Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - การกักกันต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับตามม.๕๔ พรบ.คนเข้าเมืองนี่มีกำหนดเวลามั้ยคะว่านานเท่าไร
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

การกักกันต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับตามม.๕๔ พรบ.คนเข้าเมืองนี่มีกำหนดเวลามั้ยคะว่านานเท่าไร
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ต่างด้าว
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
wao wao
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 04/05/2014 8:06 pm    ชื่อกระทู้: การกักกันต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับตามม.๕๔ พรบ.คนเข้าเมืองนี่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การกักกันต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับตามม.๕๔ พรบ.คนเข้าเมืองนี่มีกำหนดเวลามั้ยคะว่านานเท่าไร หรือว่าอยู่ภายใต้กรอบ๒ปีตามม.๘๑คะ ขอบคุณค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
Immi
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 19/12/2014 11:19 pm    ชื่อกระทู้: การกักกันต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับตามม.๕๔ พรบ.คนเข้าเมืองนี่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
การกักกันต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับตามม.๕๔ พรบ.คนเข้าเมืองนี่มีกำหนดเวลามั้ยคะว่านานเท่าไร หรือว่าอยู่ภายใต้กรอบ๒ปีตามม.๘๑คะ ขอบคุณค่ะ
การกำหนดเวลาในการส่งกลับ กำหนดเวลาไว้ตามมาตรา ๕๔ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ไว้ดังนี้

มาตรา ๕๔ "คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้
ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้นำมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีคำสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ในระหว่างรอการส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจำเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช ๒๔๘๐ ใช้บังคับ"

สรุป คือ "พนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจำเป็นก็ได้"

มิได้กำหนดไว้เป็นช่วงที่ตายตัว ตามความจำเป็นก็ได้
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ต่างด้าว ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที