Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ยกเลิกเครื่องหมายจราจรแล้ว ทำให้การกระทำผิดคงอยู่อีกหรือไม่
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ยกเลิกเครื่องหมายจราจรแล้ว ทำให้การกระทำผิดคงอยู่อีกหรือไม่
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 04/11/2011 1:39 pm    ชื่อกระทู้: ยกเลิกเครื่องหมายจราจรแล้ว ทำให้การกระทำผิดคงอยู่อีกหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผู้บังคับการตำรวจ อาศัยอำนาจตาม พรบ.จราจร ประกาศห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปใน “ถนนสายหลัก” และติดตั้ง ป้ายเครื่องหมายจราจร"ห้ามเข้า"บอกไว้ โดยกำหนดเส้นทางเลี่ยงไว้ให้ใช้แทน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากมีเหตุน้ำท่วม เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

ระหว่างนี้มี นาย ก. ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรดังกล่าว ตำรวจจราจรได้ออกใบสั่งให้นายก. รับไว้เพื่อมาเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจและเรียกเก็บใบขับขี่ของนาย ก.ไว้ ในความผิดฐาน ขับรถฝ่าฝืนป้ายสัญญาณจราจรห้ามเข้า ต่อมาสถานการณ์น้ำท่วมยุติลง ผู้บังคับการตำรวจจึงประกาศยกเลิก ป้ายห้ามเข้า และการจราจรคืนสูสภาพเดิม

ภายหลังจากประกาศยกเลิกป้ายห้ามเข้าใน “ถนนสายหลัก” นาย ก. ถือใบสั่งจราจรมาขอรับใบขับขี่คืน พนักงานสอบสวนจึงสั่งเปรียบเทียบปรับนาย ก. ตามกฎหมาย นาย ก.โต้แย้งว่า กฎจราจรที่ห้ามเข้าในถนนสายหลักที่ตนเองถูกจับได้ยกเลิกไปแล้ว ไม่มีผลใช้บังคับ ข้อเท็จจริงที่ทำให้การกระทำนั้นเคยเป็นความผิดตามกฎหมายจราจร ไม่เป็นความผิดอีกต่อไปแล้ว ต้องด้วยหลักตาม ปอ.มาตรา 2 หากจะเปรียบเทียบย่อมเป็นการไม่ชอบ

ให้ท่านพิจารณาว่า ข้อโต้แย้งของ นาย ก.ฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด และพนักงานสอบสวนควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปจึงจะชอบด้วยกฎหมาย.

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คิวมูลลัส
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 25/02/2011
ตอบ: 327

ตอบตอบ: 04/11/2011 2:57 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปัญหาน่าตอบ.. ตรงกับสภาวะการณ์ที่ พงส. น่าจะประสบพบเจอหลังจากนี้
1) ผู้กระทำจะพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดตาม ป.อาญา ม.2 ว.2 ก็ต่อเมื่อหลังจากได้กระทำความผิดแล้ว ได้มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในภายหลังบัญญัติให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไป
2) นาย ก. กระทำความผิดอาญา อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ประกอบ ประกาศของ ผบก.ฯ ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรฯ ประกาศฯ ของ ผบก.ฯ ดังกล่าวไม่มีฐานะเป็นกฎหมาย ดังนั้นแม้ต่อมาผบก.ฯ จะยกเลิกประกาศฯ นั้นแล้ว ก็มิใช่กรณีมีกฎหมายบัญญัติในภายหลังให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป นาย ก. ไม่ได้พ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดตามกลไกของ ป.อาญา ม.2 ว.2 ตามที่นาย ก. โต้แย้ง ความผิดอาญาที่นาย ก. กระทำไว้เดิมจึงยังคงอยู่
3) ข้อโต้แย้งของนาย ก. ฟังไม่ขึ้น เพราะความผิดของนาย ก. ยังคงอยู่ พงส. จึงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับนาย ก. ต่อไปได้ตามกฎหมาย
4) ตามปัญหา ต้องฟันธงตรงว่า ประกาศฯ มิใช่กฎหมาย ส่วนตัวกฎหมายก็คือ พ.ร.บ.จราจรฯ ซึ่งเป็นแม่บทของความผิดนี้ ซึ่งความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ฐานนี้ ตามปัญหายังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมายกเลิก ความผิดของนาย ก. จึงยังคงอยู่เช่นเดิม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 04/11/2011 3:07 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีฎีกาเติมมาให้เพื่อประกอบการพิจารณา สำหรับการปฏิบัติจริง

ฎ. 1166/2526 ศาล ฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหากระทำความผิดฐานเก็บและจำหน่ายก๊าซเชื้อเพลิงเหลวบิ วเตน (ปกติ) ในสถานที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเพราะก๊าซเชื้อเพลิงชนิดบิวเตน (ปกติ) เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชนิดของเหลวต่าง ๆ ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 ลำดับ 17 ลงวันที่ 5 มกราคม 2504

แต่บัดนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชนิดของเหลวต่าง ๆ ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2524 ให้ยกเลิกความในลำดับ 17 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2525 เป็นต้นไป

บิวเตน (ปกติ) จึงไม่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อ เพลิงพ.ศ. 2474 อีกต่อไป ฉะนั้น การกระทำของจำเลยแม้จะเป็นความผิดดังที่โจทก์กล่าวในฟ้อง จำเลยก็พ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดดังที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติไว้ ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลย
พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 04/11/2011 3:24 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผู้บังคับการตำรวจ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจออกประกาศตาม พรบ.จราจรฯ

มาตรา 138 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรดังต่อไปนี้
(1) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท้าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(2) ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(4) กำหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว
ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเท่าที่จำเป็น

มาตรา 139 ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้ออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้

(1) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน
(2) ห้ามหยุดหรือจอด
(3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
(4) กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว
(5) กำหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน
(6) กำหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
(7) กำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง
(Cool กำหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท
(9) กำหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ
(10) กำหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสำหรับรถบางประเภท
(11) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน
(12) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยาน
(13) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ
(14) ควบคุมหรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก
(15) ขีดเส้นหรือทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร
(16) กำหนดระยะทางตอนใดให้ขับรถล้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้ได้
(17) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชำรุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซ่อมแซมในทาง
(1Cool กำหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที่ไม่มีทางข้าม
(19) กำหนดการใช้โคมไฟ
(20) กำหนดการใช้เสียงสัญญาณ
(21) กำหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 04/11/2011 3:27 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา 21 ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม..เครื่องหมายจราจร
ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือ ทำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงให้ทราบ...เครื่องหมายจราจร และ ความหมายของสัญญาณจราจร
และเครื่องหมายจราจร ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย...

มาตรา 27 ..เครื่องหมายจราจรตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัตินี้
เมื่อมีเหตุอันสมควร ให้อธิบดีมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ...
http://www.kodmhai.com/m4/m4-4/H9/m21-30.html#26

@ ตอนที่มี เครื่องหมายจราจร "ป้ายห้ามเข้า" ไปติดตั้งไว้โดยชอบด้วย กม.
(มิใช่ นาย ก. นาย ข. นึกสนุก ทำป้ายห้ามเข้า เอาไปวางห้าม).....
ผู้ขับขี่ จึงต้องปฏิบัติตามนัย ม.21

อีกทั้ง ป้ายห้ามเข้า ปกติก็ชินตากัน ดังภาพลิงค์นี้
http://www.khiansapolice.com/e-learning/index.php?page=jarajon


@ ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายดังกล่าว ยังไม่ถูกยกเลิกตามนัย ม.27
การขับขี่ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร จึงชื่อว่าได้กระทำผิดสำเร็จแล้ว...

แม้ภายหลัง ได้มีประกาศยกเลิกการห้ามเข้าเส้นทางดังกล่าว
และได้ถอดหรือถอนป้ายห้ามเข้าออกไป
เท่ากับไม่มีเครื่องหมายจราจรบ่งชี้ว่าห้ามเข้าอีกต่อไป
การขับขี่เข้าไปหลังจากนั้น ไม่เป็นความผิดอีก ก็ตาม...

แต่เมื่อ ม.21 และ ม.27 ยังอยู่...
ข้อโต้แย้ง จึงไม่อาจหักล้าง...

อุปมา ลักทรัพย์แล้ว..ไปบอกว่า ขอโทษครับ ชาติหน้าผมจะมาคืนให้
แต่เมื่อถูกจับได้ และ ป.อ.ฐานลักทรัพย์ ก็ยังไม่ยกเลิก..
ชีวิต คงสิ้นอิสรภาพช่วงหนึ่ง..หากท่านไม่รอลงอาญา/รอการกำหนดโทษ.
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
พงส.สมทบ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 28/09/2011
ตอบ: 60

ตอบตอบ: 04/11/2011 7:39 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผบก.ฯออกคำสั่งก็โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. จราจรฯจึงมีผลให้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด การที่ผบก.ฯได้ประกาศยกเลิกในภายหลังน้ำลดให้การกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิด ประกาศของ ผบก.ฯไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่เข้าข้อยกเว้นตาม ม. 2 วรรค 2 ที่จะทำให้การกระทำที่เป็นความผิด พ้นจากความผิด การกระทำของผู้ฝ่าฝืนยังคงเป็นความผิดอยู่ ............ สบายสบาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 05/11/2011 12:21 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นชอบตามท่าน ฐิต และ พงส.สมทบ...เพราะ ตามฎีกา ยกเลิก ป.มท.ไม่เหมือนกับ กรณีประกาศยกเลิกการห้ามเข้า ห้ามผ่านถนน ตามอำนาจของ ผบกฯ ตาม กม.จราจร...คนละเรื่องกัน...เรื่องนี้ ท่าน พงส์๒๕๕๓ เคยหนับหนุนว่า เมื่อ ศอฉ.ยกเลิก ภาวะ ฉฉ.เท่ากับยกเลิกความผิดที่เคยกระทำลงสำเร็จแล้ว กลับกลายมาเป็นไม่เป็นความผิด ก็คงไม่ใช่อีกเช่นเดียวกัน เพราะไม่ใช่ กม.ยกเว้นโทษ หรือ ไม่เอาผิดอีกต่อไป ตาม ม.๒ ป.อาญา เพราะการยกเลิกเขต หรือ เหตุผลแห่งความ ฉฉ.ซึ่งเคยกระทำผิดมาแล้ว ไม่ใช่ การยกเลิก พ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ นั่นแล
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 05/11/2011 9:23 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ท่านผู้อ่านที่มาทีหลังอาจไม่เข้าใจเรื่องที่ท่าน สบ 4 อิสาน พูด ผมยกเรื่องเก่ามาให้ดูกัน

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13414

ประกาศของเจ้าพนักงานเป็นกฎหมายตาม ปอ.มาตรา 2 หรือไม่?

หลักกฎหมาย มีว่า บุคคลต้องรับผิดทางอาญาเมื่อกระทำการอันกฎหมายบัญญัิติไว้เป็นความผิด ( การกระทำครบองค์ประกอบของความผิด ) และมีกฎหมายกำหนดโทษไว้

ผมมีหลักคิดว่า ถ้าประกาศใดมีลักษณะเป็นข้อกฎหมายเข้าไปกำหนดองค์ประกอบของความผิด ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษ หากยกเลิกประกาศนั้นเมื่อใด จะทำให้ขาดองค์ประกอบของความผิดเมื่อนั้น ผลก็คือการกระทำที่เคยเป็นความผิดย่อมถูกยกเลิกไปตาม ปอ.มาตรา 2 และกรณีนี้ประกาศก็จะมีสถานะเป็นกฎหมาย เช่นตาม ฏีกา 1166/26

ประกาศจะเป็นกฎหมายกำหนดองค์ประกอบหรือไม่ คงไม่ได้ดูแค่ชื่อของมันว่าเป็นเพียง "ประกาศ" แต่ต้องดูเนื้อหาว่ามีลักษณะเป็นข้อกฎหมายเข้าไปกำหนดองค์ประกอบความผิดด้วยหรือเปล่า
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.สมทบ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 28/09/2011
ตอบ: 60

ตอบตอบ: 05/11/2011 8:38 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้อยคำใน ม. ๒ ว. ๒ เขียนไว้ชัดว่า "บทบัญญัติของกฎหมายท่บัญญัติในภายหลัง การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป " แสดงว่าจะเป็นการพ้นจากการเป็นผู้ทำผิดได้ต้องเป็นกรณีที่ กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มีผลให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไป มิใช่แต่เพียงประกาศ เท่านั้น..........ครับผม ยิ้มเท่ห์
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1476

ตอบตอบ: 07/11/2011 9:16 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ว.2 ว.8 ว.4 เพิ่มเติม กฎหมายคืออะไร
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที