Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - การตกลงค่าเสียหายคดี จร.
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

การตกลงค่าเสียหายคดี จร.
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ตาต้า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 27/04/2008
ตอบ: 766

ตอบตอบ: 10/06/2008 2:52 pm    ชื่อกระทู้: การตกลงค่าเสียหายคดี จร. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เมื่อค่กรณีขับรถเกิดอุบัติเหตุจราจร.....ต่อมาค่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ไปทำการตกลงประนีประนอมยอมความเรื่องค่าเสียหายกับค่กรณีต่อหน้า พงส.โดยไม่ติดใจเอาความกันอีกไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา ซึ่งตามกฎหมาย= การประนีประยอมยอมความ ตาม ปพพ.๘๕๐,๘๕๒
ในทางปฏิบัติ...หากกรณีค่กรณีฝ่ายใดๆฝ่ายหนึ่งเป็นผ้เยาว์ ....ก็จะมีบิดามารดา หรือผ้ปกครองของผ้เยาว์ เข้าร่วมเป็นตัวแทน หรือเป็นตัวแทน(ฝ่ายผ้เยว์) ในการตกลงค่าเสียหายฯ และ พงส.ก็บันทึกไปตามข้อตกลง
ปัญหาอุปสรรค....
ฎ.๘๔๓๘/ ๒๕๔๗ ผ้ประสบภัยเป็นผ้เยาว์ มี ส.เป็นผ้ใช้อำนาจปกครอง เข้าตกลงกับค่กรณีฯ ส.จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผ้เยาว์มิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล....ตาม ปพพ.๑๕๗๔(๑๒) บันทึกการตกลงชั้นสอบสวน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย = โมฆะ
สังเกต
เมื่อกฎหมายตัดสิทธิ์ บิดามารดา/ผ้ปกครองของผ้เยาว์เช่นนี้....หากจะให้เขาไปยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตศาลก่อนเข้าทำการตกลงเจรจาแทนผ้เยาว์ฯ ก็คงไม่น่าจะสะดวกแก่บิดามารดา/ผ้ปกครองที่ผ้เยาว์ประสบอุบัติเหตุ และต้องการจบเรื่อง หรือประนีประนอมในชั้นสอบสวน.......

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม.......การใช้กฎหมายก็เพื่อให้เกิดความยุติธรรม .....ตามคดีข้างต้นศาลท่านประสงค์จะค้มครองสิทธิของผ้เยาว์......หากว่าภายหลังตกลงกันแล้วฝ่ายผ้เยาว์เกิดเป็นอะไรมากกว่าที่ตกลงกัน ท่านก็เลยให้เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มได้อีก จึงวินิจฉัยว่าการตกลงกันในชั้นสอบสวนเป็นโมฆะ ตาม ๑๕๗๔(๑๒)

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
อาข่า
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 31/05/2008
ตอบ: 168

ตอบตอบ: 10/06/2008 2:57 pm    ชื่อกระทู้: Re: การตกลงค่าเสียหายคดี จร. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คุณตาต้า ขอชัดๆ ครับ ขอความเห็นส่วนตัวเพิ่มเติม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตาต้า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 27/04/2008
ตอบ: 766

ตอบตอบ: 10/06/2008 4:05 pm    ชื่อกระทู้: Re: การตกลงค่าเสียหายคดี จร. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตอบชัดๆ ก็คือว่า ในคดีที่ผ้เยาว์ประสบอุบัติเหตุจราจร....บิดามารดา/ผ้ปกครองไม่มีสิทธิเข้ามาทำความตกลงประนีประนอมยอมความแทนผ้เยาว์ กับคู่กรณี....เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน....หากฝ่าฝืนการตกลงนั้นก็เป็นโมฆะ........
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 10/06/2008 4:41 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8438/2547
บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด โจทก์

นายเพริศ สุวิภาต จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1574(12)

ป.วิ.พ. มาตรา 142(5), 246, 247

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 20, 31

จำเลยขับรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ ส. ผู้เยาว์เอาประกันภัยไว้กับบริษัทโจทก์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ ส. ได้รับบาดเจ็บ ส. โดย ศ. มารดาผู้ใช้อำนาจปกครองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล การทำสัญญาประนีประนอมยอมความจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้มิได้ว่ากล่าวกันมาศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นโมฆะ จำเลยจะอ้างว่าจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ ส. จนเป็นที่พอใจตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วย่อมไม่ได้ และเมื่อโจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจำนวน 15,000 บาท ให้แก่ ส. ไปแล้ว โจทก์จึงอยู่ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในฐานะผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ มาตรา 31 วรรคหนึ่ง

________________________________

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 16,031 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 15,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 กรกฎาคม 2545) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 700 บาท

จำเลยอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเรียกเงินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยคืนจากจำเลยได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นายสิริพงศ์ไปแล้วจำนวน 15,000 บาท และนายสิริพงศ์โดยนางสมศรีมารดาผู้แทนโดยชอบธรรม ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยมีข้อความว่า ได้รับเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลบางส่วนและขอรับรองว่าจะไม่เอาความ และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก สัญญาประนีประนอมยอมความทำขณะที่นายสิริพงศ์ยังเป็นผู้เยาว์ นางสมศรีเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง ซึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 1574 (12) ผู้ใช้อำนาจปกครองจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์มิได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาต ไม่ปรากฏว่านางสมศรีได้รับอนุญาตจากศาล การทำสัญญาประนีประนอมยอมความจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้มิได้ว่ากล่าวกันมาศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความตกเป็นโมฆะ จำเลยจะอ้างว่าจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้นายสิริพงศ์ผู้เอาประกันภัยจนเป็นที่พอใจตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิจากผู้ประสบภัยที่มีอยู่แก่จำเลยหาได้ไม่ และเมื่อโจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจำนวน 15,000 บาท ให้แก่นายสิริพงศ์ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บหรือผู้ประสบภัยไปแล้ว โจทก์จึงอยู่ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิที่จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในฐานะผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

( มนตรี ยอดปัญญา - วิบูลย์ มีอาสา - ประจักษ์ เกียรติ์อนุพงศ์ )

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายชูชัย สุทธิสว่างวงศ์

ศาลอุทธรณ์
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
อาข่า
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 31/05/2008
ตอบ: 168

ตอบตอบ: 10/06/2008 9:06 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถามท่านเทพฯ แล้วปกติการเจรจาค่าเสียหายกับผู้เยาว์ตามตัวอย่างฎีกาข้างต้น ทำนเทพดำเนินการอย่างไร โปรดชี้แนะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 10/06/2008 9:59 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ป.พ.พ. มาตรา 1574 (12) ผู้ใช้อำนาจปกครองจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์มิได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาต

ด้วยความเคารพในคำพิพากษาฎีกาตามกระทู้ ผมไม่เห็นด้วยกับ ฎ.ข้างต้น ในความเห็นผม ต้องเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในกรณีที่เป็นทรัพย์สินของผู้เยาว์เท่านั้น แต่ผมถามว่าเงินค่าเสียหายจากการถูกรถชน ก่อนที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความ นั้นมันเป็นทรัพย์สินของผู้เยาว์หรือเปล่า ตอบว่ามันมิใช่ มันเป็นเพียงสิทธิเรียกร้องเท่านั้น ดังนั้นการตกลงค่าเสียหายในคดีรถชนแล้วบันทึกว่าไม่ติดใจเอาความทั้งอาญาและแพ่ง นั้น มันมิใช่นิติกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์
การกระทำนิติกรรมตาม ปพพ.ข้างต้น มันมีผลต่อทรัพย์สินของผู้เยาว์ ศาลจึงต้องเข้าควบคุม เช่น มีคนบุกรุกเข้าไปในที่ของผู้เยาว์ ต่อมามีการประนีประนอมยอมความกันขึ้น เช่นนี้ต้องไปขออนุญาตศาล หากขืนทำไปก็เป็นโมฆะ แต่ตามกระทู้มันคนละเรื่องกันเลย
หากเป็นผมก็จะทำตามเดิม ผมเข้าใจว่าคดีนี้คงต้องมีอะไรสักอย่าง (ศาลอยากจะช่วยผู้เยาว์ จึงต้องหาข้อ กม.มาอ้าง) เหมือนอย่างท่านตาต้ากล่าว มองยังไงก็ไม่เข้า ปพพ.ข้างต้น
................อย่างน้อยๆ ก็ต้องขอขอบคุณท่านตาต้าที่เอา ฎ.น่าสนใจมาให้ถกกัน............ขอบคุณครับ...........
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
อืม
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 11/06/2008 6:47 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เทพธันเดอร์นครปฐม บันทึก:
ป.พ.พ. มาตรา 1574 (12) ผู้ใช้อำนาจปกครองจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์มิได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาต

ด้วยความเคารพในคำพิพากษาฎีกาตามกระทู้ ผมไม่เห็นด้วยกับ ฎ.ข้างต้น ในความเห็นผม ต้องเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในกรณีที่เป็นทรัพย์สินของผู้เยาว์เท่านั้น แต่ผมถามว่าเงินค่าเสียหายจากการถูกรถชน ก่อนที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความ นั้นมันเป็นทรัพย์สินของผู้เยาว์หรือเปล่า ตอบว่ามันมิใช่ มันเป็นเพียงสิทธิเรียกร้องเท่านั้น ดังนั้นการตกลงค่าเสียหายในคดีรถชนแล้วบันทึกว่าไม่ติดใจเอาความทั้งอาญาและแพ่ง นั้น มันมิใช่นิติกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์
การกระทำนิติกรรมตาม ปพพ.ข้างต้น มันมีผลต่อทรัพย์สินของผู้เยาว์ ศาลจึงต้องเข้าควบคุม เช่น มีคนบุกรุกเข้าไปในที่ของผู้เยาว์ ต่อมามีการประนีประนอมยอมความกันขึ้น เช่นนี้ต้องไปขออนุญาตศาล หากขืนทำไปก็เป็นโมฆะ แต่ตามกระทู้มันคนละเรื่องกันเลย
หากเป็นผมก็จะทำตามเดิม ผมเข้าใจว่าคดีนี้คงต้องมีอะไรสักอย่าง (ศาลอยากจะช่วยผู้เยาว์ จึงต้องหาข้อ กม.มาอ้าง) เหมือนอย่างท่านตาต้ากล่าว มองยังไงก็ไม่เข้า ปพพ.ข้างต้น
................อย่างน้อยๆ ก็ต้องขอขอบคุณท่านตาต้าที่เอา ฎ.น่าสนใจมาให้ถกกัน............ขอบคุณครับ...........
สิทธิเรียกร้องก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับ
กลับไปข้างบน
พงส.ผู้น้อง
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 16/04/2008
ตอบ: 369

ตอบตอบ: 11/06/2008 9:07 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทำไปตามเดิมเหมือนพี่เทพฯว่าแหละครับ...ยังงัยอำนาจหน้าที่เราหลักคือเรื่องอาญา....เรื่องทางแพ่งเป็นเรื่องประกอบเพื่อมนุษยธรรม...ถ้ามองกลับหากเป็นโมฆะ..ไม่ต้องกลับสู่สภาพเดิมกันหมดหรือครับที่เอากันไปแล้ว...ความเห็นส่วนตัวครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
อาข่า
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 31/05/2008
ตอบ: 168

ตอบตอบ: 11/06/2008 2:00 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อำนาจหน้าที่หลักของเรา คือเรื่องอาญานั้นถูกต้องแล้ว แต่ในคดีจราจร ประเด็นหลักคือในเรื่องของค่าเสียหาย หากมีการเจรจากันแล้ว ผลต่อมาไม่เป็นไปตามที่ตกลง ความเสียหายมันต้องตกอยู่กับพนักงานสอบสวน ผู้ที่จัดทำบันทึกอย่างแน่นอน คู่กรณีมีเจตนาดีเพื่อจะไม่ต้องนำเรื่องเล็กน้อยนำไปสู่ศาล แต่ต่อมาเหตุการณ์ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำไปเรียกร้องอีก ผมว่ายุ่งตายเลยน่า จะพาลมาถึงพนักงานสอบสวน ปิดบังไม่อธิบายข้อกฎหมายให้ฟัง ร้อยทั้งร้อยพนักงานสอบสวนต้องบอกคู่กรณีว่าเรื่องจบแล้วครับ ไม่สามารถที่จะนำไปฟ้องร้องกันได้อีก เหตุการณ์ตามมาต้องมีอีกอย่างแน่นอน เช่น แจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนหลอกให้บันทึกข้อตกลง ความเห็นส่วนตัว หากมีคำพิพากษาดังนี้แล้ว เราก็ไม่ต้องจัดให้มีการเจรจาประนีประนอมกัน จนกว่าศาลท่านจะอนุญาต เราอยู่กับกฎหมาย ทำอะไรไม่ถูกต้องตามหลักที่เขาวางไว้ มันจะชี้แจ้งว่าอย่างไร
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
วิธีคิด
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 10/05/2008
ตอบ: 1561

ตอบตอบ: 11/06/2008 10:47 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...เป็นงงละคราวนี้...ขอคิดก่อนนะ... อมยิ้ม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/07/2007
ตอบ: 916

ตอบตอบ: 12/06/2008 12:27 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ก่อนอื่นต้องจับประเด็นข้อเท็จจริงตามฎีกาให้ได้ก่อน ซึ่งฟังได้ความว่า จำเลยขับรถโดยละเมิด ชนกับ รถที่ผู้เยาว์ขับขี่ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เยาว์

รถคันของผู้เยาว์มีประกันภัยไว้ ประกันภัยจึงได้จ่ายค่าเสียหายให้ผู้เยาว์ไปก่อน 15,000 บาท แต่ทำสัญญาประนอมยอมความว่าผู้เยาว์ได้รับค่าเสียหายจากจำเลยแล้วไม่เรียกร้องเอาอะไรอีกโดยผู้ปกครองของผู้เยาว์ลงนามในสัญญา ถ้าสัญญาประนอมเป็นผลหนี้ระหว่างจำเลยกับผู้เยาว์ก็ระงับไป

หลังจากนั้นจำเลยในฐานะผู้ก่อละเมิดจะต้องใช้เงินคืนบริษัทประกันภัย แต่จำเลยไม่ยอมใช้คืน บริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับช่วงสิทธิจากผู้เยาว์ จึงฟ้องจำเลยให้รับผิด แต่จำเลยยกเอาสัญญาประนอมมาเป็นข้ออ้างว่า หนี้ระหว่างจำเลยกับผู้เยาว์มันระงับไปแล้วตามสัญญาประนอม ไม่มีหนี้ค้างต่อกัน บริษัทจะมาฟ้องไล่เบี้ยอีกไม่ได้(พูดง่ายๆว่าจำเลยจะเบี้ยวไม่จ่ายเงินเลย)

ศาลฎีกาว่า สัญญาประนอมไม่เป็นผล เพราะมันเป็นโมฆะเนื่องจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ไปทำสัญญาประนอมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล เป็นการฝ่าฝืน มาตรา 1574(12) ยกสัญญามาอ้างเพื่อจะไม่รับผิดไม่ได้หรอก

ดังนั้นบริษัทประกันภัย เมื่อได้ใช้เงินให้ผู้เยาว์ไปแล้วตามสัญญาประกันภัย ก็ชอบที่จะรับช่วงสิทธิ์มาเรียกเอาคืนจากจำเลยผู้ก่อการละเมิดได้ จึงให้จำเลยใช้เงิน 15,000 บาทแก่โจทก์บริษัทประกันภัย

มันเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนอย่างไร

1. การตกลงค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรไม่ใช่หน้าที่ของพงสฯที่จะมานั่งไกล่เกลี่ย และตร.เคยมีบันทึกสั่งห้ามไว้ด้วย แต่เมื่อประชาชนเดือดร้อน เรามีหน้าที่ต้องให้บริการ มิฉะนั้นประชาชนก็จะพูดเสมอว่า ลูกถูกรถชนบาดเจ็บมาหาตำรวจไม่เห็นทำอะไรให้เลย บอกแต่ว่าไปคุยกันเอง มันก็เสียความรู้สึกของเขา

2. การให้บริการประชาชน ทำได้เพียง บันทึกผลการตกลงให้เขาทั้งสองฝ่าย โดยเริ่มต้นการบันทึกในทำนองว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความประสงค์ ร้องขอให้พงสฯ ช่วยบันทึกข้อตกลงของเขาทั้งสองไว้เป็นหลักฐานให้หน่อยนะ พงสฯจึงทำบันทึกให้ในฐานะผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

3.การทำบันทึกดังกล่าวกรณีผู้เยาว์เป็นผู้เสียหายในคดีรถชน และผู้ปกครองมาทำข้อตกลงแทนแบบฎีกาว่ามันก็จะเป็นโมฆะ

ทางแก้- ตาม ป.พ.พ.ถ้าบิดามารดาเป็นผู้ปกครอง เขาก็มีหน้าที่ดูแลอุปการะเลี้ยงดูบุตร ตาม ม.1564 เมื่อบุตรถูกรถชนบาดเจ็บ ก็ต้องดูแลรักษากันก่อนโดยหน้าที่ของบิดามารดา ส่วนจะไปไล่เบี้ยจากใครก็เป็นอีเรื่องหนึ่ง หนี้สินที่เกิดจากบิดามารดาใช้จ่ายไปในการรักษาบุตรตามหน้าที่ ก็ไปเรียกร้องเอากับผู้กระทำละเมิดได้

ดังนั้น เวลาทำสัญญาประนอม คู่สัญญาก็คือผู้ก่อการละเมิด กับ ตัวบิดามารดาในฐานะผู้เสียหายที่มีหน้าที่ดูแลอุปการะบุตร ไม่ได้ทำในนามผู้เยาว์ สัญญาก็จะไม่เป็นโมฆะ ส่วนค่าเสียหายเฉพาะตัวของผู้เยาว์เช่น ตามมาตรา 446 บิดามารดาจะทำประนอมแทนไม่ได้ต้องให้ศาลอนุญาต หากเป็นดังนี้ ผู้เยาว์ก็คงไม่คิดจะมาฟ้องเอาค่าเสียหายจากเหตุรถชนอีก เพราะผู้เยาว์ฟ้องคดีเองไม่ได้ ต้องให้บิดามารดาทำแทน เมือบิดามารดาในฐานะผู้ปกครองได้ค่าเสียหายไปแล้วก็คงไม่เป็นคดีความขึ้นมาอีกหรอก คดีค่าเสียหายระหว่างผู้ละเมิด กับ ผู้เยาว์ ก็จบได้โดยการประนอมของบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จราจร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที