Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ชันสูตรทหาร/เอาไปเลย น้องพิษณุ นิลนอก & น้องตาปลาทนทาน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ชันสูตรทหาร/เอาไปเลย น้องพิษณุ นิลนอก & น้องตาปลาทนทาน
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฤษฎีกา
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 18/04/2011 10:15 am    ชื่อกระทู้: ชันสูตรทหาร/เอาไปเลย น้องพิษณุ นิลนอก & น้องตาปลาทนทาน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้า/ อัยการ เถียง หรือปลัดเถียง...โต้แย้งนำความเห็นนี้ให้ดู

http://web.krisdika.go.th/data/comment/comment2/2501/c2_0129_2501.pdf
หรือ
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2A03E70F766UHFDGI[NIIH17R94E9L

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 18/04/2011 10:24 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้ายการประสานการปฏิบัติกรณีทหารกระทำผิด หรือต้องหาคดีอาญา
พ.ศ.๒๕๔๔

ข้อที่ ๒๖....การชันสูตรพลิกศพ...ทหาร.....

........ชัดไหม.......
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 18/04/2011 10:29 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระเบียบสำนักนายกฯ ข้อที่ ๒๖ ...การชันสูตรพลิกศพทหาร

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2A03E714D0I6BPZA73EGW5TGSTZXJY
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 18/04/2011 10:38 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://web.krisdika.go.th/data/comment/comment2/2501/c2_0129_2501.pdf

เรื่องเสร็จที่ ๑๒๙/๒๕๐๑
บันทึก
เรื่อง หารือการชันสูตรพลิกศพ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาโดยหนังสือที่ ๓๘๑๖/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๑ ความว่า กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมได้เกิดมีความเห็นขัดแย้งกันขึ้นเกี่ยวกับชันสูตรพลิกศพทหารว่า ในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตามมาตรา
๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙
นั้น พนักงานอัยการผู้จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้ไต่สวนและทำคำสั่งจะเป็นพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหาร และศาลที่ไต่สวนนั้นจะเป็นศาลใด และได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
วินิจฉัยปัญหาเรื่องนี้


คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองพิเศษ) ได้ตรวจ
พิจารณาปัญหาเรื่องนี้แล้ว มีความเห็นว่ามาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วว่า
ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำ
ของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของ
เจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เมื่อได้มีการชันสูตรพลิกศพแล้ว ให้พนักงาน
สอบสวนส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการทำคำร้องขอต่อศาล
ชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ให้ทำการไต่สวนและทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด
และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนทำร้าย ให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทำร้ายเท่าที่จะ
ทราบได้ ฯลฯ


จะเห็นได้ว่า วิธีการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสอบสวนเพื่อทราบถึงสาเหตุ
แห่งความตายนั้นเท่านั้น หาใช่เป็นการให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีแต่อย่างใดไม่


ฉะนั้นแม้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ตายและเจ้าพนักงานนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารก็จะต้องอยู่ในบังคับมาตรานี้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ จะต้องมีการสอบสวนและการชันสูตรพลิกศพด้วย และตามคำสั่ง
ของกระทรวงกลาโหมที่ ๒๖๙/๑๖๘๘๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๙๙ ซึ่งได้วางข้อกำหนด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ตามที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยตกลงกัน ก็สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กำหนดว่า
เมื่อมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่โดยผู้ตายเป็นทหาร ก็ให้จัดให้มีการสอบสวนและชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยในการสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวนนั้นให้มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรเข้านั่งฟังอยู่ด้วย ถ้าจะทำบันทึกหลักฐาน
เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพและขอส่งเอกสารนั้นต่อพนักงานชันสูตรพลิกศพ ก็ให้พนักงาน
ชันสูตรพลิกศพรับบันทึกรวมเข้าสำนวนไว้ แล้วให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนการชันสูตรพลิก
ศพไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลพลเรือนให้ทำการไต่สวนและทำคำสั่ง
ต่อเมื่อศาลพลเรือนได้ไต่สวนและทำคำสั่งอย่างใดแล้ว จึงดำเนินการต่อไป คือถ้าปรากฏว่าความ
ตายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีก็เป็นอันยุติลงได้ แต่ถ้าเจ้า
พนักงานได้กระทำการไปโดยมิชอบแล้ว ถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนก็เป็นหน้าที่ของ
พนักงานอัยการที่จะดำเนินคดีในศาลพลเรือนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้า
เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ก็คงเป็นหน้าที่ของอัยการทหารที่จะดำเนินคดีในศาลทหารตาม
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อไปอีกชั้นหนึ่ง
(ลงชื่อ) หยุด แสงอุทัย
(นายหยุด แสงอุทัย)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 12/08/2012 7:38 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แต่ถ้า ทหารฆ่าทหารโดยอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ฎีกาเห็นต่างว่า ไม่ต้องไต่สวนพลิกศพ150 ไม่ว่าจะโดยศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ท่่านเทพฯโพสต์ไว้ที่นี้ เอาไปประกอบการพิจารณาเวลาปฏิบัติจริงภาคสนาม

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20363
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฤษฎีกา ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที