Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - กรรม
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

กรรม
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ลักยม
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 01/04/2012
ตอบ: 67
ที่อยู่: ราชบุรี

ตอบตอบ: 25/06/2012 6:06 pm    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พักนี้เข้ากระดานดูกระทู้ต่างๆ แล้วหดหู่

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
ที่ปรึกษาชมรม
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 29/10/2010
ตอบ: 511

ตอบตอบ: 26/06/2012 12:22 am    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ก.ตร.ในการประชุมที่ผ่านมาครั้งล่าสุดเมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ มีมติเป็นข่าวดีสำหรับ พงส.ดังนี้
๑.กำหนดตำแหน่ง พงส.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในหน่วยงานต่าง ๆ ใน สังกัด ตร.จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการตัดโอนและปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนของ บช.หรือ ภ.น้น ๆ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว และ ก.ต.ช.ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
๒.กำหนดตำแหน่ง พงส.ถึง พงส.ผู้เชี่ยวชาญ ในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร.จำนวน ๑๑,๐๙๕ ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงกำหนดตำแหน่งจาก พงส.(สบ๑)-(สบ๒)และ พงส.(สบ๑)-(สบ๓) และ พงส.(สบ๔) โดยใช้เลขตำแหน่งเดิมและให้อยู่ในสังกัดเดิมทั้งหมด
๓.กำหนดตำแหน่ง พงส.ถึง พงส.ผู้เชี่ยวชาญให้กับ สภ.บึงมะลู (สาขาผามออีแดง) ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.๓ จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งจาก พงส.ถึ พงส.ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สภ.ดังกล่าวโดยใช้เลขตำแหน่งเดิม
๔.กำหนดตำแหน่ง พงส.ถึ พงส.ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๘๖ ตำแหน่ง ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง รอง ผกก.ทำหน้าที่สอบสวนเดิมทั้งหมด
๕.กำหนดตำแหน่ง รอง ผกก.ทำหน้าที่สืบสวน สายงานสืบสวน จำนวน ๑,๑๓๙ ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่าง ๆ โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง รอง ผกก.ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวน สายงานสอบสวน โดยให้คงจำนวนตำแหน่งไว้เท่าเดิมในสถานีตำรวจเดิมทั้งหมด ในส่วนนี้เราเสียตำแหน่งให้กับสายงานสืบสวน มึผลกระทบต่อจำนวนตำแหน่ง พงส.ในภาพรวม เพราะการกำหนดตำแหน่ง พงส.นั้นเรากำหนดตำแหน่งจากปริมาณคดี ๗๐ คดีต่อปีต่อคน ตำแหน่ง รอง ผกก.สส.เดิมอยู่ในสายงานสอบสวน ถือว่าเป็น พงส.คนหนึ่งที่เกิดจากการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งจากปริมาณคดีดังกล่าว
๖.กำหนดตำแหน่ง สว.ทำหน้าที่อำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ให้กับ กก.๓ บก.จร.บช.น. โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง สว.ทำหน้าที่สอบสวน สายงานสอบสวน โดยให้คงจำนวนตำแหน่งไว้เท่าเดิม ในส่วนนี้เราก็เสียตำแหน่ง พงส.ไปอีก ๒ ตำแหน่ง
๗.ให้ตำแหน่ง พงส.ที่กำหนดขึ้นใหม่ และตำแหน่ง พงส.-พงส.ผู้เชี่ยวชาญ ของ สภ.สุวรรณภูมิ จำนวน ๘ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่สอบสวน มีคุณสมบัติตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง พงส. พ.ศ. เมื่อระเบียบ ก.ตรฯดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
๘.ให้ตำแหน่ง พงส.ที่กำหนดขั้นนี้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่ง พงส. ตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเงินเพิ่มฯพ.ศ.๒๕๕๔
๙.กรณีข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวน สายงานสอบสวน ในสถานีตำรวจที่ได้เปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่ง รอง ผกก.ทำหน้าที่สืบสวน สายงานสืบสวน และมีความสมัครใจขอรับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนในสถานีตำรวจ แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงในสายงานสอบสวน สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวน ในสถานีตำรวจเดิมหรือสังกัดเดิมได้ เว้นแต่การแต่งตั้งดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาการปกครอง ให้สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในสถานีตำรวจอื่นได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจน และในโอกาสต่อไปสามารถแต่งตังโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งอื่นในสายงานสอบสวนได้ แต่การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานสอบสนจะต้องผ่านการประเมินฯ หากได้รับการแต่งตั้งออกนอกตำแหน่งในสายงานสอบสวนจะแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนได้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
๑๐.ให้ตำแหน่ง พงส.ที่มีระดับตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานหรือสถานีตำรวจเป็นหัวหน้างนสอบสวน หากในหน่วยงานเดียวกันมีพนักงานสอบสวนที่มีระดับตำแหน่งสูงสุดเกินกว่า ๑ คน ให้ พงส.ที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นหัวหน้างานสอบสวน ฯ

อนึ่ง ผลของการกำหนดตำแหน่ง พงส.ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดในวันนี้ มีผลสืบเนื่องมาจาก พตท.ดาวเรืองภูมิ กับพวกได้นำความไปฟ้องต่อศาลปกครองจำนวน ๒ คดี ได้แก่
๑.คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗๐/๒๕๕๔ ศาลพิพากษาเมื่อ ๒๕ กค.๒๕๕๔ ให้ ตร.เสนอระเบียบ ก.ตร.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง พงส.ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง และระเบียบ ก.ตร.กำหนดจำนวน พงส.และอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ต่อ ก.ตร.ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุถด และให้ ก.ตร.ดำเนินการออกระเบียบ ก.ตร.ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก ตร. เรื่องนี้ได้นำเสนอ ก.ตร.แล้ว แต่ยังมีประเด็นที่ไม่เสร็จสิ้น เรื่องนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจาก พตท.ดาวเรืองภูมิฯ ได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (๑) ขอให้ศาปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นกรณีให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๕ (๒) ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้น รวมคดีพิจารณาตามคำขอที่ยื่นต่อศาลไว้แล้ว และให้ย้อนสำนวนพิจารณาคดีรวมกันแล้วมีคำพิพากษาให้ ในช้อที่ศาลชั้นต้นได้ยกคำบังคับตามคำขอท้ายฟ้องเดิมต่อไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำเสนอว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ทำให้ระยะเวลาการบังคัคดีดังกล่าวสะดุดหยุดลง จะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ที่ทำความเห็นดังกล่าว เนื่องจากประเด็นที่อุทธรณ์นี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ศาลได้มีคำพิพากษาไว้แล้วและผู้ถูกฟ้องคดีก็มิด้อุทธรณ์ ได้แก่เรื่องการออกระเบียบ ก.ตร. ท้ง ๒ ฉบับ ถือว่าคดีในประเด็นดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว บัดนี้เลยระยะเวลาการบังคับคดีแล้ว

ส่วนคำสั่งศาลปกครองคดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ ระหว่าง พตท.ดาวเรืองภูมิฯ ฟ้องคดี ศาลปกครอกลางพิเคราะห์แล้วมีคำพิพากษาเมื่อ ๑๔ ก.พ.๒๕๕๕ ให้ ผบ.ตร.เสนอเรื่องการกำหนดตำแหน่ง พงส.ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๖)-(๑๑) แห่ง พรบ.ตำรวจฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ต่อ ก.ตร.ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ ก.ตร.พิจารณาพร้อมทั้งให้ ตร.เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ต.ช.กำหนดตำแหน่ง พงส.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ ก.ตร.ได้รับเรื่องจาก ตร. ในส่วนนี้ ก.ตร.และ ก.ต.ช.ได้กำหนดตำแหน่งให้เสร็จแล้ว เพียงแต่รอระเบียบ ก.ตร.ทั้งสองฉบับดังกล่าว เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะมีผลใช้บังคับ ส่วนรายละเอียดของระเบียบดังกล่าวเป็นอย่างไร ทางชมรมฯจะนำไปแจ้งให้ พงส.ภาคต่าง ๆ ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ ก.ตร.ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับ พงส.อีก ดังนี้
หลักสูตรการฝึกอบรม พงส.ของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน

หากมีปัญหาข้อเสนอแนะใดให้ชมรมฯดำเนินการให้ ขอได้แจ้งให้ทราบต่อไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 26/06/2012 4:44 am    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สภ.บึงมะลู สุวรรณภูมิ....จะมี พงสฯ ทุกระดับ ถึง พงส.ผู้เชี่ยวชาญ หมายความว่ากะไร ทำไมเอ่ยถึงแค่สองสถานี
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ที่ปรึกษาชมรม
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 29/10/2010
ตอบ: 511

ตอบตอบ: 26/06/2012 7:26 am    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สองสถานีนี้ได้กำหนดตำแหน่งให้มีชื่อตาม พรบ.ตำรวจฯ อยู่ก่อนแล้ว ส่วน สภ.อื่น ยังคงใช้ชื่อตำแหน่ง พงส.(สบ....) อยู่ และคราวนี้กำหนดตำแหน่ง พงส.ทั้งประเทศให้มีชื่อตำแหน่งเหมือนกันหมดโดยให้เป็นชื่อตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ชื่อ พงส.ถึง พงส.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ที่เขาพูดถึงตำแหน่งสองสถานีนี้ก็เพื่อให้มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ตร.ที่จะออกตามมาครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ต่อๆๆไป
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 06/05/2011
ตอบ: 158

ตอบตอบ: 26/06/2012 8:13 am    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำแหน่ง พนักงาสอบสวน พนักงานสอบสวผู้ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ จะใช้เมื่อไร ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
jackie
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 15/05/2011
ตอบ: 1105

ตอบตอบ: 26/06/2012 9:38 am    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอเรียนถามที่ปรึกษาชมรม ตาม ข้อ ๑๐.ที่ว่าให้ตำแหน่ง พงส.ที่มีระดับตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานหรือสถานีตำรวจเป็นหัวหน้างานสอบสวนนั้น....หาก รอง ผกก.สส.สมัครใจที่จะอยู่ในสายงานสอบสวนแต่ใน สภ.นั้นมี พงส.ที่มีอาวุโสสูงกว่า รอง ผกก.สส.คนนั้นแสดงว่า พงส.ที่อาวุโสสูงกว่าต้องมาเป็นหัวหน้าและ รอง ผกก.สส.คนนั้นต้องมาเป็นผู้ปฏิบัติแทนหรือไม่ หรือต้องย้ายสถานีครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.101
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/09/2011
ตอบ: 255

ตอบตอบ: 26/06/2012 10:47 am    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมบรรจุเป็นนายตำรวจเมื่ออายุ ๓๕ ปี ในตำแหน่ง รอง สวป. คิดว่าชาตินี้ทั้งชาติคงเป็นได้แค่ร้อยตำรวจเอก เท่านั้น แต่พอมี พ.ร.บฯออกมาผมเลยเปลี่ยนสาย มาเป็นพนักงานสอบสวน และตอนนี้ มียศเป็น พ.ต.ท. แล้วครับ เกินเป้า และยังมีเวลาราชการเหลืออยู่ ๑๐ กว่าปี คิดว่ายังมีโอกาสก้าวหน้าอีก เพราะ พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ครับ อย่างน้อยคนไม่มีเส้นมีสายยังมีโอกาสก้าวหน้าบ้างใช่ไหมครับ คิดดี พูดดี และที่สำคัญ ต้องทำดี ควบคู่กันไปด้วย สังคมเสื่อมทรามเพราะคนทำ สังคมดีงามก็คนทำ แล้วท่านว่าเหตุที่เกิดมาจากสิ่งใด ( ชอบแล้วครับท่านที่ปรึกษาชมรม)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
อัมพล
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 22/08/2009
ตอบ: 348

ตอบตอบ: 26/06/2012 3:56 pm    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยังไง ตำแหน่งใหม่ก็จะออกมาแล้ว ร่าง ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการประเมินและเข้าสู่ตำแหน่ง อยากฝากชมรมหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุม ขออย่างเดียว กรณีการเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับกรณีระนาบเดียวกัน เมื่อคนที่เคยดำรงตำแหน่งสายสอบสวนมาก่อน มีใบประกอบวิชาชีพแล้วถือว่าผ่านการประเมินเพื่อจะได้สับเปลียนกันได้ ทำให้คนที่ล้า สับเปลี่ยนกันออกไป สำหรับคนที่จะยื่นประเมินเพื่อสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ต้องเฉพาะคนที่อยู่ในสายสอบสวนเท่านั้น เพื่อจะไม่ให้คนเหยียบไว้สองข้าง คนจะประเมินก็เข้ามา ไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งหลัก เมื่อขึ้นไม่ได้ก็ประเมิน ควรให้เฉพาะคนที่มาอยู่ในสายสอบสวนเท่านั้น การเข้าออกต้องง่าย จะกำหนดไว้ในช่องทางพิเศษก็ได้ และการที่ให้เขาสมัครใจเข้ามา จะทำให้คนที่อยู่สับเปลี่ยนไม่ได่้ สำหรับนายพลฯเขามียกเว้นได้ แต่ระดับต่ำลงมา ไม่ได้พูดไว้นั้นคือยกเว้นกรณีพิ เศษไม่ได้ สำหรับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ก.ตร.ก็สามารถแต่งตั้งได้เลย ไม่ต้องประเมินก็ได้เพราะเป็นกรณีพิเศษ สำหรับระดับต่ำลงมาก็อยากจะให้มีกรณีพิเศษเหมือนกันจะได้สับเปลี่ยนกันได้ ยังไงก็ต้องเกิด แต่อยากให้ พงส.ที่ล้าแล้วได้โอกาสพัก กรณี ระเบียบ ก.ตร.ยังไม่ออก ฝากให้ทางชมรมไปช่วยดูด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พนักงานสอบสวนเก๋าพอ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/03/2011
ตอบ: 1797

ตอบตอบ: 26/06/2012 5:04 pm    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรรม เศร้า
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ที่ปรึกษาชมรม
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 29/10/2010
ตอบ: 511

ตอบตอบ: 26/06/2012 10:49 pm    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รอง ผกก.สส. ถ้าเข้ามาเป็น พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ และมีอาวุโสต่ำกว่าคนอื่น ก็จะไม่ได้เป็น หน.งานสอบสวนครับ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ตร.คงมีคำสั่งมาให้ไปอยู่ในสถานีตำรวจที่มี พงส.อาวุโสต่ำกว่าครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พนักงานสอบสวนเก๋าพอ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/03/2011
ตอบ: 1797

ตอบตอบ: 27/06/2012 7:59 am    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หัวเราะ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พนักงานสอบสวนเก๋าพอ เมื่อ 27/06/2012 5:20 pm, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
jackie
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 15/05/2011
ตอบ: 1105

ตอบตอบ: 27/06/2012 8:02 am    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พนักงานสอบสวนเก๋าพอ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/03/2011
ตอบ: 1797

ตอบตอบ: 27/06/2012 7:17 pm    ชื่อกระทู้: กรรม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เหงื่อตก ตกลง เป็นกรรม ของท่านรอง ฯ ใช่ป่าวคับ

ที่บางท่าน อาจ อาวุโส ไม่ถึง ..จึงต้องจำใจจาก เศร้า
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที