Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - อายัดผู้ต้องหาแล้ว จะถอนหมายจับได้เลยหรือไม่ หรือถอนได้เมื่อใด
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

อายัดผู้ต้องหาแล้ว จะถอนหมายจับได้เลยหรือไม่ หรือถอนได้เมื่อใด
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส.
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
นายระเบียบ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 29/08/2009
ตอบ: 91

ตอบตอบ: 01/03/2012 2:28 pm    ชื่อกระทู้: อายัดผู้ต้องหาแล้ว จะถอนหมายจับได้เลยหรือไม่ หรือถอนได้เมื่อ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ออกหมายจับผู้ต้องหาไว้แล้ว ต่อมาผู้ต้องหาไปถูกจับกุมที่โรงพักอื่น ซึ่งอาจเป็นท้องที่ในเขตอำนาจศาลเดียวกัน หรือต่างท้องที่ก็ตาม และแจ้งอายัดผู้ต้องหาไว้แล้ว โรงพักที่มีหมายจับและแจ้งอายัดไว้นั้นจะถอนหมายจับได้เลยหรือไม่ หรือจะถอนได้เมื่อใด หากท่านใดมีระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องขอเป็นวิทยาทานด้วยครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 01/03/2012 5:31 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

@ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ...
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 68 บัญญัติว่า

"หมายจับคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับได้ เว้นแต่ความผิดอาญาหมายนั้น
ขาดอายุความ หรือ ศาลซึ่งออกหมายนั้นได้ถอนหมาย"

จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อำนาจในการเพิกถอนหมายจับนั้น
เป็นอำนาจพิจารณาของศาล ซึ่งเป็นผู้ออกหมายจับ ในคดีนี้ย่อมหมายถึง
ศาลอาญาเท่านั้น ที่มีอำนาจในการเพิกถอนหมายจับดังกล่าว
http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=2338

ป.วิ.อ. มาตรา 68
http://www.kodmhai.com/m2/m2-3/m3-66-68.html


@ ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๔
การออกตำหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์
บทที่ ๑ การออกตำหนิรูปพรรณผู้กระทำความผิด

ข้อ ๓๙๕ เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาขึ้น แต่ยังจับกุมตัวผู้กระทำความผิด
ไม่ได้ และต้องการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในหน่วยอื่นทราบ
ด้วย เพื่อให้ช่วยกันสืบจับโดยปฏิบัติตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี
เล่ม ๑ ลักษณะ ๕ บทที่ ๒ ข้อ ๑๑๓(๒) ให้สถานีตำรวจหรือหน่วยงานเจ้า
ของคดี ออกตำหนิรูปพรรณผู้กระทำความผิดตามแบบ วท.๗-ต.๓๒๑ ส่งตรง
ไปยัง ทว. หรือ วท.ส่วนภูมิภาคโดยเร็ว การออกตำหนิรูปพรรณผู้กระทำความ
ผิดนี้ ต้องออกหมายจับส่งควบตามไปด้วย ฯลฯ

ข้อ ๓๙๙ เมื่อออกตำหนิรูปพรรณส่งไปยัง ทว. หรือ วท.ส่วนภูมิภาค แล้วแต่
กรณี เพื่อให้ออกประกาศสืบจับ แล้วต่อมาถ้าผู้กระทำความผิดนั้นเข้าหาเจ้า
พนักงานเอง หรือถูกจับกุมได้ หรือโดยประการอื่นก็ตาม ให้สถานีตำรวจ
เจ้าของคดี แจ้งงดการจับตามแบบ ค.๑๔๒-ต.๒๓๑ ฯลฯ

@ ความเห็น...

- การอายัดตัว มีลักษณะยังมิใช่การจับ หากไปยื่นคำร้องขอถอนหมายจับ
ศาลก็น่าจะพิจารณาตามองค์ประกอบใน ป.วิ.อ. มาตรา ๖๘

- หากเห็นว่าการอายัดตัว เป็นการได้ตัวผู้กระทำความผิด(โดยประการอื่น)
ตามนัย ป.ระเบียบเกี่ยวฯ ลักษณะ ๑๔ ข้อ ๓๙๙ ก็บัญญัติไว้ในลักษณะ...
...ให้สถานีตำรวจเจ้าของคดี แจ้ง "งดการจับ" ... ซึ่งมิได้ขยายความไป
ในลักษณะ หากมีการอายัด ให้ไปดำเนินการขอถอนหมายจับ..

- ในชั้นนี้ เห็นว่า หากถือตามข้อ ๓๙๙ ก็อาจดำเนินการในส่วนของ
การแจ้งงดการจับ ส่ง ทว. วท.(ปัจจุบันคือ ศพฐ.) และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กล่าวคือ ยังไม่เดินไปในจุด ขอถอนหมายจับ เนื่องจากยังไม่มีการจับ....
เว้นแต่ภายหน้า พ้นคดีท้องที่รับอายัด รับตัวมาแล้วแสดงหมายจับพร้อมจับ
จึงค่อยยื่นคำร้องขอถอนหมายจับ ...

ยังคิดต่อไปอีกว่า หากผู้ต้องหาที่ถูกอายัด ได้หลบหนีการควบคุมในท้องที่
ที่รับอายัดไป ก็ยังสามารถมีหนังสือแจ้งหน่วยต่าง ๆ เพื่อช่วยกัน"สืบจับ"
ตามข้อ ๓๙๕ ข้างต้นต่อไปได้ ภายในอายุความตามหมายจับ ..

(ป.ระเบียบ ข้างต้น ยังหาลิงค์เชื่อมโยงไม่พบ พิมพ์คัดลอกจากระเบียบ ฯ
ชนิดเป็นเล่มที่ห้องทำงานครับ)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
สวรรค์บ้านนา
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 05/08/2010
ตอบ: 268

ตอบตอบ: 01/03/2012 6:00 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การอายัดต้องมีหมายจับด้วย ไม่งั้น เรือนจำเขาไม่อายัดให้ หากผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวแล้ว จะจับต่อได้อย่างไร
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
สากกะเบือ3
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 25/09/2009
ตอบ: 1843

ตอบตอบ: 02/03/2012 10:21 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หากยังไม่แจ้งข้อหาก็ไม่ต้องถอน ..แต่หากท่านไปแจ้งข้อหาแล้วก็ต้องถอน เพราะถือว่าถูกจับแล้ว
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
yutana
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 10/09/2012
ตอบ: 3

ตอบตอบ: 06/10/2012 10:15 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แล้วการถอนหมายจับในกรณีสืบจับใด้หรือเข้ามอบตัวใช้ระยะเวลากี่วันครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 05/01/2017 9:25 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำว่าเพิกถอนหมายจับ. แสดงว่าสถานักของนักโทษคนนั้นเป็นเช่นไรค่ะ คือยังมีคดีติดตัวหรือไม่ ในเมื่อทางเรือนจำมีการแจังวีานักโทษดังกล่าวมีการอภัยโทษแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการถูกสถานีตำรวจพื้นที่อายัดตัว. ดิฉันได้ไปติดต่อกับทางสถานีตำตรวจดังกล่าวปรากฎว่าสถานะของนักโทษคนนี้ขึ้นมาถอนหมายจับ ดิฉันซึ่งไม่มีความรู้ในด้านนี้ว่าคำว่าถอนหมายจับนั้นหมายความว่าอย่างไร. สรุปว่านักโทษคนนี้ยังมีคดีติดตัวหรือไม่ค่ะดิฉันไม่รู้ว่าต้องดำเนินการต่อแบบไหนค่ะ รบกวนช่วยเสนิแนะด้วยค่ะขอบคุนค่ะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 06/01/2017 9:34 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จากประสบการณ์ ผมว่ายังไม่สมควรถอนหมาย เพราะอาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนอายัด เราก็ยังมีหมายอยู่ ยังจับได้ ไม่มีใครเสียหาย เราควรถอนหมาย หลังจากอัยการยื่นฟ้อง แปลว่าเราไม่ต้องการตัวเขาอีกแล้ว
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส. ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที