่ามีการสั่งการภายในหน่วยนั้นๆ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 10/03/2017 4:30 pm    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อนุญาตแล้ว ระหว่างลา ก็ถอนการอนุญาตได้ตาม
เหตุผลอันจำเป็น แล้วแต่เหตุการณ์
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 10/03/2017 4:45 pm    ชื่อกระทู้: ขอความช่วยเหลือเรื่องระเบียบการลาพักผ่อน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แต่ที่แน่ ๆ อะ

ในใบลา ระบุเอาไว้ด้วย

เมื่อลาแล้ว พักที่ใด ติดต่อได้ยังไง

เผื่อมีอะไร ขาดตก บกพร่อง

จำเพาะ ว.35 ไม่พอ ใบลานั้น

ถูกเพิกถอนอีก

ไอ้บ้าคนนึง
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ระเบียบ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที