Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้...
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้...
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 10:48 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ ๓๒. คำว่า “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” เดิมมีบัญญัติหรือกล่าวไว้ใน ข้อบังคับมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๒๓ เท่านั้น .......ไม่ว่าระเบียบ คำสั่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ก็ไม่มีกล่าวไว้
คำสั่ง ตร. ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกล่าวไว้ คำว่า “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” ( บทที่ ๔ ข้อ ๒.๕ )

................ หัวหน้าพนักงานสอบสวน ......มีอำนาจสั่งให้ใครก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบสวน .......แต่ต้อง "ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด"

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:04 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ ๓๓. ระยะเวลาการสอบสวน (ขอยกหัวข้อมาเลย)
๓.๑ สำนวนคดีอาญาทั่วไป และ สำนวนคดีจราจรทางบก
๓.๑.๑ คดีไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด แบ่งเป็น ๒ กรณี
(๑) สืบอย่างไรก็ไม่รู้ตัว
ก. อาญาทั่วไป และ คดีจราจร ไม่น้อยกว่า ๓ เดือนนับแต่วันรับคำร้องทุกข์
ข. อุกฉกรรจ์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันรับคำร้องทุกข์
************** ถ้าครบแล้ว/ ต้องสรุปภายในกี่วัน.....ไม่ได้กำหนดไว้ *********
(๒) สืบต่อไป/ อาจรู้ตัว ......ให้ สอบสวนต่อไปได้ ภายในอายุความ ครบกำหนด ตาม (๑) ก. หรือ หรือ ข. ให้ขอขยายระยะเวลาครั้งแรก ภายในระยะ ๓๐ วัน ต่อ ผู้บังคับการหรือ ผู้บัญชาการ อนุมัติขยายได้ครั้งแรก ไม่เกิน ๓ เดือน และต่อไปอีก ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน จนกว่าการสอบสวนเสร็จสิ้น
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:16 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

๓.๑.๒ คดีรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ แบ่งออก ๒ กรณี
(๑) สอบสวนแล้วไม่มีอะไรจะสืบสวนสอบสวนต่อไปอีก
ก. อาญาทั่วไป และ คดีจราจร สืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๒ เดือน นับแต่วันรับคำร้องทุกข์
ข. อุกฉกรรจ์ สืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันรับคำร้องทุกข์
****************** ถ้าไม่เสร็จ จะขยายต่อได้หรือไม่ หรือทำอย่างไร ไม่มีระบุไว้ *******************


(๒) สอบสวนแล้วมีอะไรจะสืบสวนสอบสวนต่อไปอีก ก็สืบสวนสอบสวนไปได้ภายในอายุความ โดยเมื่อครบกำหนด ตาม (๑) ก. และ ข. ให้เสนอสำนวนต่อไปยัง ผู้บังคับการ หรือ ผู้บัญชาการ
ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน ผู้บังคับการหรือ ผู้บัญชาการ พิจารณาอนุมัติขยาย ครั้งแรก ไม่เกิน ๓ เดือน
ต่อไปอีกครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:25 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

๓.๑.๔ คดีที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว
คดีอาญาทั่วไป และ คดีจราจรทางบก สอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือน คดีอุกฉกรรจ์ ภายใน ๓ เดือน มีความจำเป็นขอขอยายต่อ ผู้บังคับการ หรือ ผู้บัญชาการ
******* เดิม ๑ เดือน ก็ต้องขอ ขยายแล้ว ********
ครบกำหนด ขอขยาย ได้ ครั้งละ ไม่เกิน ๓๐ วัน รวมแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ครบ ๖ เดือน
ให้ “หัวหน้าหน่วย” นำผู้ต้องหาไปยื่นขอฝากขัง
ให้ “หัวหน้าหน่วย” พิจารณาข้อบกพร่องของพนักงานสอบสวน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:32 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

๓.๑.๕ คดีที่ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่มีการจับกุม
คดีอาญาทั่วไป และ คดีจราจรทางบก สอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือน คดีอุกฉกรรจ์ ภายใน ๓ เดือน
นับแต่ วันที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาโดยไม่มีการจับกุม ( เดิม หนังสือ ตร.สั่งไว้ว่า นับแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ฯ)
มีความจำเป็นขอขยายต่อ ผู้บังคับการ หรือ ผู้บัญชาการ ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน รวมแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
เมื่อครบ ๖ เดือน นับแต่แจ้งข้อกล่าวหา สอบสวนไม่เสร็จอีก ให้ขอขยายต่อ ผู้บังคับการ หรือ ผู้บัญชาการ อีก.....ไม่ระบุจำนวนครั้ง ไม่ระบุจำนวนวัน ได้ตามเหตุผลและความจำเป็น(ก็น่าจะตัวใครตัวมันละ....)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ไจแอนท์
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 20/10/2010
ตอบ: 470

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:36 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ ๒๒. การตรวจสอบประวัติ เพิ่มโทษ ต่างสถานี ต้องมีหนังสือโต้ตอบประกอบ จะโทร ถามไม่ได้

ข้อ ๒๖. คดีอาญาแผ่นดินที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปีหากพนักงานสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานฯ การสั่งคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ พนักงานสอบสวนอาจทำความเห็นควร”สั่งไม่ฟ้อง”

ข้อ ๒๒ นั้น เพิ่มความยุ่งยาก ล่าช้าแก่การทำสำนวนเข้าไปอีก แทนที่จะบังคับให้ทุก สภ.ต้องป้อนข้อมูลผู้ต้องหา พร้อมผลคดีโดยเร่งด่วน และสามารถตรวจสอบโดยระบบโปลิสได้

ให้ทำหนังสือกว่าจะทราบผลจาก ทว. แล้วกว่าจะทำหนังสือและส่งไปถึง สภ.ที่มีประวัติ และกว่าจะตอบกลับมา และกว่าจะถึง กว่าเจ้าหน้าที่จะลงรับและนำมามอบให้ พงสฯ แล้วสำนวนเมื่อใดจะได้ออกเสียที

แล้วระบบโปลิส อีคอป คราม มีไว้เพื่อการใด ใช้ฉพาะการบริงานบุคคลเท่านั้นหรือ ใช้เกี่ยวกับงานสอบสวนไม่ได้เลยหรือ

เท่าที่เห็นนายพัฒนางานแต่ละครั้งมีแต่ด้านอื่น แต่ด้านสอบสวนไม่เคยเห็นพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือแกแขปัญหาให้ มีแต่มาเร่งรัดให้ทำอย่างเดียว เวรกรรมจริง สตช.
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:38 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

๓.๒ สำนวนชันสูตรพลิกศพ
๓.๒.๑ สำนวน ช. ธรรมดา สอบสวนให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง สอบสวนไม่เสร็จ เสนอขอขยายระยะเวลาต่อ ผู้บังคับการ
************ ไม่ระบุว่า ขอได้ครั้งละกี่วัน กี่ครั้ง ตามเหตุผลความจำเป็น *****************
๓.๒.๒ สำนวนวิสามัญ ให้ รองผู้บยังคับการหรือ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย ทำการสอบสวนด้วยตนเอง และ ให้แจ้งพนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง หากไม่เสร็จ ให้ขอขยายระยะเวลาไปได้อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน โอยขอขยายต่อ ผู้บังคับการ
*********************************************************************************
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:44 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อ้าว....ไปไหน....แล้ว....ท่าน"พงส์ ๒๕๕๓"
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:59 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙ / ๒๕๕๖ ลง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

-------------ฯลฯ ---------------

ให้ดูที่ หน้า ๕๘

๔. การสอบสวนกรณีพิเศษ
๔.๑ คดีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ใช้อำนาจเข้าควบคุมการสอบสวน ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๔ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบรายงานรายละเอียดตามลำดับชั้น ถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งความเห้นไปด้วย

๔.๒ คดีอาญาที่มีกฎหมายบัญยัติไว้โดยเฉพาะหรือมีข้อตกลงพิเศษกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับวิธีการสอบสวน พนักงานสอบสวนและระยะเวลาการสอบสวนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อตกลงและระเบียบนั้น ๆที่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้โดยเคร่งครัดด้วย

********************************************
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 11:59 am    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙ / ๒๕๕๖ ลง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

-------------ฯลฯ ---------------

ให้ดูที่ หน้า ๕๘

๔. การสอบสวนกรณีพิเศษ
๔.๑ คดีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ใช้อำนาจเข้าควบคุมการสอบสวน ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๔ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบรายงานรายละเอียดตามลำดับชั้น ถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งความเห้นไปด้วย

๔.๒ คดีอาญาที่มีกฎหมายบัญยัติไว้โดยเฉพาะหรือมีข้อตกลงพิเศษกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับวิธีการสอบสวน พนักงานสอบสวนและระยะเวลาการสอบสวนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อตกลงและระเบียบนั้น ๆที่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้โดยเคร่งครัดด้วย

********************************************
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 12:03 pm    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

....... สรุป....ได้ว่า
คำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙ / ๒๕๕๖ ลง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

.......รับเอา/หรือยอมรับปฏิบัติตาม/............ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ส.๒๕๓๘ ........

ตามที่ปรากฎใน หน้าที่ ๕๘

" ๔. การสอบสวนกรณีพิเศษ
๔.๑ คดีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ใช้อำนาจเข้าควบคุมการสอบสวน ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๔ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบรายงานรายละเอียดตามลำดับชั้น ถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งความเห้นไปด้วย

๔.๒ คดีอาญาที่มีกฎหมายบัญยัติไว้โดยเฉพาะหรือมีข้อตกลงพิเศษกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับวิธีการสอบสวน พนักงานสอบสวนและระยะเวลาการสอบสวนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อตกลงและระเบียบนั้น ๆที่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้โดยเคร่งครัดด้วย "********************************************
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 12:09 pm    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

............ การศึกษา ....ควรให้ลึกลงไปถึง ......

" ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน " ............ใครลำดับไหน......ใครต้องปฏิบัติอย่างไร
ต่างคนต่างใหญ่ .....ต่างแย่งกันใหญ่....... ประเทศชาติ ถึง "บอบช้ำ

ข้อบังการปฏิบัติต้องปฏิบัติ.....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ชมทุ่ง
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 03/05/2012
ตอบ: 111

ตอบตอบ: 14/07/2013 1:27 pm    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อสังเกตบางประการตามคำสั่ง สตช ที่ 419/2556(ป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน)

-การแจ้งสิทธิของผู้ต้องหามี ๓ ชั้น
๑.ชั้นจับกุม-ผู้จับเป็นผู้แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบและบันทึกการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาไว้ในบันทึกการจับกุม ตาม ข้อ ๓.๓ หน้า ๑๒,ข้อ ๓.๓.๒ ย่อหน้าที่ ๒ หน้า ๑๓
๒.ชั้นรับมอบตัว-เจ้าพนักงานตำรวจผู้รับมอบตัวเป็นผู้แจ้งสิทธิและบันทึกการแจ้งสิทธิในบันทึกประจำวัน ตามข้อ ๔.๑ แจ้งตาม ป.วิ อาญา ม.๗/๑ มี ๕ ข้อ
๓.ชั้นสอบสวน-พนักงานสอบสวนเป็นผู้แจ้งสิทธิและบันทึกการแจ้งสิทธิไว้ในคำให้การของผู้ต้องหา ตามข้อ ๖.๘ ย่อหน้า ๕ (หน้า ๒๑)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 8:13 pm    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ชมทุ ่ง......ถูกแล้ว/

......คนร่างคำสั่งนี้....แล้วจับมือนายลงนาม...มันก็เลย...ออกมาแบบนี้
1.ชั้นจับกุม.....แจ้งในบันทึกจับกุม/....แบบบันทึกเดิมทำกันมามีพอออกแบบ
ไม่รู้ตัดไว้ตรงไหน
2.ชั้นรับมอบตัว....บันทึกใน....ปจว. ถูกแล้ว
3.ชั้นสอบสวน......มันต้องแจ้งในบันทึกคำให้การ.....ก็...สั่งไม่ต้อง
ให้ลง....ใน....ปจว.
อัยการ...ศาล...ถามหา...ก็...ให้...พงส.ถ่ายไปให้.....
........ที่นี่......สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 14/07/2013 8:55 pm    ชื่อกระทู้: ตร.สัมนา ๔๑๙/๒๕๕๖ วันนี้... ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ชมทุ ่ง......ถูกแล้ว/

......คนร่างคำสั่งนี้....แล้วจับมือนายลงนาม...มันก็เลย...ออกมาแบบนี้
1.ชั้นจับกุม.....แจ้งในบันทึกจับกุม/....แบบบันทึกเดิมทำกันมามีพอออกแบบ
ไม่รู้ตัดไว้ตรงไหน
2.ชั้นรับมอบตัว....บันทึกใน....ปจว. ถูกแล้ว
3.ชั้นสอบสวน......มันต้องแจ้งในบันทึกคำให้การ.....ก็...สั่งไม่ต้อง
ให้ลง....ใน....ปจว.
อัยการ...ศาล...ถามหา...ก็...ให้...พงส.ถ่ายไปให้.....
........ที่นี่......สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที