Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ประเด็นสอบสวนที่ต้องถาม กรณีเพลง เปิดตามร้านอาหาร
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประเด็นสอบสวนที่ต้องถาม กรณีเพลง เปิดตามร้านอาหาร
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลิขสิทธิ์ ร้านเกม
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.ยังขาดประสบการณ์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 04/06/2014 11:34 am    ชื่อกระทู้: ประเด็นสอบสวนที่ต้องถาม กรณีเพลง เปิดตามร้านอาหาร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ด่วนครับ ประเด็นในการถามต่างๆ ช่วยชี้แนะด้วยครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 04/06/2014 11:47 am    ชื่อกระทู้: ประเด็นสอบสวนที่ต้องถาม กรณีเพลง เปิดตามร้านอาหาร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เปิดเพลง โป้ หรือครับ

ล้อเล่นครับ

ท่านผู้ถามสอบสวนเรื่องไร ครับ
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8128

ตอบตอบ: 04/06/2014 12:16 pm    ชื่อกระทู้: ประเด็นสอบสวนที่ต้องถาม กรณีเพลง เปิดตามร้านอาหาร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125753
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
tvnews
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/03/2011
ตอบ: 55

ตอบตอบ: 18/08/2014 1:53 am    ชื่อกระทู้: ประเด็นสอบสวนที่ต้องถาม กรณีเพลง เปิดตามร้านอาหาร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

น่าจะประมาณนี้นะครับ

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=852
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
tvnews
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/03/2011
ตอบ: 55

ตอบตอบ: 19/08/2014 9:18 pm    ชื่อกระทู้: ประเด็นสอบสวนที่ต้องถาม กรณีเพลง เปิดตามร้านอาหาร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประเด็นการทำสำนวนการสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1. คดีละเมิดลิขสิทธิ์
1.1 ความเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์
1.1.1 ให้ทำการสอบสวนให้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้งานอันมี ลิขสิทธิ์มาอย่างไร พร้อมหลักฐานยืนยันความมีลิขสิทธิ์ เพราะผู้ได้รับมอบอำนาจหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.1.2 ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ต่างประเทศ เช่น งานการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่นมักจะปรากฏจากเอกสารว่าบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ เสียหาย เป็นผู้ทรงสิทธิ์ที่เรียกว่า Promotion and Marchandising Right จึงควรสอบให้ได้ความชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่
1.2 การมอบอำนาจ
1.2.1 กรณีเจ้าของลิขสิทธิ์มอบอำนาจ ให้ตรวจสอบว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้มอบอำนาจให้แต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือไม่ หากได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงร้องทุกข์ไว้ หนังสือมอบอำนาจช่วงต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นมาร้องทุกข์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ใช้ร้องทุกข์ในงานลิขสิทธิ์ของผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์
1.2.2 การมอบอำนาจต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ดำเนินการใดแทนผู้เสียหายได้บ้าง เช่น แจ้งความร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความ หรือถอนคำร้องทุกข์ เป็นต้น
1.2.3 กรณีเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นชาวต่างประเทศ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย โดยผ่านการรับรองความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดจากกงสุลสยาม (สถานทูตไทย) หรือให้พนักงานโนตารี ปับลีก หรือแมยีสเติร์ด หรือบุคคลอื่น ซึ่งกฎหมายแห่งท้องถิ่นตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองการมอบอำนาจ และต้องมีใบสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ มีอำนาจกระทำการได้
1.2.4 ตรวจสอบระยะเวลาการมอบอำนาจว่า ขณะร้องทุกข์หนังสือมอบอำนาจมีผลใช้บังคับหรือไม่ และถ้ามีการมอบอำนาจช่วง การมอบอำนาจช่วงก็ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ผู้รับมอบอำนาจทำการมอบอำนาจช่วงได้
1.3 ต้องสอบสวนให้ได้ความว่า งานที่ถูกละเมิดโฆษณาครั้งแรกเมื่อไรและงานยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือไม่ โดยให้ส่งหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ประกอบรายละเอียด วัน เดือน ปี และสถานที่ออกโฆษณาเผยแพร่ครั้งแรก
1.4 หากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับโอนลิขสิทธิ์จากผู้สร้างสรรค์ ต้องมีหลักฐานการโอนสิทธิเป็นหนังสือด้วย
1.5 ข้อเท็จจริงที่ต้องสอบสวนในคดีเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์
1.5.1 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำละเมิดของผู้ต้องหาโดยละเอียด
1.5.2 ผู้เสียหายหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายยืนยันว่าได้ตรวจสอบของกลางแล้วว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย
1.5.3 ของกลางที่อ้างว่าละเมิดแตกต่างจากของมีลิขสิทธิ์อย่างไร
1.5.4 กรณีพบว่าการเผยแพร่งานวรรณกรรม สิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุให้สอบสวนข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่าขณะจับกุม พบว่ามีการเผยแพร่เพลงใดในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย การเผยแพร่ทำโดยวิธีใด ของกลางที่ยึดได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่อย่างไร แผ่นบันทึกงานดนตรีกรรมที่ใช้เผยแพร่เป็นประการใด (ซีดี วีดีโอซีดี ฯลฯ) และเป็นแผ่นลิขสิทธิ์ของแท้ของผู้เสียหายหรือเป็นแผ่นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะอัตราโทษของการนำของแท้กับขอบที่ละเมิดมาใช้เผยแพร่อัตราโทษจะหนักเบา ต่างกัน
1.5.5 ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือผู้รับมอบอำนาจจัดทำรายละเอียดเกี่ยว กับรายชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่องานอันมีลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์ วัน เดือน ปี และประเทศที่โฆษณาครั้งแรก และจำนวนของกลางที่ละเมิด เพื่อใช้เป็นเอกสารท้ายฟ้อง
1.5.6 กรณีละเมิดงานวรรณกรรม ให้สอบสวนให้ได้ความว่าได้สร้างสรรค์งานนั้นอย่างไร มีการลอกเลียนหรือแปลมาจากงานใดบ้างหรือไม่ และถ้าเป็นงานแปลต้องสอบสวนให้ได้ความว่าเจ้าของงานเดิมนั้นได้อนุญาตให้มา แปลหรือไม่พร้อมเอกสารประกอบ และต้องระบุให้ชัดเจนว่าละเมิดทั้งหมดหรือบางส่วน ละเมิดตรงส่วนใด โดยผู้เสียหายทำตารางเปรียบเทียบงานที่ละเมิดให้ชัดเจน
1.5.7 กรณีของกลางเป็นเทปวัสดุโทรทัศน์ ให้สอบนายทะเบียนถึงการได้รับอนุญาตประกอบกิจการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ด้วย
2. คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า
2.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2.1.1 ให้สอบนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นพยานว่าผู้เสียหายได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้หรือไม่ ในรายการสินค้าประเภทใดและให้พนักงานสอบสวนนำตัวอย่างของกลางให้นายทะเบียน เปรียบเทียบว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายที่จด ทะเบียนไว้หรือไม่ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับรองพร้อมความถูกต้อง
2.1.2 หากข้อเท็จจริงได้ความว่าสินค้าของกลางมีเครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่อง หมายการค้าของผู้เสียหายที่จดทะเบียนไว้ แต่ของกลางไม่มีในรายการสินค้าที่ผู้เสียหายจดทะเบียนไว้ให้พนักงานสอบสวน แจ้งข้อหา เอาชื่อ รูปรอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการของผู้อื่นมาใช้หรือจำหน่าย หรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูปรอบประดิษฐ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 หรือ ข้อความใด ๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272(1) แล้วแต่กรณี ซึ่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 เป็นความผิดอันยอมความได้ต้องให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามกฎหมายด้วย
2.2 กรณีของกลางที่ยึดได้เป็นบุหรี่หรือสุรา ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียน ให้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 พร้อมส่งของกลางไปทำการตรวจพิสูจน์ และให้พนักงานสอบสวนผู้ตรวจพิสูจน์ของกลางไว้เป็นพยานพร้อมส่งประกาศหรือกฎ กระทรวงที่เกี่ยวข้องประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย
3. คดีละเมิดสิทธิบัตร
3.1 ให้สอบสวนนักวิชาการสิทธิบัตรหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนในการตรวจสอบสิทธิ บัตรเป็นพยานว่าของกลางในคดีถือว่าละเมิดสิทธิบัตรของผู้เสียหายหรือไม่ ข้อถือสิทธิ์ใดพร้อมแนบหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิบัตรและรายละเอียดที่ระบุ ถึงข้อถือสิทธิ์ของผู้เสียหายด้วย
3.2 ในกรณีที่ผู้ต้องหาให้การต่อสู้เรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ควรสอบความเห็นของนักวิชาการสิทธิบัตรหรือผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแนบความเห็นของบุคคลดังกล่าวที่ได้ให้ความเห็นวินิจฉัยไว้ก่อนออกสิทธิ บัตรนั้น ๆ
3.3 เนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่อาจจัดหานักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ของกลาง จึงขอความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดหาบุคคลดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบ ของกลางด้วย

ข้อมูลจากสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลิขสิทธิ์ ร้านเกม ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที